Een troonrede voor de AOW

Onderwerp:
18 sep 2012
Mocht de troonrede eens exclusief aan de volksverzekering AOW worden gewijd, dan zou die volgens Alfred Kleinknecht als volgt luiden.

Leden der Staten Generaal,

De huidige AOW is onrechtvaardig, want lager opgeleiden moeten meer jaren werken dan hoger opgeleiden, alvorens voor AOW in aanmerking te komen. De regering heeft daarom een creatieve oplossing gevonden voor de verhoging van de AOW leeftijd. In het nieuwe stelsel wordt iedereen geacht 45 jaar te werken. Vervolgens wordt de AOW leeftijd verhoogd naar 72 jaar. Echter, zij die kunnen aantonen dat ze voor hun 72eal 45 jaar belastingplichtig hebben gewerkt, mogen vroeger AOW hebben.

Zo kan een laag opgeleid iemand die met 16 begint te werken al met 61 AOW krijgen (immers: 16 + 45 = 61). Een universitair geschoolde daarentegen die bijvoorbeeld pas met 25 jaar begint te werken krijgt pas met 70 AOW. Hoger opgeleiden werken dus straks even lang als laag opgeleiden: 45 jaar. Dat is rechtvaardig en efficiënt – en wel om 6 redenen:

Ten eerste hebben hoger opgeleiden voor hun studie ruime subsidies van de belasting­betaler ont­vangen (studie­plaatsen zijn immers heel duur!) en daar mogen ze best iets voor terugdoen door langer te wer­ken en langer belasting te betalen.

Ten tweede, door langer door te werken wordt hun kenniskapitaal beter benut – en dat is wel zo effi­ciënt!

Ten derde leven hoger opgeleiden langer dan lager opgeleiden – en het langer leven was nu juist de reden waarom we langer door­werken hebben verzonnen.

Ten vierde verdienen hoger opgeleiden beter en betalen dus ook meer belasting. Dat levert méér op voor de financiering van de vergrijzing (méér dan het huidige stelsel waar de lager opgeleiden méér jaren werken voor de AOW!).

Ten vijfde komt met dit nieuwe stelsel eindelijk eens een echte langstudeer-boete. Een jaar langer stu­deren, betekent immers dat je aan het einde van je carrière 1 jaar langer moet werken om je 45 jaar te halen. Je loopt dus 1 jaar AOW mis. Dat is 12.000 Euro, veel meer dan die belachelijke 3.000 Euro die het vorige kabinet heeft verzonnen. Dit zal menig verwend welvaartskind een lesje leren! En het verhoogt de efficiency op de universiteit.

Ten zesde komt er een boete op zwart werk. Wie bijvoorbeeld 1 jaar lang belasting ontduikt wordt automatisch bestraft met 1 jaar gederfde AOW: 12.000 euro. En deze boete wordt automatisch ge­ïnd: er komt geen controleur of incassobureau aan te pas. Wel zo efficiënt! Dit komt de wens tege­moet om met minder regels en minder bureaucratie meer klaar te spelen.

Ten slotte is het nieuwe model administratief eenvoudig. Alles wat we nodig heb­ben is een deugde­lijke belastingadministratie. Die hebben we al. Alleen, de documenten moeten nu ruim 50 jaar be­waard worden. In het informatica tijd­perk is dit een kleine moeite - en daar staat heel veel goeds tegenover!

Deze zogenoemde ‘Droomrede’ is 17 september j.l. uitgesproken in het programma “Het Oog op Morgen”

Te citeren als

Alfred Kleinknecht , “Een troonrede voor de AOW”, Me Judice, 18 september 2012.

Copyright

De titel en eerste zinnen van dit artikel mogen zonder toestemming worden overgenomen met de bronvermelding Me Judice en, indien online, een link naar het artikel. Volledige overname is slechts beperkt toegestaan. Voor meer informatie, zie onze copyright richtlijnen.

Afbeelding
Afbeelding door Nationaal Archief/Spaarnestad Photo/Anefo/Fotograaf onbekend (CC BY-SA 3.0)

Ontvang updates via e-mail