Bas van der Klaauw

Economenpanel, Redactie
Vrije Universiteit Amsterdam en Tinbergen Instituut
Bas van der Klaauw image
Bas van der Klaauw

Bas van der Klaauw is hoogleraar aan de afdeling algemene economie van de Vrije Universiteit. Daarnaast is hij verbonden aan het Tinbergen Instituut. Zijn onderzoek is voornamelijk empirisch en betreft de micro-economische analyse van de arbeidsmarkt, onderwijs en gezondheid. In 2008 ontving hij een ERC Starting Grant ter waarde van 550,000 euro voor onderzoek naar de evaluatie van activerend arbeidsmarktbeleid. Sinds 2009 is hij co-editor van Labour Economics, het belangrijkste Europese journal op het gebied van arbeidsmarkteconomie. Hij is in 2000 cum laude gepromoveerd aan de Vrije Universiteit.

Me Judice Economenpanel: resultaten voor Bas van der Klaauw

Flexibilisering op de arbeidsmarkt
3 jul 2017

Stelling 1

Flexibilisering van de arbeidsmarkt is een onvermijdelijk gevolg van globalisering en technologische ontwikkeling.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Eens noch oneens In geringe mate Mijn idee is dat er meer ontwikkelingen zijn die de arbeidsmarkt veranderd hebben. Geen idee of globalisering en technologische ontwikkeling belangrijk zijn dan bijvoorbeeld overheidsbeleid. Eens noch oneens In redelijke mate

Stelling 2

De groei van flexibel werk in Nederland wordt vooral veroorzaakt door het grote verschil in (ontslag)bescherming tussen vaste en tijdelijke contracten.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Eens noch oneens In hoge mate Ontslagbescherming is niet de enige factor. Het risico van loondoorbetaling bij ziekte is bijvoorbeeld een andere factor. Mee eens In redelijke mate

Stelling 3

Flexibilisering leidt tot een ongewenste tweedeling van de arbeidsmarkt, waarbij werk- en inkomensonzekerheid grotendeels door de flexwerkers wordt gedragen. 
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Zeer mee eens In zeer hoge mate De meest kwetsbare groepen (laag opgeleiden) hebben maar heel beperkt uitzicht op vaste banen. Baanzekerheid is er voornamelijk voor de hoger opgeleiden die vanwege hun opleiding toch al betere perspectieven hebben. Mee eens In redelijke mate

Stelling 4

De beste manier om een tweedeling tussen vaste krachten en flexwerkers te voorkomen is de introductie van een contract waarbij de ontslagbescherming van een werknemer geleidelijk oploopt met het aantal dienstjaren.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Oneens In hoge mate Alleen beperkt rommelen aan de ontslagbescherming gaat niet werken. Er moet een veel lager maximum komen aan ontslagkosten en het financiële risico van ziekteverzuim moet lager. Alleen dan komen vaste banen weer in zicht voor de lager opgeleiden. Eens noch oneens In redelijke mate
De ‘wisdom of the crowd’ in de wetenschap
22 mei 2017

Stelling 1

De collectieve rationaliteit van individuele wetenschappers om onderzoeksgeld te investeren werkt net zo goed als de rationaliteit van wetenschappers verzameld in commissies van nationale wetenschappelijke onderzoeksorganisaties.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Geen mening Vraag is een beetje welke wetenschappers geld krijgen om te verdelen. Mee eens In redelijke mate

Stelling 2

De allocatie van geld voor wetenschappelijk onderzoek in Nederland gaat gepaard met hoge (bureaucratische) kosten voor zowel indieners als referenten.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Zeer mee eens In hoge mate Zeer mee eens In hoge mate

Stelling 3

Een organisatie als NWO doet er goed aan om een experiment uit te voeren waarbij het onderzoeksgeld via individuele beslissingen van wetenschappers wordt verdeeld (à la het Bollen/Scheffer voorstel).
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Eens noch oneens In redelijke mate Dan zou ik ook verdeling van onderzoeksgeld op basis van achterafbeloning van prestaties mee willen nemen. Mee eens In redelijke mate
AOW-hervormingen ter discussie
5 mrt 2017

Stelling 1

Het terugbrengen van de AOW-leeftijd naar 65 jaar – binnen een AOW-stelsel dat een welvaartsvaste uitkering biedt – is een stap die negatieve macro-economische gevolgen heeft.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Zeer mee eens In hoge mate Het aantal ouderen per werkende is de laatste decennia gestegen. Mee eens In hoge mate

Stelling 2

Het flexibiliseren van de AOW-leeftijd, waarbij uitstappen op 65 op (actuarieel neutrale wijze) mogelijk is, is een wenselijke aanvulling op de huidige AOW-wet.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Mee eens In hoge mate Misschien ook nadenken of AOW-leeftijd afhankelijk zou moeten zijn van individuele levensverwachting (op basis van een paar kenmerken zoals opleiding). Mee eens In redelijke mate

Stelling 3

Het tempo waarin de AOW-leeftijd wordt verhoogd is te hoog en onzeker voor burgers om rekening mee te houden in hun persoonlijke planning voor werk en pensioen.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Oneens In hoge mate Het AOW-dossier is door de politiek te lang doorgeschoven totdat het echt urgent werd. Daarmee is een langzamere aanpassing uitgesloten, ondanks dat dat beter geweest was voor burgers. Oneens In hoge mate
De economische politiek van Trump
23 jan 2017

Stelling 1

Als alle “Seven actions to protect American workers” in Trumps 100-dagen plan worden uitgevoerd dan zal dit beleid waarschijnlijk de economische positie van de Amerikaanse middenklasse in de komende tien jaar verbeteren.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Geen mening Ik heb mij hier niet echt in verdiept. Oneens In redelijke mate

Stelling 2

Met de handelsbeschermende en immigratiebeperkende maatregelen die Trump voorstaat luidt hij het einde van de globalisering in.

Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Mee eens In geringe mate Eens noch oneens In redelijke mate

Stelling 3

De plannen van Trump, waaronder de aangekondigde investeringen in de verouderde infrastructuur, luiden een nieuwe periode van sterke economische groei in de VS in.

Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Eens noch oneens In geringe mate Het lijkt mij niet dat (sterke) economische groei alleen afhankelijk is van infrastructurele investeringen. Eens noch oneens In redelijke mate

Stelling 4

De Amerikaanse democratie met al zijn ‘checks and balances’ is sterk genoeg en zal daarom geen schade ondervinden van de bestuursstijl en ideeën van Donald Trump.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Oneens In geringe mate De president is de machtigste persoon in de VS, dus deze zal altijd invloed hebben en zijn stempel op beleid drukken. Oneens In geringe mate
Lessen van de crisis
16 sep 2016

Stelling 1

Ik heb vertrouwen in de stabiliteit van het Nederlandse financiële systeem.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Oneens In geringe mate Eens noch oneens In redelijke mate

Stelling 2

De zakenbank Lehman Brothers had in september 2008 moeten worden gered door de Amerikaanse overheid.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Geen mening Niemand kent de counterfactual. Eens noch oneens In redelijke mate

Stelling 3

ABN Amro is in 2008 terecht gered door de Nederlandse overheid.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Zeer mee eens In geringe mate ABN Amro is in tegenstelling to Lehman Brothers voornamelijk een consumentenbank. Mee eens In redelijke mate

Stelling 4

Na een bankencrisis is een snelle aanpassing in de financiële huishouding van het bankwezen te prefereren boven een geleidelijke aanpak waarbij banken meerdere jaren de tijd krijgen om orde op zaken te stellen.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Mee eens In zeer geringe mate Crisis sukkelt nu al jaren door en er zijn nog steeds probleembanken en banken met lage kapitaalratio's. Snelle aanpak had misschien op korte termijn meer pijn gedaan, maar op lange termijn meer zekerheid geboden. Mee eens In redelijke mate

Stelling 5

De afgesproken aanscherpingen in regelgeving zijn voldoende om het Nederlandse bankwezen financieel gezond te maken.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Oneens In zeer geringe mate Ik geloof niet dat de bankierseed echt serieus genomen wordt. Daarnaast gaan kapitaalratio's maar langzaam omhoog en tot een te laag niveau. Investmentbanking is nog steeds niet totaal gesplitst van consumentenbanken. Oneens In redelijke mate
Het belang van het vrijhandelsverdrag TTIP
9 jun 2016

Stelling 1

Het is belangrijk voor de Nederlandse economie dat er een TTIP-akkoord komt.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Geen mening Ik ken de details van het verdrag niet, dus zou hooguit kunnen zeggen dat het opheffen van handelsbelemmeringen meestal wel positief uitpakt. Maar dat is te weinig voor een mening over TTIP. Mee eens In redelijke mate

Stelling 2

Een TTIP-akkoord zal een positief effect hebben op de Nederlandse arbeidsvoorwaarden (loon, ontslagbescherming, etc.).
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Geen mening Zie boven! En wat is positief effect op ontslagbescherming (meer of minder)? Eens noch oneens In redelijke mate

Stelling 3

Een TTIP-akkoord zal een negatief effect hebben op de Europese standaarden voor milieu, voedselveiligheid en klimaat.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Geen mening Zie boven. Ik weet niet of en hoe dat geregeld is in TTIP. Eens noch oneens In redelijke mate

Stelling 4

De onderhandelingen over TTIP moeten transparant zijn, zodat de Tweede Kamer, bedrijfsleven, vakbonden en maatschappelijke organisaties een rol kunnen spelen in dat proces.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Oneens In zeer geringe mate Ik weet niet wat transparant betekent, maar als het inhoudt dan iedereen op elk moment kan meepraten, dan is de kans klein dat er ooit een akkoord komt. Mee eens In redelijke mate

Stelling 5

Er moet een referendum komen over TTIP.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Oneens In geringe mate De opkomst bij referenda is zo laag dat de meerwaarde ervan ontbreekt. Zeer mee oneens In redelijke mate

Stelling 6

Het is beter om een ‘TTIP light’-akkoord* te bereiken in plaats van een alomvattend TTIP-akkoord.

[*] TTIP light’ is een handelsverdrag waar men louter naar traditionele handelsbeperkingen kijkt, zoals invoertarieven, dumping, kwantitatieve invoerbeperkingen. Controversiële issues, zoals milieu- en klimaatnormen en bescherming van investeerders, worden van de tafel gehaald.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Geen mening Eens noch oneens In redelijke mate
Modellen in de economische politiek
25 jan 2016

Stelling 1

Bij de besluitvorming over het economisch beleid in Nederland laten politici zich meer leiden door ideologie en opportunisme dan door empirische, kwantitatieve inzichten vanuit de economische wetenschap.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Oneens In geringe mate Ik weet weinig van politieke besluitvorming. Maar empirisch microeconometrisch onderzoek wordt door ministeries en andere overheidsinstellingen erg serieus genomen, dus zal ook wel van invloed zijn op besluitvorming. Mee eens In redelijke mate

Stelling 2

Het voorspellen van de economie op de lange termijn met macro-econometrische modellen is een zinloze exercitie.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Oneens In hoge mate De voorspelling zelf is waardeloos omdat het uit gaat van gelijkblijvende omstandigheden en zelfs dan de onzekerheid groot is. Maar het vergelijken van voorspellingen bij verschillende beleidskeuzes geeft wel nuttig inzicht over de beleidskeuzes. Eens noch oneens In redelijke mate

Stelling 3

De invloed van CPB-analyses op het economisch beleid van de regering is te groot.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Zeer mee oneens In hoge mate CPB geeft gestructureerde analyse van voor- en nadelen van beleid. Dat disciplineert beleidsmakers op een nuttige manier. Eens noch oneens In redelijke mate
ABN AMRO naar de beurs
18 nov 2015

Stelling 1

De financiële sector is voldoende stabiel voor de verkoop van ABN AMRO.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Oneens In zeer geringe mate Mijn gevoel zegt dat de financiële sector nog niet stabiel is. Er zijn nog teveel grote banken met te kleine buffers en veel banken combineren nog te veel activiteiten. Maar ik denk dat allereerst moet worden gekeken of ABN-AMRO voldoende gezond is. Mee eens In redelijke mate

Stelling 2

Het is een goede zaak wanneer ABN AMRO weer geheel in handen komt van de private sector.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Mee eens In redelijke mate Op lange termijn is het onwenselijk dat de overheid eigenaar is van één van de belangrijkste banken. Maar ABN-AMRO moet wel eerst gezond zijn voordat het geprivatiseerd kan worden, anders moet de overheid later weer bijspringen. Mee eens In redelijke mate

Stelling 3

ABN AMRO is financieel nog niet sterk genoeg om als zelfstandige partij mogelijke tegenslagen op te vangen met een leverage ratio van 3,5%.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Mee eens In geringe mate Een leverage ratio van 3,5% is laag. Een hogere leverage ratio zou mij geruststellen, maar dat geldt niet alleen voor ABN-AMRO maar voor alle banken. Eens noch oneens In redelijke mate

Stelling 4

De staat had sterker moeten aandringen op het verhogen van de leverage ratio van ABN AMRO.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Mee eens In geringe mate Wat mij betreft moeten autoriteiten er naar streven activiteiten van banken veel meer te splitsen en de leverage ratio bij het consumenten deel sterk te verhogen. Mee eens In redelijke mate

Stelling 5

De rel rond de extra loonsverhoging van de top van ABN AMRO (van maart 2015) heeft de bank reputatieschade berokkend.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Mee eens In zeer geringe mate Commentaar lijkt mij onnodig! Mee eens In redelijke mate

Stelling 6

Als de staat ABN AMRO gunstig wil verkopen dan moet zij bereid zijn meteen haar meerderheidsaandeel uit handen te geven.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Mee eens In zeer geringe mate De overheid moet ABN-AMRO in z'n geheel verkopen als de bank voldoende gezond is. Eens noch oneens In redelijke mate

Stelling 7

De staat heeft het goed gedaan als aandeelhouder van ABN AMRO.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Mee eens In zeer geringe mate Klanten hebben geen schade geleden, de bank bestaat nog en er is redelijke rust geweest. Daarnaast is er in de concurrentie met andere banken geen misbruik gemaakt van de status van staatsbank. Eens noch oneens In redelijke mate
Ouderen aan het werk
14 okt 2015

Stelling 1

De combinatie van maatregelen die het huidige kabinet heeft genomen zal de werkloosheid onder vijftigplussers niet of nauwelijks verminderen.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Zeer mee eens In zeer hoge mate Als er al effect is, dan zal de gemiddelde werkloosheidsduur met een paar dagen afnemen. Dat kan voldoende zijn om de kosten terug te verdienen met bespaarde uitkeringen. Maar het effect zal niet zichtbaar zijn in het werkloosheidspercentage. Mee eens In redelijke mate

Stelling 2

Het automatisme waarmee lonen alleen maar stijgen en niet dalen over een carrière is de grootste hinderpaal voor een duurzame inzet van ouderen op de arbeidsmarkt.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Mee eens In hoge mate De automatische loonstijgingen werken verstorend. Ik weet alleen niet of het de grootste hinderpaal is, ook het pensioenstelsel, ontslagrecht en de sociale zekerheid beperken mobiliteit van ouderen. Mee eens In redelijke mate

Stelling 3

Om de positie van oudere werklozen duurzaam te verbeteren moet worden overwogen om de hoogte van de werkloosheidsuitkeringen te laten dalen met de werkloosheidsduur.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Zeer mee eens In zeer hoge mate Het is belangrijk dat instituties zodanig vormgegeven zijn dat werken financieel aantrekkelijk is. Langdurig hoge uitkeringen beperken dat en stimuleren langdurige werkloosheid. Eens noch oneens In redelijke mate
Eindeloze stagnatie
15 sep 2014

Stelling 1

De groeiperspectieven voor de eurozone zullen de komende tien jaar gematigd zijn, d.w.z. een jaarlijkse groei van maximaal 1 procent.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Geen mening Ik ben geen macro-econoom en heb geen ervaring met groeimodellen. Eens noch oneens In redelijke mate

Stelling 2

De groeiperspectieven voor de Nederlandse economie zullen de komende tien jaar gematigd zijn, d.w.z. een jaarlijkse groei van maximaal 1 procent.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Geen mening Eens noch oneens In redelijke mate

Stelling 3

Om de economie van de eurozone te stimuleren zou het een goede stap zijn wanneer de ECB haar inflatiedoelstelling verhoogt van 2% naar 4%.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Oneens In zeer geringe mate De inflatie ligt onder de 1%, dus doelstelling van 2% wordt al niet gehaald. Waarom de doelstelling nog onbereikbaarder maken, terwijl ECB de rente niet verder kan verlagen. Beetje extra inflatie helpt natuurlijk wel bij saneren schulden. Oneens In redelijke mate
Toekomst pensioenstelsel
19 mei 2014

Stelling 1

Voor een houdbaar pensioenstelsel is het nodig dat de waarde van pensioenaanspraken van iedere generatie overeenkomt met het pensioenvermogen dat die generatie heeft opgebouwd.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Eens noch oneens In redelijke mate Er moeten geen erg grote verschillen komen, maar dat gebeurt met individuele spaarpotjes (+ verzekeringselement) ook minder snel. Eens noch oneens In redelijke mate

Stelling 2

De toenemende flexibiliteit op de arbeidsmarkt maakt het onvermijdelijk dat op termijn ‘defined benefit’-pensioencontracten overgaan in ‘defined contribution’-pensioencontracten.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Zeer mee eens In redelijke mate Pensioenfondsen moeten voor iedereen toegankelijk zijn en pensioenregels mogen arbeidsmarktmobiliteit niet beperken. Iedereen (werknemer, zzp-er, etc) moet zijn eigen pensioenfonds kunnen kiezen (binnen verplicht sparen), dus soort defined contribution. Eens noch oneens In redelijke mate
Sleutelen aan de inkomensverdeling?
3 mrt 2014

Stelling 1

De groei van de inkomensongelijkheid in Nederland is een verontrustende ontwikkeling.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Mee eens In redelijke mate Aan de onderkant van de arbeidsmarkt zijn steeds meer mensen die in marginale banen werken en daarom weinig inkomenszekerheid hebben. Mee eens In redelijke mate

Stelling 2

Het verhogen van het toptarief inkomstenbelasting zal leiden tot een daling van het nationaal inkomen.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Mee eens In redelijke mate Het verhogen van het toptarief heeft consequenties voor arbeidsaanbodbeslissingen en kan ook leiden tot belastingsvlucht. Het zal weinig opleveren. Eens noch oneens In redelijke mate

Stelling 3

Inkomenspolitiek is het meest effectief als het gericht is op het vergroten van de verdienmogelijkheden aan de onderkant van de samenleving.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Oneens In hoge mate Vergroten van verdienmogelijkheden aan de onderkant is erg lastig. Beter zijn heffingskortingen die werken lonender maken. Versoepel daarnaat ontslagrecht zodat de onderkant uitzicht krijgt op een vaste baan i.p.v. vage contracten en uitzendwerk. Mee eens In redelijke mate

Stelling 4

De positie van de middenklasse op de arbeidsmarkt* zal onder invloed van technologische vooruitgang sterk worden uitgehold. 

* Werknemers die geschoold doch routinematig werk verrichten.

Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Mee eens In redelijke mate Door alle (internationale) ontwikkelingen verdwijnen steeds meer banen in het middensegment. Er komt daarom steeds meer druk op de onderkant van de arbeidsmarkt en het wordt steeds moeilijker om vanuit daar door te groeien. Mee eens In redelijke mate
Robuuste banken
9 dec 2013

Stelling 1

De omvang van het Nederlandse bancaire systeem is te groot in relatie tot het bruto binnenlands product.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Oneens In geringe mate De bankensector is groot, maar ik weet niet of het te groot is. Dat laatste zou impliceren dat het zelfs met strikte regelgeving niet in de hand te houden is. Mee eens In redelijke mate

Stelling 2

Ten einde de bankensector weer solide te maken moet de ‘leverage ratio’ (eigen vermogen gedeeld door totaal voor risico ongewogen activa) aanzienlijk hoger zijn dan de door het kabinet voorgestelde ratio van 4%.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Zeer mee eens In geringe mate Mee eens In redelijke mate

Stelling 3

Universele banken, zoals ING en ABN AMRO, moeten worden opgesplitst in traditionele nutsbanken – waarbinnen betaal- en spaaractiviteiten (en geen speculatieve activiteiten) plaatsvinden – en risicovolle zakenbanken.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Mee eens In zeer geringe mate Eens noch oneens In redelijke mate
Migratie gewogen
28 okt 2013

Stelling 1

De Nederlandse economie heeft per saldo profijt (in termen van een hoger BBP) van vrij verkeer van werknemers binnen de Europese Unie.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Mee eens In zeer geringe mate Ik denk dat vrij verkeer van werknemers het voor bedrijven makkelijker maakt werknemers aan te nemen en dat dit bedrijvigheid ten goede komt, maar ik ken de literatuur hierover onvoldoende. Mee eens In redelijke mate

Stelling 2

Het zijn vooral de laagst opgeleide werknemers die nadelen ondervinden van vrij verkeer van werknemers binnen de Europese Unie.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Eens noch oneens In zeer geringe mate Mijn gevoel is dat het voornamelijk om het middensegment op de arbeidsmarkt gaat. Maar omdat het daar druk wordt, omstaat er misschien wel verdringing naar de onderkant. Mee eens In redelijke mate

Stelling 3

Volledig vrije migratie en de nationale welvaartsstaat, die aan alle ingezetenen genereuze bescherming biedt, staan op gespannen voet met elkaar.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Eens noch oneens In redelijke mate Met de huidige instituties wel, maar die zijn verouderd en niet toegerust op de modernere mobielere arbeidsmarkt. Mee eens In redelijke mate
Naar een houdbaar pensioenstelsel
23 sep 2013

Stelling 1

De maximale fiscaal gefaciliteerde pensioenopbouw dient te worden verlaagd van 2,25% naar 1,75% zoals voorgesteld door het kabinet Rutte.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Eens noch oneens In redelijke mate Liever een maximum op het bedrag van de pensioenopbouw. Dan worden alleen pensioenen tot een bepaald maximum fiscaal gefaciliteerd. Lage en midden inkomen behouden een goed pensioen. Hoge inkomens moeten aanvullingen buiten fiscale faciliteiten regelen. Eens noch oneens In redelijke mate

Stelling 2

Het delen van risico's met toekomstige generaties – die nu nog niet deelnemen aan de pensioenfondsen –  is een essentiële meerwaarde van het aanvullende pensioenstelsel.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Zeer mee oneens In redelijke mate Als ik heel cynisch ben, heb ik er niet veel vertrouwen in dat er in het huidige systeem voldoende over blijft voor een goed pensioen voor de volgende generaties. Liever persoonlijke spaarpotjes, waardoor iedereen kan deelnemen bij grote pensioenfondsen. Mee eens In redelijke mate

Stelling 3

Het pensioenbelang van werknemers wordt het beste gediend door verplichte aansluiting bij een pensioenfonds. 
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Mee eens In redelijke mate Maar dan wel verplichte aansluiting bij een pensioenfonds die elke werknemer zelf mag kiezen (dus niet door werkgever/sector bepaald). Als werknemers die van baan switchen altijd bij hetzelfde pensioenfonds kunnen blijven, wordt mobiliteit niet ontmoedigd Mee eens In redelijke mate
Onconventionele oplossingen voor onconventionele tijden
27 mei 2013

Stelling 1

Het zou een stimulans voor de Nederlandse economie zijn als sociale partners zich hard maken voor een reële loonstijging.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Zeer mee oneens In hoge mate Er is momenteel voldoende aanbod van arbeid, maar onvoldoende vraag. Het verhogen van lonen maakt deze discrepantie alleen maar groter. Daarnaast wordt het gebrek aan consumentenbestedingen gedreven door onzekerheid veroorzaakt door onduidelijk beleid. Oneens In redelijke mate

Stelling 2

Het beleggen van pensioenfondsen in hypotheken – via obligaties uitgegeven door een nationale instelling die NHG-hypotheken financiert – is een oplossing die de Nederlandse economie structureel versterkt.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Zeer mee oneens In redelijke mate Was het verpakken en doorverkopen van hypotheken niet de bron van de huidige crisis? Een goed alternatief voor het desastreuze Blok-hypothekenplan lijkt mij vele malen zinvoller. Eens noch oneens In redelijke mate
Een sobere of een royale overheid?
29 apr 2013

Stelling 1

Het (voorwaardelijk) uitschakelen* van de budgetdiscipline zal de Nederlandse economie in 2013 positief beïnvloeden.

* Door pas aanvullende bezuinigingsmaatregelen te nemen indien de MEV-raming (in september) van het CPB daartoe aanleiding geeft.

Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Eens noch oneens In geringe mate Bezuinigen om het bezuinigen lijkt mij momenteel niet heel zinvol. Er zijn echter nog wel wat markten waarop hervormingen noodzakelijk zijn. Mee eens In redelijke mate

Stelling 2

Het kabinet biedt met zijn huidige begrotingsbeleid uitzicht op een structurele daling van de staatsschuldquote tot beneden het niveau van voor de crisis.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Geen mening Oneens In redelijke mate

Stelling 3

Voor de stabiliteit van de eurozone is het van belang dat alle lidstaten onverminderd vast blijven houden aan de afgesproken 3%- tekortnorm.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Oneens In geringe mate De 3%-norm is voor veel landen momenteel onhaalbaar. Zou meer streven voor toekomst moeten zijn en dan is ook nog de vraag of 3% het juiste streven is. Oneens In redelijke mate

Stelling 4

Voor de economische groeiperspectieven van de eurozone op middellange termijn is het van belang dat de tekortnorm veel meer ruimte moet bieden voor anticyclisch begrotingsbeleid.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Mee eens In geringe mate Mee eens In redelijke mate
Hardnekkige milieudilemma’s
25 mrt 2013

Stelling 1

Het bevorderen van economische groei gaat in de praktijk ten koste van het behoud van het milieu.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Geen mening Ik ken de empirische literatuur hierover niet. Eens noch oneens In redelijke mate

Stelling 2

De EU Emissions Trading System (ETS) kan slechts effectief een rol vervullen in de bestrijding van CO2-uitstoot als er een prijsvloer voor de CO2-emissieprijs wordt vastgesteld.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Geen mening Eens noch oneens In geringe mate

Stelling 3

Ondanks het benadrukken van milieudoelstellingen door de overheid wordt in Nederland niet-duurzaam gedrag nog altijd beloond, en duurzaam gedrag bemoeilijkt.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Eens noch oneens In zeer geringe mate Lijkt me niet dat dit structureel gebeurt, maar er zijn voorbeelden waarin niet-duurzaam gedrag niet ontmoedigd wordt (bv bij energiegebruik). Mee eens In redelijke mate

Stelling 4

Wanneer overheden overgaan tot het publiceren van een Groen BNP zullen politici en beleidsmakers zich meer inspannen voor het behoud van het milieu en het beperken van de opwarming van de aarde.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Geen mening Het zou mooi zijn als het zo zou zijn, maar ik heb echt geen idee of dat ook zo is... Eens noch oneens In redelijke mate
Hoe trekken we de woningmarkt vlot?
25 feb 2013

Stelling 1

Door het verhogen van de huurprijzen komt een doorstroming – van huursector naar koopsector – op de woningmarkt op gang.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Mee eens In geringe mate Hogere huren, maakt huren minder aantrekkelijk. De vraag is alleen of er voldoende stabiliteit in het koopsegment zal komen, zodanig dat mensen willen overstappen naar een koophuis. Mee eens In redelijke mate

Stelling 2

Het pakket aan maatregelen in het woningakkoord leidt ertoe dat de woningmarkt de komende twee jaar merkbaar zal herstellen, in termen van stabilisering van huizenprijzen, meer woningtransacties en bouwactiviteiten.

Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Mee eens In geringe mate De maatregelen zien er redelijk uit. Maar de markt zal alleen herstellen als consumenten zullen geloven dat het overheidsbeleid niet snel weer zal veranderen. Oneens In redelijke mate
Zorgen om de zorg van morgen
21 jan 2013

Stelling 1

Voor de financiële houdbaarheid van het zorgstelsel is de combinatie van een kleiner basispakket en hogere eigen bijdragen van patiënten onontkoombaar.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Mee eens In hoge mate Eigen bijdragen zijn noodzakelijk voor de houdbaarheid, maar co-payments/remgelden zijn effectiever dan het huidige eigen risico (bv Rand-experiment). Of het basispakket kleiner moet, weet ik niet. Mee eens In redelijke mate

Stelling 2

Samenwerking tussen zorgaanbieders moet bij handhaving van de mededingingswet door de NMA worden ontzien.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Geen mening Oneens In redelijke mate

Stelling 3

Het is in het belang van een houdbaar zorgstelsel als alle medisch specialisten in loondienst komen van het ziekenhuis.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Mee eens In redelijke mate Specialistische zorg is core business van een ziekenhuis. Omdat een ziekenhuis een publieke functie heeft, is het vreemd dat dit extern ingekocht wordt in een markt met erg beperkte concurrentie. Mee eens In redelijke mate
Dynamiek in de polder
17 dec 2012

Stelling 1

Het topsectorenbeleid van het kabinet-Rutte II, dat gericht is op het versterken van de positie van sectoren waarin Nederland wereldwijd uitblinkt, zal een substantiële bijdrage leveren aan het vergroten van de innovatiekracht van Nederland.
Noot: het instrument waarmee het topsectorenbeleid wordt gestuurd is door overheid, bedrijfsleven, universiteiten en onderzoekscentra in topsectoren samen te laten werken aan kennis en innovatie. Een en ander wordt vastgelegd in innovatiecontracten. Meer informatie via de website van de Rijksoverheid.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Oneens In redelijke mate Beleidsmaker zijn onvoldoende in staat om te bepalen waar toekomstige innovatie zal plaatsvinden en het topsectoren beleid legt teveel restricties op die eerder beperkend zullen zijn. Oneens In redelijke mate

Stelling 2

Een versoepeling en vereenvoudiging van het ontslagrecht zal de allocatie van arbeid bevorderen, d.w.z. mensen komen vaker of sneller dan voorheen op de plek waar hun kwaliteiten het best tot hun recht komen.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Mee eens In hoge mate Als mobiliteit niet meer ontmoedigd wordt, dan zullen mensen sneller naar de plekken gaan waar ze het beste op hun plek zijn. Mee eens In redelijke mate

Stelling 3

Door een versoepeling en vereenvoudiging van het ontslagrecht zal de werkloosheid onder oudere werknemers (50 jaar en ouder) op korte termijn stijgen.
Noot: bij een korte termijn moet men hier denken aan een periode van 1 tot 4 jaar na invoering van de hervorming van het ontslagrecht.

Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Zeer mee oneens In hoge mate Oudere werknemers zijn productief dus nuttig voor bedrijven. Hooguit zal het loon-leeftijd profiel op den duur platter worden (zoals al het geval is in veel andere landen). Mee eens In redelijke mate
Economische politiek in crisistijd
19 nov 2012

Stelling 1

Herverdeling van inkomen dient niet via (deels) publiek gefinancierde voorzieningen (zoals zorg, sociale woningbouw en kinderopvang) plaats te vinden maar via het belastingstelsel.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Eens noch oneens In geringe mate Zolang er geen directe link is tussen arbeidsaanbod en de voorziening lijkt herverdeling via belastingen de voorkeur te hebben. Als deze link er wel is zoals bijvoorbeeld bij kinderopvang is er wel iets te zeggen voor koppeling van subsidie aan inkomen. Zeer mee eens In redelijke mate

Stelling 2

De voorgenomen reductie van overheidsuitgaven en lastenverzwaringen van het kabinet-Rutte II zullen leiden tot een langdurige stagnatie van economische groei waardoor de gewenste reductie van het begrotingstekort niet wordt gehaald.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Eens noch oneens In geringe mate Nederland is een open economie, dus de invloed van overheidsuitgaven en lastenverzwaringen is beperkt gegeven de invloed van het buitenland. Daarnaast is niet van alle (extra) uitgaven direct duidelijk dat ze een groot effect op groei hebben. Eens noch oneens In redelijke mate