Reyer Gerlagh

Economenpanel, Gastauteur

Universiteit van Tilburg, Tilburg Sustainability Center

Reyer Gerlagh image
© Foto Tilburg University / Gerdien Wolthaus Paauw

In 1999 ontving Reyer Gerlagh zijn doctoraat in de economie. Tussen september 2006 en 2009 bekleedde hij de leerstoel Milieu-economie aan de School of Social Sciences, Universiteit van Manchester. Reyer Gerlagh is nu hoogleraar aan de Universiteit van Tilburg, lid van Tilburg Sustainability Center (TSC) en associate editor van Energy Economics, en lid van de redactieraad van JEEM.

Me Judice Economenpanel: resultaten voor Reyer Gerlagh
Lessen van de crisis
16 sep 2016

Stelling 1

Ik heb vertrouwen in de stabiliteit van het Nederlandse financiële systeem.
UitslagExpertiseToelichtingMediaan totale uitslagMediaan totale expertise
Geen mening  
Eens noch oneens
In redelijke mate

Stelling 2

De zakenbank Lehman Brothers had in september 2008 moeten worden gered door de Amerikaanse overheid.
UitslagExpertiseToelichtingMediaan totale uitslagMediaan totale expertise
OneensIn geringe matemoral hazard
Eens noch oneens
In redelijke mate

Stelling 3

ABN Amro is in 2008 terecht gered door de Nederlandse overheid.
UitslagExpertiseToelichtingMediaan totale uitslagMediaan totale expertise
Mee eensIn geringe mateABN-AMRO was belangrijker voor NL dan LB voor US. Achteraf lijkt de betaalde prijs te hoog.
Mee eens
In redelijke mate

Stelling 4

Na een bankencrisis is een snelle aanpassing in de financiële huishouding van het bankwezen te prefereren boven een geleidelijke aanpak waarbij banken meerdere jaren de tijd krijgen om orde op zaken te stellen.
UitslagExpertiseToelichtingMediaan totale uitslagMediaan totale expertise
OneensIn geringe mateSnelle correctie kan alleen als je weet wat je moet doen, maar dan had je het ook kunnen voorkomen.
Mee eens
In redelijke mate

Stelling 5

De afgesproken aanscherpingen in regelgeving zijn voldoende om het Nederlandse bankwezen financieel gezond te maken.
UitslagExpertiseToelichtingMediaan totale uitslagMediaan totale expertise
OneensIn geringe mateHet bankwezen is niet alleen afhankelijk van bank-specifieke regelgeving, maar ook van fiscale regelgeving. De bankensector is groter dan dat de toegevoegde maatschappelijke waarde kan verklaren. Dat is een indicatie.
Oneens
In redelijke mate
Modellen in de economische politiek
25 jan 2016

Stelling 1

Bij de besluitvorming over het economisch beleid in Nederland laten politici zich meer leiden door ideologie en opportunisme dan door empirische, kwantitatieve inzichten vanuit de economische wetenschap.
UitslagExpertiseToelichtingMediaan totale uitslagMediaan totale expertise
Mee eensIn hoge mateHet beleid voor de woningmarkt is jarenlang verstoord door taboe's op de hypotheekrenteaftrek. Het klimaatbeleid wordt nog steeds verstoord door het taboe op effectieve beprijzing van CO2. Deze taboe's komen voort uit opportunistische ideologie.
Mee eens
In redelijke mate

Stelling 2

Het voorspellen van de economie op de lange termijn met macro-econometrische modellen is een zinloze exercitie.
UitslagExpertiseToelichtingMediaan totale uitslagMediaan totale expertise
Mee eensIn hoge mateVoor de lange termijn zijn veranderingen in instituties en technologische ontwikkelingen van meer belang dan de 'micro' factoren die worden meegenomen in macro-econometrische modellen.
Eens noch oneens
In redelijke mate

Stelling 3

De invloed van CPB-analyses op het economisch beleid van de regering is te groot.
UitslagExpertiseToelichtingMediaan totale uitslagMediaan totale expertise
Eens noch oneensIn hoge mateEerder te eenzijdig dan te groot. Het is goed dat een instantie de beleidsmakers voorhoudt wat de consequenties zijn van de keuzes. Het is misplaatst dat hierbij vooral gekeken wordt naar korte-termijn verdelingseffecten.
Eens noch oneens
In redelijke mate
Ouderen aan het werk
14 okt 2015

Stelling 1

De combinatie van maatregelen die het huidige