Sylvester Eijffinger

Economenpanel, Gastauteur
Tilburg University en CEPR
Sylvester Eijffinger image
© Foto Tilburg University

Prof. Dr. Sylvester C.W. Eijffinger is Hoogleraar Financiële Economie en Jean Monnet Hoogleraar Europese Financiële en Monetaire Integratie, CentER for Economic Research en Departement Economie, Universiteit van Tilburg en Research Fellow, Centre for Economic Policy Research, Londen, VK en CESifo Research Network, München, Duitsland.

Me Judice Economenpanel: resultaten voor Sylvester Eijffinger

Flexibilisering op de arbeidsmarkt
3 jul 2017

Stelling 1

Flexibilisering van de arbeidsmarkt is een onvermijdelijk gevolg van globalisering en technologische ontwikkeling.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Zeer mee eens In hoge mate Door de digitalisering van de samenleving worden moeten werknemers zich er instellen op dat robotisering en kunstmatige intellligentie een toenemende rol gaan spelen (fintech, legaltech, audittech, etc.) waarbij vele beroepen en functies verdwijnen. Eens noch oneens In redelijke mate

Stelling 2

De groei van flexibel werk in Nederland wordt vooral veroorzaakt door het grote verschil in (ontslag)bescherming tussen vaste en tijdelijke contracten.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Zeer mee eens In hoge mate Het grote verschil in (ontslag)bescherming tussen vaste en tijdelijke contracten leidt tot een segmentering van de arbeidsmarkt waarbij er onvoldoende arbitrage tussen de verschillende segmenten van de arbeidsmarkt is hetgeen schadelijk is voor de groei. Mee eens In redelijke mate

Stelling 3

Flexibilisering leidt tot een ongewenste tweedeling van de arbeidsmarkt, waarbij werk- en inkomensonzekerheid grotendeels door de flexwerkers wordt gedragen. 
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Mee eens In hoge mate Flexwerkers dragen op dit moment onvoldoende pensioenpremies en sociale premies af maar zullen uiteindelijke bij pensioen, arbeidsongeschiktheid of werkloosheid tooch een beroep doen op de overheid. Daarom moeten flexwerkers die premies volledig afdragen. Mee eens In redelijke mate

Stelling 4

De beste manier om een tweedeling tussen vaste krachten en flexwerkers te voorkomen is de introductie van een contract waarbij de ontslagbescherming van een werknemer geleidelijk oploopt met het aantal dienstjaren.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Mee eens In hoge mate Ik ben voorstander van het Deense model waarbij niet de baan of functie maar de werknemers worden beschermd door een snelle omscholing met een werkloosheidsuitkering naar die banen en functies waaraan behoefte aan bestaat met een baan- of functiegarantie. Eens noch oneens In redelijke mate
De ‘wisdom of the crowd’ in de wetenschap
22 mei 2017

Stelling 1

De collectieve rationaliteit van individuele wetenschappers om onderzoeksgeld te investeren werkt net zo goed als de rationaliteit van wetenschappers verzameld in commissies van nationale wetenschappelijke onderzoeksorganisaties.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Zeer mee eens In zeer hoge mate In Commissies van nationale wetenschappelijke organisaties spelen vriendjespolitiek en niet-werenschappelijke overwegingen helaas ook een belangrijke rol omdat Nederland te klein is voor een objectief proces van wetenschappelijke evaluatie zoals in de VS. Mee eens In redelijke mate

Stelling 2

De allocatie van geld voor wetenschappelijk onderzoek in Nederland gaat gepaard met hoge (bureaucratische) kosten voor zowel indieners als referenten.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Zeer mee eens In zeer hoge mate Uit mijn ervaring als indiener en referent blijken de transactiekosten in zowel geld als tijd zeer hoog te zijn hetgeen leidt tot een adverse selection van mindere omderzoekers met lagere opportunity costs die wel bereid zijn deze kosten op te brengen. Zeer mee eens In hoge mate

Stelling 3

Een organisatie als NWO doet er goed aan om een experiment uit te voeren waarbij het onderzoeksgeld via individuele beslissingen van wetenschappers wordt verdeeld (à la het Bollen/Scheffer voorstel).
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Zeer mee eens In zeer hoge mate Een experiment waarbij het onderzoeksgeld via individuele beslissingen van wetenschappers worden verdeeld lijkt mij zeer de moeite waard maar zal uiteindelijk bij gebleken succes het bestaansrecht van wetenschappelijke organisaties als NWO ondergraven. Mee eens In redelijke mate
AOW-hervormingen ter discussie
5 mrt 2017

Stelling 1

Het terugbrengen van de AOW-leeftijd naar 65 jaar – binnen een AOW-stelsel dat een welvaartsvaste uitkering biedt – is een stap die negatieve macro-economische gevolgen heeft.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Zeer mee eens In zeer hoge mate Men kan zich terecht afvragen of de versnelde verhoging van AOW-leeftijd door Rutte 2 een verstandige maatregel was vanwege de uitverdienefftecten. Vele werknemers hebben zich onvoldoende kunnen voorbereiden op de versnelde verhoging en halen 67 jaar niet Mee eens In hoge mate

Stelling 2

Het flexibiliseren van de AOW-leeftijd, waarbij uitstappen op 65 op (actuarieel neutrale wijze) mogelijk is, is een wenselijke aanvulling op de huidige AOW-wet.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Mee eens In zeer hoge mate Het flexibiliseren van de AOW-leeftijd zou een mogelijke aanvulling op de huidige AOW-wet zijn op de uitdrukkelijke voorwaarde dat de flexibilisering voor individuen op actuarieel neutrale wijze plaatsvindt en operationeel voor individuen uitvoerbaar is. Mee eens In redelijke mate

Stelling 3

Het tempo waarin de AOW-leeftijd wordt verhoogd is te hoog en onzeker voor burgers om rekening mee te houden in hun persoonlijke planning voor werk en pensioen.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Zeer mee eens In zeer hoge mate De versnelde verhoging van de AOW-leeftijd is een schoolvoorbeeld van ondoordachte en onzorgvuldige wetgeving door Rutte 2 waarbij onvoldoende rekening is gehouden met uitverdieneffecten en overgangsmaatregelen. Daarom is reparatiewetgeving geboden. Oneens In hoge mate
De economische politiek van Trump
23 jan 2017

Stelling 1

Als alle “Seven actions to protect American workers” in Trumps 100-dagen plan worden uitgevoerd dan zal dit beleid waarschijnlijk de economische positie van de Amerikaanse middenklasse in de komende tien jaar verbeteren.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Mee eens In hoge mate De economische politiek van Trump zal op kortere termijn de economische positie van de Anmerikaanse middenklasse verbeteren maar op langere termijn hun positie verslechteren en resulteren in een kortstondige opleving van de groei en eindigen in een crash. Oneens In redelijke mate

Stelling 2

Met de handelsbeschermende en immigratiebeperkende maatregelen die Trump voorstaat luidt hij het einde van de globalisering in.

Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Mee eens In hoge mate Het protectionisme van Trump zal tot tegenmaatregelen van de Europese Unie, China, Japan en andere landen en daarmee tot een terugslag in de globalisering leiden en resulteren in een afzwakking van de wereldhandel en de groei van de wereldeconomie. Eens noch oneens In redelijke mate

Stelling 3

De plannen van Trump, waaronder de aangekondigde investeringen in de verouderde infrastructuur, luiden een nieuwe periode van sterke economische groei in de VS in.

Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Mee eens In hoge mate Ook hierbij dient de kantekening gemaakt te worden dat de sterke economische groei van korte duur zal blijken te zijn en uiteindelijk zal resulteren in een crash van de Amerikaanse economie met grote gevolgen voor de groei van de wereldeconomie. Eens noch oneens In redelijke mate

Stelling 4

De Amerikaanse democratie met al zijn ‘checks and balances’ is sterk genoeg en zal daarom geen schade ondervinden van de bestuursstijl en ideeën van Donald Trump.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Oneens In hoge mate De 'checks en balances' van de Amerikaanse democratie zullen de schade aan de Amerikaanse economie wellicht wat beperken maar zullen ook tot oplopende politieke spanningen tussen President en Congress leiden en daarmee tot grotere politieke onzekerheid. Oneens In geringe mate
Lessen van de crisis
16 sep 2016

Stelling 1

Ik heb vertrouwen in de stabiliteit van het Nederlandse financiële systeem.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Mee eens In zeer hoge mate De aanbevelingen van de Commissie-Maas (Code Banken) zijn grotendeels uitgevoerd op het gebied van risicomanagement maar onvoldoende op het terrein van governance (interne toezicht) in de zin dat Commissarissen deskundig (geschikt) en onafhankelijk zijn. Eens noch oneens In redelijke mate

Stelling 2

De zakenbank Lehman Brothers had in september 2008 moeten worden gered door de Amerikaanse overheid.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Zeer mee eens In zeer hoge mate De Amerikaanse toezichthouders hebben een grote fout gemaakt door een internationale systeembank als Lehman Brothers niet te redden maar wel een consumentenbank als Merrill Lynch die geen internationale systeembank was op grond van politieke overwegingen. Eens noch oneens In redelijke mate

Stelling 3

ABN Amro is in 2008 terecht gered door de Nederlandse overheid.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Zeer mee eens In zeer hoge mate ABN AMRO was en is een systeembank en moest gered worden vanwege de stabiliteit van het financiële systeem maar men kan zich afvragen of de Nederlandse overheid niet teveel betaald heeft voor het kopen en revitaliseren van ABN AMRO als systeembank. Mee eens In redelijke mate

Stelling 4

Na een bankencrisis is een snelle aanpassing in de financiële huishouding van het bankwezen te prefereren boven een geleidelijke aanpak waarbij banken meerdere jaren de tijd krijgen om orde op zaken te stellen.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Mee eens In zeer hoge mate De Commissie-Wijffels (Commissie Structuur Nederlandse Banken) heeft belangrijke aanbevelingen over concurrentie, dienstbaarheid, governance, woningmarkt, kapitaaleisen en structuurhervormingen waarvan vele aanbevelingen nog uitgevoerd moeten gaan worden. Mee eens In redelijke mate

Stelling 5

De afgesproken aanscherpingen in regelgeving zijn voldoende om het Nederlandse bankwezen financieel gezond te maken.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Mee eens In zeer hoge mate Ik maak mij grote zorgen over de opeenstapeling van regelgeving, kapitaaleisen (inclusief leverage ratio) en bankenbelasting (DGS) die ten koste gaan van hypotheekverstrekking aan huishoudens en kredietverlening met name aan het midden- en kleinbedrijf. Oneens In redelijke mate
Modellen in de economische politiek
25 jan 2016

Stelling 1

Bij de besluitvorming over het economisch beleid in Nederland laten politici zich meer leiden door ideologie en opportunisme dan door empirische, kwantitatieve inzichten vanuit de economische wetenschap.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Zeer mee eens In zeer hoge mate De meeste politici gebruiken empirische, kwantitatieve inzichten vanuit de economische wetenschap als deze inzichten opportuun en overeenkomstig hun ideologie zijn. It is as background music: you put it on when you like it and off when you don't like it! Mee eens In redelijke mate

Stelling 2

Het voorspellen van de economie op de lange termijn met macro-econometrische modellen is een zinloze exercitie.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Zeer mee eens In zeer hoge mate Macro-econometrische modellen zijn met grote onzekerheden omgeven en kunnen slechts voorspellingen op (zeer) korte termijn doen en kunnen geen voorspellingen op (middel)lange termijn te doen. De interacties tussen economische subjecten zijn te onzeker. Eens noch oneens In redelijke mate

Stelling 3

De invloed van CPB-analyses op het economisch beleid van de regering is te groot.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Zeer mee eens In zeer hoge mate De invloed van CPB-analyses en voorspellingen op het economisch beleid van de kabinet zijn veel te groot. Dat ligt niet aan het CPB dat de onzekerheidsmarges goed aangeeft maar aan politici die deze onzekerheidsmarges bewust of onbewust negeren. Eens noch oneens In redelijke mate
ABN AMRO naar de beurs
18 nov 2015

Stelling 1

De financiële sector is voldoende stabiel voor de verkoop van ABN AMRO.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Mee eens In zeer hoge mate Commissie Wijffels (waarvan ik lid was) heeft niet opgemerkt dat een minimale leverage ratio van van 3% te laag te vinden maar dat een verhoging van de leverage ratio in het kader van Basel 3 moet plaatsvinden om het level playing field niet te verstoren. Mee eens In redelijke mate

Stelling 2

Het is een goede zaak wanneer ABN AMRO weer geheel in handen komt van de private sector.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Mee eens In zeer hoge mate Commissie Maas (waarvan ik lid was) heeft voor de Code Banken geadviseerd om het interne toezicht (governance) bij de banken te versterken en de deskundigheid binnen de RvC te vergroten. Dat is bij ABN AMRO nog onvoldoende gebeurd (zie FD opinie 3-4-2015) Mee eens In redelijke mate

Stelling 3

ABN AMRO is financieel nog niet sterk genoeg om als zelfstandige partij mogelijke tegenslagen op te vangen met een leverage ratio van 3,5%.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Oneens In zeer hoge mate De leverage ratio van 3,5% moet niet alleen beoordeeld worden in internationaal perspectief (Basel 3) maar ook op basis van de risk appetite en het risk management van ABN AMRO dat toch redelijk gematigd is en dat vergelijkbaar is met een consumentenbank. Eens noch oneens In redelijke mate

Stelling 4

De staat had sterker moeten aandringen op het verhogen van de leverage ratio van ABN AMRO.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Oneens In zeer hoge mate Minister Dijsselbloem zou zich als voorzitter van de Eurogroep sterk moeten maken voor een verhoging van de leverage ratio in zowel Europees verband (CRD IV) als internationaal verband (Basel 3) om het level playing field voor ABN AMRO niet te verstoren. Mee eens In redelijke mate

Stelling 5

De rel rond de extra loonsverhoging van de top van ABN AMRO (van maart 2015) heeft de bank reputatieschade berokkend.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Mee eens In zeer hoge mate De rel rond de extra loonsverhoging van de top van ABN AMRO heeft de bank inderdaad reputatieschade berokkend maar moet vooral toegeschreven worden aan het gebrekkige interne toezicht (governance) door de RvC van ABN AMRO (zie FD opinie 3-4-2015). Mee eens In redelijke mate

Stelling 6

Als de staat ABN AMRO gunstig wil verkopen dan moet zij bereid zijn meteen haar meerderheidsaandeel uit handen te geven.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Mee eens In zeer hoge mate Het behouden van het meerderheidsaandeel door de staat zal de prijs die de staat voor ABN AMRO krijgt drukken: er bestaat een duidelijke afruil tussen de hoogte van de prijs en het behouden van controle door de staat (You cannot have your cake and eat it) Eens noch oneens In redelijke mate

Stelling 7

De staat heeft het goed gedaan als aandeelhouder van ABN AMRO.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Mee eens In zeer hoge mate De staat heeft het in het algemeen goed gedaan als aandeelhouder van ABN AMRO maar heeft nagelaten het interne toezicht (RvC) verder te versterken door juist meer deskundige en onafhankelijke commissarissen te benoemen (zie Commissie Maas en Code Banken). Eens noch oneens In redelijke mate
Ouderen aan het werk
14 okt 2015

Stelling 1

De combinatie van maatregelen die het huidige kabinet heeft genomen zal de werkloosheid onder vijftigplussers niet of nauwelijks verminderen.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Mee eens In hoge mate Instrumenten als de mobiliteitsbonus, proefplaatsing en no-risk polis WW zijn onvoldoende om de oudere werklozen weer aan het werk te krijgen gezien de lagere arbeidsproduktiviteit. Daarbij is het UWV een verkokerde bureaucratie die totaal ineffectief is. Mee eens In redelijke mate

Stelling 2

Het automatisme waarmee lonen alleen maar stijgen en niet dalen over een carrière is de grootste hinderpaal voor een duurzame inzet van ouderen op de arbeidsmarkt.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Mee eens In hoge mate Demotie moet bespreekbaar worden waarbij er ruimte moet blijven voor differentiatie tussen oudere werknemers op basis van hun individuele arbeidsproduktiviteit. Te vaak worden in de media alle oudere werknemers over één kam geschoren en dat is onterecht. Mee eens In redelijke mate

Stelling 3

Om de positie van oudere werklozen duurzaam te verbeteren moet worden overwogen om de hoogte van de werkloosheidsuitkeringen te laten dalen met de werkloosheidsduur.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Mee eens In hoge mate De koppeling van de hoogte van de werkloosheidsuitkeringen aan de werkloosheidsduur kan een financiële prikkel voor oudere werklozen zijn om werk te zoeken. Er moet wel ruimte blijven voor differentiatie tussen werklozen naar individuele omstandigheden. Eens noch oneens In redelijke mate
Eindeloze stagnatie
15 sep 2014

Stelling 1

De groeiperspectieven voor de eurozone zullen de komende tien jaar gematigd zijn, d.w.z. een jaarlijkse groei van maximaal 1 procent.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Zeer mee oneens In zeer hoge mate Er is geen enkele reden om aan te nemen dat er in de eurozone sprake zal zijn van eindeloze stagnatie. Essentieel is weliswaar dat Europese regeringen (bijv. Frankrijk en Italie) bereid zijn de noodzakelijke structurele hervormingen door te voeren.. Eens noch oneens In redelijke mate

Stelling 2

De groeiperspectieven voor de Nederlandse economie zullen de komende tien jaar gematigd zijn, d.w.z. een jaarlijkse groei van maximaal 1 procent.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Zeer mee oneens In zeer hoge mate In Nederland zijn inmiddels bescheiden structurele hervormingen op de arbeidsmarkt, woningmarkt, pensioenen en sociale zekerheid doorgevoerd maar dient het belastingstelsel drastisch hervormd te worden. Gedacht kan worden aan bijv. een (sociale) vlaktaks. Eens noch oneens In redelijke mate

Stelling 3

Om de economie van de eurozone te stimuleren zou het een goede stap zijn wanneer de ECB haar inflatiedoelstelling verhoogt van 2% naar 4%.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Zeer mee oneens In zeer hoge mate Het verhogen van de inflatiedoelstelling van 2 naar 4 % is een slecht idee omdat het gevaar bestaat dat de acceleratie van de inflatie gaat doorschieten en daarnaast de druk op Europese regeringen om structurele hervormingen door te voeren zal afnemen. Oneens In redelijke mate
Toekomst pensioenstelsel
19 mei 2014

Stelling 1

Voor een houdbaar pensioenstelsel is het nodig dat de waarde van pensioenaanspraken van iedere generatie overeenkomt met het pensioenvermogen dat die generatie heeft opgebouwd.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Mee eens In hoge mate Voor een houdbaar pensioenstelsel moet daarnaast de solidariteit tussen de verschillende generaties voldoende overeind blijven. Elke generatie heeft naast de eerste en tweede pijler een eigen individuele verantwoordelijkheid voor de derde en vierde pijler Eens noch oneens In redelijke mate

Stelling 2

De toenemende flexibiliteit op de arbeidsmarkt maakt het onvermijdelijk dat op termijn ‘defined benefit’-pensioencontracten overgaan in ‘defined contribution’-pensioencontracten.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Mee eens In hoge mate De geleidelijke overgang van 'defined benefit' naar 'defined comtribution' pensioencontracten was reeds in gang gezet door de vergrijzing en de risicodeling door werknemers en zal versterkt worden door de toenemende flexibiliteit op de arbeidsmarkt. Eens noch oneens In redelijke mate
Sleutelen aan de inkomensverdeling?
3 mrt 2014

Stelling 1

De groei van de inkomensongelijkheid in Nederland is een verontrustende ontwikkeling.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Zeer mee eens In zeer hoge mate Mijn grootste zorg is dat de toekomende inkomensongelijkheid (on het bijzonder de verpauperde middenklasse) de sociale cohesie aantast en resulteert in meer politieke instabiliteit in ons land. Mee eens In redelijke mate

Stelling 2

Het verhogen van het toptarief inkomstenbelasting zal leiden tot een daling van het nationaal inkomen.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Zeer mee eens In zeer hoge mate Het toptarief is nu 52 proent en grijpt bij de middeninkomens aan en dreigde verder verhoogd te worden tot 59 procent, terwijl wij weten dat de kritische grens rondom 50 procent ligt. Eens noch oneens In redelijke mate

Stelling 3

Inkomenspolitiek is het meest effectief als het gericht is op het vergroten van de verdienmogelijkheden aan de onderkant van de samenleving.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Zeer mee eens In zeer hoge mate De beste oplossing is het invoeren van een (sociale) vlaktaks, evemtueel aangevuld met een negatieve inkomstenbelasting (onder het bijstandsniveau) waardoor er aan de onderkant van de samenleving meer prikkels worden gegeven. Mee eens In redelijke mate

Stelling 4

De positie van de middenklasse op de arbeidsmarkt* zal onder invloed van technologische vooruitgang sterk worden uitgehold. 

* Werknemers die geschoold doch routinematig werk verrichten.

Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Zeer mee eens In zeer hoge mate De positie van de middenklasse wordt niet alleen op de arbeidsmarkt door robotisering uitgehold maar staat ook zeer onder druk door toenemende lastenverzwaringen en afnemende publieke voorzieningen. De grens voor de middenklasse is reeds gepasseerd. Mee eens In redelijke mate
Robuuste banken
9 dec 2013

Stelling 1

De omvang van het Nederlandse bancaire systeem is te groot in relatie tot het bruto binnenlands product.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Zeer mee oneens In zeer hoge mate De stelling dat de omvang van de Nederlandse bancaire sector bepalend is voor de risicograad van deze sector is empirisch niet te onderbouwen. Grotere banken betekenen niet noodzakelijk meer risicovolle banken. Het gaat om het risk appetite van de banken. Mee eens In redelijke mate

Stelling 2

Ten einde de bankensector weer solide te maken moet de ‘leverage ratio’ (eigen vermogen gedeeld door totaal voor risico ongewogen activa) aanzienlijk hoger zijn dan de door het kabinet voorgestelde ratio van 4%.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Zeer mee oneens In zeer hoge mate Een aanzienlijke verhoging van de 'leverage ratio' zal nadelige gevolgen hebben voor de kredietverlening in het bijzonder voor het MKB. Daarnaast wordt het 'level-playing field' voor de Nederlandse banken ten opzichte van de buitenlandse banken verstoord. Mee eens In redelijke mate

Stelling 3

Universele banken, zoals ING en ABN AMRO, moeten worden opgesplitst in traditionele nutsbanken – waarbinnen betaal- en spaaractiviteiten (en geen speculatieve activiteiten) plaatsvinden – en risicovolle zakenbanken.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Zeer mee oneens In zeer hoge mate Volcker rule en Vickers principle blijken niet in de praktijk te werken. Verstandiger is om conform de Liikanen commissie een scheidingsverplichting vast te leggen voor de handelsactiviteiten van depositobanken als deze een bepaalde grens overschrijden. Eens noch oneens In redelijke mate
Migratie gewogen
28 okt 2013

Stelling 1

De Nederlandse economie heeft per saldo profijt (in termen van een hoger BBP) van vrij verkeer van werknemers binnen de Europese Unie.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Mee eens In hoge mate De Nederlandse economie zou baat hebben bij het stellen van meer eisen aan arbeidsmigranten zoals in het Verenigd Koninkrijk Mee eens In redelijke mate

Stelling 2

Het zijn vooral de laagst opgeleide werknemers die nadelen ondervinden van vrij verkeer van werknemers binnen de Europese Unie.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Mee eens In hoge mate Investeringen in omscholingstrajecten voor de laagst opgeleide werknemers moet een hoeksteen van het arbeidsmarktbeleid zijn. Mee eens In redelijke mate

Stelling 3

Volledig vrije migratie en de nationale welvaartsstaat, die aan alle ingezetenen genereuze bescherming biedt, staan op gespannen voet met elkaar.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Mee eens In hoge mate Mee eens In redelijke mate
Naar een houdbaar pensioenstelsel
23 sep 2013

Stelling 1

De maximale fiscaal gefaciliteerde pensioenopbouw dient te worden verlaagd van 2,25% naar 1,75% zoals voorgesteld door het kabinet Rutte.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Mee eens In hoge mate Graag zou ik van het kabinet Rutte II willen vernemen wat haar visie is op de houdbaarheid van ons pensioenstelsel, in het bijzonder op welke wijze de pensioenleeftijd in de toekomst gekoppeld wordt aan de verhoging van de levensverwachting. Eens noch oneens In redelijke mate

Stelling 2

Het delen van risico's met toekomstige generaties – die nu nog niet deelnemen aan de pensioenfondsen –  is een essentiële meerwaarde van het aanvullende pensioenstelsel.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Zeer mee eens In hoge mate Het grootste gevaar voor het pensioenstelsel is het wegvallen van de solidariteit tussen de generaties die altijd de basis is geweest voor ons kapitaaldekkingsstelsel. Deze solidariteit staat onder grote druk en dreigt ons pensioenstelsel te ondergraven. Mee eens In redelijke mate

Stelling 3

Het pensioenbelang van werknemers wordt het beste gediend door verplichte aansluiting bij een pensioenfonds. 
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Zeer mee eens In hoge mate De ervaring met pensioenstelsels in andere landen leert ons dat de verantwoordelijkheid voor de aansluiting bij een pensioenfonds niet aan individuen kan worden overgelaten en dat de verplichte aansluiting bij een pensioenfonds de enige reele optie is. Mee eens In redelijke mate
Onconventionele oplossingen voor onconventionele tijden
27 mei 2013

Stelling 1

Het zou een stimulans voor de Nederlandse economie zijn als sociale partners zich hard maken voor een reële loonstijging.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Zeer mee oneens In zeer hoge mate Omdat Nederland een kleine en open economie is, zou een reele loonstijging in generieke zin heel onverstandig zijn. De causaliteit loopt van productiviteit naar reele lonen en niet anderom. De reele loonstijging moet de productiviteitsstijging volgen. Oneens In redelijke mate

Stelling 2

Het beleggen van pensioenfondsen in hypotheken – via obligaties uitgegeven door een nationale instelling die NHG-hypotheken financiert – is een oplossing die de Nederlandse economie structureel versterkt.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Zeer mee eens In zeer hoge mate Het beleggen door pensieonfondsen in minder risicovolle NHG-hypotheken is een goed plan om het binnenlands spaartekort van 450 miljard bij banken te verminderen, maar staat of valt met de mate van risico die de pensioenfondsen bereid zijn te accepteren. Eens noch oneens In redelijke mate
Een sobere of een royale overheid?
29 apr 2013

Stelling 1

Het (voorwaardelijk) uitschakelen* van de budgetdiscipline zal de Nederlandse economie in 2013 positief beïnvloeden.

* Door pas aanvullende bezuinigingsmaatregelen te nemen indien de MEV-raming (in september) van het CPB daartoe aanleiding geeft.

Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Zeer mee eens In zeer hoge mate Het kabinet mote zich niet geheel op bezuinigingen richten maar juist op structurele hervormingen van arbeidsmarkt, woningmarkt, gezongheidszorg en pensioenen. Hierdoor wordt niet alleen de teller van het begrotingstekort in % van bbp maar ook de noemer. Mee eens In redelijke mate

Stelling 2

Het kabinet biedt met zijn huidige begrotingsbeleid uitzicht op een structurele daling van de staatsschuldquote tot beneden het niveau van voor de crisis.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Zeer mee oneens In zeer hoge mate Het kabinet neemt onvoldoende structurele maatregelen waardoor het structurele begrotingstekort en staatsschuldquote op termijn daalt. Structurele hervormingen zorgen ervoor dat de dynamiek en productiviteit, en de economische groei op termijn toeneemt. Oneens In redelijke mate

Stelling 3

Voor de stabiliteit van de eurozone is het van belang dat alle lidstaten onverminderd vast blijven houden aan de afgesproken 3%- tekortnorm.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Zeer mee oneens In zeer hoge mate Door de opeeenvolgende recessies en het crisis management van het kabinet is het vetrouwen in de economie fundamenteel ondergraven. Door onverminderd vast te houden aan de 3% tekortnorm wordt de recessie alleen maar verder verergerd. Oneens In redelijke mate

Stelling 4

Voor de economische groeiperspectieven van de eurozone op middellange termijn is het van belang dat de tekortnorm veel meer ruimte moet bieden voor anticyclisch begrotingsbeleid.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Zeer mee eens In zeer hoge mate In tegenstelling tot wat de meeste politici denken bestaat de mogelijkheid van een anticysclisch begrotingsbeleid reeds binnen het Stabiliteits- en Groeipact door het belang van het structurele begrotingstekort (EMU-saldo) en van structurele hervormingen. Mee eens In redelijke mate
Hardnekkige milieudilemma’s
25 mrt 2013

Stelling 1

Het bevorderen van economische groei gaat in de praktijk ten koste van het behoud van het milieu.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Mee eens In redelijke mate Er zijn mogelijkheden om economische groei te koppelen aan investeringen in duurzame technologie. Duitsland is een voorbeeld van een land dat leidend op dit gebied is. Waarom stimuleert het kabinet Rutte II zo weinig investeringen in duurzame technologie? Eens noch oneens In redelijke mate

Stelling 2

De EU Emissions Trading System (ETS) kan slechts effectief een rol vervullen in de bestrijding van CO2-uitstoot als er een prijsvloer voor de CO2-emissieprijs wordt vastgesteld.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Mee eens In redelijke mate Eens noch oneens In geringe mate

Stelling 3

Ondanks het benadrukken van milieudoelstellingen door de overheid wordt in Nederland niet-duurzaam gedrag nog altijd beloond, en duurzaam gedrag bemoeilijkt.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Mee eens In redelijke mate Het kabinet Rutte II heeft ook op dit gebied een beleid van 'cheap talk'. De millieudoelstelimhgen van de overheid worden niet vertaald in de beloning van duurzaam gedrag door bedrijven en burgers. Het millieubeleid is vooral defensief en niet offensief. Mee eens In redelijke mate

Stelling 4

Wanneer overheden overgaan tot het publiceren van een Groen BNP zullen politici en beleidsmakers zich meer inspannen voor het behoud van het milieu en het beperken van de opwarming van de aarde.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Zeer mee oneens In redelijke mate Het publiceren van een grien BNP of BBP zal geen enkel effect op duurzaamheid hebben zolang er geen prikkels aan gekoppeld worden. Duurzaam gedrag door bedrijven en burgers moet beloond worden. Eens noch oneens In redelijke mate
Hoe trekken we de woningmarkt vlot?
25 feb 2013

Stelling 1

Door het verhogen van de huurprijzen komt een doorstroming – van huursector naar koopsector – op de woningmarkt op gang.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Mee eens In redelijke mate Mee eens In redelijke mate

Stelling 2

Het pakket aan maatregelen in het woningakkoord leidt ertoe dat de woningmarkt de komende twee jaar merkbaar zal herstellen, in termen van stabilisering van huizenprijzen, meer woningtransacties en bouwactiviteiten.

Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Zeer mee oneens In redelijke mate Oneens In redelijke mate
Zorgen om de zorg van morgen
21 jan 2013

Stelling 1

Voor de financiële houdbaarheid van het zorgstelsel is de combinatie van een kleiner basispakket en hogere eigen bijdragen van patiënten onontkoombaar.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Zeer mee eens In hoge mate Door de vooruitgang van de medische wetenschap en de vergrijzing zal de vraag naar zorg in kwaliteit en kwantiteit alleen maar verder toenemen waardoor een kleiner basispakket en eigen bijdragen onvermijdelijk zijn. Mee eens In redelijke mate

Stelling 2

Samenwerking tussen zorgaanbieders moet bij handhaving van de mededingingswet door de NMA worden ontzien.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Mee eens In hoge mate Oneens In redelijke mate

Stelling 3

Het is in het belang van een houdbaar zorgstelsel als alle medisch specialisten in loondienst komen van het ziekenhuis.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Zeer mee eens In hoge mate Medisch specialisten moeten allen in loondienst komen omdat er gebleken is dat medisch specialisten in loondienst de helft kosten van medisch specialisten in maatschappen. Bovendien dient de overmedicatie door specialisten teruggedrongen te worden. Mee eens In redelijke mate
Dynamiek in de polder
17 dec 2012

Stelling 1

Het topsectorenbeleid van het kabinet-Rutte II, dat gericht is op het versterken van de positie van sectoren waarin Nederland wereldwijd uitblinkt, zal een substantiële bijdrage leveren aan het vergroten van de innovatiekracht van Nederland.
Noot: het instrument waarmee het topsectorenbeleid wordt gestuurd is door overheid, bedrijfsleven, universiteiten en onderzoekscentra in topsectoren samen te laten werken aan kennis en innovatie. Een en ander wordt vastgelegd in innovatiecontracten. Meer informatie via de website van de Rijksoverheid.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Zeer mee oneens In zeer hoge mate De overheid moet innovatie door het bedrijfsleven, universiteiten en onderzoekscentra niet proberen te sturen maar slechts te faciliteren. Het topsectorenbeleid steunt de winnaars en niet de uitdagers. Oneens In redelijke mate

Stelling 2

Een versoepeling en vereenvoudiging van het ontslagrecht zal de allocatie van arbeid bevorderen, d.w.z. mensen komen vaker of sneller dan voorheen op de plek waar hun kwaliteiten het best tot hun recht komen.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Mee eens In hoge mate De versoepeling van het ontslagrecht moet wel ingebed worden in een stelsel waarin werkgevers en werknemers verplicht worden zo spoedig mogelijk een nieuwe baan voor de werkloze te vinden (volgens het Deense model). Mee eens In redelijke mate

Stelling 3

Door een versoepeling en vereenvoudiging van het ontslagrecht zal de werkloosheid onder oudere werknemers (50 jaar en ouder) op korte termijn stijgen.
Noot: bij een korte termijn moet men hier denken aan een periode van 1 tot 4 jaar na invoering van de hervorming van het ontslagrecht.

Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Mee eens In hoge mate Daarom zal de overheid fors moeten investeren in de omscholing van oudere werknemers. Het regeerakkoord van het kabinet Rutte II is hier nogal vaag over. Mee eens In redelijke mate
Economische politiek in crisistijd
19 nov 2012

Stelling 1

Herverdeling van inkomen dient niet via (deels) publiek gefinancierde voorzieningen (zoals zorg, sociale woningbouw en kinderopvang) plaats te vinden maar via het belastingstelsel.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Zeer mee eens In hoge mate Dit geldt eveneens voor een inkomensafhankelijk eigen risico! Zeer mee eens In redelijke mate

Stelling 2

De voorgenomen reductie van overheidsuitgaven en lastenverzwaringen van het kabinet-Rutte II zullen leiden tot een langdurige stagnatie van economische groei waardoor de gewenste reductie van het begrotingstekort niet wordt gehaald.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Zeer mee eens In hoge mate Het kabinet Rutte-II heeft niet gekozen voor die srtucturele hervormingen die de economische groei en werkgelegenheid stimuleren. Eens noch oneens In redelijke mate