Linkse draai Blok slecht voor schoonmaaksector

schoonmaakmiddel
Afbeelding ‘Professional M&G’ van Melissa (CC BY-ND 2.0)
22 okt 2013
Schoonmakers in dienst nemen bij de overheid, zoals minister Stef Blok (VVD) wil, is geen logische oplossing voor misstanden in de schoonmaaksector, stelt de Amsterdamse econoom Roel Beetsma. Een betere aanbestedingsprocedure van schoonmaakdiensten ligt meer voor de hand.

Schoonmaker-ambtenaar

Het kan raar verkeren. Terwijl onze rechts-liberale partij de VVD marktwerking altijd hoog in het vaandel heeft wil haar minister Blok 4500 schoonmakers in overheidsdienst nemen. Deze actie lijkt gemotiveerd door de wantoestanden die in de schoonmaaksector schijnen te heersen. Dit plan is echter om verschillende redenen een slecht idee.

Ten eerste, wat de markt kan doen moet de overheid niet doen. De bedrijven die in de marktsector opereren, werken in het algemeen efficiënter, omdat het winstoogmerk en de noodzaak de continuïteit te garanderen een betere prikkel geven om efficiënt te werken.

Andere oplossingen

Overname van deze activiteiten door de overheid is alleen gerechtvaardigd wanneer er sprake is van marktfalen. Zijn de genoemde wantoestanden een vorm van marktfalen? Voor zover deze wantoestanden er zijn, en dat is voor mij als buitenstaander moeilijk te beoordelen, zouden ze bij de bron moeten worden aangepakt, namelijk bij de sector zelf door beter toezicht op naleving van gesloten akkoorden tussen bonden en werkgevers en beter toezicht ter voorkoming van uitbuiting en gebruikmaken van illegalen.

Bij de aanbesteding zou de overheid eventueel rekening kunnen houden met het goede fatsoen van een werkgever en werkgevers die ooit over de schreef zijn gegaan kunnen uitsluiten. Het bestrijden van eventuele wantoestanden door het in dienst nemen van de werknemers is dus een rare zet. Dan zou de overheid ook werknemers in andere sectoren in dienst kunnen nemen. Voor je het weet zitten we met een Oostblok economie en daar zullen weinig Nederlanders baat bij hebben.

Ten tweede zal het in dienst nemen van schoonmaakpersoneel door de overheid ook gevolgen hebben voor de werkgevers in deze sector en daarmee ook voor hun werknemers. Deze werkgevers zullen het moeilijk krijgen doordat een deel van hun omzet verdwijnt. Gevreesd moet worden dat dit tot extra daling van de werkgelegenheid in de schoonmaakbranche zal leiden. Werknemers in de schoonmaaksector zullen hier ook niet bij gebaat zijn.

Te citeren als

Roel Beetsma, “Linkse draai Blok slecht voor schoonmaaksector”, Me Judice, 22 oktober 2013.

Copyright

De titel en eerste zinnen van dit artikel mogen zonder toestemming worden overgenomen met de bronvermelding Me Judice en, indien online, een link naar het artikel. Volledige overname is slechts beperkt toegestaan. Voor meer informatie, zie onze copyright richtlijnen.

Afbeelding
Afbeelding ‘Professional M&G’ van Melissa (CC BY-ND 2.0)

Ontvang updates via e-mail