Sander Muns

Gastauteur
Tilburg University
Sander Muns
© Muns

Sander Muns is als onderzoeker verbonden aan Tilburg University/Netspar. Hij studeerde Technische Wiskunde aan de TU Delft en Economie in Rotterdam. Eerder was hij verbonden aan het Centraal Planbureau (2008-2017). In deze periode schreef hij zijn proefschrift over systeemrisico bij de Erasmus Universiteit Rotterdam/Tinbergen Instituut en was hij betrokken bij diverse doorrekeningen op pensioengebied.

Artikelen

Wet Arbeidsmarkt in Balans kan inkomensongelijkheid flink verkleinen image
Wet Arbeidsmarkt in Balans kan inkomensongelijkheid flink verkleinen
Over de gevolgen van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) voor de arbeidsmarkt is op dit moment nog weinig bekend. Een levensloopanalyse wijst uit dat de WAB in potentie positieve inkomenseffecten geeft voor de laagste inkomens. De inkomensongelijk...
Oud stel
Verschil in levensverwachting tussen lage en hoge inkomens is verder gestegen
Het is algemeen bekend dat mensen met een laag inkomen korter leven dan mensen met een hoog inkomen. Er is echter veel minder bekend over de relatie tussen inkomen en de levensverwachting voor verschillende delen van de inkomensverdeling. Is er bi...