Me Judice Economenpanel: Een sobere of een royale overheid?

29 apr 2013

Het sociaal akkoord geeft de indruk dat het kabinet het wat kalmer aandoet met het op orde brengen van het huishoudboekje van de staat. Men lijkt daarmee een heel klein beetje naar Paul Krugman c.s. te hebben geluisterd; Krugman die op zijn blogsite onder de titel ‘Very ernstig people’ zelfs Coen Teulings steunde in zijn pleidooi om de economie niet kapot te bezuinigen. De vraag blijft natuurlijk nog steeds openstaan wat wijsheid is en welke verwachtingen reëel zijn. Vandaar deze week vier stellingen.
Noot: zie ook het begeleidende artikel: “Me Judice Economenpanel: een sobere of een royale overheid?”.  

Stelling 1

Het (voorwaardelijk) uitschakelen* van de budgetdiscipline zal de Nederlandse economie in 2013 positief beïnvloeden.

* Door pas aanvullende bezuinigingsmaatregelen te nemen indien de MEV-raming (in september) van het CPB daartoe aanleiding geeft.

Resultaat (gewogen voor kennis expert)

Resultaat (gewogen voor kennis expert)

Resultaat (ongewogen)

Resultaat (ongewogen)

Stelling 2

Het kabinet biedt met zijn huidige begrotingsbeleid uitzicht op een structurele daling van de staatsschuldquote tot beneden het niveau van voor de crisis.

Resultaat (gewogen voor kennis expert)

Resultaat (gewogen voor kennis expert)

Resultaat (ongewogen)

Resultaat (ongewogen)

Stelling 3

Voor de stabiliteit van de eurozone is het van belang dat alle lidstaten onverminderd vast blijven houden aan de afgesproken 3%- tekortnorm.

Resultaat (gewogen voor kennis expert)

Resultaat (gewogen voor kennis expert)

Resultaat (ongewogen)

Resultaat (ongewogen)

Stelling 4

Voor de economische groeiperspectieven van de eurozone op middellange termijn is het van belang dat de tekortnorm veel meer ruimte moet bieden voor anticyclisch begrotingsbeleid.

Resultaat (gewogen voor kennis expert)

Resultaat (gewogen voor kennis expert)

Resultaat (ongewogen)

Resultaat (ongewogen)

Stelling 1: Resultaat per panellid

Het (voorwaardelijk) uitschakelen* van de budgetdiscipline zal de Nederlandse economie in 2013 positief beïnvloeden.

* Door pas aanvullende bezuinigingsmaatregelen te nemen indien de MEV-raming (in september) van het CPB daartoe aanleiding geeft.Klik op een van onderstaande categorieën om het overzicht te sorteren.
Naam Organisatie Uitslag Expertise Toelichting
Joan Muysken Portret van Joan Muysken Universiteit Maastricht Zeer mee eens In zeer hoge mate Biografie & eerdere uitslagen
Sylvester Eijffinger Sylvester Eijffinger image Tilburg University en CEPR Zeer mee eens In zeer hoge mate Het kabinet mote zich niet geheel op bezuinigingen richten maar juist op structurele hervormingen van arbeidsmarkt, woningmarkt, gezongheidszorg en pensioenen. Hierdoor wordt niet alleen de teller van het begrotingstekort in % van bbp maar ook de noemer. Biografie & eerdere uitslagen
Esther-Mirjam Sent Esther-Mirjam Sent image Radboud Universiteit Nijmegen en lid van de Eerste Kamer voor de PvdA Zeer mee eens In hoge mate Economie is emotie, en vertrouwen is een belangrijke economische motor. Op de korte termijn leiden meer consumenten- en producentenvertrouwen tot meer groei. Op de langer termijn leidt meer vertrouwen tot lagere transactiekosten en daarmee tot meer groei. Biografie & eerdere uitslagen
Gerard Pfann Gerard Pfann image Universiteit van Maastricht, Nuffield College, University of Oxford, en IZA Bonn Zeer mee eens In hoge mate Biografie & eerdere uitslagen
Arjen van Witteloostuijn Arjen van Witteloostuijn image

VU Amsterdam

Zeer mee eens In redelijke mate Dat is een kwestie van eenvoudig macroboekhouden. Als NIET, zeg, 0,4 procentpunt van de economie wordt afbezuinigd, heeft dat direct een gunstig groeieffect. Biografie & eerdere uitslagen
Arjo Klamer Arjo Klamer image

Erasmus Universiteit Rotterdam

Zeer mee eens In redelijke mate Nu de werkloosheid snel oploopt,wil de overheid niet bijdragen aan een nog hogere werkloosheid. Haar bijdrage is nu een betrouwbare werkgever te zijn. Biografie & eerdere uitslagen
Ewald Engelen Portret van Ewald Engelen Universiteit van Amsterdam Zeer mee eens In redelijke mate stelling is te positief geformuleerd: niet nog meer lastenverzwaren gaat economie minder negatief beïnvloeden - de al in gang gezette 'ombuigingen' beïnvloeden de nederlandse economie al zwaar negatief Biografie & eerdere uitslagen
Joop Schippers Portret van Joop Schippers Universiteit van Utrecht Zeer mee eens In redelijke mate De fors oplopende werkloosheid (maart: + 30.000) ondermijnt bestedingen en consumentenvertrouwen alsmaar verder. Daarom zijn nu vertrouwenwekkende maateregelen geboden ipv maatregelen die koopkracht/bestedingen verder aantasten. Biografie & eerdere uitslagen
Eduard Bomhoff Portret van Eduard Bomhoff Monash University, Sunway Campus, Kuala Lumpur, Maleisië Mee eens In zeer hoge mate Biografie & eerdere uitslagen
Eelke de Jong Eelke de Jong image Radboud Universiteit Nijmegen Mee eens In hoge mate Biografie & eerdere uitslagen
Elmer Sterken Elmer Sterken image Rijksuniversiteit Groningen Mee eens In hoge mate Een kanttekening is wellicht te maken als het gaat om de betrouwbaarheid van de ramingen en de invloed daarvan op de fine-tuning van het beleid. Biografie & eerdere uitslagen
Kees Koedijk Kees Koedijk image

Utrecht University, Vrije Universiteit Amsterdam, CEPR

Mee eens In hoge mate het conditioneel loslaten van de 3% norm is goed voor de economie in diepe recessie. Biografie & eerdere uitslagen
Steven Brakman Steven Brakman image Rijksuniversiteit Groningen Mee eens In hoge mate Traditioneel stopt een recessie in Nederland als behalve de export ook de consumenten bestedingen en investeringen aantrekken. Reele loonstijging, ook voor ambtenaren, kan hierbij helpen. Dit zet budgetdiscipline onder druk Biografie & eerdere uitslagen
Wouter den Haan Foto van Wouter den Haan London School of Economics Mee eens In hoge mate Voorspelbaarheid van overheidsuitgaven is beter dan telkens op elke tegenvaller en meevaller te reageren. Biografie & eerdere uitslagen
Andries de Grip Andries de Grip ROA, Maastricht University Mee eens In redelijke mate De negatieve effecten van de overheidsbezuinigingen op de korte termijn belemmeren het weer aantrekken van de economische groei Biografie & eerdere uitslagen
Bernard van Praag Portret van Bernard van Praag Universiteit van Amsterdam Mee eens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Charles van Marrewijk Portret van Charles van Marrewijk Urecht University School of Economics, Tjalling C. Koopmans Instituut Mee eens In redelijke mate Een mild plusje. Uitstel heeft schadedruk in deze periode van het jaar verminderd, maar grote impact zal het wel niet hebben. Biografie & eerdere uitslagen
Dinand Webbink Dinand Webbink Erasmus Universiteit Rotterdam Mee eens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Frank Kalshoven Portret van Frank Kalshoven De Argumentenfabriek Mee eens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Harald Benink Portret van Harald Benink Tilburg University Mee eens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Jan van Ours Jan van Ours image

Erasmus Universiteit Rotterdam

Mee eens In redelijke mate Er zit een behoorlijke foutenmarge in het voorspelde begrotingstekort. Het heeft geen zin steeds weer nieuwe plannen te maken. Dat geen alleen maar onrust Biografie & eerdere uitslagen
Jeroen Hinloopen Portret van Jeroen Hinloopen

Centraal Planbureau, Den Haag en Universiteit van Amsterdam

Mee eens In redelijke mate Ieder percentage als absoluut maximum van het begrotingstekort is een willekeurige keuze. Daaraan ten alle tijden vasthouden, houdt vanzelfsprekend geen rekening met actuele economische ontwikkelingen, en kan hoge kosten met zich meebrengen, zoals nu. Biografie & eerdere uitslagen
Jaap Abbring Portret van Jaap Abbring Tilburg University Mee eens In geringe mate Komt neer op een mogelijke fiscale stimulus. Literatuur suggereert dat dat op korte termijn een positieve invloed heeft. Wenselijkheid op lange termijn onduidelijk. Biografie & eerdere uitslagen
Piet Eichholtz Piet Eichholtz image Universiteit Maastricht Mee eens In geringe mate Biografie & eerdere uitslagen
Jan Bouwens Jan Bouwens image

Universiteit van Amsterdam

Mee eens In zeer geringe mate Het zou goed zijn als aanvullend beleid het mogelijk maakt om initiatieven van bedrijven te financieren. Op dit moment is het zeer moeilijk voor (kleine) bedrijven om geld te lenen. Dit is slecht voor de innovatiekracht van dit land. Biografie & eerdere uitslagen
Clemens Kool Clemens Kool image

Centraal Planbureau en Utrecht School of Economics

Eens noch oneens In hoge mate beperkt effect omdat het vertrouwen wankel blijft door onzekerheid over toekomstige bezuinigingen. Biografie & eerdere uitslagen
Barbara Baarsma Barbara Baarsma image

Rabobank, Utrecht en Universiteit van Amsterdam

Eens noch oneens In redelijke mate Het voorwaardelijk uitschakelen van de budgetdiscispline heeft mogelijk effect in 2014 (omdat de extra bezuinigen in dat jaar zouden ingaan), niet zo zeer in 2013. Overigens kan de voorwaardelijkheid het positieve effect in 2014 juist ondermijnen. Biografie & eerdere uitslagen
Janneke Plantenga Janneke Plantenga image Universiteit Utrecht Eens noch oneens In redelijke mate Een en ander heeft een hoog 'polderkarakter' en het voorwaardelijke karakter van de uitschakeling heeft een negatieve impact op de effectiviteit. Biografie & eerdere uitslagen
Lans Bovenberg Lans Bovenberg image Tilburg University en Netspar Eens noch oneens In redelijke mate Door VOORWAARDELIJKE uitschakeling laat men mensen in onzekerheid. Beter was om gewoon het bij het regeerakkoord afgesproken pakket uit te voeren en de automatische stabilisatoren meer te laten werken. Biografie & eerdere uitslagen
Paul de Beer Paul de Beer image Universiteit van Amsterdam Eens noch oneens In redelijke mate De stelling gaat uit van een puur psychologisch (vertrouwens) effect. Daarvan weten we (economen) te weinig om er een stellige uitspraak over te kunnen doen. Biografie & eerdere uitslagen
Pieter Gautier Pieter Gautier image Vrije Universiteit Eens noch oneens In redelijke mate Probleem is dat er geen goede data bestaan om dit hard te maken. Hangt af van waarop bezuinigd wordt, of er voldoende hervormd wordt, of groei meevalt of niet, etc. Biografie & eerdere uitslagen
Reyer Gerlagh Reyer Gerlagh image

Universiteit van Tilburg, Tilburg Sustainability Center

Eens noch oneens In redelijke mate 'kapotbezuinigen' roepen de tegenstanders. Maar, als Nederland dezelfde rente zou moeten betalen als Italie zouden er draconische bezuinigingen nodig zijn. Nederland heeft tot nu toe geluk gehad. Wat gebeurt er als het geluk op raakt? Biografie & eerdere uitslagen
Bas van der Klaauw Bas van der Klaauw image Vrije Universiteit Amsterdam en Tinbergen Instituut Eens noch oneens In geringe mate Bezuinigen om het bezuinigen lijkt mij momenteel niet heel zinvol. Er zijn echter nog wel wat markten waarop hervormingen noodzakelijk zijn. Biografie & eerdere uitslagen
Erik Schut Erik Schut image Erasmus Universiteit Rotterdam Eens noch oneens In geringe mate De invloed zal vermoedelijk gering zijn zolang de onzekerheid over de koers van het kabinet aanhoudt Biografie & eerdere uitslagen
Koen Caminada Portret van Koen Caminada Universiteit Leiden Eens noch oneens In geringe mate Tijdspanne lijkt te kort. Het nu iets laten oplopen van het tekort zal geen wezenlijk effect hebben op de economie zolang aanvullende maatregelen bovende markt blijven hangen. Biografie & eerdere uitslagen
Bas Jacobs Bas Jacobs image Erasmus School of Economics, Rotterdam en CESifo München Oneens In hoge mate Dit is onzinnig procyclisch beleid: als het goed gaat de teugels laten vieren en als het slecht gaat op de rem staan. Is onnodig gezien houdbaarheidsoverschot in begroting (zolang hervormingen maar doorgaan). Regering stookt alleen maar meer onrust. Biografie & eerdere uitslagen
Frank den Butter Frank den Butter image Vrije Universiteit Amsterdam Oneens In hoge mate Dit geeft geen verhoopte bestedingsimpuls omdat het uitschakelen van de 4,3 mrd. extra ombuigingen voorwaardelijk is en die dus vrijwel zeker in september weer op tafel liggen. Biografie & eerdere uitslagen
Kees Goudswaard Portret van Kees Goudswaard Universiteit Leiden Oneens In hoge mate De Nederlandse economie is er niet bij gebaat dat het beleid weinig consistent is. Biografie & eerdere uitslagen
Lex Hoogduin Portret van Lex Hoogduin

Rijksuniversiteit Groningen

Oneens In hoge mate Biografie & eerdere uitslagen
Flip de Kam Portret van Flip de Kam Rijksuniversiteit Groningen Oneens In redelijke mate de economie omhoog praten is onder de huidige omstandigeheden veel lastiger dan (in het verleden) de economie de put in praten Biografie & eerdere uitslagen
Ivo Arnold Ivo Arnold image Nyenrode Business Universiteit en Erasmus Universiteit Rotterdam Oneens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Mathijs Bouman Portret van Mathijs Bouman Econoom & journalist Oneens In redelijke mate De kans dat uitstel van bezuinigen leidt tot meer vertrouwen, extra bestedingen, hogere groei, en zo tot meevallers die afstel van bezuinigen mogelijk maken, lijkt me zeer gering. Maar ik laat me graag verrassen. Biografie & eerdere uitslagen
Rick van der Ploeg Portret van Rick van der Ploeg Oxford University, VU Amsterdam, CEPR en CESifo Oneens In redelijke mate pro-cyclisch beleid - bezuinigen wanneer de economie op zijn gat ligt - lijkt me niet verstandig in een tijd van oplopende Keynesiaanse werkloosheid. Biografie & eerdere uitslagen
Roel Beetsma Roel Beetsma image

Universiteit van Amsterdam, CEPR en European Fiscal Board

Zeer mee oneens In hoge mate Als het een positief effect zou hebben, dan zouden de positieve groeieffecten van dit beleid onrealistisch groot moeten zijn Biografie & eerdere uitslagen
Gerard J. van den Berg Portret van Gerard J. van den Berg University of Bristol Zeer mee oneens In redelijke mate Met een flip-floppende premier die het regeren overlaat aan sociale partners is de onzekerheid over de nabije toekomst extreem groot. Niemand zal nu geld gaan uitgeven in het geloof dat we opeens in een beter economisch evenwicht zitten. Biografie & eerdere uitslagen
Harry van Dalen Harry van Dalen image

NIDI-KNAW/Rijksuniversiteit Groningen en Tilburg University

Zeer mee oneens In redelijke mate Het komt toch over als een verspilling van tijd en een uiting van besluiteloosheid. Biografie & eerdere uitslagen
Eric Bartelsman Portret van Eric Bartelsman Vrije Universiteit Amsterdam Geen mening Biografie & eerdere uitslagen

Stelling 2: Resultaat per panellid

Het kabinet biedt met zijn huidige begrotingsbeleid uitzicht op een structurele daling van de staatsschuldquote tot beneden het niveau van voor de crisis.

Klik op een van onderstaande categorieën om het overzicht te sorteren.
Naam Organisatie Uitslag Expertise Toelichting
Esther-Mirjam Sent Esther-Mirjam Sent image Radboud Universiteit Nijmegen en lid van de Eerste Kamer voor de PvdA Zeer mee eens In hoge mate De staatsschuldquote kent een teller en een noemer. Teveel aandacht is uitgegaan naar de teller, en meer beleid zou moeten worden gericht op de noemer. Daar komt bij dat staatsschuld niet zo slecht blijkt te zijn als Reinhart en Rogoff stelden. Biografie & eerdere uitslagen
Kees Goudswaard Portret van Kees Goudswaard Universiteit Leiden Mee eens In hoge mate Het zal heel lang duren, maar als het houdbaarheidssaldo positief zou blijven (conform het regeerakkoord) is er uitzicht op een structurele daling van de schuldquote. Dat hangt er wel van af of hervormingen ook daadwerkelijk worden doorgezet. Biografie & eerdere uitslagen
Lex Hoogduin Portret van Lex Hoogduin

Rijksuniversiteit Groningen

Mee eens In hoge mate Biografie & eerdere uitslagen
Paul de Beer Paul de Beer image Universiteit van Amsterdam Mee eens In hoge mate Biografie & eerdere uitslagen
Wouter den Haan Foto van Wouter den Haan London School of Economics Mee eens In hoge mate Van een overheid die onder de huidige omstandigheden niet ver boven de 3% uitkomt heeft kan je verwachten dat ze een structurele daling van de staatsschuldquote voor elkaar kunnen krijgen. Biografie & eerdere uitslagen
Frank Kalshoven Portret van Frank Kalshoven De Argumentenfabriek Mee eens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Harald Benink Portret van Harald Benink Tilburg University Mee eens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Mathijs Bouman Portret van Mathijs Bouman Econoom & journalist Mee eens In redelijke mate Maatregelen op gebied van pensioenleeftijd en hypotheekrenteaftrek hebben de houdbaarheid van de overheidsfinanciën aanzienlijk verbeterd. Biografie & eerdere uitslagen
Jaap Abbring Portret van Jaap Abbring Tilburg University Mee eens In geringe mate Biografie & eerdere uitslagen
Elmer Sterken Elmer Sterken image Rijksuniversiteit Groningen Eens noch oneens In hoge mate Er is nog geen overtuigende visie op een structureel beleid. Biografie & eerdere uitslagen
Gerard Pfann Gerard Pfann image Universiteit van Maastricht, Nuffield College, University of Oxford, en IZA Bonn Eens noch oneens In hoge mate Biografie & eerdere uitslagen
Steven Brakman Steven Brakman image Rijksuniversiteit Groningen Eens noch oneens In hoge mate De schuldquote bestaat uit een teller en een noemer. Deze zijn niet onafhankelijk van elkaar; bezuinigen drukt het BBP (noemer) omlaag en daardoor wellicht de schuldquote omhoog. Biografie & eerdere uitslagen
Andries de Grip Andries de Grip ROA, Maastricht University Eens noch oneens In redelijke mate De herziening van het pensioenstelsel zal op den duur zijn vruchten afwerpen Biografie & eerdere uitslagen
Arjen van Witteloostuijn Arjen van Witteloostuijn image

VU Amsterdam

Eens noch oneens In redelijke mate Daar is nog weinig over te zeggen. Wat is het "huidige" begrotingsbeleid? Wat komt terecht van structurele hervormingen? Hoe pakt dat manke sociale akkoord uit? Onzekerheden alom. Biografie & eerdere uitslagen
Charles van Marrewijk Portret van Charles van Marrewijk Urecht University School of Economics, Tjalling C. Koopmans Instituut Eens noch oneens In redelijke mate Economische groei is essentieel voor de daling van de staatsschuldquote, en die laat nog even op zich wachten door voortdurende aantasting van consumentvertrouwen. Biografie & eerdere uitslagen
Eduard Bomhoff Portret van Eduard Bomhoff Monash University, Sunway Campus, Kuala Lumpur, Maleisië Eens noch oneens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Ewald Engelen Portret van Ewald Engelen Universiteit van Amsterdam Eens noch oneens In redelijke mate hangt af van ontwikkeling op korte termijn: snel stijgende werkloosheid, dalende huizenprijzen en hoge private schulden zijn een giftige cocktail die op ml termijn de macro-economie zozeer kunnen beschadigen dat lt verwachtingen niet gehaald worden Biografie & eerdere uitslagen
Jan van Ours Jan van Ours image

Erasmus Universiteit Rotterdam

Eens noch oneens In redelijke mate Of er een structurele daling zal plaatsvinden is meer afhankelijk van de vraag of er economische groei komt en die komt toch overwegend van buiten. Biografie & eerdere uitslagen
Lans Bovenberg Lans Bovenberg image Tilburg University en Netspar Eens noch oneens In redelijke mate De houdbaarheid van de begroting is door de maatregelen van de afgelopen jaren sterk verbeterd. Maar dit is waarschijnlijk onvoldoende om de staatsschuld dicht bij het niveau voor de crisis te brengen Biografie & eerdere uitslagen
Koen Caminada Portret van Koen Caminada Universiteit Leiden Eens noch oneens In geringe mate Dat is sterk afhankelijk van de vraag of het kabinet samen met de sociale partners structurele hervomingen tot stand weet te brengen. Biografie & eerdere uitslagen
Jan Bouwens Jan Bouwens image

Universiteit van Amsterdam

Eens noch oneens In zeer geringe mate Biografie & eerdere uitslagen
Eelke de Jong Eelke de Jong image Radboud Universiteit Nijmegen Oneens In zeer hoge mate Er is nog steeds te veel onzeker over het beleid van dit kabinet en de mate waarin ze beleidsvoorstellen door het parlement goed gekeurd kan krijgen om over een structurele trend te kunnen concluderen. Biografie & eerdere uitslagen
Bas Jacobs Bas Jacobs image Erasmus School of Economics, Rotterdam en CESifo München Oneens In hoge mate Staatsschuldreductie in een balansrecessie is vrijwel onmogelijk. Banken en huishoudens herstellen balansen, pensioenfondsen herstellen vermogens. Bezuinigingen/lastenverhogingen leveren nu nauwelijks iets op in termen van tekortreductie. Biografie & eerdere uitslagen
Clemens Kool Clemens Kool image

Centraal Planbureau en Utrecht School of Economics

Oneens In hoge mate Beleid is vooral gericht op korte termijn tekortbeheersing. Visie op omvang en financiering overheid (en overheidsschuld) op langere termijn ontbreekt Biografie & eerdere uitslagen
Frank den Butter Frank den Butter image Vrije Universiteit Amsterdam Oneens In hoge mate Een staatsschuldquote beneden de 60% zal in de komende periode, zeker gezien de verscholen rekeningen die het sociaal akkoord in zich bergt, niet worden gehaald. Biografie & eerdere uitslagen
Kees Koedijk Kees Koedijk image

Utrecht University, Vrije Universiteit Amsterdam, CEPR

Oneens In hoge mate Biografie & eerdere uitslagen
Roel Beetsma Roel Beetsma image

Universiteit van Amsterdam, CEPR en European Fiscal Board

Oneens In hoge mate daarvoor zijn de effecten van het huidige uitstel beleid te gering Biografie & eerdere uitslagen
Arjo Klamer Arjo Klamer image

Erasmus Universiteit Rotterdam

Oneens In redelijke mate de negatieve groei staat dat doel in de weg. Biografie & eerdere uitslagen
Barbara Baarsma Barbara Baarsma image

Rabobank, Utrecht en Universiteit van Amsterdam

Oneens In redelijke mate Door de norm van 3% centraal te stellen, is ruimte voor hervormingsbeleid beperkt en is er te veel nadruk op korte termijn bezuinigingen (kaasschaaf). Hervormingen kunnen leiden tot groei wat hard nodig is om ook de overhiedsfinancien op orde te krijgen. Biografie & eerdere uitslagen
Bernard van Praag Portret van Bernard van Praag Universiteit van Amsterdam Oneens In redelijke mate Het dalende BNP haalt de bezuinigignen in, waardoor 3% zelfs uit zicht kan raken. Biografie & eerdere uitslagen
Flip de Kam Portret van Flip de Kam Rijksuniversiteit Groningen Oneens In redelijke mate bij tekort van 3% bbp en groei van nominale bbp van circa 3% (1%-punt volume + 2%-punt inflatie) blijft de schuldquote min of meer hangen op het huidige niveau Biografie & eerdere uitslagen
Harry van Dalen Harry van Dalen image

NIDI-KNAW/Rijksuniversiteit Groningen en Tilburg University

Oneens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Ivo Arnold Ivo Arnold image Nyenrode Business Universiteit en Erasmus Universiteit Rotterdam Oneens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Janneke Plantenga Janneke Plantenga image Universiteit Utrecht Oneens In redelijke mate Het gaat in dit geval niet alleen om het begrotingsbeleid, maar ook om hervormen en economische groei Biografie & eerdere uitslagen
Jeroen Hinloopen Portret van Jeroen Hinloopen

Centraal Planbureau, Den Haag en Universiteit van Amsterdam

Oneens In redelijke mate Indien het begrotingsbeleid de economische groei smoort, kan de staatsschuldquote zelfs oplopen, ondanks verminderde overheidsuitgaven. Biografie & eerdere uitslagen
Joop Schippers Portret van Joop Schippers Universiteit van Utrecht Oneens In redelijke mate Met het huidige begrotingsbeleid en de daaraan verbonden uitverdieneffecten lijkt NL op een lager groeipad uit te komen en zal het (veel) langer duren voordat een structurele daling van de schuldquote binnen bereik komt. Biografie & eerdere uitslagen
Pieter Gautier Pieter Gautier image Vrije Universiteit Oneens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Reyer Gerlagh Reyer Gerlagh image

Universiteit van Tilburg, Tilburg Sustainability Center

Oneens In redelijke mate Er is geen onderliggend perspectief hoe het overheidstekort in de toekomst substantieel terug wordt gebracht. De voorgestelde 'hervormingen' zijn marginaal. Wat is de gewenste rol van de overheid in zorg en woningmarkt, in 2030? Biografie & eerdere uitslagen
Rick van der Ploeg Portret van Rick van der Ploeg Oxford University, VU Amsterdam, CEPR en CESifo Oneens In redelijke mate De krimpende bestedingen en de krimp in groei worden mede veroorzaakt door het strakke begrotingsbeleid. Dan zal de schuldquote alleen maar stijgen, zowel via de noemer als via de teller. Biografie & eerdere uitslagen
Piet Eichholtz Piet Eichholtz image Universiteit Maastricht Oneens In geringe mate Biografie & eerdere uitslagen
Joan Muysken Portret van Joan Muysken Universiteit Maastricht Zeer mee oneens In zeer hoge mate Het nationaal inkomen daalt ook, daarom zal de quote niet of nauwelijks dalen. Biografie & eerdere uitslagen
Sylvester Eijffinger Sylvester Eijffinger image Tilburg University en CEPR Zeer mee oneens In zeer hoge mate Het kabinet neemt onvoldoende structurele maatregelen waardoor het structurele begrotingstekort en staatsschuldquote op termijn daalt. Structurele hervormingen zorgen ervoor dat de dynamiek en productiviteit, en de economische groei op termijn toeneemt. Biografie & eerdere uitslagen
Gerard J. van den Berg Portret van Gerard J. van den Berg University of Bristol Zeer mee oneens In redelijke mate Voor een structurele daling zijn structurele hervormingen nodig. En die zijn op de lange baan geschoven. Op deze manier wordt Nederland niet competitiever. Biografie & eerdere uitslagen
Eric Bartelsman Portret van Eric Bartelsman Vrije Universiteit Amsterdam Geen mening Biografie & eerdere uitslagen
Bas van der Klaauw Bas van der Klaauw image Vrije Universiteit Amsterdam en Tinbergen Instituut Geen mening Biografie & eerdere uitslagen
Dinand Webbink Dinand Webbink Erasmus Universiteit Rotterdam Geen mening Vraag niet duidelijk, wat is huidige begrotingsbeleid, wel of niet vasthouden aan budgetdiscipline Biografie & eerdere uitslagen
Erik Schut Erik Schut image Erasmus Universiteit Rotterdam Geen mening Biografie & eerdere uitslagen

Stelling 3: Resultaat per panellid

Voor de stabiliteit van de eurozone is het van belang dat alle lidstaten onverminderd vast blijven houden aan de afgesproken 3%- tekortnorm.

Klik op een van onderstaande categorieën om het overzicht te sorteren.
Naam Organisatie Uitslag Expertise Toelichting
Elmer Sterken Elmer Sterken image Rijksuniversiteit Groningen Zeer mee eens In hoge mate Iedere stap in de richting van het maken van afspraken in een politieke unie is welkom. Biografie & eerdere uitslagen
Lex Hoogduin Portret van Lex Hoogduin

Rijksuniversiteit Groningen

Mee eens In hoge mate Biografie & eerdere uitslagen
Gerard J. van den Berg Portret van Gerard J. van den Berg University of Bristol Mee eens In redelijke mate Voor structurele hervormingen is budgettaire discipline nodig. Door de norm los te laten wordt Duitsland verder geisoleerd en dat vergroot de interne spanningen in de EU. Tevens wordt Nederland verder gemarginaliseerd op internationaal niveau. Biografie & eerdere uitslagen
Jan van Ours Jan van Ours image

Erasmus Universiteit Rotterdam

Mee eens In redelijke mate In achtneming van het gestelde onder stelling 1 Biografie & eerdere uitslagen
Mathijs Bouman Portret van Mathijs Bouman Econoom & journalist Mee eens In redelijke mate 3%, of als daar in collectiviteit over besloten wordt, een ander percentage of een andere norm. Wat je in een muntunie i.e.g. niet moet hebben is dat lidstaten zelf beslissen of en wanneer de begrotingsnorm bindend is. Biografie & eerdere uitslagen
Reyer Gerlagh Reyer Gerlagh image

Universiteit van Tilburg, Tilburg Sustainability Center

Mee eens In geringe mate Als de norm zou zijn dat in economische rustige tijden de overheidstekorten 0% mogen bedragen, zou een overschrijding in crisistijd minder problematisch zijn. In de huidige opzet betekent een lossere norm een verlies aan vertrouwen. Biografie & eerdere uitslagen
Clemens Kool Clemens Kool image

Centraal Planbureau en Utrecht School of Economics

Eens noch oneens In hoge mate Op langere termijn een nuttige bovengrens, op korte termijn een handicap voor de stabiliteit van de eurozone. Biografie & eerdere uitslagen
Frank den Butter Frank den Butter image Vrije Universiteit Amsterdam Eens noch oneens In hoge mate Op de korte termijn mag de 3% worden overschreden, maar op de lange termijn is, vanwege de vergrijzing en ontgroening, een (terug)keer naar een evenwichtige begroting (0%) nodig. Biografie & eerdere uitslagen
Kees Goudswaard Portret van Kees Goudswaard Universiteit Leiden Eens noch oneens In hoge mate Eens met handhaving begrotingsdiscipline, maar oneens dat het saldo in de huidige economische omstandigheden in alle lidstaten precies 3% zou moeten zijn. Biografie & eerdere uitslagen
Kees Koedijk Kees Koedijk image

Utrecht University, Vrije Universiteit Amsterdam, CEPR

Eens noch oneens In hoge mate Eurozone is in huidige opzet vooral afhankelijk van de geloofwaardigheid bij financiele markten gezien de opgave voor financiering van tekort en staatsschuld. In de huidige institutionele context kun je niet veel anders. Is geen verstandige economie. Biografie & eerdere uitslagen
Roel Beetsma Roel Beetsma image

Universiteit van Amsterdam, CEPR en European Fiscal Board

Eens noch oneens In hoge mate Vraag is hoe zeer landen afwijken van de 3%, en hoe groot de eventuele ingrepen moeten zijn om kleine afwijkingen te niet te doen. Grote overschrijdingen moeten tegengegaan worden Biografie & eerdere uitslagen
Frank Kalshoven Portret van Frank Kalshoven De Argumentenfabriek Eens noch oneens In redelijke mate Het 'optimale tekort' van een land (en vooral de schuldquote) zijn sterk afhankelijk van individuele karakteristieken. 3 procent is politiek -- en op zichzelf genomen niet onbelangrijk ivm voorspelbaarheid. Biografie & eerdere uitslagen
Harry van Dalen Harry van Dalen image

NIDI-KNAW/Rijksuniversiteit Groningen en Tilburg University

Eens noch oneens In redelijke mate Een muntunie kan niet zonder afspraken en normen, maar voor de stabiliteit was een politieke unie veel beter geweest. Zolang die niet bestaat zal het altijd tobben blijven met tekortnormen. Biografie & eerdere uitslagen
Jeroen Hinloopen Portret van Jeroen Hinloopen

Centraal Planbureau, Den Haag en Universiteit van Amsterdam

Eens noch oneens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Erik Schut Erik Schut image Erasmus Universiteit Rotterdam Eens noch oneens In geringe mate Het vasthouden aan een dergelijke norm lijkt mij nuttig over een langere termijn (x-jaars voortschrijdend gemiddelde); op korte termijn zouden zekere afwijkingen mogelijk moeten zijn ivm conjuncturele situatie (zie ook stelling 4) Biografie & eerdere uitslagen
Koen Caminada Portret van Koen Caminada Universiteit Leiden Eens noch oneens In geringe mate Essentieel voor elk Verdrag zijn duidelijke (spel)regels en vooral de handhaving daarvan. Onderdeel van de spelregels is ook dat de 3%-tekortnorm tijdelijk buiten werking kan worden gezet als daar aanleiding voor is. Biografie & eerdere uitslagen
Eelke de Jong Eelke de Jong image Radboud Universiteit Nijmegen Oneens In zeer hoge mate De problemen in de eurozone zijn niet alleen en volgens sommigen (Paul de Grauwe) maar in beperkte veroorzaakt door overheden. Overkredietering en ongefundeerd optimisme in de private sector is minstens zo belangrijk. Biografie & eerdere uitslagen
Joan Muysken Portret van Joan Muysken Universiteit Maastricht Oneens In zeer hoge mate Biografie & eerdere uitslagen
Bas Jacobs Bas Jacobs image Erasmus School of Economics, Rotterdam en CESifo München Oneens In hoge mate Crisis eurozone is niet veroorzaakt door excessieve overheidsschulden (m.u.v. GR), maar excessieve private schulden. Strakke begrotingsregels verdiepen crisis, maar nemen oorzaken niet weg. Essentieel is een bankenunie en dat bankwezen wordt schoongemaakt Biografie & eerdere uitslagen
Gerard Pfann Gerard Pfann image Universiteit van Maastricht, Nuffield College, University of Oxford, en IZA Bonn Oneens In hoge mate Biografie & eerdere uitslagen
Steven Brakman Steven Brakman image Rijksuniversiteit Groningen Oneens In hoge mate Belangrijker dan vasthouden aan monetaire convergentiecriteria is dat men de lessen van Mundell (optimaal valuta gebied) serieus neemt. Biografie & eerdere uitslagen
Wouter den Haan Foto van Wouter den Haan London School of Economics Oneens In hoge mate Voor de stabiliteit zou het juist wel eens goed kunnen zijn als in bepaalde gevallen wordt besloten om deze norm voor alle lidstaten wat los te laten, zeker voor landen met een lage staatsschuldquote. Biografie & eerdere uitslagen
Andries de Grip Andries de Grip ROA, Maastricht University Oneens In redelijke mate Voor de stabiliteit van de Eurozone is het belangrijk dat de economische ontwikkeling in de lidstaten minder divergeert. het loslaten van de 3%-norm in de noordelijke lidstaten zou de economie in de zuidelijk landen kunnen stimuleren. Biografie & eerdere uitslagen
Barbara Baarsma Barbara Baarsma image

Rabobank, Utrecht en Universiteit van Amsterdam

Oneens In redelijke mate Die 3% is een politiek bepaalde waarde die niet nader onderbouwd is met demografische gegevens, het concurrentievermogen van een land, etc. Beter om naar houdbaarheidstekort te kijken. Biografie & eerdere uitslagen
Bernard van Praag Portret van Bernard van Praag Universiteit van Amsterdam Oneens In redelijke mate De eur. groei dreigt voor de meeste landen (waaronder nederland) op 0% af te stevenen. Dan is 3 % begrotingstekort nog veel te hoog gegrepen.voor ons dient de gemiddelde norm 0 % te zijn. Biografie & eerdere uitslagen
Dinand Webbink Dinand Webbink Erasmus Universiteit Rotterdam Oneens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Harald Benink Portret van Harald Benink Tilburg University Oneens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Ivo Arnold Ivo Arnold image Nyenrode Business Universiteit en Erasmus Universiteit Rotterdam Oneens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Janneke Plantenga Janneke Plantenga image Universiteit Utrecht Oneens In redelijke mate zie hierboven - het gaat ook om hervormen en economische groei Biografie & eerdere uitslagen
Lans Bovenberg Lans Bovenberg image Tilburg University en Netspar Oneens In redelijke mate De 3 % is een arbitraire regel die je in uitzonderlijke omstandigheden niet zult kunnen halen. Het is beter te koersen op lange-termijn houdbaarheid van de begroting. Zie ook recente uitlatingen van Rehn over belang structurele saldo. Biografie & eerdere uitslagen
Paul de Beer Paul de Beer image Universiteit van Amsterdam Oneens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Pieter Gautier Pieter Gautier image Vrije Universiteit Oneens In redelijke mate Het gaat om lange termijn houdbaarheid, dus structurele hervormingen, arbeids-, woningsmarkt en veel hogere kapitaaleisen banken is belangrijker. Biografie & eerdere uitslagen
Rick van der Ploeg Portret van Rick van der Ploeg Oxford University, VU Amsterdam, CEPR en CESifo Oneens In redelijke mate Belangrijker is dat iets gedaan wordt aan de onevenwichtigheden binnen Europa en aan de geleidelijke herkapitalisatie van banken. In Zuid-Europa dreigt het gevaar zombiebanken. Biografie & eerdere uitslagen
Bas van der Klaauw Bas van der Klaauw image Vrije Universiteit Amsterdam en Tinbergen Instituut Oneens In geringe mate De 3%-norm is voor veel landen momenteel onhaalbaar. Zou meer streven voor toekomst moeten zijn en dan is ook nog de vraag of 3% het juiste streven is. Biografie & eerdere uitslagen
Jaap Abbring Portret van Jaap Abbring Tilburg University Oneens In geringe mate De details van de norm zijn arbitrair, dus alternatieven denkbaar. Biografie & eerdere uitslagen
Piet Eichholtz Piet Eichholtz image Universiteit Maastricht Oneens In geringe mate Biografie & eerdere uitslagen
Eduard Bomhoff Portret van Eduard Bomhoff Monash University, Sunway Campus, Kuala Lumpur, Maleisië Zeer mee oneens In zeer hoge mate Biografie & eerdere uitslagen
Sylvester Eijffinger Sylvester Eijffinger image Tilburg University en CEPR Zeer mee oneens In zeer hoge mate Door de opeeenvolgende recessies en het crisis management van het kabinet is het vetrouwen in de economie fundamenteel ondergraven. Door onverminderd vast te houden aan de 3% tekortnorm wordt de recessie alleen maar verder verergerd. Biografie & eerdere uitslagen
Charles van Marrewijk Portret van Charles van Marrewijk Urecht University School of Economics, Tjalling C. Koopmans Instituut Zeer mee oneens In hoge mate De landen van de eurozone zitten in sterk verschillende economische problemen. Deze vereisen ook uiteenlopende economisch maatregelen. Biografie & eerdere uitslagen
Esther-Mirjam Sent Esther-Mirjam Sent image Radboud Universiteit Nijmegen en lid van de Eerste Kamer voor de PvdA Zeer mee oneens In hoge mate Als alle lidstaten onverminderd vast blijven houden aan de afgesproken 3%-tekortnorm, komt Europa niet uit de negatieve economische spiraal waarin ze zich bevindt. Laat Europa een werkloosheidsnorm formuleren. Dat is het grootste zorgpunt. Biografie & eerdere uitslagen
Arjen van Witteloostuijn Arjen van Witteloostuijn image

VU Amsterdam

Zeer mee oneens In redelijke mate Die drie procent als universele Wet van Meden en Perzen is even valide als de stelling dat ALLE bedrijven drie procent schulden moeten aflossen. Biografie & eerdere uitslagen
Arjo Klamer Arjo Klamer image

Erasmus Universiteit Rotterdam

Zeer mee oneens In redelijke mate de 3% norm is willekeurig. De vraag blijft wel hoe diverse landen voldoende prikkels hebben om noodzakelijke hervormingen door te voeren. Biografie & eerdere uitslagen
Ewald Engelen Portret van Ewald Engelen Universiteit van Amsterdam Zeer mee oneens In redelijke mate vigerende beleid is gebaseerd op nationaal perspectief en overziet niet wat de negatieve effecten ervan voor de eurozone als geheel zijn; landspecifiek beleid nodig dat belang eurozone als geheel dient Biografie & eerdere uitslagen
Flip de Kam Portret van Flip de Kam Rijksuniversiteit Groningen Zeer mee oneens In redelijke mate wanneer nagenoeg alle zeventien lidstaten in de remmen knijpen, duurt economisch herstel extra lang (gegeven de verwevenheid van de economie van de lidstaten) Biografie & eerdere uitslagen
Joop Schippers Portret van Joop Schippers Universiteit van Utrecht Zeer mee oneens In redelijke mate Voor de gehele EU is een gemiddeld tekort van 3% wellicht adequaat. Per land zou echter meer gekeken moeten worden naar de relatie met de betalingsbalans, cf. het structurele begrotingsbeleid van voor de eeuwwisseling. Biografie & eerdere uitslagen
Jan Bouwens Jan Bouwens image

Universiteit van Amsterdam

Zeer mee oneens In zeer geringe mate het gaat er om onbenutte innovatiepotentie aan te spreken. Het kan in dat verband heel goed ijn om boven de 3% uit te komen. Wel moeten we dan bij economische hoogtij ook een overschot hebben op de begroting. Biografie & eerdere uitslagen
Eric Bartelsman Portret van Eric Bartelsman Vrije Universiteit Amsterdam Geen mening Biografie & eerdere uitslagen

Stelling 4: Resultaat per panellid

Voor de economische groeiperspectieven van de eurozone op middellange termijn is het van belang dat de tekortnorm veel meer ruimte moet bieden voor anticyclisch begrotingsbeleid.

Klik op een van onderstaande categorieën om het overzicht te sorteren.
Naam Organisatie Uitslag Expertise Toelichting
Eduard Bomhoff Portret van Eduard Bomhoff Monash University, Sunway Campus, Kuala Lumpur, Maleisië Zeer mee eens In zeer hoge mate Biografie & eerdere uitslagen
Joan Muysken Portret van Joan Muysken Universiteit Maastricht Zeer mee eens In zeer hoge mate Biografie & eerdere uitslagen
Sylvester Eijffinger Sylvester Eijffinger image Tilburg University en CEPR Zeer mee eens In zeer hoge mate In tegenstelling tot wat de meeste politici denken bestaat de mogelijkheid van een anticysclisch begrotingsbeleid reeds binnen het Stabiliteits- en Groeipact door het belang van het structurele begrotingstekort (EMU-saldo) en van structurele hervormingen. Biografie & eerdere uitslagen
Esther-Mirjam Sent Esther-Mirjam Sent image Radboud Universiteit Nijmegen en lid van de Eerste Kamer voor de PvdA Zeer mee eens In hoge mate Onderzoek van het IMF en het CPB toont aan dat het negatieve 'multiplier-effect' veel sterker is dan voorheen verwacht, deels doordat de crisis in zo veel landen heeft toegeslagen en deels doordat Nederland zich in een balansrecessie bevindt. Biografie & eerdere uitslagen
Gerard Pfann Gerard Pfann image Universiteit van Maastricht, Nuffield College, University of Oxford, en IZA Bonn Zeer mee eens In hoge mate Biografie & eerdere uitslagen
Arjen van Witteloostuijn Arjen van Witteloostuijn image

VU Amsterdam

Zeer mee eens In redelijke mate Keynes is helaas dood. Zijn stem wordt node gemist. Krugman doet z'n best, maar een Keynes is hij niet. Biografie & eerdere uitslagen
Arjo Klamer Arjo Klamer image

Erasmus Universiteit Rotterdam

Zeer mee eens In redelijke mate De multiplier blijkt nog steeds te werken. Wie heeft het nog over rationele verwachtingen? Biografie & eerdere uitslagen
Ewald Engelen Portret van Ewald Engelen Universiteit van Amsterdam Zeer mee eens In redelijke mate zie boven (vraag 3 en 2) Biografie & eerdere uitslagen
Joop Schippers Portret van Joop Schippers Universiteit van Utrecht Zeer mee eens In redelijke mate En dan met name voor de landen die zich een groter tekort/bestedingsimpuls kunnen veroorloven, gelet op hun externe positie. Essentieel is wel dat dan in tijden van groei ook gespaard wordt. Dat zal op EU-niveau nog moeilijker zijn dan nationaal. Biografie & eerdere uitslagen
Reyer Gerlagh Reyer Gerlagh image

Universiteit van Tilburg, Tilburg Sustainability Center

Zeer mee eens In redelijke mate Zie ook hierboven. Belangrijker dan de ruimte in tijden van crisis, is een opgelegde discipline in tijden van voorspoed. Biografie & eerdere uitslagen
Bas Jacobs Bas Jacobs image Erasmus School of Economics, Rotterdam en CESifo München Mee eens In hoge mate Er moet in de begrotingsregels veel meer nadruk op het houdbaarheidstekort komen te liggen, dan verschuift beleid vanzelf van saldosturen op korte termijn naar structurele hervormingen op lange termijn, hetgeen echt nodig is. Biografie & eerdere uitslagen
Frank den Butter Frank den Butter image Vrije Universiteit Amsterdam Mee eens In hoge mate Deze stelling impliceert dat beleid dat de conjunctuur dempt, gunstig is voor de structurele ontwikkeling. Dat lijkt voor de hand te liggen, maar de literatuur is daar minder duidelijk over (zie ook de "cleansing role of recessions") Biografie & eerdere uitslagen
Kees Koedijk Kees Koedijk image

Utrecht University, Vrije Universiteit Amsterdam, CEPR

Mee eens In hoge mate spreekt voor zich. huidige norm van 3% is ook relatief willekeurig. houdt geen rekening met recessies. Biografie & eerdere uitslagen
Wouter den Haan Foto van Wouter den Haan London School of Economics Mee eens In hoge mate Er zijn goede redenen voor dat we sceptisch zijn geworden over anticyclisch begrotingsbeleid. Dus in het algemeen zou ik daar geen voorstander van zijn, maar in bepaalde gevallen zou het goed zijn om een uitzondering te maken. Biografie & eerdere uitslagen
Andries de Grip Andries de Grip ROA, Maastricht University Mee eens In redelijke mate Veel lidstaten missen dit instrument nu node. Biografie & eerdere uitslagen
Barbara Baarsma Barbara Baarsma image

Rabobank, Utrecht en Universiteit van Amsterdam

Mee eens In redelijke mate Mee eens MITS er wel wordt gemonitord dat de landen met te grote tekorten/schulden serieus met hervormingen aan de slag gaan. Doen ze dat niet, dan alsnog een norm opleggen. Taak voor EC. Biografie & eerdere uitslagen
Bernard van Praag Portret van Bernard van Praag Universiteit van Amsterdam Mee eens In redelijke mate Keynes redivivus. We hebben behoefte aan een centraal gecoordineerd conjunctuurbeleid , dat anticyclisch is met voor de komende jaren een trend van 0%, behalve voor enkele landen die moeten 'bijtrekken'en daarvoor de potentie hebben,zoals Polen. Biografie & eerdere uitslagen
Charles van Marrewijk Portret van Charles van Marrewijk Urecht University School of Economics, Tjalling C. Koopmans Instituut Mee eens In redelijke mate Essentieel is effectieve coordinatie van beleid enerzijds en uiteenlopend beleid afhankelijk van de situatie van individuele landen anderzijds. Biografie & eerdere uitslagen
Dinand Webbink Dinand Webbink Erasmus Universiteit Rotterdam Mee eens In redelijke mate Meer flexibiliteit is goed maar met mate. Biografie & eerdere uitslagen
Flip de Kam Portret van Flip de Kam Rijksuniversiteit Groningen Mee eens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Harald Benink Portret van Harald Benink Tilburg University Mee eens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Harry van Dalen Harry van Dalen image

NIDI-KNAW/Rijksuniversiteit Groningen en Tilburg University

Mee eens In redelijke mate In principe voor, maar ik heb mijn twijfels over de discipline van landen om zich te houden aan een dergelijk beginsel. In goede tijden op de rem trappen is maar weinigen gegeven. Biografie & eerdere uitslagen
Ivo Arnold Ivo Arnold image Nyenrode Business Universiteit en Erasmus Universiteit Rotterdam Mee eens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Jeroen Hinloopen Portret van Jeroen Hinloopen

Centraal Planbureau, Den Haag en Universiteit van Amsterdam

Mee eens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Mathijs Bouman Portret van Mathijs Bouman Econoom & journalist Mee eens In redelijke mate In principe een uitstekend idee. Maar in de praktijk zal men dan wel bereid moeten zijn om macht over te dragen aan bv. een begrotingscommissie die structurele tekorten vaststelt en begrotingsdoelen oplegt aan lidstaten. Biografie & eerdere uitslagen
Pieter Gautier Pieter Gautier image Vrije Universiteit Mee eens In redelijke mate Werkt alleen als in goede tijden minder wordt uitgegeven. Biografie & eerdere uitslagen
Rick van der Ploeg Portret van Rick van der Ploeg Oxford University, VU Amsterdam, CEPR en CESifo Mee eens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Bas van der Klaauw Bas van der Klaauw image Vrije Universiteit Amsterdam en Tinbergen Instituut Mee eens In geringe mate Biografie & eerdere uitslagen
Erik Schut Erik Schut image Erasmus Universiteit Rotterdam Mee eens In geringe mate Het vasthouden aan een dergelijke norm lijkt mij nuttig over een langere termijn (x-jaars voortschrijdend gemiddelde); op korte termijn zouden zekere afwijkingen mogelijk moeten zijn ivm conjuncturele situatie Biografie & eerdere uitslagen
Jan Bouwens Jan Bouwens image

Universiteit van Amsterdam

Mee eens In zeer geringe mate Ik ben het hiermee eens zolang niet de politiek bepaalt in welke mate anticyclisch begrotingsbeleid wordt ingezet. Biografie & eerdere uitslagen
Steven Brakman Steven Brakman image Rijksuniversiteit Groningen Eens noch oneens In hoge mate Het doel van Maastricht is begrotingsevenwicht. Strikt genomen voorziet het verdrag in de mogelijkheid tot anticyclisch begrotingsbeleid. De retoriek van het 'sluitende huishoudboekje' is echter te sterk Biografie & eerdere uitslagen
Elmer Sterken Elmer Sterken image Rijksuniversiteit Groningen Eens noch oneens In redelijke mate De groeiperspectieven op de middellange termijn worden bepaald door productiviteitsverbeterend beleid. Biografie & eerdere uitslagen
Janneke Plantenga Janneke Plantenga image Universiteit Utrecht Eens noch oneens In redelijke mate wat betekent hier precies 'veel meer ruimte'? De tekortnorm wordt al opgerekt ... Biografie & eerdere uitslagen
Lans Bovenberg Lans Bovenberg image Tilburg University en Netspar Eens noch oneens In redelijke mate De huidige normen bieden meer ruimte dan velen denken. Het gaat vooral om de interpretatie van de normen. In goede tijden moet er scherper worden opgetreden zodat landen voldoende buffer hebben in slechte tijden. Biografie & eerdere uitslagen
Eelke de Jong Eelke de Jong image Radboud Universiteit Nijmegen Oneens In zeer hoge mate De ruimte is voldoen maar wordt niet benut omdat men in tijden van overvloed niet de moed heeft overschotten te genereren. Biografie & eerdere uitslagen
Clemens Kool Clemens Kool image

Centraal Planbureau en Utrecht School of Economics

Oneens In hoge mate De norm biedt voldoende ruimte vanuit een startpunt dichtbij evenwicht, maar niet voor crisissituaties en niet voor structurele onevenwichtigheden Biografie & eerdere uitslagen
Kees Goudswaard Portret van Kees Goudswaard Universiteit Leiden Oneens In hoge mate Een te procyclisch beleid moet worden voorkomen, maar de overheidsfinanciën bieden onvoldoende ruimte voor een anticyclisch begrotingsbeleid. Biografie & eerdere uitslagen
Lex Hoogduin Portret van Lex Hoogduin

Rijksuniversiteit Groningen

Oneens In hoge mate Biografie & eerdere uitslagen
Roel Beetsma Roel Beetsma image

Universiteit van Amsterdam, CEPR en European Fiscal Board

Oneens In hoge mate anticyclisch beleid heeft weinig te maken met de langere termijn groei, die wordt bepaald door andere zaken. Enkel wanneer er grote hysterese zit in werkloosheid is dit van belang Biografie & eerdere uitslagen
Frank Kalshoven Portret van Frank Kalshoven De Argumentenfabriek Oneens In redelijke mate Gezien de stand van de economie in Europese landen is die 3 procentnorm niet zo gek. Landen moeten vooral leren in een hoogconjunctuur overschotten te kweken. Biografie & eerdere uitslagen
Gerard J. van den Berg Portret van Gerard J. van den Berg University of Bristol Oneens In redelijke mate We weten uit de jaren 70 dat anticyclisch beleid moeilijk is te fine-tunen en dat het uiteindelijk tot een sclerotische economie leidt die door de overheid wordt gedomineerd. Biografie & eerdere uitslagen
Jan van Ours Jan van Ours image

Erasmus Universiteit Rotterdam

Oneens In redelijke mate Met zulke grote tekorten zelfs nadenken over anticyclish begrotingsbeleid geen zin. Biografie & eerdere uitslagen
Paul de Beer Paul de Beer image Universiteit van Amsterdam Oneens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Jaap Abbring Portret van Jaap Abbring Tilburg University Oneens In geringe mate Biografie & eerdere uitslagen
Koen Caminada Portret van Koen Caminada Universiteit Leiden Oneens In geringe mate Dat is nu al het geval. Landen die zich aan de spelregels houden zijn op middellange termijn in 'balance or surplus'. Zij hebben afdoende ruimte om conjunctuurschommelingen op te vangen (tot -3% bbp). Biografie & eerdere uitslagen
Piet Eichholtz Piet Eichholtz image Universiteit Maastricht Oneens In geringe mate Biografie & eerdere uitslagen
Eric Bartelsman Portret van Eric Bartelsman Vrije Universiteit Amsterdam Geen mening Eigenlijk hebben we als macro-economen geen idee meer hoe we deze vragen moeten beantwoorden. Ik in ieder geval niet. Toekomstgericht beleid en betrouwbare overheid zijn in ieder geval goed. Biografie & eerdere uitslagen

Me Judice Economenpanel

Leden

Voor een overzicht van de leden van het economenpanel en hun affilaties: klik hier.

Toelichting

Dit panel peilt in welke mate economen het eens of oneens zijn over grote economische vraagstukken. Me Judice heeft een panel van ongeveer 60 economische deskundigen uitgenodigd om op gezette tijden (minimaal een keer per maand) hun mening te geven.

Het panel is gekozen op basis van een aantal minimale eisen. Een deelnemer moet onafhankelijk en gepromoveerd zijn. Een additionele eis is dat de economen enige affiniteit met vraagstukken van economische politiek moeten hebben. Om zo veel mogelijk een representatief beeld van de Nederlandse economen te krijgen is er naar gestreefd om de diverse economie faculteiten en hoogleraren (Amsterdam, Groningen, Leiden, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam, Tilburg en Utrecht) aan bod te laten komen alsmede diverse specialismen.

Op het punt van het stemmen op stellingen is het goed om een paar zaken te benadrukken. In sommige gevallen zullen panelleden eens noch oneens zijn met een bepaalde stelling. Er kunnen twee redenen zijn voor deze uitkomst.

  1. Een econoom is een expert op het bepaald terrein maar ziet op basis van zijn ervaring en kennis van het veld dat er nog veel onzekerheid is over de stelling in kwestie. In dergelijke gevallen zullen de panelleden stemmen op de optie ‘eens noch oneens’.
  2. Een econoom is geen expert op een terrein of bezit te weinig kennis over een specifieke casus om daar een gekwalificeerde uitspraak over te doen. In dat geval zal het panellid stemmen op de optie ‘geen mening’.

De vragen worden per email naar het Me Judice Economenpanel gestuurd en ieder lid krijgt ruim de tijd om na te denken over de stem die hij of zij wil uitbrengen. Zij mogen alle bronnen gebruiken die zij willen om hun keuze te maken. Voorts krijgen alle panelleden de gelegenheid om in een paar woorden hun keuze toe te lichten, evenals de mate van (on)zekerheid die men heeft over het gekozen antwoord zodat volledig transparant is hoe in deze groep het totaalbeeld tot stand komt. Er worden daarom altijd twee figuren getoond: een ongewogen en een gewogen beeld waarbij het antwoord een hoger gewicht krijgt naarmate men zelf stelt dat men meer van het onderwerp afweet.

Buitenstaanders mogen stellingen suggereren evenals de panelleden zelf. Het Me Judice panelbestuur is uiteindelijk verantwoordelijk voor de keuze van de definitieve stelling. In sommige gevallen zullen wij een conceptversie van de stelling naar het Me Judice economenpanel sturen om fouten, onduidelijkheden of vage bewoordingen op te sporen.

De paneldata die middels deze peiling worden verzameld vallen onder het copyright van het Me Judice economenpanel en zullen worden gebruikt voor onderzoek, waarover zal worden gerapporteerd in een tijdschriftartikel.

Voor vragen en/of opmerkingen: economenpanel@mejudice.nl

Suggereer een stelling

Indien u een stelling wilt voorstellen die voorgelegd wordt aan het Me Judice economenpanel kunt u hieronder een voorstel doen. Over de behandeling van deze stelling kan niet worden gecorrespondeerd.