Bezuinig miljarden door minder schuld aan te houden

Onderwerp:
bankgebouw
Afbeelding ‘wall of banks’ van Dystopos (CC BY-NC 2.0)
11 jun 2013
De Nederlandse economie is minder kwetsbaar te maken door de hoog opgeschroefde schuldenlast van particulieren en bedrijven te verlagen. Dit kan door fiscale regels die het aanhouden van schuld aanmoedigen aan te passen, stelt Joop Evers. Hiermee zijn tegelijk miljarden te bezuinigen op het beheer van deze onnodig hoge schuldenlast. België biedt een praktisch plan voor aanpassing van de vennootschapsbelasting.

Grote schuldenlast

Het publieke debat over de financiële crisis gaat vooral over de banken. In Nederland is de grote schuldenlast van particulieren, bedrijven en overheden echter minstens zo belangrijk. Het aanhouden van veel schuld is economisch gezien nadelig en kostbaar. Dit gedrag wordt gestimuleerd door verschillende fiscale regels, die zonder nadelige inkomenseffecten zijn te herzien.

Vennootschapsbelasting

Een voorbeeld hiervan is de regeling over de vennootschapsbelasting. De kosten voor geleend vermogen mogen bij de bepaling van de belastbare winst worden afgetrokken, terwijl dat niet is toegestaan voor de beloning van het eigen vermogen. Wanneer beide tot een forfaitair maximum percentage aftrekbaar zouden zijn, verdwijnt de bevoordeling op bedrijfsschuld en werken met eigen vermogen meer zal opleveren. De massale inkoop van eigen aandelen met geleend geld, waarmee men de fiscus buiten spel zet, zal stoppen. Het werkt positief op de herkapitalisering van banken. In België is een dergelijk stelsel ingevoerd en blijkt goed te werken. Vanwege het fiscale voordeel bij de uitkering van dividend zijn veel holdings uitgeweken naar België.

Hypotheekrenteaftrek

Een tweede voorbeeld betreft de hypotheekrenteaftrek. Versneld aflossen is fiscaal ongunstig. Resultaat: 660 miljard euro staat uit aan hypotheekschuld, terwijl 220 miljard aan spaargelden gedeponeerd staan voor de aflossing op termijn. Gebruikt men dit gedeponeerde spaargeld direct om af te lossen, dan gaat de schuld dus met een derde omlaag. Dat zal jaarlijks 3 miljard euro schelen aan beheerskosten. Remedie: vervang de hypotheekrenteaftre door een subsidie als vast percentage van de WOZ-waarde van de woning, die beginnend met 2,1% in 15 jaar lineair afloopt tot nul. In deze regeling kan men zonder fiscaal nadeel extra aflossen. Deze subsidie zou gebonden moeten zijn aan een algemeen geldend maximum en niet hoger kunnen zijn dan de woningeigenaar zou afdragen aan inkomstenbelasting.

Omkeerregel

Dan is er de fiscale regeling rond pensioensparen, waarbij de afdracht aan inkomsten-belasting wordt uitgesteld tot het moment van uitkering. Met 1000 miljard aan geïncasseerde pensioengelden, heeft de fiscus minstens 300 miljard euro bij de pensioenfondsen uitstaan aan nog niet afgedragen inkomstenbelasting. De fiscale regeling is echter zodanig aan te passen dat de pensioenfondsen direct 30% van het bedrag van binnen komende premies aan de fiscus moeten afdragen als voorheffing op de uitgestelde inkomstenbelasting; bij de uitkering van de pensioenen worden die fiscaal-neutraal verrekend. In de overgangssituatie zal deze afdracht van 30% op het huidige beheerde vermogen betrekking hebben. Voor de pensioenspaarder maakt dit niet uit, maar de fiscus kan 300 miljard aflossen op de overheidsschuld die ongeveer 450 miljard euro bedraagt. Bovendien zal dit ruim 2 miljard schelen aan kosten voor pensioenbeheer.

600 miljard minder schuld

Bij elkaar zullen deze maatregelen minstens 600 miljard aan het beheer van het financiële stelsel onttrekken. De economie zal minder afhankelijke worden van de grilligheid van de financiële markten. Er zal jaarlijks ruim 5 miljard euro minder betaald hoeven te worden aan overbodige beheerskosten; over bezuiniging gesproken. Ieder bedrijfsmanagement weet dat efficiëntie essentieel is voor goed functionerend bedrijf, maar de politiek schijnt niet altijd te weten dat dit ook geldt voor het economisch bestel als geheel. Gelukkig heeft de VVD bij monde van Halbe Zijlstra laten weten van de HRA af te willen. Nu nog de herziening van de vennootschapsbelasting en de voorheffing inkomstenbelasting op de pensioenpremies. Waar blijft de oppositie; het zich progressief noemende D66 bijvoorbeeld?

Te citeren als

Joop Evers, “Bezuinig miljarden door minder schuld aan te houden”, Me Judice, 11 juni 2013.

Copyright

De titel en eerste zinnen van dit artikel mogen zonder toestemming worden overgenomen met de bronvermelding Me Judice en, indien online, een link naar het artikel. Volledige overname is slechts beperkt toegestaan. Voor meer informatie, zie onze copyright richtlijnen.

Afbeelding
Afbeelding ‘wall of banks’ van Dystopos (CC BY-NC 2.0)

Ontvang updates via e-mail