Me Judice Economenpanel: De ‘wisdom of the crowd’ in de wetenschap

22 mei 2017

In de wetenschap, of dit nu in Europa of in de VS plaats vindt, zoeken wetenschappers naarstig naar geld voor onderzoek. ‘Funding or famine’ zo luidt het adagium. Niet alleen is de slagingskans bij wetenschappelijke fondsen - zoals NWO - erg laag, het kost onderzoekers veel tijd om voorstellen te schrijven en het kost referenten op hun beurt veel tijd om deze (onbezoldigd) te beoordelen. De Nederlanders Bollen (Indiana University) en Scheffer (Wageningen) hebben zich geworpen op een alternatief dat veel van de bureaucratische rompslomp vermijdt en de kennis en inzichten van de wetenschappelijke ‘crowd’ inschakelt (zie artikel in Science, 13 april 2017). Zij stellen voor om het onderzoeksbudget gelijk te verdelen onder wetenschappers verbonden aan universiteiten. In het geval van Nederland komt dit neer op 30.000 euro per onderzoeker, en 100.000 in de VS. Men hoeft dus niet meer voorstellen in te dienen en één of twee jaar te wachten voor men aan de slag kan, maar de enige spelregel is dat men ieder jaar een vast percentage moet doneren aan de wetenschappers die zij respecteren en geld uit ‘hun’ onderzoekspotje waard vinden. Om keuzes mogelijk te maken staan onderzoekers op een website waar hun werk op staat, evenals hun visie en toekomstplannen. Uiteraard moet in de praktijk vriendjespolitiek vermeden worden en kan bijvoorbeeld niet aan naaste collega’s of co-auteurs geld worden gedoneerd. Op basis van simulaties – waarbij de stelregel is gehanteerd dat onderzoekers 50% van hun fonds moeten doneren – blijkt dat de allocatie van geld niet wezenlijk anders is dan hoe het nu via NWO geschiedt, maar uiteraard dan zonder de bureaucratische kosten. Omdat hier marktwerking in onverdunde vorm in de wetenschap wordt voorgesteld leek het ons een goed idee om in samenwerking met Bollen en Scheffer dit idee te toetsten aan de hand van de volgende stellingen:

Stelling 1

De collectieve rationaliteit van individuele wetenschappers om onderzoeksgeld te investeren werkt net zo goed als de rationaliteit van wetenschappers verzameld in commissies van nationale wetenschappelijke onderzoeksorganisaties.

Resultaat (gewogen voor kennis expert)

Resultaat (gewogen voor kennis expert)

Resultaat (ongewogen)

Resultaat (ongewogen)

Stelling 2

De allocatie van geld voor wetenschappelijk onderzoek in Nederland gaat gepaard met hoge (bureaucratische) kosten voor zowel indieners als referenten.

Resultaat (gewogen voor kennis expert)

Resultaat (gewogen voor kennis expert)

Resultaat (ongewogen)

Resultaat (ongewogen)

Stelling 3

Een organisatie als NWO doet er goed aan om een experiment uit te voeren waarbij het onderzoeksgeld via individuele beslissingen van wetenschappers wordt verdeeld (à la het Bollen/Scheffer voorstel).

Resultaat (gewogen voor kennis expert)

Resultaat (gewogen voor kennis expert)

Resultaat (ongewogen)

Resultaat (ongewogen)

Stelling 1: Resultaat per panellid

De collectieve rationaliteit van individuele wetenschappers om onderzoeksgeld te investeren werkt net zo goed als de rationaliteit van wetenschappers verzameld in commissies van nationale wetenschappelijke onderzoeksorganisaties.

Klik op een van onderstaande categorieën om het overzicht te sorteren.
Naam Organisatie Uitslag Expertise Toelichting
Arjen van Witteloostuijn Arjen van Witteloostuijn image

VU Amsterdam

Zeer mee eens In zeer hoge mate Biografie & eerdere uitslagen
Sylvester Eijffinger Sylvester Eijffinger image Tilburg University en CEPR Zeer mee eens In zeer hoge mate In Commissies van nationale wetenschappelijke organisaties spelen vriendjespolitiek en niet-werenschappelijke overwegingen helaas ook een belangrijke rol omdat Nederland te klein is voor een objectief proces van wetenschappelijke evaluatie zoals in de VS. Biografie & eerdere uitslagen
Charles van Marrewijk Portret van Charles van Marrewijk Urecht University School of Economics, Tjalling C. Koopmans Instituut Zeer mee eens In hoge mate Gedurende mijn academische carriere is het aandeel onderzoeksgeld dat opgaat aan eindeloze voorstellen en beoordelingen dramatisch gestegen, dus het idee steun ik want Individuele wetenschappers weten op hun vakgebied heel goed wie goed onderzoek doet. Biografie & eerdere uitslagen
Piet Eichholtz Piet Eichholtz image Universiteit Maastricht Zeer mee eens In hoge mate Ik heb zelf in de verschillende NWO beoordelingscommissies gezeten. Zo intelligent is men daar dus ook niet... Biografie & eerdere uitslagen
Robert Inklaar Robert Inklaar image

Rijksuniversiteit Groningen

Zeer mee eens In hoge mate Mijn enige kanttekening is dat (ook) een individueel systeem alleen goed kan werken als er serieus aandacht wordt besteed aan a) het presenteren van visie & toekomstplannen door onderzoekers en b) het beoordelen daarvan alvorens individuen een keuze maken Biografie & eerdere uitslagen
Pieter Gautier Pieter Gautier image Vrije Universiteit Zeer mee eens In redelijke mate Probleem huidige systeem is dat in NWO commissies veel vaker middelmatige onderzoekers zitten dan bij bv ERC (Europa) of NSF (VS). Goede onderzoekers haken steeds vaker af bij NWO omdat ze zien dat niet altijd de beste onderzoekers geld krijgen. Biografie & eerdere uitslagen
Arjo Klamer Arjo Klamer image

Erasmus Universiteit Rotterdam

Mee eens In hoge mate Biografie & eerdere uitslagen
Harry van Dalen Harry van Dalen image

NIDI-KNAW/Rijksuniversiteit Groningen en Tilburg University

Mee eens In hoge mate Hoe je het er ook naar kijkt, het lijkt lood om oud ijzer. Commissies lijken wijzer, maar door hoge tijdsdruk ligt het maken van ondoordachte keuzes op de loer, zeker voor de grootste groep van grijze maar niet uitmuntende voorstellen. Biografie & eerdere uitslagen
Bernard van Praag Portret van Bernard van Praag Universiteit van Amsterdam Mee eens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Dirk Schoenmaker Portret van Dirk Schoenmaker

Rotterdam School of Management, Erasmus Universiteit

Mee eens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Eelke de Jong Eelke de Jong image Radboud Universiteit Nijmegen Mee eens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Jan van Ours Jan van Ours image

Erasmus Universiteit Rotterdam

Mee eens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Janneke Plantenga Janneke Plantenga image Universiteit Utrecht Mee eens In redelijke mate Hoe dan ook impliceert de huidige gang van zaken dat er wel heel veel personen betrokken zijn bij de verdeling van relatief weinig geld. Ook de huidige startimpuls van in totaal 32 milj betekent veel vergaderen voor betrekkelijk weinig wetenschap. Biografie & eerdere uitslagen
Reyer Gerlagh Reyer Gerlagh image

Universiteit van Tilburg, Tilburg Sustainability Center

Mee eens In redelijke mate Het genereert een interessante alternatieve dynamiek. Het wordt belangrijker om bekendheid te krijgen bij binnenlandse collega's. Kernvragen: wat zijn de eisen om mee te mogen beslissen, hoe maken we relevante informatie makkelijk beschikbaar? Biografie & eerdere uitslagen
Kees Koedijk Kees Koedijk image

Utrecht University, Vrije Universiteit Amsterdam, CEPR

Mee eens In geringe mate Biografie & eerdere uitslagen
Koen Caminada Portret van Koen Caminada Universiteit Leiden Mee eens In geringe mate De vraag is dan wel of de optelsom van het tijdsbeslag van al deze individuele wetenschappers om onderzoeksgeld te alloceren niet (veel) hoger uitkomt dan de tijd die thans door commissies wordt gespendeerd. Biografie & eerdere uitslagen
Paul de Beer Paul de Beer image Universiteit van Amsterdam Mee eens In geringe mate Biografie & eerdere uitslagen
Gerard J. van den Berg Portret van Gerard J. van den Berg University of Bristol Eens noch oneens In zeer hoge mate Er zitten enkele grote ontwerpfouten in de wijze waarop NWO opereert. Het plan kan die deels ondervangen, maar: Buitenlandse referees overboord gooien? Worden alle disciplines gelijk behandeld? Hoe zit het met "(implicit) collusion"? Biografie & eerdere uitslagen
Bas ter Weel Portret van Bas ter Weel SEO en Universiteit van Amsterdam Eens noch oneens In redelijke mate Het lijkt verstandig om de aannames voor een aantal vakgebieden eerst eens empirisch te toetsen. Biografie & eerdere uitslagen
Frank den Butter Frank den Butter image Vrije Universiteit Amsterdam Eens noch oneens In redelijke mate Beide vormen van rationaliteit leiden niet tot een uit maatschappelijk oogpunt gewenste verdeling van onderzoekbudgetten. Onderzoek wordt beloond dat wetenschappers zelf interessant vinden en in de mode is. Biografie & eerdere uitslagen
Joop Hartog Joop Hartog image Universiteit van Amsterdam Eens noch oneens In redelijke mate Ik vind het een zeer interessant voorstel, nadere overweging en pilot waard, maar ik kan de consequenties niet overzien, hooguit daarover speculeren. Biografie & eerdere uitslagen
Peter Kooreman Foto van Peter Kooreman Tilburg University Eens noch oneens In redelijke mate Een interessante stelling, die getoetst moet worden door (eerst op beperkte schaal) te experimenteren. Biografie & eerdere uitslagen
Bas Jacobs Bas Jacobs image Erasmus School of Economics, Rotterdam en CESifo München Eens noch oneens In geringe mate Het is moeilijk voor individuele wetenschappers om kwaliteit van onderzoeksvoorstellen buiten eigen vakgebied te boordelen. Dat blijft zo. Mogelijk nog meer toewijzing van onderzoeksgeld op basis van publicatielijsten ipv onderzoeksvoorstellen. Biografie & eerdere uitslagen
Mathijs Bouman Portret van Mathijs Bouman Econoom & journalist Eens noch oneens In zeer geringe mate Biografie & eerdere uitslagen
Steven Brakman Steven Brakman image Rijksuniversiteit Groningen Eens noch oneens In zeer geringe mate Ik zie op voorhand niet waarom via dit systeem een betere beslissing wordt genomen dan in een groep; een groep voorkomt ook 'vriendjes' politiek (mits groep goed is samengesteld) Biografie & eerdere uitslagen
Andries de Grip Andries de Grip ROA, Maastricht University Oneens In redelijke mate In de praktijk zal dit te snel leiden tot onderlinge afspraken c.q. kartelvorming. Ook lijkt het me in het nadeel van getalenteerde, maar nog onvoldoende bekende jonge onderzoekers. Biografie & eerdere uitslagen
Casper van Ewijk Casper van Ewijk image

Tilburg University, Netspar, en Universiteit van Amsterdam

Oneens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Jaap Abbring Portret van Jaap Abbring Tilburg University Oneens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Joan Muysken Portret van Joan Muysken Universiteit Maastricht Oneens In redelijke mate Ik ben het niet eens met "net zo goed" omdat het waarschijnlijk tot heel andere uitkomsten zal leiden - vaak ook betere uitkomsten: de "wetenschappers verzameld in commissies" representeren niet de collectiviteit van wetenschappers. Biografie & eerdere uitslagen
Wouter den Haan Foto van Wouter den Haan London School of Economics Oneens In redelijke mate Onbezoldigt onderzoeksvoorstellen evalueren is niet bevorderend voor de kwaliteit. In een commissie over voorstellen te praten wordt je gedwongen om gebruikte maatstaven duidelijk te maken. Dat gebeurt niet als individueel beoordelingen worden gemaakt. Biografie & eerdere uitslagen
Kees Goudswaard Portret van Kees Goudswaard Universiteit Leiden Geen mening Het principe spreekt me op zich wel aan, maar de uitvoering is waarschijnlijk lastig. Hoe voorkom je vriendjespolitiek bij de toekenning van budget aan anderen? Daar moet je dan op controleren en dan heb je de bureaucratische rompslomp weer terug. Biografie & eerdere uitslagen
Bas van der Klaauw Bas van der Klaauw image Vrije Universiteit Amsterdam en Tinbergen Instituut Geen mening Vraag is een beetje welke wetenschappers geld krijgen om te verdelen. Biografie & eerdere uitslagen

Stelling 2: Resultaat per panellid

De allocatie van geld voor wetenschappelijk onderzoek in Nederland gaat gepaard met hoge (bureaucratische) kosten voor zowel indieners als referenten.

Klik op een van onderstaande categorieën om het overzicht te sorteren.
Naam Organisatie Uitslag Expertise Toelichting
Andries de Grip Andries de Grip ROA, Maastricht University Zeer mee eens In zeer hoge mate De belangrijkste oorzaken zijn het indienen van matige voorstellen en vooral de te lage gemiddelde slaagkans van goede voorstellen. Biografie & eerdere uitslagen
Arjen van Witteloostuijn Arjen van Witteloostuijn image

VU Amsterdam

Zeer mee eens In zeer hoge mate Biografie & eerdere uitslagen
Arjo Klamer Arjo Klamer image

Erasmus Universiteit Rotterdam

Zeer mee eens In zeer hoge mate Zeker als we rekening houden met de frustraties van de meerderheid die hun voorstellen niet gehonoreerd krijgen en de slechte invloed op de wetenschappelijke praktijk met al belangrijke prikkel die voorstellen te ontwikkelen die commisies goed beoordelen) Biografie & eerdere uitslagen
Harry van Dalen Harry van Dalen image

NIDI-KNAW/Rijksuniversiteit Groningen en Tilburg University

Zeer mee eens In zeer hoge mate Het beoordelingscircuit is dolgedraaid en dan hebben we het nog niet eens over de normale peer review voor tijdschriften. Biografie & eerdere uitslagen
Piet Eichholtz Piet Eichholtz image Universiteit Maastricht Zeer mee eens In zeer hoge mate Ik schrijf en beoordeel me suf en dat geldt ook voor veel collega's. En dat alles grotendeels voor projectvoorstellen die niet worden gehonoreerd. Biografie & eerdere uitslagen
Reyer Gerlagh Reyer Gerlagh image

Universiteit van Tilburg, Tilburg Sustainability Center

Zeer mee eens In zeer hoge mate Het lijkt erop dat er evenveel tijd wordt gestoken in het allocatieproces, als in het door NWO gefinancierde onderzoek. Dat is ook wat de theorie voorspelt. Het gevolg is dat het NWO budget geen extra onderzoeksoutput oplevert. Dat moet stoppen. Biografie & eerdere uitslagen
Robert Inklaar Robert Inklaar image

Rijksuniversiteit Groningen

Zeer mee eens In zeer hoge mate Het alles-of-niets karakter van het huidige systeem zorgt dat ook (heel) goede voorstellen volledig buiten de prijzen vallen. En, aan de andere kant, dat ook weinig doordachte voorstellen van serieus commentaar moeten worden voorzien. Biografie & eerdere uitslagen
Sylvester Eijffinger Sylvester Eijffinger image Tilburg University en CEPR Zeer mee eens In zeer hoge mate Uit mijn ervaring als indiener en referent blijken de transactiekosten in zowel geld als tijd zeer hoog te zijn hetgeen leidt tot een adverse selection van mindere omderzoekers met lagere opportunity costs die wel bereid zijn deze kosten op te brengen. Biografie & eerdere uitslagen
Bas Jacobs Bas Jacobs image Erasmus School of Economics, Rotterdam en CESifo München Zeer mee eens In hoge mate Tijdsbeslag van maken en beoordelen van onderzoeksvoorstellen is enorm. De kans op toewijzing zeer gering. NWO-systematiek zorgt voor perverse prikkels vanwege common pool problemen. Iedereen wil financiering en overinvesteert daarom in aanvragen. Biografie & eerdere uitslagen
Bas van der Klaauw Bas van der Klaauw image Vrije Universiteit Amsterdam en Tinbergen Instituut Zeer mee eens In hoge mate Biografie & eerdere uitslagen
Bernard van Praag Portret van Bernard van Praag Universiteit van Amsterdam Zeer mee eens In hoge mate in mijn tijd heb ik heel wat NWO-subsidies aangevraagd en gekregen. Toch heb ik er de laatste decennia van mijn werkzame leven bewust vanaf gezien. Teveel moeite in vergelijking tot de onzekere opbrengst. Biografie & eerdere uitslagen
Charles van Marrewijk Portret van Charles van Marrewijk Urecht University School of Economics, Tjalling C. Koopmans Instituut Zeer mee eens In hoge mate zie boven Biografie & eerdere uitslagen
Dirk Schoenmaker Portret van Dirk Schoenmaker

Rotterdam School of Management, Erasmus Universiteit

Zeer mee eens In hoge mate Biografie & eerdere uitslagen
Eelke de Jong Eelke de Jong image Radboud Universiteit Nijmegen Zeer mee eens In hoge mate Biografie & eerdere uitslagen
Joan Muysken Portret van Joan Muysken Universiteit Maastricht Zeer mee eens In hoge mate Ik heb zelf de nodige voorstellen ingediend en in commissies gezeten. Biografie & eerdere uitslagen
Joop Hartog Joop Hartog image Universiteit van Amsterdam Zeer mee eens In hoge mate Biografie & eerdere uitslagen
Paul de Beer Paul de Beer image Universiteit van Amsterdam Zeer mee eens In hoge mate Biografie & eerdere uitslagen
Peter Kooreman Foto van Peter Kooreman Tilburg University Zeer mee eens In hoge mate Biografie & eerdere uitslagen
Pieter Gautier Pieter Gautier image Vrije Universiteit Zeer mee eens In hoge mate Biografie & eerdere uitslagen
Steven Brakman Steven Brakman image Rijksuniversiteit Groningen Zeer mee eens In hoge mate Rondom NWO/EU subsisievoorstellen is een industrie ontstaan van bureaus, consultants, etc die helpen met schrijven/presenteren etc. Binnen faculteiten wordt enorm veel tijd aan voorbereiding besteed. Dit alles is een signaal dat het systeem ontspoort. Biografie & eerdere uitslagen
Frank den Butter Frank den Butter image Vrije Universiteit Amsterdam Zeer mee eens In redelijke mate De kans op honorering van (goed gekwalificeerde) onderzoeksprojecten is veel te klein en het positieve effect van beoordeling, namelijk suggesties tot verbetering van de projectopzet, raakt ondergesneeuwd. Biografie & eerdere uitslagen
Janneke Plantenga Janneke Plantenga image Universiteit Utrecht Zeer mee eens In redelijke mate Als ik het goed heb zijn er dit jaar circa 500 veni voorstellen. In feite hebben we een deel van het het personeelsbeleid geexternaliseerd. Biografie & eerdere uitslagen
Gerard J. van den Berg Portret van Gerard J. van den Berg University of Bristol Mee eens In zeer hoge mate De "rent seeking" is kostbaar, leidt tot vertragingsmomenten en uiteindelijk tot kwaliteitsverlies van het beslissingsproces. Biografie & eerdere uitslagen
Jaap Abbring Portret van Jaap Abbring Tilburg University Mee eens In zeer hoge mate Biografie & eerdere uitslagen
Bas ter Weel Portret van Bas ter Weel SEO en Universiteit van Amsterdam Mee eens In redelijke mate De kosten moeten wel afgewogen worden tegen de baten. Iedere onderzoeker is immers wel eens indiener en referent. Biografie & eerdere uitslagen
Jan van Ours Jan van Ours image

Erasmus Universiteit Rotterdam

Mee eens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Kees Goudswaard Portret van Kees Goudswaard Universiteit Leiden Mee eens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Koen Caminada Portret van Koen Caminada Universiteit Leiden Mee eens In redelijke mate Altijd meer dan ons lief is en er lijken ook binnen de huidige systematiek eenvoudige verbeterslagen mogelijk. Biografie & eerdere uitslagen
Kees Koedijk Kees Koedijk image

Utrecht University, Vrije Universiteit Amsterdam, CEPR

Mee eens In geringe mate Biografie & eerdere uitslagen
Mathijs Bouman Portret van Mathijs Bouman Econoom & journalist Mee eens In geringe mate Biografie & eerdere uitslagen
Casper van Ewijk Casper van Ewijk image

Tilburg University, Netspar, en Universiteit van Amsterdam

Eens noch oneens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Wouter den Haan Foto van Wouter den Haan London School of Economics Oneens In redelijke mate Een NWO toelage van een paar miljoen wordt gedaan op basis van beperkt en onbezoldigd advies. Dat is heel goedkoop. Bedrijven zouden meer stoppen in voorbereiding van een miljoenen investering. Biografie & eerdere uitslagen

Stelling 3: Resultaat per panellid

Een organisatie als NWO doet er goed aan om een experiment uit te voeren waarbij het onderzoeksgeld via individuele beslissingen van wetenschappers wordt verdeeld (à la het Bollen/Scheffer voorstel).

Klik op een van onderstaande categorieën om het overzicht te sorteren.
Naam Organisatie Uitslag Expertise Toelichting
Arjen van Witteloostuijn Arjen van Witteloostuijn image

VU Amsterdam

Zeer mee eens In zeer hoge mate De huidige werkwijze is niet houdbaar. Het systeem is volledig uit de hand gelopen. Dat impliceert een enorme verspliing van geld en tijd. Het is hoog tijd om met alternatieven te experimenteren. Biografie & eerdere uitslagen
Harry van Dalen Harry van Dalen image

NIDI-KNAW/Rijksuniversiteit Groningen en Tilburg University

Zeer mee eens In zeer hoge mate Iedereen kan bedenkingen verzinnen over zo'n plan maar het huidige pad waar de wetenschap zich op bevindt loopt dood. Tom Poes verzin een list. Dit is een list van de bovenste plank, maar wel een dat een experiment waard is voordat je het invoert. Biografie & eerdere uitslagen
Piet Eichholtz Piet Eichholtz image Universiteit Maastricht Zeer mee eens In zeer hoge mate Het NWO model werkt niet bevredigend en lijdt tot verspilling van belastinggeld. Tijd om nieuwe richtingen te proberen. Biografie & eerdere uitslagen
Sylvester Eijffinger Sylvester Eijffinger image Tilburg University en CEPR Zeer mee eens In zeer hoge mate Een experiment waarbij het onderzoeksgeld via individuele beslissingen van wetenschappers worden verdeeld lijkt mij zeer de moeite waard maar zal uiteindelijk bij gebleken succes het bestaansrecht van wetenschappelijke organisaties als NWO ondergraven. Biografie & eerdere uitslagen
Arjo Klamer Arjo Klamer image

Erasmus Universiteit Rotterdam

Zeer mee eens In hoge mate Biografie & eerdere uitslagen
Charles van Marrewijk Portret van Charles van Marrewijk Urecht University School of Economics, Tjalling C. Koopmans Instituut Zeer mee eens In hoge mate zie boven. Uiteraard is het nodig voor grotere projecten wel via NWO aanvragen in te dienen, maar het aandeel in de totale onderzoeksfinanciering kan stukken lager. Biografie & eerdere uitslagen
Dirk Schoenmaker Portret van Dirk Schoenmaker

Rotterdam School of Management, Erasmus Universiteit

Zeer mee eens In hoge mate Belangrijk wel om onafhankelijkheid in te bouwen om te voorkomen dat onderzoeksgeld naar bevriende wetenschappers gaat Biografie & eerdere uitslagen
Joop Hartog Joop Hartog image Universiteit van Amsterdam Zeer mee eens In hoge mate Pas in de praktijk zal blijken hoe het uitwerkt: hoeveel tijd en moeite gaan onderzoekers aan hun wervende website besteden, hoeveel tijd besteden "betalende" onderzoekers aan het voorbereiden van hun keuze, kan het ook met een kleiner kiescollege? Biografie & eerdere uitslagen
Reyer Gerlagh Reyer Gerlagh image

Universiteit van Tilburg, Tilburg Sustainability Center

Zeer mee eens In hoge mate Als wetenschappers willen we graag evidence-based onderzoeksfinanciering. Het kan vast beter dan hoe het nu gaat. Proberen en analyseren. Biografie & eerdere uitslagen
Robert Inklaar Robert Inklaar image

Rijksuniversiteit Groningen

Zeer mee eens In hoge mate Een experiment kan ook betekenen dat beide systemen parallel worden ingezet op bescheiden schaal binnen een specifiek beurzen programma. Biografie & eerdere uitslagen
Eelke de Jong Eelke de Jong image Radboud Universiteit Nijmegen Zeer mee eens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Paul de Beer Paul de Beer image Universiteit van Amsterdam Zeer mee eens In geringe mate Biografie & eerdere uitslagen
Gerard J. van den Berg Portret van Gerard J. van den Berg University of Bristol Mee eens In zeer hoge mate In het algemeen goed om empirische evidentie te vergaren, met name op basis van gerandomiseerde experimenten. Biografie & eerdere uitslagen
Andries de Grip Andries de Grip ROA, Maastricht University Mee eens In redelijke mate Hierbij zou voldoende aandacht moeten zijn voor het voorkomen van ongewenste gedragseffecten bij de stemgerechtigden. Praktisch zou zo'n experiment bv. kunnen worden opgezet door voor iedere discipline 1 Vidi of Vici voorstel op deze manier toe te kennen Biografie & eerdere uitslagen
Bas ter Weel Portret van Bas ter Weel SEO en Universiteit van Amsterdam Mee eens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Bernard van Praag Portret van Bernard van Praag Universiteit van Amsterdam Mee eens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Jan van Ours Jan van Ours image

Erasmus Universiteit Rotterdam

Mee eens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Janneke Plantenga Janneke Plantenga image Universiteit Utrecht Mee eens In redelijke mate Gegeven de grenzen van de huidige systematiek, lijkt mij een experiment in deze richting de moeite waard. Biografie & eerdere uitslagen
Joan Muysken Portret van Joan Muysken Universiteit Maastricht Mee eens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Peter Kooreman Foto van Peter Kooreman Tilburg University Mee eens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Pieter Gautier Pieter Gautier image Vrije Universiteit Mee eens In redelijke mate Je moet dan wel goed over design nadenken en de uitkomsten (publicaties) zijn pas jaren later meetbaar. Biografie & eerdere uitslagen
Wouter den Haan Foto van Wouter den Haan London School of Economics Mee eens In redelijke mate Al verwacht ik niet veel van het voorstel, een beetje experimenteren zou nuttige kennis op kunnen leveren. Het huidige systeem is gebrekkig en we moeten open staan voor veranderingen. Biografie & eerdere uitslagen
Kees Goudswaard Portret van Kees Goudswaard Universiteit Leiden Mee eens In geringe mate Biografie & eerdere uitslagen
Kees Koedijk Kees Koedijk image

Utrecht University, Vrije Universiteit Amsterdam, CEPR

Mee eens In geringe mate Biografie & eerdere uitslagen
Koen Caminada Portret van Koen Caminada Universiteit Leiden Mee eens In geringe mate Meer in het algemeen geldt dat organisaties als NWO er goed aan doen om te experimenteren met alternatieven voor de allocatie van onderzoeksgelden. Biografie & eerdere uitslagen
Mathijs Bouman Portret van Mathijs Bouman Econoom & journalist Mee eens In zeer geringe mate Biografie & eerdere uitslagen
Bas van der Klaauw Bas van der Klaauw image Vrije Universiteit Amsterdam en Tinbergen Instituut Eens noch oneens In redelijke mate Dan zou ik ook verdeling van onderzoeksgeld op basis van achterafbeloning van prestaties mee willen nemen. Biografie & eerdere uitslagen
Steven Brakman Steven Brakman image Rijksuniversiteit Groningen Eens noch oneens In redelijke mate Dit systeem kent nog te veel haken en ogen; er ontstaan groepjes die elkaar subsidie geven zonder duidelijke criteria; dreiging van ons-kent-ons Biografie & eerdere uitslagen
Bas Jacobs Bas Jacobs image Erasmus School of Economics, Rotterdam en CESifo München Eens noch oneens In zeer geringe mate Dit is een allocatieprobleem met asymmetrische informatie: welke onderzoeker heeft het beste voorstel? NWO is 'costly state verification technology'. Maar zelfselectie bij ass.info leidt vaak ook tot inefficiënties. Niet helder of experiment goed idee is. Biografie & eerdere uitslagen
Casper van Ewijk Casper van Ewijk image

Tilburg University, Netspar, en Universiteit van Amsterdam

Oneens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Frank den Butter Frank den Butter image Vrije Universiteit Amsterdam Oneens In redelijke mate Vriendjespolitiek valt bij de dunne deelmarkten van onderzoek niet te vermijden. Beter is het onderzoekbudget via een verdeelsleutel van prestatie indicatoren te verdelen over onderzoeksscholen, waar de leiding de programmering bepaalt. Biografie & eerdere uitslagen
Jaap Abbring Portret van Jaap Abbring Tilburg University Oneens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen

Me Judice Economenpanel

Leden

Voor een overzicht van de leden van het economenpanel en hun affilaties: klik hier.

Toelichting

Dit panel peilt in welke mate economen het eens of oneens zijn over grote economische vraagstukken. Me Judice heeft een panel van ongeveer 60 economische deskundigen uitgenodigd om op gezette tijden (minimaal een keer per maand) hun mening te geven.

Het panel is gekozen op basis van een aantal minimale eisen. Een deelnemer moet onafhankelijk en gepromoveerd zijn. Een additionele eis is dat de economen enige affiniteit met vraagstukken van economische politiek moeten hebben. Om zo veel mogelijk een representatief beeld van de Nederlandse economen te krijgen is er naar gestreefd om de diverse economie faculteiten en hoogleraren (Amsterdam, Groningen, Leiden, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam, Tilburg en Utrecht) aan bod te laten komen alsmede diverse specialismen.

Op het punt van het stemmen op stellingen is het goed om een paar zaken te benadrukken. In sommige gevallen zullen panelleden eens noch oneens zijn met een bepaalde stelling. Er kunnen twee redenen zijn voor deze uitkomst.

  1. Een econoom is een expert op het bepaald terrein maar ziet op basis van zijn ervaring en kennis van het veld dat er nog veel onzekerheid is over de stelling in kwestie. In dergelijke gevallen zullen de panelleden stemmen op de optie ‘eens noch oneens’.
  2. Een econoom is geen expert op een terrein of bezit te weinig kennis over een specifieke casus om daar een gekwalificeerde uitspraak over te doen. In dat geval zal het panellid stemmen op de optie ‘geen mening’.

De vragen worden per email naar het Me Judice Economenpanel gestuurd en ieder lid krijgt ruim de tijd om na te denken over de stem die hij of zij wil uitbrengen. Zij mogen alle bronnen gebruiken die zij willen om hun keuze te maken. Voorts krijgen alle panelleden de gelegenheid om in een paar woorden hun keuze toe te lichten, evenals de mate van (on)zekerheid die men heeft over het gekozen antwoord zodat volledig transparant is hoe in deze groep het totaalbeeld tot stand komt. Er worden daarom altijd twee figuren getoond: een ongewogen en een gewogen beeld waarbij het antwoord een hoger gewicht krijgt naarmate men zelf stelt dat men meer van het onderwerp afweet.

Buitenstaanders mogen stellingen suggereren evenals de panelleden zelf. Het Me Judice panelbestuur is uiteindelijk verantwoordelijk voor de keuze van de definitieve stelling. In sommige gevallen zullen wij een conceptversie van de stelling naar het Me Judice economenpanel sturen om fouten, onduidelijkheden of vage bewoordingen op te sporen.

De paneldata die middels deze peiling worden verzameld vallen onder het copyright van het Me Judice economenpanel en zullen worden gebruikt voor onderzoek, waarover zal worden gerapporteerd in een tijdschriftartikel.

Voor vragen en/of opmerkingen: economenpanel@mejudice.nl

Suggereer een stelling

Indien u een stelling wilt voorstellen die voorgelegd wordt aan het Me Judice economenpanel kunt u hieronder een voorstel doen. Over de behandeling van deze stelling kan niet worden gecorrespondeerd.