Ewald Engelen

Economenpanel, Gastauteur
Universiteit van Amsterdam
Portret van Ewald Engelen
© Foto Universiteit van Amsterdam

Ewald Engelen is als financieel geograaf werkzaam aan het Amsterdam institute for Metropolitan and International Development Studies van de Universiteit van Amsterdam. In 2006 ontving hij een VIDI-beurs van NWO om onderzoek te doen naar de positie van het Amsterdamse financiele centrum in een context van financiele internationalisering. Eerder was hij verbonden aan de WRR en de Universiteit Wageningen.

Me Judice Economenpanel: resultaten voor Ewald Engelen

Flexibilisering op de arbeidsmarkt
3 jul 2017

Stelling 1

Flexibilisering van de arbeidsmarkt is een onvermijdelijk gevolg van globalisering en technologische ontwikkeling.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Zeer mee oneens In redelijke mate Flexibilisering is het gevolg van politieke besluiten om oudere arrangementen die de factor arbeid tegen de wispelturigheid van markten moesten beschermen, af te breken. Eens noch oneens In redelijke mate

Stelling 2

De groei van flexibel werk in Nederland wordt vooral veroorzaakt door het grote verschil in (ontslag)bescherming tussen vaste en tijdelijke contracten.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Zeer mee oneens In redelijke mate De groei van het aantal flexibele contracten is het gevolg van de creatie van een wettelijk regime voor dit type arbeid, dat vervopgens door steeds meer werkgevers wordt misbruikt. Mee eens In redelijke mate

Stelling 3

Flexibilisering leidt tot een ongewenste tweedeling van de arbeidsmarkt, waarbij werk- en inkomensonzekerheid grotendeels door de flexwerkers wordt gedragen. 
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Zeer mee eens In redelijke mate Grootbedrijven hebben in toenemende mate een ring vqn flexibele arbeidskrachten aangelegd die wordt gebruikt om risico's en fluctuaties op te vangen. Mee eens In redelijke mate

Stelling 4

De beste manier om een tweedeling tussen vaste krachten en flexwerkers te voorkomen is de introductie van een contract waarbij de ontslagbescherming van een werknemer geleidelijk oploopt met het aantal dienstjaren.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Zeer mee oneens In redelijke mate Ieder onderscheid in termmen van arbeidsrechten creeert arbitragemogelijkheden voor werkgevers. Een standaardcontract en krachtigere vakbonden zijn waarschiknlijk.probatere middelen. Eens noch oneens In redelijke mate
AOW-hervormingen ter discussie
5 mrt 2017

Stelling 1

Het terugbrengen van de AOW-leeftijd naar 65 jaar – binnen een AOW-stelsel dat een welvaartsvaste uitkering biedt – is een stap die negatieve macro-economische gevolgen heeft.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Eens noch oneens In redelijke mate het cruciale woord is hier: "welvaartsvast". Op basis van deze aanname komt het CPB tot een kostenpost van 12 miljard per jaar. De afgelopen decennia is de AOW echter achtergebleven bij de loonstijgingen waardoor de feitelijke kosten (veel) lager zijn. Mee eens In hoge mate

Stelling 2

Het flexibiliseren van de AOW-leeftijd, waarbij uitstappen op 65 op (actuarieel neutrale wijze) mogelijk is, is een wenselijke aanvulling op de huidige AOW-wet.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Mee eens In redelijke mate Meer keuzevrijheid in ons rigide pensioneringsstelsel is om allerlei redenen wenselijk. Ook om tegemoet te komen aan aan de steeds diverser wordende arbeidsmarktgeschiedenissen van Nederlandse werknemers. Daarom eens. Mee eens In redelijke mate

Stelling 3

Het tempo waarin de AOW-leeftijd wordt verhoogd is te hoog en onzeker voor burgers om rekening mee te houden in hun persoonlijke planning voor werk en pensioen.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Mee eens In redelijke mate De verhoging is ingegeven door de wens economische opbrengsten te maximaliseren. Bij een verschuiving van de belastinggrondslag naar grondstoffen, emissies en kapitaal, kan de grondslag worden verbreed en een ontspanner arbeidsbestel worden gerealiseerd. Oneens In hoge mate
De economische politiek van Trump
23 jan 2017

Stelling 1

Als alle “Seven actions to protect American workers” in Trumps 100-dagen plan worden uitgevoerd dan zal dit beleid waarschijnlijk de economische positie van de Amerikaanse middenklasse in de komende tien jaar verbeteren.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Eens noch oneens In redelijke mate de maatregelen wijzen verschillende kanten op: investeringen, herondehandelen handelsverdragen etc. helpt de middenklasse; afschaffen obamacare, belastingverlaging, financiële deregulering schaadt de middenklasse. ergo: onbestemd Oneens In redelijke mate

Stelling 2

Met de handelsbeschermende en immigratiebeperkende maatregelen die Trump voorstaat luidt hij het einde van de globalisering in.

Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Mee eens In redelijke mate trump's verkiezing en de economische politiek die hij voorstaat markeert een breuk met 35 jaar Davos consensus: wat de elite moet vrezen is dat trump na acht jaar stompzinnige begrotingstekortreductie wel eens succesvol zou kunnen zijn. Eens noch oneens In redelijke mate

Stelling 3

De plannen van Trump, waaronder de aangekondigde investeringen in de verouderde infrastructuur, luiden een nieuwe periode van sterke economische groei in de VS in.

Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Mee eens In redelijke mate veel achterstallig onderhoud en lage rente: het is van de ratten besnuffeld dat politici dat hier en daar niet hebben gebruikt voor infrastructurele investeringen. minder geporteerd ben ik van de fossiele invulling bij Trump, en in NL: geen verduurzaming Eens noch oneens In redelijke mate

Stelling 4

De Amerikaanse democratie met al zijn ‘checks and balances’ is sterk genoeg en zal daarom geen schade ondervinden van de bestuursstijl en ideeën van Donald Trump.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Oneens In redelijke mate het was verbijsterend om te zien hoe snel corporate interests zich rond trump schaarden na verkiezingen, implicerend dat een machtige factie binnen de republikeinse partij de republikeinse meerderheid in congres gaat gebruiken voor nieuwe wind. Oneens In geringe mate
Lessen van de crisis
16 sep 2016

Stelling 1

Ik heb vertrouwen in de stabiliteit van het Nederlandse financiële systeem.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Zeer mee oneens In zeer hoge mate kapitaaleisen nog steeds boterzacht; hypotheekverstrekking nog steeds uitzonderlijk genereus; internationale verwevenheid nog altijd te groot; banken nog altijd te omvangrijk; bovendien is in EU weg naar beneden alweer ingezet, zie STS securitization Eens noch oneens In redelijke mate

Stelling 2

De zakenbank Lehman Brothers had in september 2008 moeten worden gered door de Amerikaanse overheid.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Eens noch oneens In zeer hoge mate ene kant ja; had credit crunch, recessie en nogmaals recessie kunnen voorkomen andere kant nee; had aanleiding kunnen zijn om financialisering halt toe te roepen kans hebben we echter laten liggen (zie boven) Eens noch oneens In redelijke mate

Stelling 3

ABN Amro is in 2008 terecht gered door de Nederlandse overheid.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Eens noch oneens In zeer hoge mate idem, zie stelling 2 belangrijker is wat er sinds nationalisatie niet is gedaan: andere bank construeren op basis van ander eigendommodel (staatsbank) en ander verdienmodel; had voorbeeldfunctie voor sector kunnen opleveren Mee eens In redelijke mate

Stelling 4

Na een bankencrisis is een snelle aanpassing in de financiële huishouding van het bankwezen te prefereren boven een geleidelijke aanpak waarbij banken meerdere jaren de tijd krijgen om orde op zaken te stellen.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Zeer mee eens In zeer hoge mate absoluut: VS heeft daadkrachtiger ingegrepen; daardoor eerder economisch herstel; EU heeft doorgemoddelrd; daarvoor veel trager herstel; komt wel bij dat non-recourse in VS ook heeft geholpen; en dat desastreuse muntunie in EU niet heeft geholpen Mee eens In redelijke mate

Stelling 5

De afgesproken aanscherpingen in regelgeving zijn voldoende om het Nederlandse bankwezen financieel gezond te maken.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Zeer mee oneens In zeer hoge mate kapitaaleisen zijn nauwelijks aangescherpt; risk weighted ziet het er allemaal fraai uit, maar dat is vooral cosmetisch; banken nog altijd te groot, 4x bbp en ING alleen al bijna 2x bbp; coco's zijn een lachertje; bonussen, ROE nog altijd te hoog Oneens In redelijke mate
Het belang van het vrijhandelsverdrag TTIP
9 jun 2016

Stelling 1

Het is belangrijk voor de Nederlandse economie dat er een TTIP-akkoord komt.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Zeer mee oneens In redelijke mate TTIP vergroot de structurele onevenwichtigheden in de Nederlandse economie: te zwaar gewicht export, achterblijvende AiQ, achterblijvende huishoudelijke bestedingen. Mee eens In redelijke mate

Stelling 2

Een TTIP-akkoord zal een positief effect hebben op de Nederlandse arbeidsvoorwaarden (loon, ontslagbescherming, etc.).
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Zeer mee oneens In redelijke mate Probleem is groeiende machtsongelijkheid tussen kapitaal en arbeid; TTIP vergroot de exit-mogelijkheden kapitaal (zie Hirschman, Exit, Voice and Loyalty) en verscherpt daardoor de reeds bestaande ongelijkheden. Eens noch oneens In redelijke mate

Stelling 3

Een TTIP-akkoord zal een negatief effect hebben op de Europese standaarden voor milieu, voedselveiligheid en klimaat.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Mee eens In redelijke mate De mate waarin is afhankelijk van de onderhandelingsresultaten, maar wat voor arbeidsvoorwaarden, loon etc geldt, geldt onverkort voor andere beperkingen op kapitaal. Bovendien faciliteert het nog meer transportbewegingen, met alle emissies vandien. Eens noch oneens In redelijke mate

Stelling 4

De onderhandelingen over TTIP moeten transparant zijn, zodat de Tweede Kamer, bedrijfsleven, vakbonden en maatschappelijke organisaties een rol kunnen spelen in dat proces.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Zeer mee eens In redelijke mate In feite is TTIP een constitutioneel moment: legt tot in de verre toekomst nieuwe marktregels vast met grote distributieve consequenties. Volledige transparantie en medezeggenschap is dan een morele democratische plicht. Mee eens In redelijke mate

Stelling 5

Er moet een referendum komen over TTIP.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Zeer mee eens In redelijke mate TTIP overlaten aan parlement betekent dat dit constitutionele moment onderwerp van partijpolitieke uitruilen kan worden. Gezien het belang ervan is het democratisch gezien beter om burgers directe zeggenschap te geven in de vorm van een referendum. Zeer mee oneens In redelijke mate

Stelling 6

Het is beter om een ‘TTIP light’-akkoord* te bereiken in plaats van een alomvattend TTIP-akkoord.

[*] TTIP light’ is een handelsverdrag waar men louter naar traditionele handelsbeperkingen kijkt, zoals invoertarieven, dumping, kwantitatieve invoerbeperkingen. Controversiële issues, zoals milieu- en klimaatnormen en bescherming van investeerders, worden van de tafel gehaald.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Eens noch oneens In redelijke mate Het is beter om dit verdrag überhaupt niet te sluiten. Positieve effecten zijn klein of non-existent, potentiële verdelingseffecten zijn groot en negatief voor "onderkant". Voedt disaffectie onder burgers en verscherpt populistische respons. Niet doen dus Eens noch oneens In redelijke mate
ABN AMRO naar de beurs
18 nov 2015

Stelling 1

De financiële sector is voldoende stabiel voor de verkoop van ABN AMRO.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Zeer mee oneens In hoge mate De buffers zijn nog altijd laag, de balansen groot, met veel heriitage assets. Bovendien is de Nederlandse bancaire sector te uniform: zelfde eigendomsmodellen, zelfde verdienmodellen. Alternatieven voor privatisering zijn onvoldoende onderzocht. Mee eens In redelijke mate

Stelling 2

Het is een goede zaak wanneer ABN AMRO weer geheel in handen komt van de private sector.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Zeer mee oneens In hoge mate zie toelichting boven Mee eens In redelijke mate

Stelling 3

ABN AMRO is financieel nog niet sterk genoeg om als zelfstandige partij mogelijke tegenslagen op te vangen met een leverage ratio van 3,5%.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Mee eens In hoge mate Dit is een geringe verhoging in vergelijking met de situatie voor de crisis. Dat maakt de bank nog altijd erg kwetsbaar. Eens noch oneens In redelijke mate

Stelling 4

De staat had sterker moeten aandringen op het verhogen van de leverage ratio van ABN AMRO.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Zeer mee eens In hoge mate Europese banken zijn na de crisis met handschoenen aangepast. Zeker bij genationaliseerde banken had veel harder moeten worden ingegrepen. Dat is een gemiste kans. Mee eens In redelijke mate

Stelling 5

De rel rond de extra loonsverhoging van de top van ABN AMRO (van maart 2015) heeft de bank reputatieschade berokkend.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Mee eens In hoge mate Illustreert de afgronddiepe kloof die er nog steeds bestaat tussen bancaire sector en samenleving. Bank mist nog altijd gevoel voor wat er maatschappelijk speelt. Mee eens In redelijke mate

Stelling 6

Als de staat ABN AMRO gunstig wil verkopen dan moet zij bereid zijn meteen haar meerderheidsaandeel uit handen te geven.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Zeer mee oneens In hoge mate Ben tegen beursgang ABN Amro. Dus deze vraag is niet aan de orde. Eens noch oneens In redelijke mate

Stelling 7

De staat heeft het goed gedaan als aandeelhouder van ABN AMRO.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Zeer mee oneens In hoge mate Staat heeft de kans laten liggen om ABN Amro om te vormen in een voorbeeldbank voor de post-crisis bancaire sector. En heeft dus gefaald. Eens noch oneens In redelijke mate
Sleutelen aan de inkomensverdeling?
3 mrt 2014

Stelling 1

De groei van de inkomensongelijkheid in Nederland is een verontrustende ontwikkeling.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Mee eens In redelijke mate Hoewel internationaal gematigd, tekent zich ook in NL een stijging van de inkomensongelijkheid af, vooral door een scherpe stijging van de inkomens in parasitaire sectoren als de financiële. Mee eens In redelijke mate

Stelling 2

Het verhogen van het toptarief inkomstenbelasting zal leiden tot een daling van het nationaal inkomen.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Oneens In redelijke mate Zal zo'n vaart niet lopen - ben overigens wel van mening dat hogere kapitaalbuffers voor banken en afschaffen fiscale subsidie schuldfinanciering effectievere instrumenten zijn om parasitaire inkomens te bestrijden. Eens noch oneens In redelijke mate

Stelling 3

Inkomenspolitiek is het meest effectief als het gericht is op het vergroten van de verdienmogelijkheden aan de onderkant van de samenleving.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Oneens In redelijke mate Effectiefst voor vergroten verdienmogelijkheden aan onderkant is niet inkomenspolitiek maar een sterke verbetering van het ontwikkelingspotentieel van het NLse onderwijsbestel, bijv via vroegschools onderwijs. Mee eens In redelijke mate

Stelling 4

De positie van de middenklasse op de arbeidsmarkt* zal onder invloed van technologische vooruitgang sterk worden uitgehold. 

* Werknemers die geschoold doch routinematig werk verrichten.

Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Oneens In redelijke mate Geloof er niets van - end of work al voorspeld sinds begin industriële revolutie, zowel in utopische als dystopische variant. Stemt somber over ons voorspellend vermogen. Mee eens In redelijke mate
Robuuste banken
9 dec 2013

Stelling 1

De omvang van het Nederlandse bancaire systeem is te groot in relatie tot het bruto binnenlands product.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Zeer mee eens In hoge mate Balansen bancaire sector zijn verdubbeld tussen 1990 en 2008. Vooral door inflatoire hypothecaire leningen (funding gap is gevolg van versoepelde leenvoorwaarden midden jaren 90) en door interbancaire transacties. Terug dus naar situate ex ante: 3 x BBP. Mee eens In redelijke mate

Stelling 2

Ten einde de bankensector weer solide te maken moet de ‘leverage ratio’ (eigen vermogen gedeeld door totaal voor risico ongewogen activa) aanzienlijk hoger zijn dan de door het kabinet voorgestelde ratio van 4%.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Zeer mee eens In hoge mate Het verdienmodel van banken berust op zo min mogelijk eigen vermogen en zo veel mogelijk vreemd vermogen. Dit heeft geleid tot hoge private winsten en hoge collectieve kosten. Veel meer eigen vermogen (10-12%) is de enige echte remedie. Mee eens In redelijke mate

Stelling 3

Universele banken, zoals ING en ABN AMRO, moeten worden opgesplitst in traditionele nutsbanken – waarbinnen betaal- en spaaractiviteiten (en geen speculatieve activiteiten) plaatsvinden – en risicovolle zakenbanken.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Oneens In hoge mate In de praktijk is onderscheid niet meer te maken: retailproducten (hypotheken) dienen als grondstof voor wholesale activiteiten (securitisaties). Bovendien zijn tijdens crisis retailbanken net zo kwestbaar gebleken als zakenbanken. Eens noch oneens In redelijke mate
Een sobere of een royale overheid?
29 apr 2013

Stelling 1

Het (voorwaardelijk) uitschakelen* van de budgetdiscipline zal de Nederlandse economie in 2013 positief beïnvloeden.

* Door pas aanvullende bezuinigingsmaatregelen te nemen indien de MEV-raming (in september) van het CPB daartoe aanleiding geeft.

Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Zeer mee eens In redelijke mate stelling is te positief geformuleerd: niet nog meer lastenverzwaren gaat economie minder negatief beïnvloeden - de al in gang gezette 'ombuigingen' beïnvloeden de nederlandse economie al zwaar negatief Mee eens In redelijke mate

Stelling 2

Het kabinet biedt met zijn huidige begrotingsbeleid uitzicht op een structurele daling van de staatsschuldquote tot beneden het niveau van voor de crisis.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Eens noch oneens In redelijke mate hangt af van ontwikkeling op korte termijn: snel stijgende werkloosheid, dalende huizenprijzen en hoge private schulden zijn een giftige cocktail die op ml termijn de macro-economie zozeer kunnen beschadigen dat lt verwachtingen niet gehaald worden Oneens In redelijke mate

Stelling 3

Voor de stabiliteit van de eurozone is het van belang dat alle lidstaten onverminderd vast blijven houden aan de afgesproken 3%- tekortnorm.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Zeer mee oneens In redelijke mate vigerende beleid is gebaseerd op nationaal perspectief en overziet niet wat de negatieve effecten ervan voor de eurozone als geheel zijn; landspecifiek beleid nodig dat belang eurozone als geheel dient Oneens In redelijke mate

Stelling 4

Voor de economische groeiperspectieven van de eurozone op middellange termijn is het van belang dat de tekortnorm veel meer ruimte moet bieden voor anticyclisch begrotingsbeleid.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Zeer mee eens In redelijke mate zie boven (vraag 3 en 2) Mee eens In redelijke mate
Zorgen om de zorg van morgen
21 jan 2013

Stelling 1

Voor de financiële houdbaarheid van het zorgstelsel is de combinatie van een kleiner basispakket en hogere eigen bijdragen van patiënten onontkoombaar.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Mee eens In redelijke mate Mee eens In redelijke mate

Stelling 2

Samenwerking tussen zorgaanbieders moet bij handhaving van de mededingingswet door de NMA worden ontzien.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Mee eens In redelijke mate hecht er wel aan te benadrukken dat ik daar alleen voorstander van ben mits het gaat om samenwerking en niet om juridische fusie - na concentratiegolf van afgelopen 15 jaar komt de grens waar schaalvoordelen omslaan in schaalnadelen steeds vaker in beeld Oneens In redelijke mate

Stelling 3

Het is in het belang van een houdbaar zorgstelsel als alle medisch specialisten in loondienst komen van het ziekenhuis.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Zeer mee eens In redelijke mate Mee eens In redelijke mate
Economische politiek in crisistijd
19 nov 2012

Stelling 1

Herverdeling van inkomen dient niet via (deels) publiek gefinancierde voorzieningen (zoals zorg, sociale woningbouw en kinderopvang) plaats te vinden maar via het belastingstelsel.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Zeer mee oneens In redelijke mate nivelleren is oplossing voor niet bestaand probleem; gelijkheid in NL groot; dus niet nivelleren, net via de zorgpremie, niet via het belastingstelsel Zeer mee eens In redelijke mate

Stelling 2

De voorgenomen reductie van overheidsuitgaven en lastenverzwaringen van het kabinet-Rutte II zullen leiden tot een langdurige stagnatie van economische groei waardoor de gewenste reductie van het begrotingstekort niet wordt gehaald.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Zeer mee eens In redelijke mate tekortreductie door overheid in private ontschuldingscrisis (deleveraging) is pervers en bemoeilijkt de ontschulding door huishoudens en banken - les van de jaren dertig Eens noch oneens In redelijke mate