Me Judice Economenpanel: Eindeloze stagnatie

15 sep 2014
Vanuit diverse hoeken uiten economen hun ongerustheid over de groeiperspectieven voor de middellange en lange termijn. De rente bevindt zich op een historisch laag niveau, de inflatie is eveneens laag en lijkt om te slaan in deflatie, banken proberen hun buffers aan te vullen en zijn huiverig om kredieten te verstrekken, en huishoudens proberen de balans tussen vermogen en schuld ook op orde te brengen. De vooruitzichten over matige investeringsgeneigdheid en groei zijn niet bepaald optimistisch te noemen. Larry Summers spreekt van een ‘secular stagnation’ en Coen Teulings sprak zelfs van een mogelijk Japanscenario voor de Europese economie. Daar staat tegenover dat andere economen deze analyse van een langdurige stagnatie niet delen omdat het herstel van de recessie nu eenmaal tijd kost en men het voorgestelde beleid zoals het verhogen van inflatie gevaarlijk vindt. In een drietal stellingen heeft het Me Judice Economenpanel zich over deze materie geboden.

Stelling 1

De groeiperspectieven voor de eurozone zullen de komende tien jaar gematigd zijn, d.w.z. een jaarlijkse groei van maximaal 1 procent.

Resultaat (gewogen voor kennis expert)

Resultaat (gewogen voor kennis expert)

Resultaat (ongewogen)

Resultaat (ongewogen)

Stelling 2

De groeiperspectieven voor de Nederlandse economie zullen de komende tien jaar gematigd zijn, d.w.z. een jaarlijkse groei van maximaal 1 procent.

Resultaat (gewogen voor kennis expert)

Resultaat (gewogen voor kennis expert)

Resultaat (ongewogen)

Resultaat (ongewogen)

Stelling 3

Om de economie van de eurozone te stimuleren zou het een goede stap zijn wanneer de ECB haar inflatiedoelstelling verhoogt van 2% naar 4%.

Resultaat (gewogen voor kennis expert)

Resultaat (gewogen voor kennis expert)

Resultaat (ongewogen)

Resultaat (ongewogen)

Stelling 1: Resultaat per panellid

De groeiperspectieven voor de eurozone zullen de komende tien jaar gematigd zijn, d.w.z. een jaarlijkse groei van maximaal 1 procent.

Klik op een van onderstaande categorieën om het overzicht te sorteren.
NaamOrganisatieUitslagExpertiseToelichting 
Sweder van Wijnbergen
Portret van Sweder van Wijnbergen
Universiteit van AmsterdamMee eensIn zeer hoge mategrootste reden structurele vertraging is verkleining arbeidsaanbod tgv vergrijzing. Verwacht voortdurend traag herstel van de recessie vanwege wanbeleid in Duitsland. Bank problemen waarschijnlijk g opgelost einde van dit jaar ivm invoering Bank Unie Biografie & eerdere uitslagen
Joan Muysken
Portret van Joan Muysken
Universiteit MaastrichtMee eensIn zeer hoge mateEr zijn forse structurele onevenwichtigheden tussen de landen, waarbij de gevolgen van productiviteitsverschillen tussen Noord en Zuid Europa worden verslechterd door het Duitse beleid van loonmatiging en de fixatie op bezuinigen in Noord Europa. Biografie & eerdere uitslagen
Bart van Ark
Portret van Bart van Ark
Rijksuniversiteit van Groningen, The Conference BoardMee eensIn zeer hoge mateOp lange termijn zullen negatieve demografische effecten in Europa, met name in Noord-Europa, een rem vormen op de besparingen en investeringen. Als gevolg daarvan zal ook de productivieitsgroei erg traag blijven. Biografie & eerdere uitslagen
Sylvester Eijffinger
Sylvester Eijffinger image
Tilburg University en CEPRZeer mee oneensIn zeer hoge mateEr is geen enkele reden om aan te nemen dat er in de eurozone sprake zal zijn van eindeloze stagnatie. Essentieel is weliswaar dat Europese regeringen (bijv. Frankrijk en Italie) bereid zijn de noodzakelijke structurele hervormingen door te voeren.. Biografie & eerdere uitslagen
Roel Beetsma
Roel Beetsma image
Universiteit van Amsterdam, CEPR en CESifoMee eensIn hoge mateVergrijzing; grote overheid die hoge lasten oplegt en ondernemerschap ontmoedigt Biografie & eerdere uitslagen
Clemens Kool
Clemens Kool image

Centraal Planbureau en Utrecht School of Economics

Mee eensIn hoge mate  Biografie & eerdere uitslagen
Bas Jacobs
Bas Jacobs image
Erasmus School of Economics, Rotterdam en CESifo MünchenEens noch oneensIn hoge mate10-jaars voorspelling onmogelijk. Groei wrsch laag: balansherstel huishoudens+banken, begrotingsbeleid restrictief, monetair beleid impotent (ZLB), geen QE/hogere inflatietargets, desfinflatie-/deflatiegevaar, hysterese, zwakke fin. sector, vergrijzing Biografie & eerdere uitslagen
Reyer Gerlagh
Reyer Gerlagh image

Universiteit van Tilburg, Tilburg Sustainability Center

OneensIn hoge mateJapan is het negatieve voorbeeld, maar Japan is tot nu toe de uitzondering geweest. Voor oostelijk Europa, maar ook voor Spanje en Griekenland zijn er goede mogelijkheden voor groei. Biografie & eerdere uitslagen
Lex Hoogduin
Portret van Lex Hoogduin

Rijksuniversiteit Groningen

Zeer mee oneensIn hoge mate  Biografie & eerdere uitslagen
Charles van Marrewijk
Portret van Charles van Marrewijk
Urecht University School of Economics, Tjalling C. Koopmans InstituutZeer mee oneensIn hoge mateAls resultaten uit het verleden enigszins een aanwijzing zijn is dit grote onzin. Biografie & eerdere uitslagen
Eduard Bomhoff
Portret van Eduard Bomhoff
Monash University, Sunway Campus, Kuala Lumpur, MaleisiëMee eensIn redelijke mate  Biografie & eerdere uitslagen
Frank den Butter
Portret van Frank den Butter
Vrije Universiteit AmsterdamMee eensIn redelijke mateStructurele groei van 1% p.j. lijkt voor de komende periode het hoogst haalbare; wellicht wel wat inhaalgroei na jaren van stagnatie.Productiviteit valt steeds moeilijker te meten vanwege nadruk op gebruik en productie van belevenissen. Biografie & eerdere uitslagen
Casper van Ewijk
Casper van Ewijk image

Tilburg University, Netspar, en Universiteit van Amsterdam

Mee eensIn redelijke mateeuropa heeft gekozen voor lange weg van zacht herstel van financiele gezondheid van banken; overheidsbeleid bevordert herstel ook niet; de VS hebben dat voortvarender aangepakt en herstelt daardoor sneller Biografie & eerdere uitslagen
Harry Garretsen
Harry Garretsen image
Rijksuniversiteit GroningenMee eensIn redelijke mateMatige groei op de middellange termijn als direct gevolg van uitvloeisel aaanhoudende noodzaak tot schuldsanering, lage produktiviteitsgroei en lage groei beroepsbevolking Biografie & eerdere uitslagen
Barbara Baarsma
Barbara Baarsma image

Rabobank, Utrecht en Universiteit van Amsterdam

Mee eensIn redelijke mateHet blijft moeilijk om tien jaar vooruit te kijken. Maar dat de groeiperspectieven gematigd zijn, BIJ BESTAAND BELEID EN HUIDIG FUNCTIONEREN VAN DE EU, ligt wel in de lijn der verwachting. Biografie & eerdere uitslagen
Gerard J. van den Berg
Portret van Gerard J. van den Berg
University of MannheimMee eensIn redelijke mate  Biografie & eerdere uitslagen
Steven Brakman
Steven Brakman image
Rijksuniversiteit GroningenEens noch oneensIn redelijke mateOp deze termijn krijgt Europa te maken met vergrijzing en een tekort op de arbeidsmarkt van goed opgeleide (technische) werknemers. Als de arbeidsproduktiviteit niet fors toeneemt zou de stelling juist kunnen worden. Biografie & eerdere uitslagen
Mathijs Bouman
Portret van Mathijs Bouman
Econoom & journalistEens noch oneensIn redelijke mateHet is een illusie om te denken dat we de groei over 10 jaar zo precies kunnen voorspellen. Vergrijzing gaat Europa parten spelen, maar wie kan technologie en innovatie voorzien? Biografie & eerdere uitslagen
Frank Kalshoven
Portret van Frank Kalshoven
De ArgumentenfabriekEens noch oneensIn redelijke mateDe perspectieven zijn sterk afhankelijk van het gevoerde beleid. Biografie & eerdere uitslagen
Kees Goudswaard
Portret van Kees Goudswaard
Universiteit LeidenOneensIn redelijke mateEen gematigde groei is realistich, maar maximaal 1% is wel erg pessimistisch. Met een meer offensief beleid en structurele hervormingen moet de groei wel iets hoger kunnen uitkomen. Biografie & eerdere uitslagen
Joop Schippers
Portret van Joop Schippers
Universiteit van UtrechtOneensIn redelijke mateDe groei zal inderdaad gematigd zijn, maar enkele landen met wat meer groeipotentieel zouden het gemiddelde ook net boven de 1 procent kunnen trekken. Biografie & eerdere uitslagen
Kees Koedijk
Kees Koedijk image

Tilburg University, TIAS en CEPR

OneensIn redelijke mate  Biografie & eerdere uitslagen
Ivo Arnold
Ivo Arnold image
Nyenrode Business Universiteit en Erasmus Universiteit RotterdamOneensIn redelijke mateOneens, met als voorbehoud dat de realisatie van het groeiperspectief afhankelijk is van verstandig economisch beleid. Biografie & eerdere uitslagen
Pieter Gautier
Pieter Gautier image
Vrije UniversiteitGeen mening Ik kan logisch verhaal verzinnen met lage groei en met hoge groei. Hangt af van beleid, schokken en verwachtigen. Enige goede antwoord is: "We weten het niet". Biografie & eerdere uitslagen
Harry van Dalen
Harry van Dalen image

NIDI, Den Haag, Rijksuniversiteit Groningen en Tilburg University

Mee eensIn geringe mate  Biografie & eerdere uitslagen
Joop Hartog
Joop Hartog image
Universiteit van AmsterdamMee eensIn geringe mate  Biografie & eerdere uitslagen
Jaap Abbring
Portret van Jaap Abbring
Tilburg UniversityMee eensIn geringe mate  Biografie & eerdere uitslagen
Eelke de Jong
Portret van Eelke de Jong
Radboud Universiteit NijmegenEens noch oneensIn geringe mateIk heb bezwaar tegen de lange termijn waarover hier een uitspraak wordt verwacht. Dit zijn termijnen waarover het niet realistisch is voorspellingen te geven, mocht het überhaupt verstandig zijn voorspellingen te doen. Biografie & eerdere uitslagen
Lans Bovenberg
Lans Bovenberg image
Tilburg University en NetsparEens noch oneensIn geringe mate  Biografie & eerdere uitslagen
Wouter den Haan
Foto van Wouter den Haan
London School of EconomicsEens noch oneensIn geringe mateLage groei behoort tot de mogelijkheden. Maar er is ook ruimte voor productiviteits verbeteringen (vooral in de zuidelijke landen) en wellicht zal de huidige lagere groei uiteindelijk toch de motivatie geven om orde op zaken te stellen. Biografie & eerdere uitslagen
Piet Eichholtz
Piet Eichholtz image
Universiteit MaastrichtEens noch oneensIn geringe mateDemkgrafisch is de groei eruit, maar is nog veel winst te verwachten van productiviteitsgroei in de dienstensector door IT toepassingen Biografie & eerdere uitslagen
Mathijs van Dijk
Mathijs van Dijk image

Erasmus Universiteit, RSM

OneensIn geringe mateIk zie geen duidelijke redenen waarom de productiviteitsgroei en technologische vooruitgang in de eurozone de komende tien jaar structureel lager zullen liggen dan in de afgelopen decennia. Biografie & eerdere uitslagen
Jan Bouwens
Jan Bouwens image

Universiteit van Amsterdam

OneensIn geringe mateDe groei hangt voor een belangrijk gedeelte af van de mate waarin onze bedrijven innoveren. Ik heb geen aanwijzingen voor grote onegrustheid in dat verband. Biografie & eerdere uitslagen
Paul de Beer
Paul de Beer image
Universiteit van AmsterdamOneensIn geringe mateHoewel er structureel moet worden gerekend op lagere groeicijfers, vooral vanwege de demografische ontwikkeling, kan er in de herstelfase na de crisis wel degelijk sprake zijn van een reeks van jaren van aanzienlijk hogere groei. Biografie & eerdere uitslagen
Fieke van der Lecq
Fieke van der Lecq image

VU Amsterdam en Ecovisie

Geen mening Zal tussen de lidstaten behoorlijk uiteenlopen. Biografie & eerdere uitslagen
Bas van der Klaauw
Bas van der Klaauw image
Vrije Universiteit Amsterdam en Tinbergen InstituutGeen mening Ik ben geen macro-econoom en heb geen ervaring met groeimodellen. Biografie & eerdere uitslagen
Koen Caminada
Portret van Koen Caminada
Universiteit LeidenGeen mening   Biografie & eerdere uitslagen

Stelling 2: Resultaat per panellid

De groeiperspectieven voor de Nederlandse economie zullen de komende tien jaar gematigd zijn, d.w.z. een jaarlijkse groei van maximaal 1 procent.

Klik op een van onderstaande categorieën om het overzicht te sorteren.
NaamOrganisatieUitslagExpertiseToelichting 
Joan Muysken
Portret van Joan Muysken
Universiteit MaastrichtZeer mee eensIn zeer hoge mateVoor Nederland speelt mee dat er grote balansonevenwichtigheden zijn binnen bankwezen en huishoudens, terwijl het bedrijfsleven niet investeert, maar geld oppot en de overheid ook nog eens bezuinigt - dit alles met 10% overschot op de betalingsbalans! Biografie & eerdere uitslagen
Sweder van Wijnbergen
Portret van Sweder van Wijnbergen
Universiteit van AmsterdamMee eensIn zeer hoge mateZelfde reden als voor Eurozone, en grote gevoeligheid Ndl conjunctuur tov Duitsland Biografie & eerdere uitslagen
Bart van Ark
Portret van Bart van Ark
Rijksuniversiteit van Groningen, The Conference BoardOneensIn zeer hoge mateDe Nederlandse economie is nog relatief ver verwijderd van volledige capaciteit, en kan daarom meer dan 1 procent groeien in de komende jaren. De potentiele groei hangt echter af van het succes om de productiviteitsgroei in de dienstensector bevorderen. Biografie & eerdere uitslagen
Sylvester Eijffinger
Sylvester Eijffinger image
Tilburg University en CEPRZeer mee oneensIn zeer hoge mateIn Nederland zijn inmiddels bescheiden structurele hervormingen op de arbeidsmarkt, woningmarkt, pensioenen en sociale zekerheid doorgevoerd maar dient het belastingstelsel drastisch hervormd te worden. Gedacht kan worden aan bijv. een (sociale) vlaktaks. Biografie & eerdere uitslagen
Eduard Bomhoff
Portret van Eduard Bomhoff
Monash University, Sunway Campus, Kuala Lumpur, MaleisiëMee eensIn hoge mate  Biografie & eerdere uitslagen
Roel Beetsma
Roel Beetsma image
Universiteit van Amsterdam, CEPR en CESifoMee eensIn hoge mateVergeleken met Europa staat Nederland er beter voor; ondernemersklimaat is beter dan in Zuid-Europa. Maar veel van de Europese kwalen zijn ook voor Nederland actueel. Biografie & eerdere uitslagen
Barbara Baarsma
Barbara Baarsma image

Rabobank, Utrecht en Universiteit van Amsterdam

Mee eensIn hoge mateHet blijft moeilijk om tien jaar vooruit te kijken. Maar dat de groeiperspectieven gematigd zijn, BIJ BESTAAND BELEID, ligt wel in de lijn der verwachting. Biografie & eerdere uitslagen
Clemens Kool
Clemens Kool image

Centraal Planbureau en Utrecht School of Economics

Mee eensIn hoge mate  Biografie & eerdere uitslagen
Steven Brakman
Steven Brakman image
Rijksuniversiteit GroningenEens noch oneensIn hoge mateZie antwoord bij stelling 1; zeker ook op Nederland van toepassing; groei van de arbeidsproduktiviteit is noodzakelijk Biografie & eerdere uitslagen
Bas Jacobs
Bas Jacobs image
Erasmus School of Economics, Rotterdam en CESifo MünchenEens noch oneensIn hoge mate10-jaars voorspelling onmogelijk. Maar groei waarschijnlijk laag, zie argumenten boven. Daarnaast export sterk afhankelijk van zwak Europa. Lage investeringen in fysiek, menselijk, en technologie en milieukapitaal. Zwakke financiele structuur Biografie & eerdere uitslagen
Reyer Gerlagh
Reyer Gerlagh image

Universiteit van Tilburg, Tilburg Sustainability Center

OneensIn hoge mateNederland deelt zijn toekomst met Europa. Biografie & eerdere uitslagen
Lex Hoogduin
Portret van Lex Hoogduin

Rijksuniversiteit Groningen

Zeer mee oneensIn hoge mate  Biografie & eerdere uitslagen
Charles van Marrewijk
Portret van Charles van Marrewijk
Urecht University School of Economics, Tjalling C. Koopmans InstituutZeer mee oneensIn hoge mateWat voor de Eurozone geldt geldt ook voor Nederland. Biografie & eerdere uitslagen
Frank den Butter
Portret van Frank den Butter
Vrije Universiteit AmsterdamMee eensIn redelijke mateHier geldt hetzelfde als voor de eurozone, zij het dat meting van productiviteit in ons land nog meer wordt bemoeilijkt door gerichtheid van de jonge generatie op consumptie van belevenissen. Biografie & eerdere uitslagen
Casper van Ewijk
Casper van Ewijk image

Tilburg University, Netspar, en Universiteit van Amsterdam

Mee eensIn redelijke mate  Biografie & eerdere uitslagen
Harry Garretsen
Harry Garretsen image
Rijksuniversiteit GroningenMee eensIn redelijke mateZie antwoord bij Eurozone vraag Biografie & eerdere uitslagen
Fieke van der Lecq
Fieke van der Lecq image

VU Amsterdam en Ecovisie

Mee eensIn redelijke mate  Biografie & eerdere uitslagen
Joop Schippers
Portret van Joop Schippers
Universiteit van UtrechtMee eensIn redelijke mateGeen van de bestedingscategorieën lijkt de komende jaren als aanjager van de groei te kunnen dienen. Het terughoudende investeringsbeleid (zowel publiek als privaat) van de afgelopen jaren, maakt ook grote productiviteitsstijgingen onwaarschijnlijk. Biografie & eerdere uitslagen
Piet Eichholtz
Piet Eichholtz image
Universiteit MaastrichtMee eensIn redelijke mate  Biografie & eerdere uitslagen
Gerard J. van den Berg
Portret van Gerard J. van den Berg
University of MannheimMee eensIn redelijke mateEigenlijk is het niet zo zinvol tien jaar vooruit te voorspellen. Biografie & eerdere uitslagen
Mathijs Bouman
Portret van Mathijs Bouman
Econoom & journalistEens noch oneensIn redelijke mate  Biografie & eerdere uitslagen
Frank Kalshoven
Portret van Frank Kalshoven
De ArgumentenfabriekEens noch oneensIn redelijke mateDe perspectieven zijn sterk afhankelijk van het gevoerde beleid. Biografie & eerdere uitslagen
Harry van Dalen
Harry van Dalen image

NIDI, Den Haag, Rijksuniversiteit Groningen en Tilburg University

OneensIn redelijke mate  Biografie & eerdere uitslagen
Paul de Beer
Paul de Beer image
Universiteit van AmsterdamOneensIn redelijke mateZie stelling 1. Biografie & eerdere uitslagen
Kees Goudswaard
Portret van Kees Goudswaard
Universiteit LeidenOneensIn redelijke mateEen gematigde groei is realistich, maar maximaal 1% is wel erg pessimistisch. Met een meer offensief beleid en structurele hervormingen moet de groei wel iets hoger kunnen uitkomen. Biografie & eerdere uitslagen
Kees Koedijk
Kees Koedijk image

Tilburg University, TIAS en CEPR

OneensIn redelijke mate  Biografie & eerdere uitslagen
Ivo Arnold
Ivo Arnold image
Nyenrode Business Universiteit en Erasmus Universiteit RotterdamOneensIn redelijke mateOneens, met als voorbehoud dat de realisatie van het groeiperspectief afhankelijk is van verstandig economisch beleid. Biografie & eerdere uitslagen
Pieter Gautier
Pieter Gautier image
Vrije UniversiteitGeen mening Idem. Zie toelichting vraag 1. Biografie & eerdere uitslagen
Joop Hartog
Joop Hartog image
Universiteit van AmsterdamMee eensIn geringe mate  Biografie & eerdere uitslagen
Eelke de Jong
Portret van Eelke de Jong
Radboud Universiteit NijmegenEens noch oneensIn geringe mate  Biografie & eerdere uitslagen
Lans Bovenberg
Lans Bovenberg image
Tilburg University en NetsparEens noch oneensIn geringe mate  Biografie & eerdere uitslagen
Wouter den Haan
Foto van Wouter den Haan
London School of EconomicsEens noch oneensIn geringe mateLage groei behoort tot de mogelijkheden maar ik zou denken dat dit niet het meest waarschijnlijke scenario is. Biografie & eerdere uitslagen
Mathijs van Dijk
Mathijs van Dijk image

Erasmus Universiteit, RSM

OneensIn geringe mateZie Stelling 1. Nederland springt er niet duidelijk positief of negatief uit ten opzichte van de rest van Europa. Biografie & eerdere uitslagen
Jan Bouwens
Jan Bouwens image

Universiteit van Amsterdam

OneensIn geringe mateDe groei hangt voor een belangrijk gedeelte af van de mate waarin onze bedrijven innoveren. Ik heb geen aanwijzingen voor grote onegrustheid in dat verband. Het hoger onderwijs presteert zeer goed zodat de bedrijven het juiste talent aan kunnen trekken. Biografie & eerdere uitslagen
Jaap Abbring
Portret van Jaap Abbring
Tilburg UniversityOneensIn geringe mate  Biografie & eerdere uitslagen
Bas van der Klaauw
Bas van der Klaauw image
Vrije Universiteit Amsterdam en Tinbergen InstituutGeen mening   Biografie & eerdere uitslagen
Koen Caminada
Portret van Koen Caminada
Universiteit LeidenGeen mening   Biografie & eerdere uitslagen

Stelling 3: Resultaat per panellid

Om de economie van de eurozone te stimuleren zou het een goede stap zijn wanneer de ECB haar inflatiedoelstelling verhoogt van 2% naar 4%.

Klik op een van onderstaande categorieën om het overzicht te sorteren.
NaamOrganisatieUitslagExpertiseToelichting 
Sweder van Wijnbergen
Portret van Sweder van Wijnbergen
Universiteit van AmsterdamEens noch oneensIn zeer hoge mateECB haalt niet eens haar huidige 2% doelstelling, ze zou niet weten hoe die 4% target te halen. Biografie & eerdere uitslagen
Joan Muysken
Portret van Joan Muysken
Universiteit MaastrichtEens noch oneensIn zeer hoge mateDit lijkt mij niet het belangrijkste. Overheidsuitgaven moeten monetair worden gefinancierd om de economie te stimuleren en de productiviteitsgroei in het Zuiden moet worden gestimuleerd, met hulp van het Noorden. Biografie & eerdere uitslagen
Sylvester Eijffinger
Sylvester Eijffinger image
Tilburg University en CEPRZeer mee oneensIn zeer hoge mateHet verhogen van de inflatiedoelstelling van 2 naar 4 % is een slecht idee omdat het gevaar bestaat dat de acceleratie van de inflatie gaat doorschieten en daarnaast de druk op Europese regeringen om structurele hervormingen door te voeren zal afnemen. Biografie & eerdere uitslagen
Roel Beetsma
Roel Beetsma image
Universiteit van Amsterdam, CEPR en CESifoOneensIn hoge mateTen eerste is vraag of het de ECB uberhaupt zou lukken om inflatie te verhogen. Afgezien daarvan, als 4% doelstelling een serieus perspectief is, gaan de inflatie verwachtingen omhoog; uiteindelijke positieve "verrassingseffect" op de economie verdwijnt Biografie & eerdere uitslagen
Ivo Arnold
Ivo Arnold image
Nyenrode Business Universiteit en Erasmus Universiteit RotterdamOneensIn hoge mateDe huidige doelstelling geeft voldoende ruimte voor een nog ruimer monetair beleid. Een tijdelijke overschrijding richting de 3% is m.i. wenselijk, maar hoeft niet meteen tot een nieuwe doelstelling te leiden. Biografie & eerdere uitslagen
Clemens Kool
Clemens Kool image

Centraal Planbureau en Utrecht School of Economics

OneensIn hoge matehet variëren van inflatiedoelstellingen is geen goed idee en leidt tot lange termijn onzekerheid over de vraag wanneer en in welke mate dat in de toekomst zal gebeuren. Dat laat onverlet dat effectieve verruiming een goed idee is Biografie & eerdere uitslagen
Eduard Bomhoff
Portret van Eduard Bomhoff
Monash University, Sunway Campus, Kuala Lumpur, MaleisiëZeer mee oneensIn hoge mate  Biografie & eerdere uitslagen
Lex Hoogduin
Portret van Lex Hoogduin

Rijksuniversiteit Groningen

Zeer mee oneensIn hoge mate  Biografie & eerdere uitslagen
Bas Jacobs
Bas Jacobs image
Erasmus School of Economics, Rotterdam en CESifo MünchenZeer mee eensIn redelijke mateReinhart & Rogoff: financiele crises eindigen alleen bij herverdeling van crediteuren naar debiteuren - wanbetaling, inflatie, fin. repressie. Wel tijdsconsistentieprobleem: verkrapt ECB zodra inflatie 4% wordt? Zo ja, dan wordt inflatie nooit 4%. Biografie & eerdere uitslagen
Casper van Ewijk
Casper van Ewijk image

Tilburg University, Netspar, en Universiteit van Amsterdam

Mee eensIn redelijke mate4% voor N Europese landen helpt zeker; maar laten ze eerst de 2 % halen Biografie & eerdere uitslagen
Harry Garretsen
Harry Garretsen image
Rijksuniversiteit GroningenMee eensIn redelijke mateECB zou dit serieus moeten overwwegen om niet in deflatiescenario a la Japan verzeild te raken (en bij verondersteld gebrek aan stimulering via begrotingsbeleid in Eurozone) Biografie & eerdere uitslagen
Steven Brakman
Steven Brakman image
Rijksuniversiteit GroningenMee eensIn redelijke mateDeflatie dreigt, speciale maatregelen zijn nodig; deze doelstelling vraagt om speciale maatregelen Biografie & eerdere uitslagen
Kees Koedijk
Kees Koedijk image

Tilburg University, TIAS en CEPR

Mee eensIn redelijke mate  Biografie & eerdere uitslagen
Frank Kalshoven
Portret van Frank Kalshoven
De ArgumentenfabriekMee eensIn redelijke mateEen hogere inflatie holt de waarde van schulden uit. Dit is een van de maatregelen die zou kunnen helpen het perspectief voor de groei op middellange termijn te verbeteren. Biografie & eerdere uitslagen
Pieter Gautier
Pieter Gautier image
Vrije UniversiteitEens noch oneensIn redelijke mateStabiele inflatie van 4% heeft als voordeel dat je verder van lower bound zit en monetair beleid dus effectiever is. Niet triviaal (nu lukt het niet eens om inflatie van 3% te genereren). Biografie & eerdere uitslagen
Reyer Gerlagh
Reyer Gerlagh image

Universiteit van Tilburg, Tilburg Sustainability Center

Eens noch oneensIn redelijke mateDe verhoging van de inflatiedoelstelling is misschien nodig om de lage reele rente te compenseren. Er is een voldoende nominale rente nodig om het geld te laten circuleren in plaats van dat het wordt opgepot in M1. Biografie & eerdere uitslagen
Frank den Butter
Portret van Frank den Butter
Vrije Universiteit AmsterdamOneensIn redelijke mateHet is onwaarschijnlijk dat dit de inflatieverwachtingen zodanig zal opstuwen, dat hierdoor de euro afzwakt zodat de feitelijke bestedingen en inflatie toenemen. 2% inflatie is in de huidige situatie al moeilijk bereikbaar. Biografie & eerdere uitslagen
Eelke de Jong
Portret van Eelke de Jong
Radboud Universiteit NijmegenOneensIn redelijke mateBij een inflatie ver beneden de 2 procent lijkt me dit irrelevant. Bovendien zijn inflatoire krachten moeilijk te temmen. Dus ik pleit ervoor om ontspannen met dit criterium om te gaan in plaats de doelstelling te verdubbelen. Biografie & eerdere uitslagen
Mathijs van Dijk
Mathijs van Dijk image

Erasmus Universiteit, RSM

OneensIn redelijke mateHet ad hoc verhogen van de inflatiedoelstelling kan een gevaarlijke precedentwerking betekenen die de onafhankelijkheid van de centrale bank ondergraaft en nieuwe zeepbellen op financiële markten in de hand kan werken. Biografie & eerdere uitslagen
Fieke van der Lecq
Fieke van der Lecq image

VU Amsterdam en Ecovisie

OneensIn redelijke mateSlecht voor de koopkracht van pensioenen en ontmoedigend voor de spaarzin. Biografie & eerdere uitslagen
Barbara Baarsma
Barbara Baarsma image

Rabobank, Utrecht en Universiteit van Amsterdam

OneensIn redelijke mate  Biografie & eerdere uitslagen
Kees Goudswaard
Portret van Kees Goudswaard
Universiteit LeidenOneensIn redelijke mateEen hogere inflatiedoelstelling zou weinig effect hebben op het feitelijk beleid van de ECB. Er wordt nu immers al fors ingezet op een verhoging van de inflatie. 4% is ook niet nodig voor negatieve reële rente, maar kan wel leiden tot bubbels. Biografie & eerdere uitslagen
Mathijs Bouman
Portret van Mathijs Bouman
Econoom & journalistOneensIn redelijke mateHet zou een ongeloofwaardige stap zijn die m.i. de inflatieverwachtingen nauwelijks beïnvloedt. Even afgezien van de vraag of hogere inflatieverwachtingen en lagere reële rente de groei op middellange termijn bevorderen (ik denk van niet). Biografie & eerdere uitslagen
Charles van Marrewijk
Portret van Charles van Marrewijk
Urecht University School of Economics, Tjalling C. Koopmans InstituutOneensIn redelijke mateMeer inflatie lijkt me niet het antwoord voor een reëel probleem. De doelstelling van ongeveer 2% is prima, die hoeft niet te veranderen. Biografie & eerdere uitslagen
Bart van Ark
Portret van Bart van Ark
Rijksuniversiteit van Groningen, The Conference BoardOneensIn redelijke mateDe prioriteit moet liggen bij het bevorderen van groei via investeringen in productieve applicaties. Het Japanse voorbeeld van monetaire verruiming heeft de inflatie doen toenemen, maar niet de reele groei. Fiscaal beleid en hervormingen zijn effectiever. Biografie & eerdere uitslagen
Joop Schippers
Portret van Joop Schippers
Universiteit van UtrechtZeer mee oneensIn redelijke mateAls je groei al zou willen stimuleren, moet dat de reële groei betreffen, bijvoorbeeld door innovatie/productiviteitsverhoging en niet het opblazen van geldstromen die wellicht ooit en indirect tot meer bestedingen leiden. Biografie & eerdere uitslagen
Piet Eichholtz
Piet Eichholtz image
Universiteit MaastrichtZeer mee oneensIn redelijke mate  Biografie & eerdere uitslagen
Gerard J. van den Berg
Portret van Gerard J. van den Berg
University of MannheimZeer mee oneensIn redelijke mateErg oneerlijk tegenover de spaarders, met name in Duitsland. Bovendien is het beter om structureel te hervormen. Biografie & eerdere uitslagen
Harry van Dalen
Harry van Dalen image

NIDI, Den Haag, Rijksuniversiteit Groningen en Tilburg University

OneensIn geringe mate  Biografie & eerdere uitslagen
Lans Bovenberg
Lans Bovenberg image
Tilburg University en NetsparOneensIn geringe mate  Biografie & eerdere uitslagen
Jan Bouwens
Jan Bouwens image

Universiteit van Amsterdam

OneensIn geringe mateOp het moment dat zo'n maatregel wordt getroffen, sijpelt het geld weg. Mitterrand heeft dit geprobeerd in de jaren 80. Alleen de BRD werd er beter van, Frankrijk niet. Biografie & eerdere uitslagen
Wouter den Haan
Foto van Wouter den Haan
London School of EconomicsOneensIn geringe mateEen doelstelling van 4% is niet erg realistisch onder de huidige omstandigheden en zal vooral de geloofwaardigheid van de ECB verminderen. Biografie & eerdere uitslagen
Paul de Beer
Paul de Beer image
Universiteit van AmsterdamOneensIn geringe mateEen strikte inflatiedoelstelling is niet zinvol. Dat geldt net zo goed voor 4% als voor 2%. De lage inflatie is niet de oorzaak, maar veeleer het gevolg van de economische stagnatie in de Eurozone. Biografie & eerdere uitslagen
Joop Hartog
Joop Hartog image
Universiteit van AmsterdamOneensIn geringe mate  Biografie & eerdere uitslagen
Jaap Abbring
Portret van Jaap Abbring
Tilburg UniversityOneensIn geringe mate  Biografie & eerdere uitslagen
Bas van der Klaauw
Bas van der Klaauw image
Vrije Universiteit Amsterdam en Tinbergen InstituutOneensIn zeer geringe mateDe inflatie ligt onder de 1%, dus doelstelling van 2% wordt al niet gehaald. Waarom de doelstelling nog onbereikbaarder maken, terwijl ECB de rente niet verder kan verlagen. Beetje extra inflatie helpt natuurlijk wel bij saneren schulden. Biografie & eerdere uitslagen
Koen Caminada
Portret van Koen Caminada
Universiteit LeidenGeen mening   Biografie & eerdere uitslagen

Me Judice Economenpanel

Leden

Voor een overzicht van de leden van het economenpanel en hun affilaties: klik hier.

Toelichting

Dit panel peilt in welke mate economen het eens of oneens zijn over grote economische vraagstukken. Me Judice heeft een panel van ongeveer 60 economische deskundigen uitgenodigd om op gezette tijden (minimaal een keer per maand) hun mening te geven.

 

Het panel is gekozen op basis van een aantal minimale eisen. Een deelnemer moet onafhankelijk en gepromoveerd zijn. Een additionele eis is dat de economen enige affiniteit met vraagstukken van economische politiek moeten hebben. Om zo veel mogelijk een representatief beeld van de Nederlandse economen te krijgen is er naar gestreefd om de diverse economie faculteiten en hoogleraren (Amsterdam, Groningen, Leiden, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam, Tilburg en Utrecht) aan bod te laten komen alsmede diverse specialismen.

 

Op het punt van het stemmen op stellingen is het goed om een paar zaken te benadrukken. In sommige gevallen zullen panelleden eens noch oneens zijn met een bepaalde stelling. Er kunnen twee redenen zijn voor deze uitkomst.

  1. Een econoom is een expert op het bepaald terrein maar ziet op basis van zijn ervaring en kennis van het veld dat er nog veel onzekerheid is over de stelling in kwestie. In dergelijke gevallen zullen de panelleden stemmen op de optie ‘eens noch oneens’.
  2. Een econoom is geen expert op een terrein of bezit te weinig kennis over een specifieke casus om daar een gekwalificeerde uitspraak over te doen. In dat geval zal het panellid stemmen op de optie ‘geen mening’.

 

De vragen worden per email naar het Me Judice Economenpanel gestuurd en ieder lid krijgt ruim de tijd om na te denken over de stem die hij of zij wil uitbrengen. Zij mogen alle bronnen gebruiken die zij willen om hun keuze te maken. Voorts krijgen alle panelleden de gelegenheid om in een paar woorden hun keuze toe te lichten, evenals de mate van (on)zekerheid die men heeft over het gekozen antwoord zodat volledig transparant is hoe in deze groep het totaalbeeld tot stand komt. Er worden daarom altijd twee figuren getoond: een ongewogen en een gewogen beeld waarbij het antwoord een hoger gewicht krijgt naarmate men zelf stelt dat men meer van het onderwerp afweet.

 

Buitenstaanders mogen stellingen suggereren evenals de panelleden zelf. Het Me Judice panelbestuur is uiteindelijk verantwoordelijk voor de keuze van de definitieve stelling. In sommige gevallen zullen wij een conceptversie van de stelling naar het Me Judice economenpanel sturen om fouten, onduidelijkheden of vage bewoordingen op te sporen.

 

De paneldata die middels deze peiling worden verzameld vallen onder het copyright van het Me Judice economenpanel en zullen worden gebruikt voor onderzoek, waarover zal worden gerapporteerd in een tijdschriftartikel.

 

Voor vragen en/of opmerkingen: economenpanel@mejudice.nl

Suggereer een stelling

Indien u een stelling wilt voorstellen die voorgelegd wordt aan het Me Judice economenpanel kunt u hieronder een voorstel doen. Over de behandeling van deze stelling kan niet worden gecorrespondeerd.