Tsjalle van der Burg

Gastauteur
Universiteit Twente
Tsjalle van der Burg image
© Foto Universiteit Twente
Tsjalle van der Burg is universitair docent economie aan de Universiteit Twente. Hij doet onderzoek op het gebied van de sporteconomie en dat van corporate governance, en geeft les aan het Honours programma van zijn universiteit. In het verleden heeft hij onder meer gepubliceerd op het gebied van de macro-economie, de kosten-batenanalyse en de milieueconomie. Hij studeerde in Utrecht af als sociaal geograaf, en promoveerde als econoom aan de Rijksuniversiteit Groningen. Daarna werkte hij als onderzoeker bij het Instituut voor Milieuvraagstukken en als postdoc bij de Erasmus Universiteit. Hij was betrokken bij onderzoeksprojecten van OECD en UNEP. Bij zijn boek Project Appraisal and Macroeconomic Policy (1996) schreef Ken Wallis, voormalig co-editor van Econometrica, het voorwoord. Samen met Aloys Prinz publiceerde Tsjalle van der Burg artikelen over een geheel nieuw systeem van ondernemingsbestuur. In dit systeem worden de stemrechten op alle aandelen uitgeoefend door volmacht organisaties die zijn gekozen door de mensen die uiteindelijk het geld hebben geleverd voor de koop van de aandelen, zoals de gepensioneerden van het ABP.

Artikelen

Triodos Bank moet certificaathouders niet te veel compenseren image
Triodos Bank moet certificaathouders niet te veel compenseren
Na drie jaar te hebben stilgelegen is de handel in certificaten van aandelen Triodos recentelijk hervat. De prijs van de certificaten is echter niet zoals voorheen gelijk aan de vrij stabiele intrinsieke waarde. De huidige koers ligt ver onder de ...
Europese mededingingsregels horen voetbal spannend te houden image
Europese mededingingsregels horen voetbal spannend te houden
Met de lobby voor een ‘’Super League nieuwe stijl’’ dreigt opnieuw een conflict tussen de voetballiefhebbers, voor wie het nieuwe plan slecht uitpakt, en grote clubs. Echter een Super League, en daarmee het bevoordelen van de grote clubs door de U...
Journalisten vergeten de waarheidsvinding bij wanbeleid Feyenoord image
Journalisten vergeten de waarheidsvinding bij wanbeleid Feyenoord
In 2017 besloot Feyenoord een nieuw stadion te bouwen. De gemeenteraad beslist binnenkort of de destijds voorwaardelijk toegezegde miljoenensteun door kan gaan. Nee, aldus Tsjalle van der Burg. Een gerenoveerde Kuip kan dezelfde voorzieningen bie...
Laag-hoog pensioen bevoordeelt welgestelden image
Laag-hoog pensioen bevoordeelt welgestelden
Bij de uitkering van het pensioen heeft men tegenwoordig veel keuzevrijheid. Door slimme beslissingen te maken kunnen mensen met een hoge levensverwachting – zoals veel hoogopgeleiden – een voordeel behalen ten opzichte van andere gepensioneerden,...