Jan Bouwens

Economenpanel, Redactie

Universiteit van Amsterdam

Jan Bouwens image

(c) Universiteit van Amsterdam

Jan Bouwens is econoom en hoogleraar accounting aan de universiteit van Amsterdam.

Jan doceerde accounting in Tilburg, Melbourne, Harvard Business School en aan de Judge Business School van de University of Cambridge waar hij is aangesteld als research fellow. Aan de Universiteit van Amsterdam doceert hij Auditing en strategic performance management.

In zijn onderzoek richt hij zich op de vraag hoe performance maatstaven organisaties helpen om hun synergiepotentie tot leven te brengen. Zo kijkt hij naar het functioneren van targets en naar de vraag hoe de inzet van prestatiemaatstaven samenwerking bevorderen - of hinderen. Ook bestudeert hij hoe de inrichting van de controle op financiële verslagen de kwaliteit van het werk van de accountant beïnvloedt.

Jan publiceerde zijn onderzoek in alle vijf de journals die als de wereldtop in accounting en accountancy worden aangemerkt: Journal of Accounting Research, Journal of Accounting and Economics, The Accounting Review, Contemporary Accounting Research en Accounting, Organizations and Society.

Ook publiceert hij regelmatig columns in The Financial Times, NRC, Volkskrant en het Financieele Dagblad en we vinden hem dikwijls terug in discussie op accountant.nl. Hij adviseerde ook het parlement en het ministerie van financiën. Op dit moment is hij tevens managing director van de Foundation for Auditing Research. Jan heeft dit jaar het journal Accountability in a sustainable World Quarterly opgericht met de Columbia Business School, UF Warrington College of Business en the University of Notre Dame.

Me Judice Economenpanel: resultaten voor Jan Bouwens

Flexibilisering op de arbeidsmarkt
3 jul 2017

Stelling 1

Flexibilisering van de arbeidsmarkt is een onvermijdelijk gevolg van globalisering en technologische ontwikkeling.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Mee eens In geringe mate Bedrijven moeten hun focus kunnen verleggen als de omstandigheden daar om vragen. Dat kan betekenen dat medewerkers moeten kunnen worden vervangen als zo'n situatie zich voordoet. Eens noch oneens In redelijke mate

Stelling 2

De groei van flexibel werk in Nederland wordt vooral veroorzaakt door het grote verschil in (ontslag)bescherming tussen vaste en tijdelijke contracten.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Mee eens In geringe mate Hoe moeilijker een medewerker ontslag kan worden aangezegd, hoe meer zal worden gevaren op tijdelijke contracten. Vaste contracten worden aangeboden aan mensen waarvan me heel erg zeker is dat men die persoon wil hebben/houden. Mee eens In redelijke mate

Stelling 3

Flexibilisering leidt tot een ongewenste tweedeling van de arbeidsmarkt, waarbij werk- en inkomensonzekerheid grotendeels door de flexwerkers wordt gedragen. 
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Oneens In geringe mate Het is van belang dat mensen zo zijn opgeleid dat bedrijven hen voor langere termijn willen houden. Op zo'n moment is de kans op vaste contracten groter. Mee eens In redelijke mate

Stelling 4

De beste manier om een tweedeling tussen vaste krachten en flexwerkers te voorkomen is de introductie van een contract waarbij de ontslagbescherming van een werknemer geleidelijk oploopt met het aantal dienstjaren.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Zeer mee oneens In geringe mate Het komt wat onrechtvaardig over om mensen met een lange staat van dienst steeds verder op voorsprong te zetten. Zo krijgen de nieuwelingen weinig kans zich te vestigen. Kijk maar in Spanje. Eens noch oneens In redelijke mate
AOW-hervormingen ter discussie
5 mrt 2017

Stelling 1

Het terugbrengen van de AOW-leeftijd naar 65 jaar – binnen een AOW-stelsel dat een welvaartsvaste uitkering biedt – is een stap die negatieve macro-economische gevolgen heeft.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Zeer mee eens In geringe mate We worden gemiddeld ouder en dat betekent dat we ook langer kunnen werken. Als je eerder met pensioen wil dan moet dat op eigen kosten. Mee eens In hoge mate

Stelling 2

Het flexibiliseren van de AOW-leeftijd, waarbij uitstappen op 65 op (actuarieel neutrale wijze) mogelijk is, is een wenselijke aanvulling op de huidige AOW-wet.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Eens noch oneens In geringe mate Voor mensen die de facto niet meer kunnen werken ben ik het eens. Zij die wel kunnen werken moeten blijven werken om de aow van pensioegerechtigden te kunnen bekostigen. Mee eens In redelijke mate

Stelling 3

Het tempo waarin de AOW-leeftijd wordt verhoogd is te hoog en onzeker voor burgers om rekening mee te houden in hun persoonlijke planning voor werk en pensioen.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Zeer mee oneens In geringe mate Als dit al het geval is dan betekent dit dat we te lang hebben gewacht met door de zure appel heen te bijten. De statistieken en trends zijn niet van gisteren. Oneens In hoge mate
De economische politiek van Trump
23 jan 2017

Stelling 1

Als alle “Seven actions to protect American workers” in Trumps 100-dagen plan worden uitgevoerd dan zal dit beleid waarschijnlijk de economische positie van de Amerikaanse middenklasse in de komende tien jaar verbeteren.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Zeer mee oneens In geringe mate De maatregelen die Trump voorstaat, staan ruggelings op de onontkoombare ontwikkelingen. Het bouwen van pijleidingen, komt neer op het graven van kuilen binnen de leer van Keynes. Men zou die inzet beter besteden aan sustainable energy. Oneens In redelijke mate

Stelling 2

Met de handelsbeschermende en immigratiebeperkende maatregelen die Trump voorstaat luidt hij het einde van de globalisering in.

Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Zeer mee oneens In geringe mate Het zal meer een tijdelijke isolatie van de USa inluiden dan een einde van de globalisering. Het internettijdperk zorgt ervoor dat handelsrelaties steeds wereldwijd worden gelegd. Wel zal de afname van import de koopkracht van de Amerikaan schaden, Eens noch oneens In redelijke mate

Stelling 3

De plannen van Trump, waaronder de aangekondigde investeringen in de verouderde infrastructuur, luiden een nieuwe periode van sterke economische groei in de VS in.

Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Eens noch oneens In geringe mate In sommige gebieden begint het achterstallig onderhoud schadelijk te worden. De wegen in Colorado zijn zo ongeveer onbegaanbaar. Er moet dus in infrastructuur worden geinvesteerd. Misschien nog wel meer in scholing! Eens noch oneens In redelijke mate

Stelling 4

De Amerikaanse democratie met al zijn ‘checks and balances’ is sterk genoeg en zal daarom geen schade ondervinden van de bestuursstijl en ideeën van Donald Trump.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Oneens In geringe mate Trump heeft ook het congress in zijn hand en kan heel veel schade aanbrengen. Oneens In geringe mate
ABN AMRO naar de beurs
18 nov 2015

Stelling 1

De financiële sector is voldoende stabiel voor de verkoop van ABN AMRO.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Mee eens In redelijke mate Banken hebben aan stabiliteit gewonnen waardoor men weer zonder al te veel zorgen met elkaar kan handelen. Uit de laatste crisis is ook gebleken dat de overheid banken altijd redt. Mee eens In redelijke mate

Stelling 2

Het is een goede zaak wanneer ABN AMRO weer geheel in handen komt van de private sector.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Mee eens In redelijke mate Eens met name indien de overheden definitief de handen aftrekken van de banken.Helaas zal dat niet het geval zijn. Mee eens In redelijke mate

Stelling 3

ABN AMRO is financieel nog niet sterk genoeg om als zelfstandige partij mogelijke tegenslagen op te vangen met een leverage ratio van 3,5%.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Mee eens In redelijke mate Zolang de overheid banken redt is dit niet echt een probleem. Eens noch oneens In redelijke mate

Stelling 4

De staat had sterker moeten aandringen op het verhogen van de leverage ratio van ABN AMRO.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Mee eens In redelijke mate Overheden hebben niet gedurfd door te zetten. Een gemiste kans. Normaal kijkt men altijd naar de USa, niet deed men dat niet. Waarom niet? Mee eens In redelijke mate

Stelling 5

De rel rond de extra loonsverhoging van de top van ABN AMRO (van maart 2015) heeft de bank reputatieschade berokkend.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Mee eens In redelijke mate De overheid keurt eerst goed en dan af als de samenleving zijn afkeur toont. Niet erg consistent om niet te zeggen hypocriet. Mee eens In redelijke mate

Stelling 6

Als de staat ABN AMRO gunstig wil verkopen dan moet zij bereid zijn meteen haar meerderheidsaandeel uit handen te geven.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Mee eens In hoge mate De facto blijft ABN Amro een staatsbank als de overheid de meerderheid houdt in de bank. Wat is dan het nut van de beursgang? Eens noch oneens In redelijke mate

Stelling 7

De staat heeft het goed gedaan als aandeelhouder van ABN AMRO.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Zeer mee oneens In redelijke mate Waarom heeft de Staat 37 Miljard betaald voor een bank die failliet was? Heeft ABN Amro echt een gedaanteverwisseling ondergaan? Waarom moest de HBU worden afgestaan aan Deutsche Bank. Vele middenstanders staan nu in de kou! Eens noch oneens In redelijke mate
Eindeloze stagnatie
15 sep 2014

Stelling 1

De groeiperspectieven voor de eurozone zullen de komende tien jaar gematigd zijn, d.w.z. een jaarlijkse groei van maximaal 1 procent.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Oneens In geringe mate De groei hangt voor een belangrijk gedeelte af van de mate waarin onze bedrijven innoveren. Ik heb geen aanwijzingen voor grote onegrustheid in dat verband. Eens noch oneens In redelijke mate

Stelling 2

De groeiperspectieven voor de Nederlandse economie zullen de komende tien jaar gematigd zijn, d.w.z. een jaarlijkse groei van maximaal 1 procent.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Oneens In geringe mate De groei hangt voor een belangrijk gedeelte af van de mate waarin onze bedrijven innoveren. Ik heb geen aanwijzingen voor grote onegrustheid in dat verband. Het hoger onderwijs presteert zeer goed zodat de bedrijven het juiste talent aan kunnen trekken. Eens noch oneens In redelijke mate

Stelling 3

Om de economie van de eurozone te stimuleren zou het een goede stap zijn wanneer de ECB haar inflatiedoelstelling verhoogt van 2% naar 4%.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Oneens In geringe mate Op het moment dat zo'n maatregel wordt getroffen, sijpelt het geld weg. Mitterrand heeft dit geprobeerd in de jaren 80. Alleen de BRD werd er beter van, Frankrijk niet. Oneens In redelijke mate
Toekomst pensioenstelsel
19 mei 2014

Stelling 1

Voor een houdbaar pensioenstelsel is het nodig dat de waarde van pensioenaanspraken van iedere generatie overeenkomt met het pensioenvermogen dat die generatie heeft opgebouwd.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Zeer mee eens In geringe mate Het idee van het kapitaaldekkingsstelsel is precies dat eenieder zijn eigen pensioen opbouwt, rekening houdend met de sterftetabellen. Solidariteit over generaties heen past niet in zo'n systeem. Sterker we zouden ook de AOW in dat kader moeten brengen. Eens noch oneens In redelijke mate

Stelling 2

De toenemende flexibiliteit op de arbeidsmarkt maakt het onvermijdelijk dat op termijn ‘defined benefit’-pensioencontracten overgaan in ‘defined contribution’-pensioencontracten.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Zeer mee oneens In geringe mate We leven altijd in zekere mate in een wereld van defined contribution. Als beleggingsopbrengsten tegenvallen loopt de uitkering terug. Maar we moeten wel vasthouden aan het streven naar defined benefit waardoor het fonds accountable blijft voor resultaten Eens noch oneens In redelijke mate
Robuuste banken
9 dec 2013

Stelling 1

De omvang van het Nederlandse bancaire systeem is te groot in relatie tot het bruto binnenlands product.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Oneens In redelijke mate De banken opereren in een Europese context. Binnen de EU specialiseren landen zich in bepaalde sectoren. Voor Nederland betreft dit de financieele dienstverlening. Mee eens In redelijke mate

Stelling 2

Ten einde de bankensector weer solide te maken moet de ‘leverage ratio’ (eigen vermogen gedeeld door totaal voor risico ongewogen activa) aanzienlijk hoger zijn dan de door het kabinet voorgestelde ratio van 4%.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Mee eens In redelijke mate Het lage eigenvermogen van banken verleent eigen vermogensverschaffers een sterke prikkel om risisco op te zoeken, omdat daarmee de verwachte opbrengstwaarde van het eigen vermogen toeneemt en om risico af te schuiven naar de andere vermogenverschaffers. Mee eens In redelijke mate

Stelling 3

Universele banken, zoals ING en ABN AMRO, moeten worden opgesplitst in traditionele nutsbanken – waarbinnen betaal- en spaaractiviteiten (en geen speculatieve activiteiten) plaatsvinden – en risicovolle zakenbanken.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Mee eens In redelijke mate Banken mogen niet in derivaten handelen tenzij men de risicoexposure van de bank hiermee aantoonbaar verlaagt. Handelen voor eigen rekening en risico kan niet zo lang als de banken daar ook de eigendommen van spaarders in gevaar brengen. Eens noch oneens In redelijke mate
Migratie gewogen
28 okt 2013

Stelling 1

De Nederlandse economie heeft per saldo profijt (in termen van een hoger BBP) van vrij verkeer van werknemers binnen de Europese Unie.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Mee eens In geringe mate Mee eens In redelijke mate

Stelling 2

Het zijn vooral de laagst opgeleide werknemers die nadelen ondervinden van vrij verkeer van werknemers binnen de Europese Unie.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Mee eens In geringe mate Mee eens In redelijke mate

Stelling 3

Volledig vrije migratie en de nationale welvaartsstaat, die aan alle ingezetenen genereuze bescherming biedt, staan op gespannen voet met elkaar.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Oneens In geringe mate Het is van belang dat de variatie in arbeidswetgeving tussen lidstaten is beperkt. Zo niet dan zullen met name lager geschoolden in rijkere lidstaten moeilijker werk vinden/behouden. Mee eens In redelijke mate
Onconventionele oplossingen voor onconventionele tijden
27 mei 2013

Stelling 1

Het zou een stimulans voor de Nederlandse economie zijn als sociale partners zich hard maken voor een reële loonstijging.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Oneens In zeer geringe mate Een loonstijging moet zijn gekoppeld aan verbeteringen in productiviteit. Gelet op het feit dat we winner-take-all bedrijven zien opkomen, kunnen we beter denken aan democratisering van financiering van die bedrijven, zodat inkomen verzekerd blijft. Oneens In redelijke mate

Stelling 2

Het beleggen van pensioenfondsen in hypotheken – via obligaties uitgegeven door een nationale instelling die NHG-hypotheken financiert – is een oplossing die de Nederlandse economie structureel versterkt.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Oneens In redelijke mate Nationale instellingen met een commercieel doel verworden op enig moment tot instrument van de overheid om aan knoppen te draaien die tot effecten leiden die dezelfde overheid niet kan beheersen. Eens noch oneens In redelijke mate
Een sobere of een royale overheid?
29 apr 2013

Stelling 1

Het (voorwaardelijk) uitschakelen* van de budgetdiscipline zal de Nederlandse economie in 2013 positief beïnvloeden.

* Door pas aanvullende bezuinigingsmaatregelen te nemen indien de MEV-raming (in september) van het CPB daartoe aanleiding geeft.

Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Mee eens In zeer geringe mate Het zou goed zijn als aanvullend beleid het mogelijk maakt om initiatieven van bedrijven te financieren. Op dit moment is het zeer moeilijk voor (kleine) bedrijven om geld te lenen. Dit is slecht voor de innovatiekracht van dit land. Mee eens In redelijke mate

Stelling 2

Het kabinet biedt met zijn huidige begrotingsbeleid uitzicht op een structurele daling van de staatsschuldquote tot beneden het niveau van voor de crisis.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Eens noch oneens In zeer geringe mate Oneens In redelijke mate

Stelling 3

Voor de stabiliteit van de eurozone is het van belang dat alle lidstaten onverminderd vast blijven houden aan de afgesproken 3%- tekortnorm.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Zeer mee oneens In zeer geringe mate het gaat er om onbenutte innovatiepotentie aan te spreken. Het kan in dat verband heel goed ijn om boven de 3% uit te komen. Wel moeten we dan bij economische hoogtij ook een overschot hebben op de begroting. Oneens In redelijke mate

Stelling 4

Voor de economische groeiperspectieven van de eurozone op middellange termijn is het van belang dat de tekortnorm veel meer ruimte moet bieden voor anticyclisch begrotingsbeleid.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Mee eens In zeer geringe mate Ik ben het hiermee eens zolang niet de politiek bepaalt in welke mate anticyclisch begrotingsbeleid wordt ingezet. Mee eens In redelijke mate
Zorgen om de zorg van morgen
21 jan 2013

Stelling 1

Voor de financiële houdbaarheid van het zorgstelsel is de combinatie van een kleiner basispakket en hogere eigen bijdragen van patiënten onontkoombaar.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Mee eens In geringe mate Als consumptie geen effect heeft op de bijdrage, lijkt het alsof zorg gratis is. "Gratis" zorg stimuleert zorgconsumptie. Zo zou meervoudig overbodig bezoek aan de huisarts kunnen worden bestraft. Mee eens In redelijke mate

Stelling 2

Samenwerking tussen zorgaanbieders moet bij handhaving van de mededingingswet door de NMA worden ontzien.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Eens noch oneens In geringe mate Het zou beter zijn om regionale zorgketens te vormen die men bekostigt op basis van de verandering in het regionale gezondheidsniveau. Oneens In redelijke mate

Stelling 3

Het is in het belang van een houdbaar zorgstelsel als alle medisch specialisten in loondienst komen van het ziekenhuis.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Oneens In redelijke mate Men moet af van de behandelingsafhankeljke vergoeding. Dit stelsel bevordert het aantal behandelingen. In Duitsland werd dit vorig jaar op pijnlijke wijze duidelijk. Mee eens In redelijke mate
Dynamiek in de polder
17 dec 2012

Stelling 1

Het topsectorenbeleid van het kabinet-Rutte II, dat gericht is op het versterken van de positie van sectoren waarin Nederland wereldwijd uitblinkt, zal een substantiële bijdrage leveren aan het vergroten van de innovatiekracht van Nederland.
Noot: het instrument waarmee het topsectorenbeleid wordt gestuurd is door overheid, bedrijfsleven, universiteiten en onderzoekscentra in topsectoren samen te laten werken aan kennis en innovatie. Een en ander wordt vastgelegd in innovatiecontracten. Meer informatie via de website van de Rijksoverheid.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Oneens In redelijke mate Er is binnen het topsectorenbeleid nauwelijks sprake van een concreet doel. Een concreet doel dat zou aansluiten bij onze kennisvoorsprong zou zijn geweest dat we de doorlooptijd voor de aanleg van dijken of andere waterkeringsystemen zouden halveren. Oneens In redelijke mate

Stelling 2

Een versoepeling en vereenvoudiging van het ontslagrecht zal de allocatie van arbeid bevorderen, d.w.z. mensen komen vaker of sneller dan voorheen op de plek waar hun kwaliteiten het best tot hun recht komen.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Oneens In geringe mate Een probleem is dat werkgevers ook naar mensen die ze ontslaan verplichtingen houden. Dat maakt ontslag onaantrekkelijk. Zo moet de werkegever in de onderwijssector in veel gevallen de werkloosheidsuitkering van de ontslagen medewerker opbrengen. Mee eens In redelijke mate

Stelling 3

Door een versoepeling en vereenvoudiging van het ontslagrecht zal de werkloosheid onder oudere werknemers (50 jaar en ouder) op korte termijn stijgen.
Noot: bij een korte termijn moet men hier denken aan een periode van 1 tot 4 jaar na invoering van de hervorming van het ontslagrecht.

Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Oneens In geringe mate Mee eens In redelijke mate
Economische politiek in crisistijd
19 nov 2012

Stelling 1

Herverdeling van inkomen dient niet via (deels) publiek gefinancierde voorzieningen (zoals zorg, sociale woningbouw en kinderopvang) plaats te vinden maar via het belastingstelsel.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Zeer mee eens In redelijke mate Als het doel herverdeling is, dan ben ik het met de stelling eens. Als het gaat om de beantwoording van de vraag of de kosten ook naar consumptie gedragen kunnen worden dient men een verdelingsneutraal antwoord te formuleren. Zeer mee eens In redelijke mate

Stelling 2

De voorgenomen reductie van overheidsuitgaven en lastenverzwaringen van het kabinet-Rutte II zullen leiden tot een langdurige stagnatie van economische groei waardoor de gewenste reductie van het begrotingstekort niet wordt gehaald.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Oneens In redelijke mate Ik mis een visie op onderwijs, energie en water(bouw). Hierin kunnen we het verschil maken. De mate waarin genoemde effecten doorwerken zal gering zijn. Eens noch oneens In redelijke mate