Mathijs Bouman

Economenpanel, Gastauteur
Econoom & journalist
Portret van Mathijs Bouman
© Foto Mathijs Bouman
Bouman treedt wekelijks op als beurscommentator bij RTL-Z en is regelmatig te gast bij actualiteitenprogramma's en talkshows (zoals Pauw & Witteman, Knevel & Van de Brink, De Wereld Draait Door, RTL Nieuws, Een Vandaag en Editie NL). Hij is vaste columnist van Het Financieele Dagblad en de business-site Z24.nl. Na zijn promotie in 1998 aan het Tinbergen Instituut, werkte hij als onderzoeker en docent aan verschillende Nederlandse universiteiten. Tussen 2003 en 2005 werkte Bouman bij de Nederlandsche Bank, waar hij voor bankpresident Nout Wellink de tweewekelijkse ECB-vergaderingen voorbereidde. Daarna ging hij de journalistiek in, ondermeer als adjunct-hoofdredacteur van het zakenblad FEM Business.

Me Judice Economenpanel: resultaten voor Mathijs Bouman

Flexibilisering op de arbeidsmarkt
3 jul 2017

Stelling 1

Flexibilisering van de arbeidsmarkt is een onvermijdelijk gevolg van globalisering en technologische ontwikkeling.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Mee eens In redelijke mate O.a. technologie en globalisering hebben de arbeidsvraag dynamischer gemaakt. Bedrijven moeten sneller kunnen schakelen. Flexibilisering van deel arbeidsmarkt is een manier om aan deze wens tegemoet te komen. Had ook op andere (eerlijkere) manier gekund. Eens noch oneens In redelijke mate

Stelling 2

De groei van flexibel werk in Nederland wordt vooral veroorzaakt door het grote verschil in (ontslag)bescherming tussen vaste en tijdelijke contracten.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Zeer mee eens In redelijke mate Nergens in de Oeso is de kloof tussen flex en vast zo groot. Wie goed kan onderhandelen krijgt een vast contract. Wie geen onderhandelingsmacht heeft juist niet. We beschermen precies de verkeerde groep. Mee eens In redelijke mate

Stelling 3

Flexibilisering leidt tot een ongewenste tweedeling van de arbeidsmarkt, waarbij werk- en inkomensonzekerheid grotendeels door de flexwerkers wordt gedragen. 
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Eens noch oneens In redelijke mate De tweedeling is ongewenst, maar komt niet door flexibilisering an sich, maar door de manier waarop we dat in NL doen. Juist de kwetsbare werknemer wordt geflexibiliseerd. Wie goed voor zichzelf kan opkomen krijgt vast contract. Moet precies andersom. Mee eens In redelijke mate

Stelling 4

De beste manier om een tweedeling tussen vaste krachten en flexwerkers te voorkomen is de introductie van een contract waarbij de ontslagbescherming van een werknemer geleidelijk oploopt met het aantal dienstjaren.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Zeer mee oneens In redelijke mate Maakt dynamiek juist minder. Zorgt juist dan jong nog flexer wordt, oud nog vaster. Zie geen enkel voordeel. Wie moeten we beschermen? Degene die bescherming nodig heeft. Dat moet criterium zijn. Niet senioriteit. Eens noch oneens In redelijke mate
De ‘wisdom of the crowd’ in de wetenschap
22 mei 2017

Stelling 1

De collectieve rationaliteit van individuele wetenschappers om onderzoeksgeld te investeren werkt net zo goed als de rationaliteit van wetenschappers verzameld in commissies van nationale wetenschappelijke onderzoeksorganisaties.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Eens noch oneens In zeer geringe mate Mee eens In redelijke mate

Stelling 2

De allocatie van geld voor wetenschappelijk onderzoek in Nederland gaat gepaard met hoge (bureaucratische) kosten voor zowel indieners als referenten.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Mee eens In geringe mate Zeer mee eens In hoge mate

Stelling 3

Een organisatie als NWO doet er goed aan om een experiment uit te voeren waarbij het onderzoeksgeld via individuele beslissingen van wetenschappers wordt verdeeld (à la het Bollen/Scheffer voorstel).
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Mee eens In zeer geringe mate Mee eens In redelijke mate
AOW-hervormingen ter discussie
5 mrt 2017

Stelling 1

Het terugbrengen van de AOW-leeftijd naar 65 jaar – binnen een AOW-stelsel dat een welvaartsvaste uitkering biedt – is een stap die negatieve macro-economische gevolgen heeft.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Mee eens In redelijke mate Dankzij verhoging AOW-leeftijd wordt voorkomen dat potentiële beroepsbevolking tussen nu en 2040 met ruim driekwart miljoen afneemt. De overheidsfinanciën zijn er (eindelijk) houdbaar door geworden. Terug naar 65 jaar is schadelijk ven onnodig. Mee eens In hoge mate

Stelling 2

Het flexibiliseren van de AOW-leeftijd, waarbij uitstappen op 65 op (actuarieel neutrale wijze) mogelijk is, is een wenselijke aanvulling op de huidige AOW-wet.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Oneens In redelijke mate Ben op zich voor flexibiliteit, maar zie gevaar dat de lagere AOW-uitkering die er bij hoort, de politiek zal aanzetten tot reparatiemaatregelen (nu al in programma PvdA en SP). Actuarieel neutraal zou wel eens politiek onhaalbaar kunnen blijken. Mee eens In redelijke mate

Stelling 3

Het tempo waarin de AOW-leeftijd wordt verhoogd is te hoog en onzeker voor burgers om rekening mee te houden in hun persoonlijke planning voor werk en pensioen.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Zeer mee oneens In redelijke mate Verhoging naar 67 wordt keurig uitgesmeerd over meerdere jaren en daarna wordt leeftijd op voor iedereen begrijpbare wijze gekoppeld aan levensverwachting. Afschaffen VUT en prepensioen gaf veel grotere schok en is door arbeidsmarkt ook prima verteerd. Oneens In hoge mate
De economische politiek van Trump
23 jan 2017

Stelling 1

Als alle “Seven actions to protect American workers” in Trumps 100-dagen plan worden uitgevoerd dan zal dit beleid waarschijnlijk de economische positie van de Amerikaanse middenklasse in de komende tien jaar verbeteren.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Oneens In redelijke mate De zeven punten zijn bijna allemaal protectionistisch en zullen zorgen voor hogere kosten en prijzen. Winsten van sommige bedrijven gaan omhoog, maar reële lonen niet. Bovendien: reshoring leidt eerder tot automatisering en robotisering dan baangroei. Oneens In redelijke mate

Stelling 2

Met de handelsbeschermende en immigratiebeperkende maatregelen die Trump voorstaat luidt hij het einde van de globalisering in.

Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Mee eens In redelijke mate Zullen we moeten afwachten. Maar het ziet er op voorhand niet best uit. Trump is een mercantilist die doet alsof wereldeconomie een zero-sum is. Eens noch oneens In redelijke mate

Stelling 3

De plannen van Trump, waaronder de aangekondigde investeringen in de verouderde infrastructuur, luiden een nieuwe periode van sterke economische groei in de VS in.

Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Oneens In redelijke mate Volstrekt onduidelijk waarin geïnvesteerd gaat worden. Achterstallig onderhoud zou prioriteit moeten hebben, maar Trump heeft het vooral over stimulering via belastingsubsidies op nieuwe projecten. Vraag is ook of congres akkoord gaat met hoger tekort. Eens noch oneens In redelijke mate

Stelling 4

De Amerikaanse democratie met al zijn ‘checks and balances’ is sterk genoeg en zal daarom geen schade ondervinden van de bestuursstijl en ideeën van Donald Trump.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Eens noch oneens In zeer geringe mate Ik hoop het, maar ben geen politicoloog. Oneens In geringe mate
Lessen van de crisis
16 sep 2016

Stelling 1

Ik heb vertrouwen in de stabiliteit van het Nederlandse financiële systeem.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Oneens In redelijke mate Eigen vermogen banken in NL (en elders) is m.i. nog altijd te laag. En lange balansen Nederlandse huishoudens maken ons (onnodig) kwetsbaar voor bewegingen op fin. markten. Eens noch oneens In redelijke mate

Stelling 2

De zakenbank Lehman Brothers had in september 2008 moeten worden gered door de Amerikaanse overheid.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Mee eens In redelijke mate In tijden van crisis gaat korte termijn (stabiliteit) boven lange termijn (moral hazard). Na crisis moet moral hazard natuurlijk worden aangepakt (bv via verplicht hogere buffers). Eens noch oneens In redelijke mate

Stelling 3

ABN Amro is in 2008 terecht gered door de Nederlandse overheid.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Zeer mee eens In redelijke mate In tijden van crisis gaat korte termijn (stabiliteit) boven lange termijn (moral hazard). Na crisis moet moral hazard natuurlijk worden aangepakt (bv via verplicht hogere buffers). Mee eens In redelijke mate

Stelling 4

Na een bankencrisis is een snelle aanpassing in de financiële huishouding van het bankwezen te prefereren boven een geleidelijke aanpak waarbij banken meerdere jaren de tijd krijgen om orde op zaken te stellen.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Oneens In geringe mate Je redt de banken juist om jezelf tijd te geven de balansen op te knappen zonder onnodige macro-economische fall-out. Mee eens In redelijke mate

Stelling 5

De afgesproken aanscherpingen in regelgeving zijn voldoende om het Nederlandse bankwezen financieel gezond te maken.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Oneens In redelijke mate Nee, daarvoor is conservatief monetair beleid nodig. Het idee dat negatieve gevolgen van zeer ruim monetair beleid kan worden gecorrigeerd door (marcroprudentieel) toezicht, is m.i. wensdenken. Gaat dus niet werken. Oneens In redelijke mate
Het belang van het vrijhandelsverdrag TTIP
9 jun 2016

Stelling 1

Het is belangrijk voor de Nederlandse economie dat er een TTIP-akkoord komt.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Zeer mee eens In redelijke mate Potentieel meer handel, lagere kosten, specialisatie, strategisch voordeel t.o.v rest vd wereld als EU en VS samen normen stellen, nieuwe concurrentie voor Europese oligopolies, meer NLse investeringen in VS... Mee eens In redelijke mate

Stelling 2

Een TTIP-akkoord zal een positief effect hebben op de Nederlandse arbeidsvoorwaarden (loon, ontslagbescherming, etc.).
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Eens noch oneens In redelijke mate Gemiddeld loon kan in principe omhoog door extra groei vanwege trade creation, maar wie de winst krijgt (arbeid-kapitaal) is vooraf moeilijk te zeggen. Directe gevolgen voor arbeidsvoorwaarden zie ik niet, die maken geen onderdeel uit van akkoord. Eens noch oneens In redelijke mate

Stelling 3

Een TTIP-akkoord zal een negatief effect hebben op de Europese standaarden voor milieu, voedselveiligheid en klimaat.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Zeer mee oneens In redelijke mate Zonder afspraken over normen en standaarden is een wereldwijde race to the bottom veel waarschijnlijker. Juist samenwerking leidt tot betere normen. (Zo is het ook binnen EU zelf gegaan) Eens noch oneens In redelijke mate

Stelling 4

De onderhandelingen over TTIP moeten transparant zijn, zodat de Tweede Kamer, bedrijfsleven, vakbonden en maatschappelijke organisaties een rol kunnen spelen in dat proces.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Oneens In redelijke mate Transparant, alleen voor zover we daarmee niet in de wielen van de onderhandelaars rijden. Handelsoverleg is een tactisch spel, volledige openheid is naïef en speelt VS in de kaart. Mee eens In redelijke mate

Stelling 5

Er moet een referendum komen over TTIP.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Zeer mee oneens In redelijke mate Dwaas idee, we hebben een parlementaire democratie (zie grondwet). Referendum zal niet over TTIP gaan, maar algemene 'onvrede'. En zeker niet doen met huidige referendumwet die vanwege de opkomstdrempel die de voor-stemmer een onmogelijke nadeel bezorgt. Zeer mee oneens In redelijke mate

Stelling 6

Het is beter om een ‘TTIP light’-akkoord* te bereiken in plaats van een alomvattend TTIP-akkoord.

[*] TTIP light’ is een handelsverdrag waar men louter naar traditionele handelsbeperkingen kijkt, zoals invoertarieven, dumping, kwantitatieve invoerbeperkingen. Controversiële issues, zoals milieu- en klimaatnormen en bescherming van investeerders, worden van de tafel gehaald.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Zeer mee oneens In redelijke mate De potentiële winst (ook strategisch) zit juist in stroomlijnen normen en regels. Plus: in veel m.n nieuwe, technologische sectoren zijn directe investeringen veel relevanter dan internationale handel. Diensteneconomie vergt afspraken over investeringen Eens noch oneens In redelijke mate
ABN AMRO naar de beurs
18 nov 2015

Stelling 1

De financiële sector is voldoende stabiel voor de verkoop van ABN AMRO.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Mee eens In redelijke mate Mee eens In redelijke mate

Stelling 2

Het is een goede zaak wanneer ABN AMRO weer geheel in handen komt van de private sector.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Mee eens In redelijke mate Mee eens In redelijke mate

Stelling 3

ABN AMRO is financieel nog niet sterk genoeg om als zelfstandige partij mogelijke tegenslagen op te vangen met een leverage ratio van 3,5%.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Eens noch oneens In redelijke mate Alle banken mogen wat mij betreft aan hogere buffereisen voldoen. Gegeven de to-big-too-fail wereld waarin we helaas nog steeds leven, maakt het eigenlijk niet zoveel uit of ABN in staatshanden is of niet. Eens noch oneens In redelijke mate

Stelling 4

De staat had sterker moeten aandringen op het verhogen van de leverage ratio van ABN AMRO.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Mee eens In redelijke mate Mee eens In redelijke mate

Stelling 5

De rel rond de extra loonsverhoging van de top van ABN AMRO (van maart 2015) heeft de bank reputatieschade berokkend.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Eens noch oneens In geringe mate Mee eens In redelijke mate

Stelling 6

Als de staat ABN AMRO gunstig wil verkopen dan moet zij bereid zijn meteen haar meerderheidsaandeel uit handen te geven.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Oneens In redelijke mate Langzaam op de markt brengen van zo'n groot bedrijf is in de praktijk verstandig. Eens noch oneens In redelijke mate

Stelling 7

De staat heeft het goed gedaan als aandeelhouder van ABN AMRO.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Eens noch oneens In zeer geringe mate Eens noch oneens In redelijke mate
Ouderen aan het werk
14 okt 2015

Stelling 1

De combinatie van maatregelen die het huidige kabinet heeft genomen zal de werkloosheid onder vijftigplussers niet of nauwelijks verminderen.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Mee eens In geringe mate Verleden leert dat werkgevers vaak vinden dat de administratieve last die hoort bij specifieke loonsubsidies e.d. niet opweegt tegen de financiele voordelen. Mee eens In redelijke mate

Stelling 2

Het automatisme waarmee lonen alleen maar stijgen en niet dalen over een carrière is de grootste hinderpaal voor een duurzame inzet van ouderen op de arbeidsmarkt.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Mee eens In redelijke mate Demotie is de sleutel Mee eens In redelijke mate

Stelling 3

Om de positie van oudere werklozen duurzaam te verbeteren moet worden overwogen om de hoogte van de werkloosheidsuitkeringen te laten dalen met de werkloosheidsduur.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Eens noch oneens In redelijke mate Die daling zit op zich al in de nieuwe WW. Mits vakbonden het niet massaal gaan 'repareren' via cao's Eens noch oneens In redelijke mate
Eindeloze stagnatie
15 sep 2014

Stelling 1

De groeiperspectieven voor de eurozone zullen de komende tien jaar gematigd zijn, d.w.z. een jaarlijkse groei van maximaal 1 procent.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Eens noch oneens In redelijke mate Het is een illusie om te denken dat we de groei over 10 jaar zo precies kunnen voorspellen. Vergrijzing gaat Europa parten spelen, maar wie kan technologie en innovatie voorzien? Eens noch oneens In redelijke mate

Stelling 2

De groeiperspectieven voor de Nederlandse economie zullen de komende tien jaar gematigd zijn, d.w.z. een jaarlijkse groei van maximaal 1 procent.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Eens noch oneens In redelijke mate Eens noch oneens In redelijke mate

Stelling 3

Om de economie van de eurozone te stimuleren zou het een goede stap zijn wanneer de ECB haar inflatiedoelstelling verhoogt van 2% naar 4%.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Oneens In redelijke mate Het zou een ongeloofwaardige stap zijn die m.i. de inflatieverwachtingen nauwelijks beïnvloedt. Even afgezien van de vraag of hogere inflatieverwachtingen en lagere reële rente de groei op middellange termijn bevorderen (ik denk van niet). Oneens In redelijke mate
Toekomst pensioenstelsel
19 mei 2014

Stelling 1

Voor een houdbaar pensioenstelsel is het nodig dat de waarde van pensioenaanspraken van iedere generatie overeenkomt met het pensioenvermogen dat die generatie heeft opgebouwd.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Mee eens In geringe mate Voor houdbaarheid in financiële zin is dit niet echt nodig. Maar wel voor de politieke houdbaarheid. Eens noch oneens In redelijke mate

Stelling 2

De toenemende flexibiliteit op de arbeidsmarkt maakt het onvermijdelijk dat op termijn ‘defined benefit’-pensioencontracten overgaan in ‘defined contribution’-pensioencontracten.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Mee eens In geringe mate Maakt meenemen pensioenrechten voor jobhoppers stuk eenvoudiger. Eens noch oneens In redelijke mate
Sleutelen aan de inkomensverdeling?
3 mrt 2014

Stelling 1

De groei van de inkomensongelijkheid in Nederland is een verontrustende ontwikkeling.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Oneens In redelijke mate Volgens alle standaard indicatoren is de inkomensongelijkheid in Nederland de afgelopen 20 jaar niet toegenomen. NL is geen VS. Alleen aan de uitersten (armste en rijkste 10%) zit beweging. Maar dat is niet per se een slechte ontwikkeling. Mee eens In redelijke mate

Stelling 2

Het verhogen van het toptarief inkomstenbelasting zal leiden tot een daling van het nationaal inkomen.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Mee eens In redelijke mate Zie Bas Jacobs, Egbert Jongen en Floris Zoutman (2013) Eens noch oneens In redelijke mate

Stelling 3

Inkomenspolitiek is het meest effectief als het gericht is op het vergroten van de verdienmogelijkheden aan de onderkant van de samenleving.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Zeer mee eens In geringe mate Lijkt me beter dan toeslage, inkomenssubsidies en uitkeringen. Voor alle betrokkenen. Mee eens In redelijke mate

Stelling 4

De positie van de middenklasse op de arbeidsmarkt* zal onder invloed van technologische vooruitgang sterk worden uitgehold. 

* Werknemers die geschoold doch routinematig werk verrichten.

Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Mee eens In redelijke mate Maar dat hoeft niet erg te zijn. Per saldo kan welvaart toch stijgen (ook voor middengroepen). Belangrijk is: snelle omscholing en voorkomen belastingvlucht kapitaaleigenaren. Mee eens In redelijke mate
Migratie gewogen
28 okt 2013

Stelling 1

De Nederlandse economie heeft per saldo profijt (in termen van een hoger BBP) van vrij verkeer van werknemers binnen de Europese Unie.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Zeer mee eens In redelijke mate Mee eens In redelijke mate

Stelling 2

Het zijn vooral de laagst opgeleide werknemers die nadelen ondervinden van vrij verkeer van werknemers binnen de Europese Unie.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Eens noch oneens In redelijke mate Voor laag opgeleiden uit landen met lagere lonen zijn er vooral voordelen. Mogelijk wel nadelen voor laag opgeleiden in Nederland. Al valt niet met zekerheid te zeggen dat ze er per saldo op achter uit gaan Mee eens In redelijke mate

Stelling 3

Volledig vrije migratie en de nationale welvaartsstaat, die aan alle ingezetenen genereuze bescherming biedt, staan op gespannen voet met elkaar.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Eens noch oneens In redelijke mate Zorg dat migranten ook belasting en premie betalen en sluit opportunisten uit van deelname aan sociaal stelsel. Overigens: de druk op de nationale welvaartsstaat ontstaat ook al door vrij verkeer van goederen. Mee eens In redelijke mate
Naar een houdbaar pensioenstelsel
23 sep 2013

Stelling 1

De maximale fiscaal gefaciliteerde pensioenopbouw dient te worden verlaagd van 2,25% naar 1,75% zoals voorgesteld door het kabinet Rutte.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Mee eens In redelijke mate Subsidie op pensioensparen is nu te groot. Eens noch oneens In redelijke mate

Stelling 2

Het delen van risico's met toekomstige generaties – die nu nog niet deelnemen aan de pensioenfondsen –  is een essentiële meerwaarde van het aanvullende pensioenstelsel.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Zeer mee oneens In redelijke mate Maakt het systeem misschien stabieler, maar ook onrechtvaardiger. Verschillende generaties betalen verschillende premies voor dezelfde pensioenrechten, Mee eens In redelijke mate

Stelling 3

Het pensioenbelang van werknemers wordt het beste gediend door verplichte aansluiting bij een pensioenfonds. 
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Eens noch oneens In redelijke mate Voor verplicht sparen zijn goede argumenten, voor verplicht sparen bij een voorgeschreven fonds niet. Fondskeuze zou vrij moeten zijn. Mee eens In redelijke mate
Onconventionele oplossingen voor onconventionele tijden
27 mei 2013

Stelling 1

Het zou een stimulans voor de Nederlandse economie zijn als sociale partners zich hard maken voor een reële loonstijging.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Zeer mee oneens In redelijke mate De reële arbeidskosten stijgen volgens raming CPB dit en volgend jaar in totaal met 4%. Loonvoet marktsector houdt inflatie netjes bij. Werkloosheid loopt snel op. AIQ stijgt naar 81,5, de hoogste stand sinds1994. Hoezo, extra loonstijging nodig? Oneens In redelijke mate

Stelling 2

Het beleggen van pensioenfondsen in hypotheken – via obligaties uitgegeven door een nationale instelling die NHG-hypotheken financiert – is een oplossing die de Nederlandse economie structureel versterkt.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Mee eens In redelijke mate Meer binnenlands lang geld voor de hypotheekmarkt maakt banken minder kwetsbaar voor volatiliteit geld- en kapitaalmarkt. Maar overheid moet op termijn juist van groot deel NHG-garanties af. Banken en fondsen moet onderling risico's verdelen. Eens noch oneens In redelijke mate
Een sobere of een royale overheid?
29 apr 2013

Stelling 1

Het (voorwaardelijk) uitschakelen* van de budgetdiscipline zal de Nederlandse economie in 2013 positief beïnvloeden.

* Door pas aanvullende bezuinigingsmaatregelen te nemen indien de MEV-raming (in september) van het CPB daartoe aanleiding geeft.

Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Oneens In redelijke mate De kans dat uitstel van bezuinigen leidt tot meer vertrouwen, extra bestedingen, hogere groei, en zo tot meevallers die afstel van bezuinigen mogelijk maken, lijkt me zeer gering. Maar ik laat me graag verrassen. Mee eens In redelijke mate

Stelling 2

Het kabinet biedt met zijn huidige begrotingsbeleid uitzicht op een structurele daling van de staatsschuldquote tot beneden het niveau van voor de crisis.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Mee eens In redelijke mate Maatregelen op gebied van pensioenleeftijd en hypotheekrenteaftrek hebben de houdbaarheid van de overheidsfinanciën aanzienlijk verbeterd. Oneens In redelijke mate

Stelling 3

Voor de stabiliteit van de eurozone is het van belang dat alle lidstaten onverminderd vast blijven houden aan de afgesproken 3%- tekortnorm.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Mee eens In redelijke mate 3%, of als daar in collectiviteit over besloten wordt, een ander percentage of een andere norm. Wat je in een muntunie i.e.g. niet moet hebben is dat lidstaten zelf beslissen of en wanneer de begrotingsnorm bindend is. Oneens In redelijke mate

Stelling 4

Voor de economische groeiperspectieven van de eurozone op middellange termijn is het van belang dat de tekortnorm veel meer ruimte moet bieden voor anticyclisch begrotingsbeleid.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Mee eens In redelijke mate In principe een uitstekend idee. Maar in de praktijk zal men dan wel bereid moeten zijn om macht over te dragen aan bv. een begrotingscommissie die structurele tekorten vaststelt en begrotingsdoelen oplegt aan lidstaten. Mee eens In redelijke mate
Hardnekkige milieudilemma’s
25 mrt 2013

Stelling 1

Het bevorderen van economische groei gaat in de praktijk ten koste van het behoud van het milieu.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Mee eens In hoge mate Geldt voor veel (CO2, ruimtebeslag) maar niet voor alle vormen van milieuschade. Lokale vervuiling (smog,watervervuiling etc) wordt vaak minder als inkomen van een land stijgt. Welvarende burgers stellen meer eisen aan schone omgeving. Eens noch oneens In redelijke mate

Stelling 2

De EU Emissions Trading System (ETS) kan slechts effectief een rol vervullen in de bestrijding van CO2-uitstoot als er een prijsvloer voor de CO2-emissieprijs wordt vastgesteld.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Mee eens In redelijke mate Er moet een mechanisme komen om vraagschokken (bv door economische crisis) op te vangen. Bijvoorbeeld: overheid moet rechten wegkopen/afromen als prijs te laag wordt. Eens noch oneens In geringe mate

Stelling 3

Ondanks het benadrukken van milieudoelstellingen door de overheid wordt in Nederland niet-duurzaam gedrag nog altijd beloond, en duurzaam gedrag bemoeilijkt.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Mee eens In redelijke mate Bijvoorbeeld: energiebelasting met zeer laag tarief voor grootverbuikers (industrie). Dit en vorig kabinet hadden nauwelijks aandacht voor regulerende milieubelastingen. Gemiste kans. Mee eens In redelijke mate

Stelling 4

Wanneer overheden overgaan tot het publiceren van een Groen BNP zullen politici en beleidsmakers zich meer inspannen voor het behoud van het milieu en het beperken van de opwarming van de aarde.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Oneens In redelijke mate Groen bbp is potpourri van indicatoren, die afzonderlijk meer zeggen. We gaan irrelevante discussie krijgen over berekeningswijze, daar heeft het milieu niets aan. Eens noch oneens In redelijke mate
Hoe trekken we de woningmarkt vlot?
25 feb 2013

Stelling 1

Door het verhogen van de huurprijzen komt een doorstroming – van huursector naar koopsector – op de woningmarkt op gang.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Mee eens In geringe mate In principe wel, maar de maximale huurstijging zoals in het woningakkoord afgesproken is te klein om snel effect te zien. Mee eens In redelijke mate

Stelling 2

Het pakket aan maatregelen in het woningakkoord leidt ertoe dat de woningmarkt de komende twee jaar merkbaar zal herstellen, in termen van stabilisering van huizenprijzen, meer woningtransacties en bouwactiviteiten.

Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Mee eens In redelijke mate De nieuw 'leenhypotheek' maakt maandlasten wat lager, zonder schuld te subsidieren. Betaalbaarheid gemiddelde woning ligt door prijsdaling en lage rente al weer dicht bij historisch gemiddelde. Maar overshooting (omlaag) van huizenprijs is goed mogelijk. Oneens In redelijke mate
Zorgen om de zorg van morgen
21 jan 2013

Stelling 1

Voor de financiële houdbaarheid van het zorgstelsel is de combinatie van een kleiner basispakket en hogere eigen bijdragen van patiënten onontkoombaar.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Mee eens In geringe mate Mee eens In redelijke mate

Stelling 2

Samenwerking tussen zorgaanbieders moet bij handhaving van de mededingingswet door de NMA worden ontzien.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Oneens In geringe mate Oneens In redelijke mate

Stelling 3

Het is in het belang van een houdbaar zorgstelsel als alle medisch specialisten in loondienst komen van het ziekenhuis.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Oneens In geringe mate Mee eens In redelijke mate
Dynamiek in de polder
17 dec 2012

Stelling 1

Het topsectorenbeleid van het kabinet-Rutte II, dat gericht is op het versterken van de positie van sectoren waarin Nederland wereldwijd uitblinkt, zal een substantiële bijdrage leveren aan het vergroten van de innovatiekracht van Nederland.
Noot: het instrument waarmee het topsectorenbeleid wordt gestuurd is door overheid, bedrijfsleven, universiteiten en onderzoekscentra in topsectoren samen te laten werken aan kennis en innovatie. Een en ander wordt vastgelegd in innovatiecontracten. Meer informatie via de website van de Rijksoverheid.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Mee eens In redelijke mate Oneens In redelijke mate

Stelling 2

Een versoepeling en vereenvoudiging van het ontslagrecht zal de allocatie van arbeid bevorderen, d.w.z. mensen komen vaker of sneller dan voorheen op de plek waar hun kwaliteiten het best tot hun recht komen.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Zeer mee eens In redelijke mate Mee eens In redelijke mate

Stelling 3

Door een versoepeling en vereenvoudiging van het ontslagrecht zal de werkloosheid onder oudere werknemers (50 jaar en ouder) op korte termijn stijgen.
Noot: bij een korte termijn moet men hier denken aan een periode van 1 tot 4 jaar na invoering van de hervorming van het ontslagrecht.

Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Mee eens In redelijke mate Mee eens In redelijke mate
Economische politiek in crisistijd
19 nov 2012

Stelling 1

Herverdeling van inkomen dient niet via (deels) publiek gefinancierde voorzieningen (zoals zorg, sociale woningbouw en kinderopvang) plaats te vinden maar via het belastingstelsel.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Zeer mee eens In redelijke mate Zeer mee eens In redelijke mate

Stelling 2

De voorgenomen reductie van overheidsuitgaven en lastenverzwaringen van het kabinet-Rutte II zullen leiden tot een langdurige stagnatie van economische groei waardoor de gewenste reductie van het begrotingstekort niet wordt gehaald.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Oneens In redelijke mate Eens noch oneens In redelijke mate