Lanceer Apollo-project voor water en duurzame energie

Lanceer Apollo-project voor water en duurzame energie image
Een grote uitdaging voor Nederland is de kennis op het gebied van waterbeheer en duurzame energievoorziening uit te bouwen. Deze kennis is wereldwijd in te zetten om het komende energietekort en de snelgroeiende vraag naar waterwerken het hoofd te bieden. Het stimuleren van innovatie op deze terreinen zou een prominente plaats in het regeerakkoord moeten krijgen, stellen Jan Bouwens en Frank Hartmann.

Een positieve agenda

De politieke discussie lijkt zich toe te spitsen op drie thema’s: zorg, vergrijzing en islamisering. Deze keuze is ingegeven door de samenstelling van het electoraat. Jong vindt stellingname tegen islamisering wel stoer en oud wil graag zorg en welvaart behouden. De politiek heeft verzuimd het electoraat te verleiden met een positieve agenda. Nederlanders kan uitblinken in water en energie. In deze tijd van onzekerheid bestaan twee zekerheden. De energievoorziening van Nederland is in gevaar en de wereldwijde vraag naar waterkering zal toenemen. Daarom moet de overheid juist nu investeren in energie en waterbouw.

Energietekort onafwendbaar

Reeds jaren waarschuwen energiedeskundigen over het nakende energietekort. Net zoals jaren is gewaarschuwd voor de nakende kredietcrisis weten we zeker dat deze zal intreden. De vraag is slechts wanneer. Onze regering had politieke moed getoond door in te zetten op duurzame oplossing van het energietekort. Duurzaam zou in dit geval betekenen dat zes kerncentrales worden gebouwd die onze energievoorziening tot in lengte van jaren zeker zou stellen. Zou de te vormen regering zo’n besluit durven nemen?

Vraag naar waterwerken zal exploderen

Een tweede zekerheid die we hebben is dat het water stijgt en er wereldwijd de vraag naar waterwerken zal exploderen. Nu heeft Nederland superieure kennis op dit gebied. Nu nog gebruiken we deze kennis om luxe eilanden aan te leggen in Arabie. Straks zal de techniek nodig zijn om land van permanent overstroming te redden.

Wij kunnen onze voorsprong op dit gebied verder vergroten door fundamentele innovaties in de waterbouw te bevorderen. Fundamentele innovatie is eenvoudig. Zet toponderzoekers bij elkaar, verstrek hen een specifieke opdracht (ontwerp een toestel dat heen en weer vliegt naar de maan) en geef hen middelen. Het effect is dat de gevormde groep binnen afzienbare tijd de noodzakelijk vernieuwing zal opleveren. Zo gaat het op universiteiten, zo gaat het in woestijnen waar wetenschappers bij elkaar worden gezet en zo gaat het in ondernemingen. Zo vond Philips een superieur videosysteem uit, ontvingen de Bell Laboratories wetenschappers de Nobel prijs voor het fundamentele werk dat daar werd gedaan aangaande de oerknal. Dat is een punt waar de overheid kan helpen. Door een specifiek opdracht te geven: halveer de bouwtijd van een waterkering kan de overheid de ingenieurs stimuleren met een revolutionair ontwerp waterkering te komen. Het mooie van zo’n opdracht is dat de kerngroep behoefte zal hebben aan oplossingen die er nu niet zijn. De ontwikkeling van die technieken rondom het project zullen niet alleen toepasbaar zijn in de waterkeringen maar naar verwachting in een baaierd aan producten. Zo had de magnetronoven nooit bestaan zonder het Apolloproject. De investering die de overheid oorspronkelijk verricht zal zich daarom niet alleen vertalen in het waterkeringproject maar zal ook een enorme slinger geven aan de innovatie in Nederland.

Investeer in waterbouw

Natuurlijk was de investering in ruimtevaart volkomen overbodig als we het project in isolatie bezien. De innovaties die eruit voortkwamen hebben de Amerikaanse economie echter een enorm gestimuleerd. We zagen afgelopen week dat het concurrentievermogen van Nederland is vergroot; we zijn van plaats tien naar acht gestegen. Ons gebrek aan innovatievermogen staat een verdere verbetering in de weg. Waarom start Nederland niet zijn eigen innovatieproject? Op basis van de deltawerken staat Nederland wereldwijd bekend om zijn waterbouwkennis. We kunnen deze kennis uitbreiden door juist nu in deze sector te investeren. Het kabinet leek op de goede weg te zijn omdat waterbeheerbeheer in het oorspronkelijke coalitieakkoord een belangrijke rol kreeg. Het is tijd voor een nieuw akkoord waarin deze uitspraak wordt waargemaakt.

* Dit artikel is op 18 september 2010 verschenen in het Brabants Dagblad.

Referentie:

World forum: www.weforum.org/en/initiatives/gcp/Global%20Competitiveness%20Report/index.htm

Te citeren als

Jan Bouwens, Frank Hartmann, “Lanceer Apollo-project voor water en duurzame energie”, Me Judice, 18 september 2010.

Copyright

De titel en eerste zinnen van dit artikel mogen zonder toestemming worden overgenomen met de bronvermelding Me Judice en, indien online, een link naar het artikel. Volledige overname is slechts beperkt toegestaan. Voor meer informatie, zie onze copyright richtlijnen.

Afbeelding

Ontvang updates via e-mail