CPB-economen domineren de polder top-40

Onderwerp:
Afbeelding van drie molens op een dijk
De jaarlijkse Polderparade van beleidsbepalende economen laat zien dat de economen van het Centraal Planbureau een belangrijke plaats innemen in het beleidsdebat in de lage landen. Lans Bovenberg is opnieuw de meest geciteerde econoom binnen Nederland en België. Emiel Maasland en Susan Tjong geven een overzicht van zowel de meest genoemde namen als de onderzoeksinstellingen waar deze economen werken.

Citaten in Nederlandse economietijdschriften

Zo tegen de jaarwisseling is het goed gebruik de balans op te maken met de Polderparade voor beleidsbepalende economen. De Polderparade laat de veertig hedendaagse Nederlandse en Belgische economen zien die in de afgelopen vijf jaar het meest geciteerd zijn in de zeven belangrijkste Nederlandse/Vlaamse economische tijdschriften, te weten Economisch Statistische Berichten, De Economist, KVS-Preadviezen, TPEdigitaal, Kwartaalschrift Economie, Tijdschrift voor Openbare Financiën en Financiële en Monetaire Studies. De Polderparade verschijnt jaarlijks in TPEdigitaal.

De top-10 op basis van de jaren 2005-2009 is te vinden in Tabel 1.Naam Huidige werkgever 2005-2009
1. (1) Lans Bovenberg UvT/Netspar 58,54
2. (3) Eric van Damme UvT 37,31
3. (4) Coen Teulings UvA/CPB 36,64
4. (5) Casper van Ewijk UvA/CPB 35,93
5. (2) Ruud de Mooij EUR/CPB 35,53
6. (9) Harry ter Rele CPB 28,35
7. (6) Bas Jacobs EUR 27,20
8. (-) Willem Buiter Citigroup 22,70
9. (11) Ed Westerhout CPB 22,10
10. (20) Flip de Kam RUG 20,20

Toelichting: tussen haakjes staat de plaats in de Polderparade 2009 vermeld.

Top-5

De toppositie wordt al flink wat jaren ingenomen door Netspar-directeur Lans Bovenberg. Citaties haalde Bovenberg vooral uit artikelen over pensioenen en vergrijzing. Het onderzoeksrapport van de Commissie Arbeidsparticipatie (in de volksmond ook wel de Commissie Bakker genoemd), waar Bovenberg deel van uitmaakte, is een veel aangehaald rapport. Het belangrijkste advies van deze Commissie aan de vorige regering luidde: “Niet minder, maar korter pensioen”, met andere woorden een oproep om de pensioengerechtigde leeftijd op te schroeven tot boven de 65 jaar. Dit jaar staat Eric van Damme (UvT) op twee, CPB-directeur Coen Teulings op drie, CPB-onderdirecteur Casper van Ewijk op vier en Ruud de Mooij (EUR/CPB) op vijf.

Grote stijgers

Willem Buiter (Citigroup) heeft een aanzienlijke sprong naar boven gemaakt. Hij is vanuit een plaats buiten de Top-40 opgeklommen naar plaats 8. Deze stijging heeft deze kansrijke opvolger van Nout Wellink als President van de Nederlandsche Bank voornamelijk te danken aan zijn veel geciteerde artikelen over de financiële crisis. In het bijzonder het artikel dat hij samen schreef met Arnoud Boot (UvA/ACCF) en Lans Bovenberg (UvT/Netspar) waarin betoogd wordt dat de belangen van de Nederlandse overheid in de financiële sector beter door een agentschap dan door het Ministerie van Financiën gemanaged kunnen worden, heeft veel citaties opgeleverd. Flip de Kam (RUG) keert met een sprong van 10 plaatsen terug in de Top-10.

Instellingentop

De Top-5 van instellingen over de periode 2005-2009 wordt aangevoerd door het CPB. Van alle auteurs in de Top-100 is 18,5% werkzaam bij het CPB, 11,5% bij de UvT, 9,5% bij de UvA, 8,0% bij de EUR en 5,5% bij de VU. De Top-5 blijft hetzelfde als die in plaats van op basis van het aantal auteurs wordt samengesteld op basis van het aantal citaties (zie Tabel 2). Nadrukkelijk moet worden opgemerkt dat deze instellingentop niets zegt over de prestaties van de instellingen. Wij hebben namelijk – vanwege gebrek aan goede cijfers – niet gecorrigeerd voor het aantal economen per instelling.


Instelling Op basis van aantal auteurs (%) Op basis van aantal citaties
1. CPB 18,5 271,51
2. UvT 11,5 164,57
3. UvA 9,5 98,21
4. EUR 8,0 78,31
5. VU 5,5 55,94

Uit de instellingentop kan geconcludeerd worden dat het CPB een prominente plaats inneemt in de Nederlandse beleidsdiscussie. Een soms gehoorde klacht is dat het aantal CPB’ers in de Polderparade zo hoog is omdat CPB’ers elkaar veelvuldig citeren, het zogenaamde “ons kent ons” effect. Deze klacht is grotendeels onterecht. Aangezien het aantal artikelen dat door CPB’ers in de genoemde tijdschriften geschreven werd slechts 8% van het totaal is, zal een correctie nooit een groot effect op de ranglijst kunnen hebben.

Dit artikel is een verkorte versie van een bijdrage die is verschenen in TPEdigitaal, 2010, jaargang 4(4), pagina 106-116. Zie tevens SEOR voor een weergave van de top 100 van de Polderparade.

Referenties

Boot, A.W.A., A.L. Bovenberg en W.H. Buiter, 2009, Managen crisis gaat Financiën ver te boven. Richt een zakelijk agentschap op, NRC Handelsblad, 10 maart 2009.

Commissie Arbeidsparticipatie, 2008, Naar een toekomst die werkt, rapport aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 16 juni 2008.

Te citeren als

Emiel Maasland, Susan Tjong, “CPB-economen domineren de polder top-40”, Me Judice, 22 december 2010.

Copyright

De titel en eerste zinnen van dit artikel mogen zonder toestemming worden overgenomen met de bronvermelding Me Judice en, indien online, een link naar het artikel. Volledige overname is slechts beperkt toegestaan. Voor meer informatie, zie onze copyright richtlijnen.

Afbeelding

Ontvang updates via e-mail