Vrije Universiteit Amsterdam

Partners
Logo Vrije Universiteit Amsterdam

Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde

De Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde (FEWEB) staat voor innovatief en ambitieus onderwijs en onderzoek. FEWEB speelt met haar onderzoek en onderwijs actief in op de actuele ontwikkelingen in de maatschappij.

De faculteit biedt plaats aan ongeveer 4000 studenten, 1450 postgraduate studenten en 460 medewerkers. Het wetenschappelijk personeel bestaat uit hoogleraren, docenten, onderzoekers en aio’s en is ondergebracht bij de afdelingen. Het ondersteunend en beheerspersoneel is ondergebracht bij het faculteitsbureau. Aan het hoofd van de faculteit staat het faculteitsbestuur.

Link: http://www.feweb.vu.nl/.

Ontvang updates via e-mail