Steven Brakman

Economenpanel, Redactie
Rijksuniversiteit Groningen
Steven Brakman image
Steven Brakman

Steven Brakman is werkzaam als hoogleraar Internationale Economie aan de RuG en is tevens als hoogleraar verbonden aan de universiteit van Antwerpen. Van 1981 tot 1983 werkte hij bij  De Nederlandsche Bank in Amsterdam (Studiedienst). Sindsdien is hij werkzaam bij de RuG. Brakman doceert voornamelijk op het gebied van de internationale economie, en de geografische economie en is coauteur van een drietal leerboeken. Hij is als research fellow verbonden aan het CESifo van de Universiteit München. Naast zijn wetenschappelijke werk, publiceert Brakman ook regelmatig in vakbladen als /Economisch-Statistische Berichten/ en heeft hij zich de laatste tijd vooral gemengd in de discussie over de voor- en nadelen van globalisering en het wel-en-wee van de WTO in landelijke dagbladen. Voor het VPRO TV-programma Noorderlicht werkte hij mee aan een tweetal documentaires (één over QWERTY en één over Keynes).

Me Judice Economenpanel: resultaten voor Steven Brakman

Flexibilisering op de arbeidsmarkt
3 jul 2017

Stelling 1

Flexibilisering van de arbeidsmarkt is een onvermijdelijk gevolg van globalisering en technologische ontwikkeling.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Mee eens In zeer hoge mate Globalisering en technologische ontwikkeling maken de arbeidsmarkt dynamischer; banen verdwijnen en ontstaan makkelijker dan in het verleden. Dit vraagt om een dynamischer instelling van wernemers en werkgevers. Eens noch oneens In redelijke mate

Stelling 2

De groei van flexibel werk in Nederland wordt vooral veroorzaakt door het grote verschil in (ontslag)bescherming tussen vaste en tijdelijke contracten.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Eens noch oneens In hoge mate Ontslagbescherming speelteen rol maar ook Globalisering en technologische ontwikkeling. Het praktijkantwoord lijkt wat fantasieloos: meer flexibele contracten. Een slechte oplossing; investeringen in het up-to-date houden van kennis komt dan in gevaar. Mee eens In redelijke mate

Stelling 3

Flexibilisering leidt tot een ongewenste tweedeling van de arbeidsmarkt, waarbij werk- en inkomensonzekerheid grotendeels door de flexwerkers wordt gedragen. 
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Mee eens In hoge mate Mee eens, als flexibilisering meer tijdelijke contracten impliceert (hergeen niet noodzakelijk is). Mee eens In redelijke mate

Stelling 4

De beste manier om een tweedeling tussen vaste krachten en flexwerkers te voorkomen is de introductie van een contract waarbij de ontslagbescherming van een werknemer geleidelijk oploopt met het aantal dienstjaren.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Mee eens In hoge mate Dit kan een praktische plossing voor dit probleem zijn Eens noch oneens In redelijke mate
De ‘wisdom of the crowd’ in de wetenschap
22 mei 2017

Stelling 1

De collectieve rationaliteit van individuele wetenschappers om onderzoeksgeld te investeren werkt net zo goed als de rationaliteit van wetenschappers verzameld in commissies van nationale wetenschappelijke onderzoeksorganisaties.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Eens noch oneens In zeer geringe mate Ik zie op voorhand niet waarom via dit systeem een betere beslissing wordt genomen dan in een groep; een groep voorkomt ook 'vriendjes' politiek (mits groep goed is samengesteld) Mee eens In redelijke mate

Stelling 2

De allocatie van geld voor wetenschappelijk onderzoek in Nederland gaat gepaard met hoge (bureaucratische) kosten voor zowel indieners als referenten.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Zeer mee eens In hoge mate Rondom NWO/EU subsisievoorstellen is een industrie ontstaan van bureaus, consultants, etc die helpen met schrijven/presenteren etc. Binnen faculteiten wordt enorm veel tijd aan voorbereiding besteed. Dit alles is een signaal dat het systeem ontspoort. Zeer mee eens In hoge mate

Stelling 3

Een organisatie als NWO doet er goed aan om een experiment uit te voeren waarbij het onderzoeksgeld via individuele beslissingen van wetenschappers wordt verdeeld (à la het Bollen/Scheffer voorstel).
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Eens noch oneens In redelijke mate Dit systeem kent nog te veel haken en ogen; er ontstaan groepjes die elkaar subsidie geven zonder duidelijke criteria; dreiging van ons-kent-ons Mee eens In redelijke mate
AOW-hervormingen ter discussie
5 mrt 2017

Stelling 1

Het terugbrengen van de AOW-leeftijd naar 65 jaar – binnen een AOW-stelsel dat een welvaartsvaste uitkering biedt – is een stap die negatieve macro-economische gevolgen heeft.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Eens noch oneens In redelijke mate Het is een verdelingsvraagstuk en dat kan goed of slecht uitpakken: hoe wordt de extra AOW besteed tov een alternatieve aanwending van de belasting/premie. Zolang het laatste onbekend is, zijn algemene uitspraken lastig Mee eens In hoge mate

Stelling 2

Het flexibiliseren van de AOW-leeftijd, waarbij uitstappen op 65 op (actuarieel neutrale wijze) mogelijk is, is een wenselijke aanvulling op de huidige AOW-wet.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Mee eens In redelijke mate Op deze wijze kunnen verschillen op de arbeidsmarkt in het systeem worden opgenomen (fysiek zware arbeid) Mee eens In redelijke mate

Stelling 3

Het tempo waarin de AOW-leeftijd wordt verhoogd is te hoog en onzeker voor burgers om rekening mee te houden in hun persoonlijke planning voor werk en pensioen.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Oneens In redelijke mate Dat toegenomen levensverwachting tot uitdrukking komt in pensioenstelsel is goed. Je kunt het omdraaien; er is te lang gewacht een dergelijke aanpassing in te voeren Oneens In hoge mate
De economische politiek van Trump
23 jan 2017

Stelling 1

Als alle “Seven actions to protect American workers” in Trumps 100-dagen plan worden uitgevoerd dan zal dit beleid waarschijnlijk de economische positie van de Amerikaanse middenklasse in de komende tien jaar verbeteren.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Oneens In hoge mate De middenklasse heeft het moeilijk vanwege technologische ontwikkelingen (automatisering) en handel; beide ontwikkelingen gaan door Oneens In redelijke mate

Stelling 2

Met de handelsbeschermende en immigratiebeperkende maatregelen die Trump voorstaat luidt hij het einde van de globalisering in.

Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Eens noch oneens In hoge mate De VS is een economische grootmacht, maar niet zo groot dat Trump globalisering kan stoppen. Wel kan zijn beleid een handelsoorlog starten waarbij landen elkaar met importtarieven gaan bestoken; in dit geval komt globalisering onder druk te staan. Eens noch oneens In redelijke mate

Stelling 3

De plannen van Trump, waaronder de aangekondigde investeringen in de verouderde infrastructuur, luiden een nieuwe periode van sterke economische groei in de VS in.

Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Mee eens In hoge mate ZIjn plan is om overheid en particuliere sector samen te laten werken; bij omvangrijke investeringen komt dit de groei ten goede. Dit kan uitstralingseffecten op de rest van de economie hebben. Eens noch oneens In redelijke mate

Stelling 4

De Amerikaanse democratie met al zijn ‘checks and balances’ is sterk genoeg en zal daarom geen schade ondervinden van de bestuursstijl en ideeën van Donald Trump.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Oneens In redelijke mate Het congres is belangrijk, maar de president heeft op belangrijke terreinen (internationale handel) het (deels) voor het het zeggen, en kan veel alleen beslissen. Oneens In geringe mate
Lessen van de crisis
16 sep 2016

Stelling 1

Ik heb vertrouwen in de stabiliteit van het Nederlandse financiële systeem.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Mee eens In redelijke mate Het systeem is momenteel stabiel, en de controle (DNB) is goed. De reserveverplichtingen van banken zijn echter beperkt, waardoor bij een volgende crisis de klap weer groot zal zijn. Eens noch oneens In redelijke mate

Stelling 2

De zakenbank Lehman Brothers had in september 2008 moeten worden gered door de Amerikaanse overheid.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Mee eens In redelijke mate Op het verkeerde (zeer instabiele) moment koos de Amerikaanse overheid ervoor te laten zien dat financiele instellingen ook failliet mogen gaan (om moral hazard te voorkomen). Het gevolg was desastreus. Eens noch oneens In redelijke mate

Stelling 3

ABN Amro is in 2008 terecht gered door de Nederlandse overheid.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Zeer mee eens In redelijke mate De gevolgen van een faillisement waren niet te overzien, en men koos terecht om het zekere voor het onzekere te nemen. Mee eens In redelijke mate

Stelling 4

Na een bankencrisis is een snelle aanpassing in de financiële huishouding van het bankwezen te prefereren boven een geleidelijke aanpak waarbij banken meerdere jaren de tijd krijgen om orde op zaken te stellen.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Eens noch oneens In redelijke mate Als het duidelijk is dat men bezig is de huishouding gezond te maken is (overdreven) haast niet noodzakelijk; de richting van de aanpassingen zijn dan duidelijk. Mee eens In redelijke mate

Stelling 5

De afgesproken aanscherpingen in regelgeving zijn voldoende om het Nederlandse bankwezen financieel gezond te maken.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Oneens In redelijke mate De reserveverplichtingen van het banken zijn te laag om een volgende crisis goed aan te kunnen; overheidsingrijpen en dan nog steeds nodig. Oneens In redelijke mate
Het belang van het vrijhandelsverdrag TTIP
9 jun 2016

Stelling 1

Het is belangrijk voor de Nederlandse economie dat er een TTIP-akkoord komt.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Zeer mee eens In zeer hoge mate Handelsverdragen hebben per saldo (met streep onder 'per saldo') positieve effecten op handel, inkomen en werkgelegenheid. Mee eens In redelijke mate

Stelling 2

Een TTIP-akkoord zal een positief effect hebben op de Nederlandse arbeidsvoorwaarden (loon, ontslagbescherming, etc.).
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Eens noch oneens In zeer hoge mate In algemene zin is dit niet te beantwoorden; de verschillen op de arbeidsmarkt zijn te groot en niet iedereen zal in gelijke mate profiteren of getroffen worden door TTIP. Eens noch oneens In redelijke mate

Stelling 3

Een TTIP-akkoord zal een negatief effect hebben op de Europese standaarden voor milieu, voedselveiligheid en klimaat.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Eens noch oneens In zeer hoge mate TTIP heeft ook effect op milieu/gezondheid etc. Dit zijn terechte zorgen. In het verdrag kan dit aan de orde komen. De uitkomst van de onderhandelingen bepaalt of wij er op vooruit gaan of niet. Bij het TPP is dit ook gedaan mbt bijv. kinderarbeid. Eens noch oneens In redelijke mate

Stelling 4

De onderhandelingen over TTIP moeten transparant zijn, zodat de Tweede Kamer, bedrijfsleven, vakbonden en maatschappelijke organisaties een rol kunnen spelen in dat proces.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Eens noch oneens In zeer hoge mate Onderhandelingen zijn noodzakelijkerwijs niet volledig transparant (je wilt de tegenpartij niet teveel informatie geven). De uitkomst daarentegen moet geheel transparant zijn en voor discussie open staan. Mee eens In redelijke mate

Stelling 5

Er moet een referendum komen over TTIP.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Oneens In zeer hoge mate Een referendum over TTIP reduceert een complex vraagstuk tot de 'plofkip.' Een fundamentele discussie in het kader van de landelijke verkiezingen in 2017 is zinvoller. Zeer mee oneens In redelijke mate

Stelling 6

Het is beter om een ‘TTIP light’-akkoord* te bereiken in plaats van een alomvattend TTIP-akkoord.

[*] TTIP light’ is een handelsverdrag waar men louter naar traditionele handelsbeperkingen kijkt, zoals invoertarieven, dumping, kwantitatieve invoerbeperkingen. Controversiële issues, zoals milieu- en klimaatnormen en bescherming van investeerders, worden van de tafel gehaald.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Oneens In zeer hoge mate Dit is overbodig; de tarieven, etc zijn gemiddeld al laag (door GATT/WTO). Eens noch oneens In redelijke mate
Modellen in de economische politiek
25 jan 2016

Stelling 1

Bij de besluitvorming over het economisch beleid in Nederland laten politici zich meer leiden door ideologie en opportunisme dan door empirische, kwantitatieve inzichten vanuit de economische wetenschap.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Eens noch oneens In redelijke mate Dit komt voor, maar De Kamer laat zich ook informeren door CPB, WRR, CBS etc. Mee eens In redelijke mate

Stelling 2

Het voorspellen van de economie op de lange termijn met macro-econometrische modellen is een zinloze exercitie.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Oneens In hoge mate Systematische en consistente vergelijking van diverse beleidsmaatregelen kan alleen met een model. De beperkingen van het gebruikte model dienen wel duidelijk zijn. Eens noch oneens In redelijke mate

Stelling 3

De invloed van CPB-analyses op het economisch beleid van de regering is te groot.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Oneens In hoge mate Het CPB doet wat gevraagd wordt. Het 'caveat emptor' is uiteraard op zijn plaats Eens noch oneens In redelijke mate
ABN AMRO naar de beurs
18 nov 2015

Stelling 1

De financiële sector is voldoende stabiel voor de verkoop van ABN AMRO.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Eens noch oneens In redelijke mate Er zijn op dit moment geen acute problemen; de vraag is of een vastgoedcrisis in voldoende mate op te vangen is (leeg staande kantoorpanden). Mee eens In redelijke mate

Stelling 2

Het is een goede zaak wanneer ABN AMRO weer geheel in handen komt van de private sector.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Mee eens In redelijke mate Bankieren is geen overheidstaak-toezicht wel. Mee eens In redelijke mate

Stelling 3

ABN AMRO is financieel nog niet sterk genoeg om als zelfstandige partij mogelijke tegenslagen op te vangen met een leverage ratio van 3,5%.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Mee eens In redelijke mate Leverage is laag, maar voor de gehele finaciele sector geldt dat die (te) laag is. Eens noch oneens In redelijke mate

Stelling 4

De staat had sterker moeten aandringen op het verhogen van de leverage ratio van ABN AMRO.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Mee eens In redelijke mate Ja, maar niet alleen voor ABN AMRO Mee eens In redelijke mate

Stelling 5

De rel rond de extra loonsverhoging van de top van ABN AMRO (van maart 2015) heeft de bank reputatieschade berokkend.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Mee eens In redelijke mate Onnodige discussie met uitstel als gevolg. Dit uitstel was niet nodig vanwege situatie op de beurs maar vanwege politieke gevoeligheden mbt loon top bank. Mee eens In redelijke mate

Stelling 6

Als de staat ABN AMRO gunstig wil verkopen dan moet zij bereid zijn meteen haar meerderheidsaandeel uit handen te geven.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Eens noch oneens In redelijke mate Niet duidelijk of dit de waarde zou verhogen Eens noch oneens In redelijke mate

Stelling 7

De staat heeft het goed gedaan als aandeelhouder van ABN AMRO.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Eens noch oneens In redelijke mate Leiding van de bank heeft bank bestuurd, niet de staat Eens noch oneens In redelijke mate
Ouderen aan het werk
14 okt 2015

Stelling 1

De combinatie van maatregelen die het huidige kabinet heeft genomen zal de werkloosheid onder vijftigplussers niet of nauwelijks verminderen.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Mee eens In redelijke mate Met name onder werkgevers moet de mentaliteit worden aangepast: oudere werknemers zijn niet minder produktief dan jongeren. In een diensten economie geldt dit nog meer dan in een industriele economie. Mee eens In redelijke mate

Stelling 2

Het automatisme waarmee lonen alleen maar stijgen en niet dalen over een carrière is de grootste hinderpaal voor een duurzame inzet van ouderen op de arbeidsmarkt.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Oneens In redelijke mate Het automatisme van een 'periodiek' is een efficiente vertaling van toegenomen ervaring. Het eind van een schaal is bovendien snel bereikt en de stijging gaat niet door tot het 67ste jaar. Kortom met het automatisme valt het wel mee. Mee eens In redelijke mate

Stelling 3

Om de positie van oudere werklozen duurzaam te verbeteren moet worden overwogen om de hoogte van de werkloosheidsuitkeringen te laten dalen met de werkloosheidsduur.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Eens noch oneens In redelijke mate De stelling veronderstelt de afwezigheid van intrinsieke motivatie. Eens noch oneens In redelijke mate
Eindeloze stagnatie
15 sep 2014

Stelling 1

De groeiperspectieven voor de eurozone zullen de komende tien jaar gematigd zijn, d.w.z. een jaarlijkse groei van maximaal 1 procent.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Eens noch oneens In redelijke mate Op deze termijn krijgt Europa te maken met vergrijzing en een tekort op de arbeidsmarkt van goed opgeleide (technische) werknemers. Als de arbeidsproduktiviteit niet fors toeneemt zou de stelling juist kunnen worden. Eens noch oneens In redelijke mate

Stelling 2

De groeiperspectieven voor de Nederlandse economie zullen de komende tien jaar gematigd zijn, d.w.z. een jaarlijkse groei van maximaal 1 procent.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Eens noch oneens In hoge mate Zie antwoord bij stelling 1; zeker ook op Nederland van toepassing; groei van de arbeidsproduktiviteit is noodzakelijk Eens noch oneens In redelijke mate

Stelling 3

Om de economie van de eurozone te stimuleren zou het een goede stap zijn wanneer de ECB haar inflatiedoelstelling verhoogt van 2% naar 4%.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Mee eens In redelijke mate Deflatie dreigt, speciale maatregelen zijn nodig; deze doelstelling vraagt om speciale maatregelen Oneens In redelijke mate
Sleutelen aan de inkomensverdeling?
3 mrt 2014

Stelling 1

De groei van de inkomensongelijkheid in Nederland is een verontrustende ontwikkeling.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Eens noch oneens In redelijke mate Voor economen is de vraag; welke (on-)gelijkheid tast de groei/welvaart aan. Over het morele aspect hebben economen geen exclusieve expertise Mee eens In redelijke mate

Stelling 2

Het verhogen van het toptarief inkomstenbelasting zal leiden tot een daling van het nationaal inkomen.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Eens noch oneens In redelijke mate Het huidige toptarief is niet dusdanig hoog dat het groei in de weg staat. Een beperkte verhoging zal geen desastreuze gevolgen hebben. De vraag blijft welk economisch doel wordt nagestreeft en of verhoging van het toptarief daaraan bijdraagt. Eens noch oneens In redelijke mate

Stelling 3

Inkomenspolitiek is het meest effectief als het gericht is op het vergroten van de verdienmogelijkheden aan de onderkant van de samenleving.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Oneens In redelijke mate Belasting op arbeid is een zeer effectief middel om belastinginkomsten te genereren. De verdienmogelijkheden aan de onderkant van de samenleving nemen toe met beter onderwijs. Mee eens In redelijke mate

Stelling 4

De positie van de middenklasse op de arbeidsmarkt* zal onder invloed van technologische vooruitgang sterk worden uitgehold. 

* Werknemers die geschoold doch routinematig werk verrichten.

Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Zeer mee eens In hoge mate Mondiale fragmentatie van het produktieproces zet de middengroepen onder druk. Behalve het gevaar van uitholling biedt het ook kansen; Nederland zou dié fragmenten in het mondiale produktieproces naar zich toe kunnen trekken die de positie versterken. Mee eens In redelijke mate
Robuuste banken
9 dec 2013

Stelling 1

De omvang van het Nederlandse bancaire systeem is te groot in relatie tot het bruto binnenlands product.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Mee eens In redelijke mate Mee eens In redelijke mate

Stelling 2

Ten einde de bankensector weer solide te maken moet de ‘leverage ratio’ (eigen vermogen gedeeld door totaal voor risico ongewogen activa) aanzienlijk hoger zijn dan de door het kabinet voorgestelde ratio van 4%.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Mee eens In redelijke mate Gezien de omvang van het bankwezen in Nederland is een mogelijke 'vergissing' aan de veilige kant(hogere norm) wenselijk. Mee eens In redelijke mate

Stelling 3

Universele banken, zoals ING en ABN AMRO, moeten worden opgesplitst in traditionele nutsbanken – waarbinnen betaal- en spaaractiviteiten (en geen speculatieve activiteiten) plaatsvinden – en risicovolle zakenbanken.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Mee eens In redelijke mate Met de toevoeging dat voor de risico dragende zakenbanken de belastingbetaler dan niet garant staat. Eens noch oneens In redelijke mate
Migratie gewogen
28 okt 2013

Stelling 1

De Nederlandse economie heeft per saldo profijt (in termen van een hoger BBP) van vrij verkeer van werknemers binnen de Europese Unie.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Mee eens In hoge mate Internationale handel en mobiliteit van productiefactoren zijn (deels) substituut en vergroten mogelijkheden tot arbeidsverdeling Mee eens In redelijke mate

Stelling 2

Het zijn vooral de laagst opgeleide werknemers die nadelen ondervinden van vrij verkeer van werknemers binnen de Europese Unie.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Oneens In redelijke mate Arbeidsmarkt analyses geven aan dat relatief het midden-kader het moeilijker gaat krijgen als gevolg van globalisering (dus niet alleen laagst opgeleiden). Mee eens In redelijke mate

Stelling 3

Volledig vrije migratie en de nationale welvaartsstaat, die aan alle ingezetenen genereuze bescherming biedt, staan op gespannen voet met elkaar.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Oneens In redelijke mate Indien men zich houdt aan lokale arbeidsmarktwetgeving en dus (volledig) belasting en premies betaald is aantasting welvaartsstaat geen noodzakelijk gevolg Mee eens In redelijke mate
Naar een houdbaar pensioenstelsel
23 sep 2013

Stelling 1

De maximale fiscaal gefaciliteerde pensioenopbouw dient te worden verlaagd van 2,25% naar 1,75% zoals voorgesteld door het kabinet Rutte.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Eens noch oneens In redelijke mate Eens noch oneens In redelijke mate

Stelling 2

Het delen van risico's met toekomstige generaties – die nu nog niet deelnemen aan de pensioenfondsen –  is een essentiële meerwaarde van het aanvullende pensioenstelsel.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Oneens In redelijke mate Mee eens In redelijke mate

Stelling 3

Het pensioenbelang van werknemers wordt het beste gediend door verplichte aansluiting bij een pensioenfonds. 
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Mee eens In redelijke mate Mee eens In redelijke mate
Onconventionele oplossingen voor onconventionele tijden
27 mei 2013

Stelling 1

Het zou een stimulans voor de Nederlandse economie zijn als sociale partners zich hard maken voor een reële loonstijging.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Mee eens In hoge mate Het geeft herstel duw in de rug, en stelt cons. instaat schulden sneller te saneren. De kritiek: inflatie - momenteel geen probleem concurrentiepositie -is sterk, en kan wel wat hebben. sommige sectoren zijn te zwak - enige differentiatie is gewenst Oneens In redelijke mate

Stelling 2

Het beleggen van pensioenfondsen in hypotheken – via obligaties uitgegeven door een nationale instelling die NHG-hypotheken financiert – is een oplossing die de Nederlandse economie structureel versterkt.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Eens noch oneens In redelijke mate Dat kan nu in feite al door aandelen van banken te kopen die veel hypotheken verstrekken; dwang lijkt ongewenst Eens noch oneens In redelijke mate
Een sobere of een royale overheid?
29 apr 2013

Stelling 1

Het (voorwaardelijk) uitschakelen* van de budgetdiscipline zal de Nederlandse economie in 2013 positief beïnvloeden.

* Door pas aanvullende bezuinigingsmaatregelen te nemen indien de MEV-raming (in september) van het CPB daartoe aanleiding geeft.

Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Mee eens In hoge mate Traditioneel stopt een recessie in Nederland als behalve de export ook de consumenten bestedingen en investeringen aantrekken. Reele loonstijging, ook voor ambtenaren, kan hierbij helpen. Dit zet budgetdiscipline onder druk Mee eens In redelijke mate

Stelling 2

Het kabinet biedt met zijn huidige begrotingsbeleid uitzicht op een structurele daling van de staatsschuldquote tot beneden het niveau van voor de crisis.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Eens noch oneens In hoge mate De schuldquote bestaat uit een teller en een noemer. Deze zijn niet onafhankelijk van elkaar; bezuinigen drukt het BBP (noemer) omlaag en daardoor wellicht de schuldquote omhoog. Oneens In redelijke mate

Stelling 3

Voor de stabiliteit van de eurozone is het van belang dat alle lidstaten onverminderd vast blijven houden aan de afgesproken 3%- tekortnorm.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Oneens In hoge mate Belangrijker dan vasthouden aan monetaire convergentiecriteria is dat men de lessen van Mundell (optimaal valuta gebied) serieus neemt. Oneens In redelijke mate

Stelling 4

Voor de economische groeiperspectieven van de eurozone op middellange termijn is het van belang dat de tekortnorm veel meer ruimte moet bieden voor anticyclisch begrotingsbeleid.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Eens noch oneens In hoge mate Het doel van Maastricht is begrotingsevenwicht. Strikt genomen voorziet het verdrag in de mogelijkheid tot anticyclisch begrotingsbeleid. De retoriek van het 'sluitende huishoudboekje' is echter te sterk Mee eens In redelijke mate
Hardnekkige milieudilemma’s
25 mrt 2013

Stelling 1

Het bevorderen van economische groei gaat in de praktijk ten koste van het behoud van het milieu.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Eens noch oneens In redelijke mate Er zijn twee aspecten: groei als zodanig kan vervuilend zijn, maar welvarender landen zijn (soms) milieu bewust en proberen extra vervuiling te voorkomen. Eens noch oneens In redelijke mate

Stelling 2

De EU Emissions Trading System (ETS) kan slechts effectief een rol vervullen in de bestrijding van CO2-uitstoot als er een prijsvloer voor de CO2-emissieprijs wordt vastgesteld.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Mee eens In redelijke mate De prijs is op dit moment zo laag dat er geen of nauwelijks effect vanuit gaat op het bestrijden van uitstoot. Eens noch oneens In geringe mate

Stelling 3

Ondanks het benadrukken van milieudoelstellingen door de overheid wordt in Nederland niet-duurzaam gedrag nog altijd beloond, en duurzaam gedrag bemoeilijkt.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Eens noch oneens In redelijke mate De overheid staat niemand in de weg zich duurzaam te gedragen. De stelling is juist voor zover het verstorende subsidies betreft (goedkope kerosine, etc). Mee eens In redelijke mate

Stelling 4

Wanneer overheden overgaan tot het publiceren van een Groen BNP zullen politici en beleidsmakers zich meer inspannen voor het behoud van het milieu en het beperken van de opwarming van de aarde.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Oneens In redelijke mate Het gevaar bestaat dat er een sussende werking uitgaat van een groen-BBP (het suggereert ten onrechte dat milieu effecten goed kwantificeerbaar zijn) waardoor de grote gevaren uit zicht verdwijnen (smeltende ijskappen, kans op extreem weer, etc). Eens noch oneens In redelijke mate
Hoe trekken we de woningmarkt vlot?
25 feb 2013

Stelling 1

Door het verhogen van de huurprijzen komt een doorstroming – van huursector naar koopsector – op de woningmarkt op gang.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Mee eens In redelijke mate Zoals bij alle 'goederen' zal bij relatieve prijsstijging enige substitutie plaatsvinden Mee eens In redelijke mate

Stelling 2

Het pakket aan maatregelen in het woningakkoord leidt ertoe dat de woningmarkt de komende twee jaar merkbaar zal herstellen, in termen van stabilisering van huizenprijzen, meer woningtransacties en bouwactiviteiten.

Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Oneens In redelijke mate Hypotheken worden moeilijker verstrekt. Dit zal transacties op de woningmarkt belemmeren. Oneens In redelijke mate
Zorgen om de zorg van morgen
21 jan 2013

Stelling 1

Voor de financiële houdbaarheid van het zorgstelsel is de combinatie van een kleiner basispakket en hogere eigen bijdragen van patiënten onontkoombaar.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Mee eens In redelijke mate Mee eens In redelijke mate

Stelling 2

Samenwerking tussen zorgaanbieders moet bij handhaving van de mededingingswet door de NMA worden ontzien.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Oneens In redelijke mate Dit moet worden gezien in combinatie met Stelling 1; het optimale niveau van samenwerking moet worden gevonden Oneens In redelijke mate

Stelling 3

Het is in het belang van een houdbaar zorgstelsel als alle medisch specialisten in loondienst komen van het ziekenhuis.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Mee eens In redelijke mate Hier lijkt kostenbesparing mogelijk Mee eens In redelijke mate
Dynamiek in de polder
17 dec 2012

Stelling 1

Het topsectorenbeleid van het kabinet-Rutte II, dat gericht is op het versterken van de positie van sectoren waarin Nederland wereldwijd uitblinkt, zal een substantiële bijdrage leveren aan het vergroten van de innovatiekracht van Nederland.
Noot: het instrument waarmee het topsectorenbeleid wordt gestuurd is door overheid, bedrijfsleven, universiteiten en onderzoekscentra in topsectoren samen te laten werken aan kennis en innovatie. Een en ander wordt vastgelegd in innovatiecontracten. Meer informatie via de website van de Rijksoverheid.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Zeer mee oneens In hoge mate Een sectorbeleid spoort niet goed met het huidige karakter van globalisering. Door de fragmentatie van het productieproces komt de nadruk meer op taken te liggen dan op sectoren; de software afdeling wordt verplaatst, en niet de sector. Oneens In redelijke mate

Stelling 2

Een versoepeling en vereenvoudiging van het ontslagrecht zal de allocatie van arbeid bevorderen, d.w.z. mensen komen vaker of sneller dan voorheen op de plek waar hun kwaliteiten het best tot hun recht komen.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Eens noch oneens In redelijke mate Mee eens In redelijke mate

Stelling 3

Door een versoepeling en vereenvoudiging van het ontslagrecht zal de werkloosheid onder oudere werknemers (50 jaar en ouder) op korte termijn stijgen.
Noot: bij een korte termijn moet men hier denken aan een periode van 1 tot 4 jaar na invoering van de hervorming van het ontslagrecht.

Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Mee eens In redelijke mate Ik vrees ook op langere termijn. Het staat of valt met het voortbestaan van de leeftijdsdiscriminatie op de arbeidsmarkt. Zolang werknemers ouder dan 40 als 'oud' worden gezien helpt het niet. Mee eens In redelijke mate
Economische politiek in crisistijd
19 nov 2012

Stelling 1

Herverdeling van inkomen dient niet via (deels) publiek gefinancierde voorzieningen (zoals zorg, sociale woningbouw en kinderopvang) plaats te vinden maar via het belastingstelsel.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Zeer mee eens In redelijke mate Als het uitgangspunt herverdeling is dan is de minst verstorende wijze dit via de inkomstenbelasting te laten lopen. Zou men dit bijv. via de zorgpremie willen bereiken wordt een grote en onnodige marktverstoring geintroduceerd Zeer mee eens In redelijke mate

Stelling 2

De voorgenomen reductie van overheidsuitgaven en lastenverzwaringen van het kabinet-Rutte II zullen leiden tot een langdurige stagnatie van economische groei waardoor de gewenste reductie van het begrotingstekort niet wordt gehaald.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Mee eens In hoge mate Afgezien van het feit dat de herverdeling die dit kabinet voorstaat geen bijdrage levert aan het oplossen van structurele problemen, zullen de bezuinigingen een negatief effect hebben. Helaas worden bezuinigingen afgedwongen door de financiele markten. Eens noch oneens In redelijke mate