Open brief aan Europese leiders over Europese bankencrisis: Oproep tot actie

Open brief aan Europese leiders over Europese bankencrisis: Oproep tot actie image
Deze crisis is een historische gebeurtenis. Het vertrouwen tussen de financiële instellingen neemt af, de angst kan verder om zich heen grijpen. De gebeurtenissen van vorige week in de VS hebben ons geleerd dat het redden van elke bank afzonderlijk niet werkt. Er is een structurele oplossing nodig en in Europa betekent dit een door de EU geleid initiatief om geld te pompen in het bankwezen. Wanneer de Europese leiders deze crisis niet onmiddellijk gezamenlijk aanpakken voordat ze helemaal uit de hand loopt, zou er al snel onenigheid kunnen ontstaan over de beste manier om de nasleep van de crisis het hoofd te bieden.

Europa bevindt zich in het midden van een historische crisis. Iedere Europeaan weet wat er gebeurde toen de financiële markten instortten in de donkere jaren 30. Het is niet overdreven om te zeggen dat dit weer zou kunnen gebeuren als de overheden niet ingrijpen. We voorspellen niet dat het zal gebeuren, maar het is van groot belang dat we ons realiseren dat dit is wat er op het spel staat.

Het vertrouwen tussen de financiële instellingen neemt af en het risico bestaat dat de angst verder om zich heen zal grijpen. De onrust in de financiële markten moet gestopt worden voordat deze grote schade toebrengt aan de reële economie. Het spaargeld van honderden miljoenen Europeanen wordt direct bedreigd. Als de onrust tot een verlamming van de kredietmarkt leidt, dan zullen banen en bedrijven massaal verdwijnen. Een verdere verzwakking van de reële economie zou nog meer leningen in gevaar brengen en een vicieuze cirkel creëren van dalende vermogensprijzen, waardoor de mogelijkheid om leningen terug te betalen afneemt en kredietstromen afnemen. De acties van de Amerikaanse beleidsmakers zijn welkom, maar zijn niet voldoende. Er zijn ook besluitvaardige acties nodig van de Europese beleidsmakers.

Overkoepelend beleid: Acties op Europees niveau moeten nationale acties aanvullen en coördineren

De Amerikaanse overheid heeft vorige week geleerd dat het redden van één bank afzonderlijk niet werkt; een structurele crisis vraagt om een structurele oplossing.

In Europa betekent het redden van één bank ofwel dat er een reddingsactie op touw wordt gezet door één staat - ondanks het feit dat banken ook ruim vertegenwoordigd zijn in naburige landen - ofwel dat er een last minute geïmproviseerde coördinatie-actie op touw wordt gezet en een akkoord wordt gesloten over het delen van de fiscale lasten. De nationale acties en de ad-hocsamenwerkingsacties zijn tot nog toe nuttig geweest. De onderlinge afhankelijkheid van de Europese banken is echter zo groot en zo wijd verbreid dat nationale acties of samenwerking van geval tot geval niet genoeg zal zijn. Iedere nationale interventie en elke samenwerkingsactie van een klein aantal landen kunnen onvoorspelbare gevolgen hebben voor de andere Europese landen. Het is van essentieel belang dat de nationale autoriteiten samen om de tafel gaan zitten, hun acties op elkaar afstemmen en waar nodig, EU-brede oplossingen ontwikkelen.

Nu is het tijd om actie te ondernemen, want nu lijkt de situatie nog beheersbaar. De gebeurtenissen in de VS van afgelopen week tonen aan dat financiële crises niet gelijkmatig en voorspelbaar verlopen. Een onverwachte gebeurtenis kan een hele waterval aan ontregelingen en paniekreacties veroorzaken, die steeds moeilijker in de hand te houden zijn.

Oplossingen

Veel antwoorden vormen een deel van de oplossing. In de VS vereist een onmiddellijke aanpak van de crisis het herstellen van de liquiditeit van de geld- en kredietmarkten en het creëren van condities waarbij de veiligstelling van ‘prime’-hypotheken en andere illiquide, maar voldoende homogene en transparante fondsen hersteld wordt. In Europa wordt het grootste probleem gevormd door de grote hefboomwerking tussen de grote, internationaal opererende banken. De bijdrage van de EU moet dan ook gericht zijn op het pompen van geld in de banksector, door het injecteren van staatsgeld of door verplichte schuldconversies. Dit dient op EU-niveau gedaan te worden (bijvoorbeeld door de Europese Investeringsbank). De huidige aanpak om de ene instelling na de andere te redden met nationaal kapitaal zal leiden tot balkanisering van de Europese banksector. Ook is het belangrijk dat de Europese leiders een overeenstemming bereiken over een gelijk garantiebedrag voor spaargelden.

Daarnaast dienen er op Europees niveau regels opgesteld te worden voor Europese financiële markten en instellingen, om dergelijke crises in de toekomst te voorkomen.Het probleem is niet dat er te weinig kennis is over hoe een financiële crisis gestopt kan worden. Het probleem is dat er te weinig politieke bereidheid is.Indien de Europese leiders deze crisis niet onmiddellijk gezamenlijk aanpakken voordat ze helemaal uit de hand loopt, zou er al snel onenigheid kunnen ontstaan over de beste manier om de nasleep van de crisis het hoofd te kunnen bieden.

Teken de brief (de namen van alle economen zijn welkom; bonafide namen worden eerst gecontroleerd voordat ze gepost worden. Hierdoor kan enige vertraging ontstaan) Hier een hyperlink maken die in het Vox document zit.

Bekijk de lijst met mensen die al getekend hebben gerangschikt op meest recente datum of alfabetisch gerangschikt op achternaam.

Deze bijdrage verscheen eerder op VOX.

Dit artikel kan worden overgenomen met bronvermelding. Toezending van bewijsexemplaren wordt op prijs gesteld. © Me Judice

Te citeren als

Alberto Alesina, Richard Baldwin, Tito Boeri, Willem Buiter, Francesco Giavazzi, Daniel Gros, Stefano Micossi, Guido Tabellini, Charles Wyplosz, Klaus F. Zimmermann, “Open brief aan Europese leiders over Europese bankencrisis: Oproep tot actie”, Me Judice, 8 oktober 2008.

Copyright

De titel en eerste zinnen van dit artikel mogen zonder toestemming worden overgenomen met de bronvermelding Me Judice en, indien online, een link naar het artikel. Volledige overname is slechts beperkt toegestaan. Voor meer informatie, zie onze copyright richtlijnen.

Afbeelding

Ontvang updates via e-mail