De Libra is een welkome aanvulling op het financiële stelsel

De Libra is een welkome aanvulling op het financiële stelsel image
Afbeelding: Facebook, by Book Catalogue
17 jul 2019
Onlangs lanceerde een consortium onder leiding van Facebook een initiatief voor een nieuwe cryptovaluta: de Libra. De eerste ontvangst in de media en bij politici was vrij sceptisch, tot aan het vijandige toe. Dit hangt samen met het slechte imago dat Facebook de afgelopen jaren heeft opgebouwd. Maar volgens Rabo-econoom Wim Boonstra leert een bestudering van de onderliggende stukken dat het een zeer interessant initiatief betreft.

 

Initiatief van Facebook consortium

Het consortium dat Facebook heeft georganiseerd om een nieuwe cryptovaluta op te zetten, de Libra Association, is zonder meer indrukwekkend. Het omvat onder meer enkele grote, gerenommeerde bedrijven op het gebied van het betalingsverkeer (Mastercard, Visa, Paypal), nieuwe business modellen (eBay, Uber), telecommunicatie (Vodafone) en Fintech. Er zit al met al heel veel kennis achter dit initiatief. Mede daardoor zit het concept van de Libra intelligenter in elkaar dan veel andere cryptovaluta’s. Van de Bitcoin werd bijvoorbeeld direct gezegd dat het technisch weliswaar geavanceerd was, maar economisch achterhaald (Economist, 2011). Voor de Libra gaat deze kritiek niet op, ook over de economische kant is goed nagedacht, waarover later meer.

Anders dan andere cryptovaluta

Wat ook anders is dan veel cryptovaluta’s is dat de Libra Association van meet af aan samenwerking zoekt met wetgevers en toezichthouders op het gebied van consumentenbescherming en het voorkomen van misbruik van de Libra voor criminele transacties. De Libra Association zet zich dus niet af tegen het reguliere stelsel (zoals veel crypto’s doen) maar ziet zichzelf als een waardevolle aanvulling op het bestaande systeem en wil daarin dus volwaardig participeren.

De meeste cryptovaluta’s hebben geen enkele dekking. Dat betekent dat de onderliggende waarde ervan nul is. Dat is een van de redenen waarom zij sterk in waarde fluctueren, er is geen onderliggende waarde die bij de prijsvorming als ijkpunt kan dienen. De hieruit volgende enorme volatiliteit van de prijs maakt een cryptomunt als de Bitcoin in hoge mate ongeschikt als regulier geld. De Libra wordt daarentegen volledig gedekt door hoogwaardige financiële activa, zoals kortlopende staatsobligaties van hoge kwaliteit. Daarmee heeft de Libra een vergelijkbare dekking als gewoon giraal geld (gedekt door de bancaire activa), waarbij de dekking van de Libra verhoudingsgewijs erg liquide is. Als mensen massaal Libra’s inleveren zal dit weliswaar leiden tot een afname van de omvang van het Libra-systeem, maar het zal door de liquiditeit van de dekking een relatief beperkt effect op de koers hebben.

De omvang van het Bitcoin-circuit is vooraf vastgelegd en Bitcoins moeten worden ‘gedolven’. Dit is een duur, omslachtig en zeer energie-intensief proces. De omvang van het Libra-circuit is daarentegen vraag gedreven. Er komen meer Libra in omloop als mensen Libra kopen en daarbij activa ter dekking afstaan, het omgekeerde gebeurt als mensen die activa terugkopen en daartoe weer Libra inleveren. Zo beschouwd wordt de Libra beheerd als een zogenaamde 'currency board', waarin de geldhoeveelheid van een land automatisch een-op-een meebeweegt met de omvang van de deviezenreserves. De feitelijke transacties lopen via speciaal daartoe op te zetten beurzen, die liquiditeit van de Libra moeten garanderen. Hier kunnen mensen ook onderling Libra verhandelen, de omvang van het totaal uitstaande bedrag aan Libra verandert dus alleen als de vraag het aanbod overtreft of omgekeerd.

Aanvulling op bestaande valuta

De Libra wordt niet gelanceerd als een wereldmunt, die andere valuta moet gaan vervangen. Het is juist een aanvulling op de bestaande valuta. Uit de vakliteratuur over optimale valutagebieden is bekend dat het hele concept van een universele wereldvaluta onzinnig is (Mundell, 1961). In de opzet van de Libra houden landen hun eigen nationale valuta. Het Libra-circuit ligt daar als het ware overheen als een soort valutamand, waarbij de samenstelling van de onderliggende activa de samenstelling van de valutamand bepaalt. De koers ten opzichte van de deelnemende valuta zal dus relatief stabiel zijn, maar staat dus niet helemaal vast. Het is als het ware een gewogen gemiddelde van de wisselkoersen van de in de onderliggende reserves opgenomen financiële titels. Wat dit betreft kan de Libra een beetje worden vergeleken met de ECU, de Europese valutamand die voorafging aan de euro. Wel zal de Libra waarschijnlijk een bredere samenstelling hebben dan de ECU, die uiteraard alleen Europese valuta’s omvatte. Een andere vergelijking is die met een geldmarktfonds, dat verhandelbare passiva uitgeeft en deze volledig dekt met kortlopend geldmarktpapier.

De koers van de Libra dus vooral wordt bepaald als een gewogen gemiddelde van de wisselkoersen van convertibele, overwegend westerse valuta’s.

Het is op dit moment nog niet duidelijk uit welke valuta de onderliggende activa van de Libra zullen bestaan. Hun wisselkoersen zullen zoals gezegd uiteindelijk de koers van de Libra gaan bepalen. Tegelijkertijd wil de Libra Association een hoge mate van verhandelbaarheid van de Libra garanderen. Dit betekent dus ook dat de onderliggende activa een hoge mate van liquiditeit moeten hebben. De logische consequentie is dan dat de Libra alleen kan worden gedekt door activa in volledig convertibele valuta’s. Zwakke landen kunnen immers niet de hoogwaardige activa in eigen valuta leveren die de Libra dekken. Dit beperkt behoorlijk de keuze, omdat veel valuta niet geheel convertibel zijn en dus ook geen kapitaalcontroles kennen. De Chinese renminbi, bijvoorbeeld, kwalificeert zich wat dit betreft vooralsnog niet.

Het voorgaande betekent, dat de koers van de Libra dus vooral wordt bepaald als een gewogen gemiddelde van de wisselkoersen van convertibele, overwegend westerse valuta’s. Bezien vanuit een zwakke valuta zal de Libra daarom de neiging hebben om structureel te appreciëren. Dit maakt het aantrekkelijk voor inwoners van bijvoorbeeld landen met een zwakke munt en/of hoge inflatie om hun vermogen in Libra te stallen. Dit dan wel onder de aanname dat zij tegenpartijen vinden die bereid zijn om Libra af te staan in ruil voor hun, zwakke, valuta. Dit kan ook betekenen dat, als het Libra-circuit zich zou kunnen onttrekken aan restricties op het kapitaalverkeer, de Libra een rol zou kunnen gaan spelen bij kapitaalvlucht.

Het intelligente ontwerp en het krachtige consortium dat er achter zit maakt dat de Libra in potentie superieur is aan bestaande cryptovaluta’s.

 Het verdienmodel achter de Libra is nog onduidelijk. De activa waarin wordt belegd zijn relatief laagrentend. Wel zullen per transactie kosten bij de gebruiker in rekening worden gebracht. De kosten van de Libra zullen onder meer worden bepaald door de opzet van het onderliggende betaalsysteem (dat op blockchain-technologie zal worden gebaseerd) en door de kosten die men zal moeten maken om aan alle relevante wet- en regelgeving te voldoen.

Als de Libra van de grond komt kan dit slecht nieuws zijn voor veel bestaande cryptovaluta. Het intelligente ontwerp en het krachtige consortium dat er achter zit maakt dat de Libra in potentie superieur is aan bestaande cryptovaluta’s. Vooralsnog heeft de koers van de Bitcoin nog niet echt gereageerd op de aankondiging van de Libra.

Libra heeft de ambitie om de 1,7 miljard mensen die nog geen bankrekening hebben aan te sluiten op het financiële systeem. Libra moet hen toegang geven tot een goedkoop en efficiënt betaalsysteem, met lage en voorspelbare marges tussen aan- en verkoopprijzen. Men begint met de groep mensen die nog geen bankrekening, maar al wel een mobiele telefoon hebben. Dat zou al gaan om 1 miljard mensen. Verder zou, aldus de Libra Association, een half miljard mensen weliswaar geen toegang tot financiële diensten, maar wel toegang tot internet hebben. De Libra kan er op deze manier aan bijdragen dat de grote groep mensen die nu nog geen toegang hebben tot financiële dienstverlening versneld wordt aangehaakt. Hiermee kan de munt een grote rol spelen in ontwikkelingslanden. Dit zal al helemaal het geval zijn als de Libra-blockchain ook transacties in lokale valuta zou kunnen verwerken. Maar de gevolgen van de komst van de Libra zullen niet beperkt blijven tot opkomende landen. Ook in economisch meer ontwikkelde landen kan de Libra een grote rol spelen bij het wegwerken van inefficiënties in het betalingsverkeer. In het algemeen kan worden gesteld dat hoe inefficiënter het girale betalingsverkeer is, des te sneller en steviger zich de effecten van de Libra kunnen doen gevoelen.

Kortom, de wereld heeft krijgt er een cryptovaluta bij. En deze keer gaat het om een cryptomunt die daadwerkelijk zijn impact in de financiële wereld kan laten voelen.

Referenties:

Economist (2011), Bits and bob. Bitcoin has got geeks excited. What about economists?, June 26.

Mundell, R.A. (1961), A Theory of Optimum Currency AreasAmerican Economic Review, 51 (4), 657 – 665.

Te citeren als

Wim Boonstra, “De Libra is een welkome aanvulling op het financiële stelsel”, Me Judice, 17 juli 2019.

Copyright

De titel en eerste zinnen van dit artikel mogen zonder toestemming worden overgenomen met de bronvermelding Me Judice en, indien online, een link naar het artikel. Volledige overname is slechts beperkt toegestaan. Voor meer informatie, zie onze copyright richtlijnen.

Afbeelding
Afbeelding: Facebook, by Book Catalogue

Ontvang updates via e-mail