Cees de Geest

Gastauteur

Cees de Geest image
(c) De Geest
Cees de Geest heeft algemene economie gestudeerd aan de Erasmus Universiteit. In zijn werkzame carrière heeft hij verschillende financieel-economische functies gehad bij diverse gemeentes en het ministerie van OCW.

Artikelen

Vermogensbelasting: perfectionisme als vijand van het juiste image
Vermogensbelasting: perfectionisme als vijand van het juiste
Het belasten van bezittingen vindt op uiteenlopende wijze plaats. Daarnaast wordt hetzelfde bezit meerdere keren belast. Uniformering van de belasting over bezit zou de beheerlasten verlagen en leiden tot meer transparantie, waardoor tegemoetkomin...
De EU kan leren van de VS als het gaat om begrotingsregels image
De EU kan leren van de VS als het gaat om begrotingsregels
De vorming van de Euro en de Europese begrotingsregels wordt niet vergeleken met de wordingsgeschiedenis van de Dollar. Dat is een gemis, want bij beide processen speelt hetzelfde hete hangijzer: zoeken naar het juiste midden tussen zelfstandige l...
Eigen woning in box 3 komt voort uit fiscaal pragmatisme image
Eigen woning in box 3 komt voort uit fiscaal pragmatisme
Een eerlijk doelmatig belastingsysteem zonder herverdeeleffecten is door informatieproblemen onhaalbaar. De overheid zoekt haar inkomsten daar waar ze gemakkelijk te halen zijn. Met dit fiscaal pragmatisme kom je al snel uit bij het belasten van d...
Algemene begrotingsregels werken suboptimaal image
Algemene begrotingsregels werken suboptimaal
In maart publiceerde de Europese Commissie de uitkomsten van de consultatie ter voorbereiding van de herziening van het economisch sturingskader. Belangrijke uitkomsten waren onder meer dat het sturingskader de schokbestendigheid van de EU-economi...