Harry Hummels

Gastauteur

Maastricht University en Utrecht University

Harry Hummels image

(c) Maastricht University

Prof. Dr. Harry Hummels is sinds 2016 hoogleraar Social Entrepreneurship aan Universiteit Utrecht (U.S.E.) en sinds 2006 professor Ethiek, Organisaties en Samenleving aan Maastricht University (SBE). Zijn onderzoek richt zich op vraagstukken rondom maatschappelijk ondernemen, sociale innovatie, sustainable development investments, responsible investing, impact investing en aanverwante thema’s. Harry is tevens verbonden aan het European Institute for Sustainable Finance (ECCE), dat is gelieerd aan Maastricht University’s School of Business and Economics. Hij adviseert de United Nations Office of Project Services (UNOPS) en de Aziatische tak van UNDP inzake impact investeren, is lid van de Research Council van UNSIF, lid van het Strategic Planning Committee van Acleda Institute of Business in Phnom Penh en bestuurslid van Society Impact. Harry is mede-oprichter van restaurant Le Souk d’Orient, een onderneming die vluchtelingen volwaardig laat participeren in onze samenleving. Van 1999 tot en met 2016 was hij actief in de financiële sector als medeoprichter en co-director van ING Bank Duurzaam Beleggen, co-director Impact Investing bij ACTIAM en European Liaison van het Global Impact Investing Network.

Artikelen

Harry Hummels met een pleidooi voor het OndernemingsBeraad image
Harry Hummels met een pleidooi voor het OndernemingsBeraad
Volgens Harry Hummels spitst de discussie over goed ondernemingsbestuur zich te veel toe op formele kaders en structuren. De professor vindt dat er meer aandacht moeten komen voor de werkelijke invloed van directe stakeholders. Hij pleit voor een...
Sprakeloos in een symposium image
Sprakeloos in een symposium
Op 26 mei ontving Maastricht University een open brief van End Fossil: Occupy! Maastricht. De aanleiding voor de brief is het symposium dat hoogleraar Ethics, Organisations and Society, Harry Hummels, organiseert. Daarvoor nodigde hij ING Bank en ...
Vrijblijvende verontwaardiging megawinst Shell is loos image
Vrijblijvende verontwaardiging megawinst Shell is loos
Terwijl mensen met een beperkte beurs thuis in de kou zitten, maken oliemaatschappijen als Shell enorme winsten. Het leidt tot verontwaardiging onder zowel burgers als politici. Elke morele oproep aan de oliemaatschappijen vanuit de politiek is ec...
Pensioen is meer dan je maandelijkse poen image
Pensioen is meer dan je maandelijkse poen
14 dec 2020
In het licht van de Pensioenwet en van de voorgenomen wijzigingen in het pensioenstelsel dienen pensioenfondsen zich actiever op te stellen richting hun deelnemers. Dit vraagt om het gezamenlijk op gang brengen van essentiële pensioen informering ...