Me Judice Economenpanel: Zorgen om de zorg van morgen

21 jan 2013
De Nederlandse politiek staat voor de opdracht om de kwaliteit van de zorg te handhaven en tegelijk betaalbaar en toegankelijk te houden in een omgeving waarin de zorgkosten stijgen. In Nederland wordt 83% van de zorg collectief gefinancierd, vooral vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Om de dilemma’s van de houdbaarheid van het zorgstelsel zichtbaar te maken zijn de volgende stellingen aan het Me Judice Economenpanel voorgelegd:
Noot: zie ook het begeleidende artikel: “Me Judice Economenpanel: zorgen om de zorg van morgen”.

Stelling 1

Voor de financiële houdbaarheid van het zorgstelsel is de combinatie van een kleiner basispakket en hogere eigen bijdragen van patiënten onontkoombaar.

Resultaat (gewogen voor kennis expert)

Resultaat (gewogen voor kennis expert)

Resultaat (ongewogen)

Resultaat (ongewogen)

Stelling 2

Samenwerking tussen zorgaanbieders moet bij handhaving van de mededingingswet door de NMA worden ontzien.

Resultaat (gewogen voor kennis expert)

Resultaat (gewogen voor kennis expert)

Resultaat (ongewogen)

Resultaat (ongewogen)

Stelling 3

Het is in het belang van een houdbaar zorgstelsel als alle medisch specialisten in loondienst komen van het ziekenhuis.

Resultaat (gewogen voor kennis expert)

Resultaat (gewogen voor kennis expert)

Resultaat (ongewogen)

Resultaat (ongewogen)

Stelling 1: Resultaat per panellid

Voor de financiële houdbaarheid van het zorgstelsel is de combinatie van een kleiner basispakket en hogere eigen bijdragen van patiënten onontkoombaar.

Klik op een van onderstaande categorieën om het overzicht te sorteren.
Naam Organisatie Uitslag Expertise Toelichting
Peter Kooreman Foto van Peter Kooreman Tilburg University Zeer mee eens In zeer hoge mate Biografie & eerdere uitslagen
Barbara Baarsma Barbara Baarsma image

Rabobank, Utrecht en Universiteit van Amsterdam

Zeer mee eens In hoge mate basispakket bevat ook zorg zonder verzekeringskarakter (bijv. kraamzorg of stoppen met roken cursus). Hoger eigen risico kan onnodige zorgconsumptie cure/care verminderen (maar te hoog eigen risisco huisarts kan ook negatief uitwerken) Biografie & eerdere uitslagen
Eduard Bomhoff Portret van Eduard Bomhoff Monash University, Sunway Campus, Kuala Lumpur, Maleisië Zeer mee eens In hoge mate ik was minister Biografie & eerdere uitslagen
Sylvester Eijffinger Sylvester Eijffinger image Tilburg University en CEPR Zeer mee eens In hoge mate Door de vooruitgang van de medische wetenschap en de vergrijzing zal de vraag naar zorg in kwaliteit en kwantiteit alleen maar verder toenemen waardoor een kleiner basispakket en eigen bijdragen onvermijdelijk zijn. Biografie & eerdere uitslagen
Eric Bartelsman Portret van Eric Bartelsman Vrije Universiteit Amsterdam Zeer mee eens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Erik Schut Erik Schut image Erasmus Universiteit Rotterdam Mee eens In zeer hoge mate Belangrijker dan de omvang van het basispakket is een gepast gebruik van zorg. De meeste basisverstrekkingen zijn nuttig voor sommige indicaties maar worden (veel) te ruim toegepast. Eigen bijdragen en verzekeraars kunnen gepast gebruik bevorderen. Biografie & eerdere uitslagen
Marco Varkevisser Portret van Marco Varkevisser Erasmus Universiteit Rotterdam en iBMG Mee eens In zeer hoge mate Als de premieconcurrentie zorgverzekeraars onvoldoende aanzet tot kostenbeheersing, dan vormen in het Nederlandse zorgstelsel met gereguleerde concurrentie stringent pakketbeheer en hogere eigen betalingen de enige beleidsinstrumenten van de overheid. Biografie & eerdere uitslagen
Bas van der Klaauw Bas van der Klaauw image Vrije Universiteit Amsterdam en Tinbergen Instituut Mee eens In hoge mate Eigen bijdragen zijn noodzakelijk voor de houdbaarheid, maar co-payments/remgelden zijn effectiever dan het huidige eigen risico (bv Rand-experiment). Of het basispakket kleiner moet, weet ik niet. Biografie & eerdere uitslagen
Gerard Pfann Gerard Pfann image Universiteit van Maastricht, Nuffield College, University of Oxford, en IZA Bonn Mee eens In hoge mate Een voorwaarde zal echter steeds voorop dienen te staan: nl. dat de toegankelijkheid van de zorg voor een ieder beschikbaar blijft. Biografie & eerdere uitslagen
Bernard van Praag Portret van Bernard van Praag Universiteit van Amsterdam Mee eens In redelijke mate Dit moet niet leiden tot onaanvaardbare schade voor zwakkeren. hogere premies voor hogere inkomens lijkt mij ook noodzakelijk. Biografie & eerdere uitslagen
Ewald Engelen Portret van Ewald Engelen Universiteit van Amsterdam Mee eens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Frank den Butter Frank den Butter image Vrije Universiteit Amsterdam Mee eens In redelijke mate Vanuit economisch perspectief is de stelling bijna per definitie juist. De vraag is wel in hoeverre er hierdoor een gewenste impliciete herverdeling via zorguitgaven plaatsvindt Biografie & eerdere uitslagen
Jeroen Hinloopen Portret van Jeroen Hinloopen

Centraal Planbureau, Den Haag en Universiteit van Amsterdam

Mee eens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Kees Goudswaard Portret van Kees Goudswaard Universiteit Leiden Mee eens In redelijke mate Er is niet zo veel ruimte om het basispakket in de ZVW te verkleinen. Met name hogere eigen bijdragen zijn onontkoombaar. Biografie & eerdere uitslagen
Kees Koedijk Kees Koedijk image

Utrecht University, Vrije Universiteit Amsterdam, CEPR

Mee eens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Koen Caminada Portret van Koen Caminada Universiteit Leiden Mee eens In redelijke mate Mee eens voor wat betreft het publieke beslag, maar onwenselijk. Een verschuiving van publieke naar private bijdragen leidt per saldo tot hogere zorgkosten (meer vraaggestuurd zoals in de VS) en zet de inkomenssolidariteit onder druk. Biografie & eerdere uitslagen
Lans Bovenberg Lans Bovenberg image Tilburg University en Netspar Mee eens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Maarten Pieter Schinkel Portret van Maarten Pieter Schinkel Universiteit van Amsterdam, Amsterdam Center for Law & Economics Mee eens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Pieter Gautier Pieter Gautier image Vrije Universiteit Mee eens In redelijke mate Onontkoonbaar is wel erg sterk uitgedrukt. Details zijn belangrijk. Biografie & eerdere uitslagen
Steven Brakman Steven Brakman image Rijksuniversiteit Groningen Mee eens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Bas Jacobs Bas Jacobs image Erasmus School of Economics, Rotterdam en CESifo München Mee eens In geringe mate Kosten zijn publiek, baten zijn privaat. Als uitgaven sterk stijgen, worden hogere private bijdragen (evt. inkomens- of vermogensafhankelijk) onvermijdelijk. Een collectieve lastendruk van bv. 60 procent (of meer) zorgt voor grote economische schade. Biografie & eerdere uitslagen
Eelke de Jong Eelke de Jong image Radboud Universiteit Nijmegen Mee eens In geringe mate Biografie & eerdere uitslagen
Frank Kalshoven Portret van Frank Kalshoven De Argumentenfabriek Mee eens In geringe mate Onontkoombaar is het moeilijke woord in deze stelling. Niets is onontkoombaar. Maar lastig te vermijden is het wel. Biografie & eerdere uitslagen
Harry Garretsen Harry Garretsen image Rijksuniversiteit Groningen Mee eens In geringe mate Biografie & eerdere uitslagen
Jan Bouwens Jan Bouwens image

Universiteit van Amsterdam

Mee eens In geringe mate Als consumptie geen effect heeft op de bijdrage, lijkt het alsof zorg gratis is. "Gratis" zorg stimuleert zorgconsumptie. Zo zou meervoudig overbodig bezoek aan de huisarts kunnen worden bestraft. Biografie & eerdere uitslagen
Jan van Ours Jan van Ours image

Erasmus Universiteit Rotterdam

Mee eens In geringe mate Biografie & eerdere uitslagen
Mathijs Bouman Portret van Mathijs Bouman Econoom & journalist Mee eens In geringe mate Biografie & eerdere uitslagen
Harry van Dalen Harry van Dalen image

NIDI-KNAW/Rijksuniversiteit Groningen en Tilburg University

Mee eens In zeer geringe mate Biografie & eerdere uitslagen
Charles van Marrewijk Portret van Charles van Marrewijk Urecht University School of Economics, Tjalling C. Koopmans Instituut Eens noch oneens In redelijke mate Het basispakket lijkt mij op zich niet te genereus. Wel moet de eigen bijdrage voor zorggebruik, bijvoorbeeld een percentage tot een maximum, omhoog. Biografie & eerdere uitslagen
Elmer Sterken Elmer Sterken image Rijksuniversiteit Groningen Eens noch oneens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Roel Beetsma Roel Beetsma image

Universiteit van Amsterdam, CEPR en European Fiscal Board

Eens noch oneens In redelijke mate Ik vind de vraagstelling wat ongelukkig (had ik eerder moeten aangeven -- sorry). Of het basis pakket kleiner moet weet ik niet, maar hogere eigen bijdragen lijken m.i. onontkoombaar. Biografie & eerdere uitslagen
Andries de Grip Andries de Grip ROA, Maastricht University Eens noch oneens In geringe mate Biografie & eerdere uitslagen
Henriëtte Prast Portret van Henriëtte Prast Tilburg University Eens noch oneens In geringe mate Dit zou op zichzelf een grote verbetering betekenen. In het basispakket zitten vergoedingen die er niet in thuis horen. maar of het nodig is voor de financiele houdbaarheid weet ik niet zeker Biografie & eerdere uitslagen
Joop Hartog Joop Hartog image Universiteit van Amsterdam Eens noch oneens In geringe mate Eens met hogere eigen bijdrage (inkomens afhankelijk), niet met kleiner basispakket, wel met veel gerichter verstrekking. Biografie & eerdere uitslagen
Clemens Kool Clemens Kool image

Centraal Planbureau en Utrecht School of Economics

Oneens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Lex Hoogduin Portret van Lex Hoogduin

Rijksuniversiteit Groningen

Oneens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Jaap Abbring Portret van Jaap Abbring Tilburg University Oneens In geringe mate Stelling suggereert dat meer prikkels patienten om zorgvraag te beperken veel oplevert. Ik weet niet of dat zo is. Verder ook veel andere mogelijkheden om e.e.a. te regelen, dus niet onontkoombaar. Biografie & eerdere uitslagen
Paul de Beer Paul de Beer image Universiteit van Amsterdam Zeer mee oneens In hoge mate De kosten van de zorg worden niet noemenswaardig beperkt door deze te verschuiven naar het individu, en dus wordt ook de betaalbaarheid van het stelsel er niet door vergroot. Biografie & eerdere uitslagen
Sweder van Wijnbergen Portret van Sweder van Wijnbergen Universiteit van Amsterdam Zeer mee oneens In hoge mate Biografie & eerdere uitslagen
Joop Schippers Portret van Joop Schippers Universiteit van Utrecht Zeer mee oneens In redelijke mate Keuze voor omvang van pakket en hoogte eigen bijdrage blijft politieke keuze. Je kunt ook kiezen voor kleiner pakket zonder hogere eigen bijdrage en omgekeerd. Beter: meer preventie en onnodig medisch handelen beperken. Biografie & eerdere uitslagen
Mirjam van Praag Portret van Mirjam van Praag

Copenhagen Business School en Universiteit van Amsterdam

Geen mening Er zijn alternatieven Biografie & eerdere uitslagen
Ivo Arnold Ivo Arnold image Nyenrode Business Universiteit en Erasmus Universiteit Rotterdam Geen mening Biografie & eerdere uitslagen
Wouter den Haan Foto van Wouter den Haan London School of Economics Geen mening Biografie & eerdere uitslagen

Stelling 2: Resultaat per panellid

Samenwerking tussen zorgaanbieders moet bij handhaving van de mededingingswet door de NMA worden ontzien.

Klik op een van onderstaande categorieën om het overzicht te sorteren.
Naam Organisatie Uitslag Expertise Toelichting
Eduard Bomhoff Portret van Eduard Bomhoff Monash University, Sunway Campus, Kuala Lumpur, Maleisië Zeer mee eens In zeer hoge mate Biografie & eerdere uitslagen
Sweder van Wijnbergen Portret van Sweder van Wijnbergen Universiteit van Amsterdam Mee eens In hoge mate samenwerking kan noodzakelijk zijn voor handhaving kwaliteit (bijvoorbeeld allocatie specialismes over verschillende ziekenhuizen) Biografie & eerdere uitslagen
Sylvester Eijffinger Sylvester Eijffinger image Tilburg University en CEPR Mee eens In hoge mate Biografie & eerdere uitslagen
Bernard van Praag Portret van Bernard van Praag Universiteit van Amsterdam Mee eens In redelijke mate Tegenover de 4 mammoeth-verzekeraars vormen de aanbieders individueel geen partij. Tegenover deze oligopsonie dienen oligopolies te worden neergezet. dit geldt speciaal voor huisartsen,apoth., fysio-en psychotherapeuten Biografie & eerdere uitslagen
Elmer Sterken Elmer Sterken image Rijksuniversiteit Groningen Mee eens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Ewald Engelen Portret van Ewald Engelen Universiteit van Amsterdam Mee eens In redelijke mate hecht er wel aan te benadrukken dat ik daar alleen voorstander van ben mits het gaat om samenwerking en niet om juridische fusie - na concentratiegolf van afgelopen 15 jaar komt de grens waar schaalvoordelen omslaan in schaalnadelen steeds vaker in beeld Biografie & eerdere uitslagen
Frank Kalshoven Portret van Frank Kalshoven De Argumentenfabriek Mee eens In redelijke mate Voor de goede orde: dat is ook de huidige praktijk, mits de samenwerking welvaartswinst oplevert. Uitbreiding naar vormen van samenwerking die dat niet doen is evident onzinnig. Biografie & eerdere uitslagen
Joop Schippers Portret van Joop Schippers Universiteit van Utrecht Mee eens In redelijke mate Mededingingswet is sowieso gedrocht dat nodig op de helling moet. Biografie & eerdere uitslagen
Harry Garretsen Harry Garretsen image Rijksuniversiteit Groningen Mee eens In geringe mate Biografie & eerdere uitslagen
Henriëtte Prast Portret van Henriëtte Prast Tilburg University Mee eens In geringe mate Ik vermoed dat de medische mogelijkheden schaalvergroting noodzakelijk maken en ook dat niet-samenwerking duurder is of ten koste gaat van kwaliteit Biografie & eerdere uitslagen
Kees Goudswaard Portret van Kees Goudswaard Universiteit Leiden Mee eens In geringe mate Wel samenwerking, niet te veel fusies. Biografie & eerdere uitslagen
Erik Schut Erik Schut image Erasmus Universiteit Rotterdam Eens noch oneens In zeer hoge mate De NMa biedt thans al voldoende ruimte voor samenwerking tussen zorgaanbieders (zie NMa-richtsnoeren zorg). Tegen prijs- marktverdelingsafspraken dient de NMa ook in de zorg op te treden omdat die in de zorg net zo schadelijk zijn als elders. Biografie & eerdere uitslagen
Frank den Butter Frank den Butter image Vrije Universiteit Amsterdam Eens noch oneens In redelijke mate In beginsel moet de ACM (!) natuurlijk samenwerking tussen "concurrenten" tegengaan, maar de vraag is in hoeverre hier het "core"-probleem speelt waardoor b.v. luchtvaartmaatschappijen in allianties mogen samenwerken. Biografie & eerdere uitslagen
Kees Koedijk Kees Koedijk image

Utrecht University, Vrije Universiteit Amsterdam, CEPR

Eens noch oneens In redelijke mate hangt erg van marktsituatie af Biografie & eerdere uitslagen
Mirjam van Praag Portret van Mirjam van Praag

Copenhagen Business School en Universiteit van Amsterdam

Eens noch oneens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Pieter Gautier Pieter Gautier image Vrije Universiteit Eens noch oneens In redelijke mate Ik ken details van die markt niet om goede afweging te maken. Biografie & eerdere uitslagen
Clemens Kool Clemens Kool image

Centraal Planbureau en Utrecht School of Economics

Eens noch oneens In geringe mate Biografie & eerdere uitslagen
Jan Bouwens Jan Bouwens image

Universiteit van Amsterdam

Eens noch oneens In geringe mate Het zou beter zijn om regionale zorgketens te vormen die men bekostigt op basis van de verandering in het regionale gezondheidsniveau. Biografie & eerdere uitslagen
Jan van Ours Jan van Ours image

Erasmus Universiteit Rotterdam

Eens noch oneens In geringe mate Biografie & eerdere uitslagen
Lans Bovenberg Lans Bovenberg image Tilburg University en Netspar Eens noch oneens In geringe mate Biografie & eerdere uitslagen
Barbara Baarsma Barbara Baarsma image

Rabobank, Utrecht en Universiteit van Amsterdam

Oneens In zeer hoge mate Zorgaanbieders concurreren en moeten zich daarom aan de Mededingingswet houden. Wel kan de NMa bij de toepassing van de regels specifieker rekening houden met de karakteristieken van de zorgmarkt. Biografie & eerdere uitslagen
Koen Caminada Portret van Koen Caminada Universiteit Leiden Oneens In redelijke mate Er is geen reden om zorgaanbieders anders te behandelen. Wel zal het mogelijk leiden tot marktmacht. Afbakeningsproblemen en arbitrage liggen op de loer. Biografie & eerdere uitslagen
Steven Brakman Steven Brakman image Rijksuniversiteit Groningen Oneens In redelijke mate Dit moet worden gezien in combinatie met Stelling 1; het optimale niveau van samenwerking moet worden gevonden Biografie & eerdere uitslagen
Andries de Grip Andries de Grip ROA, Maastricht University Oneens In geringe mate Biografie & eerdere uitslagen
Eelke de Jong Eelke de Jong image Radboud Universiteit Nijmegen Oneens In geringe mate Biografie & eerdere uitslagen
Joop Hartog Joop Hartog image Universiteit van Amsterdam Oneens In geringe mate Biografie & eerdere uitslagen
Mathijs Bouman Portret van Mathijs Bouman Econoom & journalist Oneens In geringe mate Biografie & eerdere uitslagen
Paul de Beer Paul de Beer image Universiteit van Amsterdam Oneens In geringe mate Biografie & eerdere uitslagen
Harry van Dalen Harry van Dalen image

NIDI-KNAW/Rijksuniversiteit Groningen en Tilburg University

Oneens In zeer geringe mate Het blind toestaan van samenwerking zou een brug te ver zijn. Biografie & eerdere uitslagen
Jeroen Hinloopen Portret van Jeroen Hinloopen

Centraal Planbureau, Den Haag en Universiteit van Amsterdam

Zeer mee oneens In zeer hoge mate Biografie & eerdere uitslagen
Marco Varkevisser Portret van Marco Varkevisser Erasmus Universiteit Rotterdam en iBMG Zeer mee oneens In zeer hoge mate Dit zou hoogst onverstandig zijn. Er bestaat namelijk geen enkele empirische evidentie dat prijs- en marktverdelingsafspraken in de zorgsector minder schadelijk zouden zijn dan in andere sectoren. Biografie & eerdere uitslagen
Gerard Pfann Gerard Pfann image Universiteit van Maastricht, Nuffield College, University of Oxford, en IZA Bonn Zeer mee oneens In hoge mate De stelling is niet geheel eenduidig. Onderlinge concurrentie van zorgaanbieders is een noodzaak. Iedere poging tot marktcontrole drijft de prijs op, zonder dat het per se effect zal hebben op kwaliteit. Biografie & eerdere uitslagen
Maarten Pieter Schinkel Portret van Maarten Pieter Schinkel Universiteit van Amsterdam, Amsterdam Center for Law & Economics Zeer mee oneens In hoge mate Halfslachtig ingevoerde marktwerking staat het genieten van de voordelen ervan in de weg. De zorg is wel een bijzondere markt (zoals vele, trouwens), die de NMa goed moet begrijpen om juist te kunnen ingrijpen. Biografie & eerdere uitslagen
Charles van Marrewijk Portret van Charles van Marrewijk Urecht University School of Economics, Tjalling C. Koopmans Instituut Zeer mee oneens In redelijke mate Ik heb niet de indruk dat die samenwerking tot betere efficientie leidt. Biografie & eerdere uitslagen
Eric Bartelsman Portret van Eric Bartelsman Vrije Universiteit Amsterdam Geen mening Slechte stelling: samenwerking in 'keten' is van belang, kartel tussen horizontale concurrenten niet. Biografie & eerdere uitslagen
Peter Kooreman Foto van Peter Kooreman Tilburg University Geen mening stelling is te vaag geformuleerd Biografie & eerdere uitslagen
Bas Jacobs Bas Jacobs image Erasmus School of Economics, Rotterdam en CESifo München Geen mening Vraag is weinig concreet. Van complexe marktwerkingsvraagstukken in de zorg heb ik geen verstand. Biografie & eerdere uitslagen
Jaap Abbring Portret van Jaap Abbring Tilburg University Geen mening Competitienadelen vs mogelijke efficientiewinst. Fusies bieden al alternatief. Ken geen serieus onderzoek voor specifieke situatie NL. Kan wmb dus alle kanten op. Goed onderzoeksonderwerp! Biografie & eerdere uitslagen
Lex Hoogduin Portret van Lex Hoogduin

Rijksuniversiteit Groningen

Geen mening Biografie & eerdere uitslagen
Roel Beetsma Roel Beetsma image

Universiteit van Amsterdam, CEPR en European Fiscal Board

Geen mening Ik vermoed dat je hier niet zomaar algemene uitspraken over kunt doen. Biografie & eerdere uitslagen
Bas van der Klaauw Bas van der Klaauw image Vrije Universiteit Amsterdam en Tinbergen Instituut Geen mening Biografie & eerdere uitslagen
Ivo Arnold Ivo Arnold image Nyenrode Business Universiteit en Erasmus Universiteit Rotterdam Geen mening Biografie & eerdere uitslagen
Wouter den Haan Foto van Wouter den Haan London School of Economics Geen mening Biografie & eerdere uitslagen

Stelling 3: Resultaat per panellid

Het is in het belang van een houdbaar zorgstelsel als alle medisch specialisten in loondienst komen van het ziekenhuis.

Klik op een van onderstaande categorieën om het overzicht te sorteren.
Naam Organisatie Uitslag Expertise Toelichting
Andries de Grip Andries de Grip ROA, Maastricht University Zeer mee eens In hoge mate Bij medisch specialisten is er van echt ondernemerschap geen sprake. Doordat de beroepsgroep zelf de instroom in de professie reguleert ontstaan er bovendien monopoliewinsten. Biografie & eerdere uitslagen
Sylvester Eijffinger Sylvester Eijffinger image Tilburg University en CEPR Zeer mee eens In hoge mate Medisch specialisten moeten allen in loondienst komen omdat er gebleken is dat medisch specialisten in loondienst de helft kosten van medisch specialisten in maatschappen. Bovendien dient de overmedicatie door specialisten teruggedrongen te worden. Biografie & eerdere uitslagen
Ewald Engelen Portret van Ewald Engelen Universiteit van Amsterdam Zeer mee eens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Joop Hartog Joop Hartog image Universiteit van Amsterdam Zeer mee eens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Peter Kooreman Foto van Peter Kooreman Tilburg University Mee eens In zeer hoge mate Biografie & eerdere uitslagen
Eduard Bomhoff Portret van Eduard Bomhoff Monash University, Sunway Campus, Kuala Lumpur, Maleisië Mee eens In hoge mate Biografie & eerdere uitslagen
Sweder van Wijnbergen Portret van Sweder van Wijnbergen Universiteit van Amsterdam Mee eens In hoge mate Biografie & eerdere uitslagen
Bas van der Klaauw Bas van der Klaauw image Vrije Universiteit Amsterdam en Tinbergen Instituut Mee eens In redelijke mate Specialistische zorg is core business van een ziekenhuis. Omdat een ziekenhuis een publieke functie heeft, is het vreemd dat dit extern ingekocht wordt in een markt met erg beperkte concurrentie. Biografie & eerdere uitslagen
Bernard van Praag Portret van Bernard van Praag Universiteit van Amsterdam Mee eens In redelijke mate Spreekt voor zich. Biografie & eerdere uitslagen
Charles van Marrewijk Portret van Charles van Marrewijk Urecht University School of Economics, Tjalling C. Koopmans Instituut Mee eens In redelijke mate In de huidige situatie lijken er uitschieters in inkomen te zijn die moeilijk te verdedigen zijn; bedenk ook dat vrijwel de gehele opleidingskosten van die specialisten door gemeenschapsgeld is betaald. Biografie & eerdere uitslagen
Eric Bartelsman Portret van Eric Bartelsman Vrije Universiteit Amsterdam Mee eens In redelijke mate Vanwege aanbodbeperking hebben specialisten te veel marktmacht. Biografie & eerdere uitslagen
Frank Kalshoven Portret van Frank Kalshoven De Argumentenfabriek Mee eens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Joop Schippers Portret van Joop Schippers Universiteit van Utrecht Mee eens In redelijke mate Komt transparantie ten goede en kan uitwassen in beloning (gedeeltelijk) voorkomen. Biografie & eerdere uitslagen
Kees Koedijk Kees Koedijk image

Utrecht University, Vrije Universiteit Amsterdam, CEPR

Mee eens In redelijke mate belangen artsen en belangen ziekenhuis en zorg moet synchroon lopen. Biografie & eerdere uitslagen
Paul de Beer Paul de Beer image Universiteit van Amsterdam Mee eens In redelijke mate Relevant is vooral in hoeverre loondienst betekent dat ook het aantal verrichtingen van specialisten wordt gereguleerd. Biografie & eerdere uitslagen
Pieter Gautier Pieter Gautier image Vrije Universiteit Mee eens In redelijke mate Ketel, vd Klaauw, Oosterbeek (2012) laten zien dat door numeris fixus, specialisten zeer veel marktmacht hebben. Biografie & eerdere uitslagen
Steven Brakman Steven Brakman image Rijksuniversiteit Groningen Mee eens In redelijke mate Hier lijkt kostenbesparing mogelijk Biografie & eerdere uitslagen
Bas Jacobs Bas Jacobs image Erasmus School of Economics, Rotterdam en CESifo München Mee eens In geringe mate Maatschappen draaien op publiek gefinancierde infrastructuur (ziekenhuizen) en kennen nauwelijks ondernemersrisico. Dat heeft weinig met ondernemerschap te maken, maar lijkt verdacht veel op werken in loondienst. Dus ook bijbehorende salarissen betalen. Biografie & eerdere uitslagen
Frank den Butter Frank den Butter image Vrije Universiteit Amsterdam Mee eens In geringe mate Het houdt de kosten beter beheersbaar en hoeft beloningsverschillen tussen specialisten op basis van bekwaamheid ("productiviteit") niet in de weg te zitten. Biografie & eerdere uitslagen
Henriëtte Prast Portret van Henriëtte Prast Tilburg University Mee eens In geringe mate Biografie & eerdere uitslagen
Jan van Ours Jan van Ours image

Erasmus Universiteit Rotterdam

Mee eens In geringe mate Biografie & eerdere uitslagen
Kees Goudswaard Portret van Kees Goudswaard Universiteit Leiden Mee eens In geringe mate Biografie & eerdere uitslagen
Lans Bovenberg Lans Bovenberg image Tilburg University en Netspar Mee eens In geringe mate Biografie & eerdere uitslagen
Roel Beetsma Roel Beetsma image

Universiteit van Amsterdam, CEPR en European Fiscal Board

Mee eens In geringe mate Er moeten manieren gevonden worden om de salarissen van specialisten meer met die in het buitenland in overeenstemming te brengen. Nederlandse specialisten verdienen relatief erg veel. Biografie & eerdere uitslagen
Harry van Dalen Harry van Dalen image

NIDI-KNAW/Rijksuniversiteit Groningen en Tilburg University

Mee eens In zeer geringe mate Daarnaast zou wel een beperkte mogelijkheid moeten bestaan om innovatieve of excellent dienstvaardige specialisten te belonen, maar dat moet binnen de bestaande regelgeving wel op te lossen zijn. Biografie & eerdere uitslagen
Barbara Baarsma Barbara Baarsma image

Rabobank, Utrecht en Universiteit van Amsterdam

Eens noch oneens In zeer hoge mate Alle specialisten in loondienst kan op korte termijn tot wachtlijsten leiden. Op lange termijn kunnen deze nadelen weer verdwijnen, indien meer specialisten worden opgeleid. Met integrale tarieven kunnen productieprikkels vrijgevestigden worden ingedamd. Biografie & eerdere uitslagen
Gerard Pfann Gerard Pfann image Universiteit van Maastricht, Nuffield College, University of Oxford, en IZA Bonn Eens noch oneens In hoge mate Dit is een lastige stelling. Het zorgaanbod dient concurrerend te zijn en te blijven ten opzichte van het buitenland. Europese samenwerking op de meeste gebieden van gespecialiseerde zorg lijkt in de toekomst een interessante optie. Biografie & eerdere uitslagen
Elmer Sterken Elmer Sterken image Rijksuniversiteit Groningen Eens noch oneens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Jeroen Hinloopen Portret van Jeroen Hinloopen

Centraal Planbureau, Den Haag en Universiteit van Amsterdam

Eens noch oneens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Eelke de Jong Eelke de Jong image Radboud Universiteit Nijmegen Eens noch oneens In geringe mate Biografie & eerdere uitslagen
Erik Schut Erik Schut image Erasmus Universiteit Rotterdam Oneens In zeer hoge mate Behalve loondienst zijn er diverse andere honoreringssystemen die ten goede kunnen komen aan een houdbaar zorgstelsel. Zie voor een overzicht het rapport "Uitkomstbekostiging in de zorg" van Eijkenaar c.s. Biografie & eerdere uitslagen
Marco Varkevisser Portret van Marco Varkevisser Erasmus Universiteit Rotterdam en iBMG Oneens In zeer hoge mate Wat belangrijk is dat de belangen van medisch specialisten en ziekenhuizen meer gelijk worden geschakeld. Loondienst zou daaraan een bijdrage kunnen leveren, maar is zeker niet noodzakelijk. Biografie & eerdere uitslagen
Jan Bouwens Jan Bouwens image

Universiteit van Amsterdam

Oneens In redelijke mate Men moet af van de behandelingsafhankeljke vergoeding. Dit stelsel bevordert het aantal behandelingen. In Duitsland werd dit vorig jaar op pijnlijke wijze duidelijk. Biografie & eerdere uitslagen
Koen Caminada Portret van Koen Caminada Universiteit Leiden Oneens In redelijke mate Marktmachtverhoudingen bepalen de hoogte van de beloning van medisch specialisten, niet de fiscale presentatie van het inkomen (winst uit onderneming danwel inkomen uit arbeid). Biografie & eerdere uitslagen
Lex Hoogduin Portret van Lex Hoogduin

Rijksuniversiteit Groningen

Oneens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Maarten Pieter Schinkel Portret van Maarten Pieter Schinkel Universiteit van Amsterdam, Amsterdam Center for Law & Economics Oneens In redelijke mate In het complex aan (deels perverse) prikkels om efficient te werken lijkt me de aanstellingsvorm niet de belangrijkste. Er wat meer opleiden, dat lijkt me een goed idee. Biografie & eerdere uitslagen
Mirjam van Praag Portret van Mirjam van Praag

Copenhagen Business School en Universiteit van Amsterdam

Oneens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Harry Garretsen Harry Garretsen image Rijksuniversiteit Groningen Oneens In geringe mate Biografie & eerdere uitslagen
Jaap Abbring Portret van Jaap Abbring Tilburg University Oneens In geringe mate Lijkt me dat je dit ook anders kunt regelen, dus niet zo van belang. Verder hangt het samen met onder meer toegang tot medische opleidingen etcetera. Biografie & eerdere uitslagen
Mathijs Bouman Portret van Mathijs Bouman Econoom & journalist Oneens In geringe mate Biografie & eerdere uitslagen
Clemens Kool Clemens Kool image

Centraal Planbureau en Utrecht School of Economics

Geen mening Biografie & eerdere uitslagen
Ivo Arnold Ivo Arnold image Nyenrode Business Universiteit en Erasmus Universiteit Rotterdam Geen mening Biografie & eerdere uitslagen
Wouter den Haan Foto van Wouter den Haan London School of Economics Geen mening Biografie & eerdere uitslagen

Me Judice Economenpanel

Leden

Voor een overzicht van de leden van het economenpanel en hun affilaties: klik hier.

Toelichting

Dit panel peilt in welke mate economen het eens of oneens zijn over grote economische vraagstukken. Me Judice heeft een panel van ongeveer 60 economische deskundigen uitgenodigd om op gezette tijden (minimaal een keer per maand) hun mening te geven.

Het panel is gekozen op basis van een aantal minimale eisen. Een deelnemer moet onafhankelijk en gepromoveerd zijn. Een additionele eis is dat de economen enige affiniteit met vraagstukken van economische politiek moeten hebben. Om zo veel mogelijk een representatief beeld van de Nederlandse economen te krijgen is er naar gestreefd om de diverse economie faculteiten en hoogleraren (Amsterdam, Groningen, Leiden, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam, Tilburg en Utrecht) aan bod te laten komen alsmede diverse specialismen.

Op het punt van het stemmen op stellingen is het goed om een paar zaken te benadrukken. In sommige gevallen zullen panelleden eens noch oneens zijn met een bepaalde stelling. Er kunnen twee redenen zijn voor deze uitkomst.

  1. Een econoom is een expert op het bepaald terrein maar ziet op basis van zijn ervaring en kennis van het veld dat er nog veel onzekerheid is over de stelling in kwestie. In dergelijke gevallen zullen de panelleden stemmen op de optie ‘eens noch oneens’.
  2. Een econoom is geen expert op een terrein of bezit te weinig kennis over een specifieke casus om daar een gekwalificeerde uitspraak over te doen. In dat geval zal het panellid stemmen op de optie ‘geen mening’.

De vragen worden per email naar het Me Judice Economenpanel gestuurd en ieder lid krijgt ruim de tijd om na te denken over de stem die hij of zij wil uitbrengen. Zij mogen alle bronnen gebruiken die zij willen om hun keuze te maken. Voorts krijgen alle panelleden de gelegenheid om in een paar woorden hun keuze toe te lichten, evenals de mate van (on)zekerheid die men heeft over het gekozen antwoord zodat volledig transparant is hoe in deze groep het totaalbeeld tot stand komt. Er worden daarom altijd twee figuren getoond: een ongewogen en een gewogen beeld waarbij het antwoord een hoger gewicht krijgt naarmate men zelf stelt dat men meer van het onderwerp afweet.

Buitenstaanders mogen stellingen suggereren evenals de panelleden zelf. Het Me Judice panelbestuur is uiteindelijk verantwoordelijk voor de keuze van de definitieve stelling. In sommige gevallen zullen wij een conceptversie van de stelling naar het Me Judice economenpanel sturen om fouten, onduidelijkheden of vage bewoordingen op te sporen.

De paneldata die middels deze peiling worden verzameld vallen onder het copyright van het Me Judice economenpanel en zullen worden gebruikt voor onderzoek, waarover zal worden gerapporteerd in een tijdschriftartikel.

Voor vragen en/of opmerkingen: economenpanel@mejudice.nl

Suggereer een stelling

Indien u een stelling wilt voorstellen die voorgelegd wordt aan het Me Judice economenpanel kunt u hieronder een voorstel doen. Over de behandeling van deze stelling kan niet worden gecorrespondeerd.