Column: FNV heeft gelijk in loondiscussie

Column: FNV heeft gelijk in loondiscussie image
door 'Roel Wijnants'.
6 okt 2023

Terwijl de inflatie inmiddels gedaald is naar 0,2% legt de FNV in 2024 opnieuw looneisen op tafel die kunnen oplopen tot 14%. Werkgevers en sommige economen zijn bezorgd, maar vooralsnog hebben de loonstijgingen weinig kwaads aangericht.

Introductie

Net als iedereen werden de vakbonden in 2022 overvallen door de inflatiecijfers die na de Russische inval in Oekraïne omhoogschoten tot ver boven de 10%. Bij het een half jaar eerder opstellen van de looneis van 5% voor 2022 verwachtte de FNV nog dat het binnenhalen van die eis tot koopkrachtstijging zou leiden. Maar in de loop van 2022 werd duidelijk dat het dubbele nodig zou zijn om de koopkracht niet te laten afnemen. 

Looneisen van 10% of meer? Werkgevers en economische autoriteiten schrokken zich wild. Zijn dat soort eisen wel verantwoord? Volgens DNB-president Knot niet. Dergelijke  loonstijgingen zouden werkgevers moeten doorrekenen in de prijzen waarmee Nederland in een loonprijsspiraal terecht zou komen. Dat brengt alleen maar onheil, zo weten we uit de jaren zeventig, zo waarschuwde hij.

Loonstijgingen goed voor economie

Maar de FNV zet door. Volgens cao-coördinator Zakaria Boufangacha zijn de geëiste loonstijgingen niet alleen noodzakelijk om te voorkomen dat werknemers opdraaien voor de rekening van de inflatieschok. Het is ook nodig om de economie aan de praat te houden. Die is immers niet gebaat bij inzakkende bestedingen van huishoudens.

Al met al hebben de critici van het loonbeleid van de vakbonden vooralsnog het gelijk niet aan hun zijde.

Riekt een dergelijke redenering niet te veel naar het Keynesianisme uit de jaren zeventig? De loonstijgingen holden toen de winsten uit, met een diepe recessie en massawerkloosheid tot gevolg.

Zakaria Boufangacha wijst er terecht op dat het bedrijfsleven er bij de start van de huidige energiecrisis warmpjes bijzat. Het gedeelte van het nationale inkomen dat naar bedrijfswinsten gaat, lag begin 2022 ver boven het historisch gemiddelde en de arbeidsinkomensquote lag met 71,5% ver onder het vijftigjarig gemiddelde van (75,2%.) Als veel bedrijven werkelijk niet in staat zijn om hogere energiekosten en loonkosten door te rekenen aan hun klanten, zoals ondernemingskoepels beweren, kunnen de hogere kosten makkelijk opgevangen worden door wat in te teren op de hoge winsten, zo stelt de FNV.

Deze keer is anders

De cijfers laten zien dat de situatie in de jaren zeventig een andere was. Voorafgaande aan de eerste oliecrisis was de prijs van arbeid al meer opgelopen dan de afzetprijzen. Daardoor stonden de bedrijfswinsten fors onder druk, werd het voor bedrijven steeds onaantrekkelijker om te investeren en kromp de werkgelegenheid. Ook tijdens de oliecrisis in 1973/’74 bleef de prijs van arbeid harder stijgen dan de afzetprijzen, waardoor de winstgevendheid van bedrijven verder werd uitgehold. 

Daar is deze keer geen sprake van. Vooralsnog is de prijs van arbeid weliswaar fors opgelopen, maar minder dan de afzetprijzen. De winstgevendheid van het bedrijfsleven is in 2022 opgelopen in plaats van afgenomen! De investeringen komen dit jaar op hetzelfde niveau uit als in 2021, aan de vooravond van de energiecrisis.

Het CPB verwacht dat de looneis van 5 tot 14% die de FNV voor 2024 stelt, zal resulteren in een gemiddelde cao-loonstijging van 5,6%. Daardoor zal het deel van de nationale koek dat naar de kapitaalverschaffers gaat (kapitaalinkomensquote ) volgend jaar iets afnemen, maar zal per saldo nog net zoveel boven het langjarig gemiddelde liggen als aan de vooravond van de Russische inval in Oekraïne. Dat ondernemers, er, gemiddeld genomen, in geslaagd zijn om hun hoge winstmarges op peil te houden, is op zijn minst verrassend te noemen.

Het onheil uit de jaren zeventig is dan ook tot op heden uitgebleven. Omdat de winsten op peil zijn gebleven doen de investeringen en werkgelegenheid het gedurende deze energiecrisis veel beter dan in de jaren zeventig.

Al met al hebben de critici van het loonbeleid van de vakbonden vooralsnog het gelijk niet aan hun zijde.

Te citeren als

Raoul Leering, “Column: FNV heeft gelijk in loondiscussie”, Me Judice, 6 oktober 2023.

Copyright

De titel en eerste zinnen van dit artikel mogen zonder toestemming worden overgenomen met de bronvermelding Me Judice en, indien online, een link naar het artikel. Volledige overname is slechts beperkt toegestaan. Voor meer informatie, zie onze copyright richtlijnen.

Afbeelding
door 'Roel Wijnants'.

Ontvang updates via e-mail