Marktwerking, democratie en Twitter

Marktwerking, democratie en Twitter image
Afbeelding 'Twitter' door 'Esther Vargas'
22 jan 2021

Afgelopen week hebben onder meer Bondkanselier Angela Merkel en de Franse minister van Financiën Bruno Le Maire hun zorgen uitgesproken over de ban die sociale media afriepen over hun gebruikers. De uitgesproken zorgen houden echter geen rekening met het belang dat tech-bedrijven hechten aan het binden van en aantrekken van personeel. Niet de gebruiker van sociale media, maar de technisch getalenteerde medewerker is hun belangrijkste klant. De oproep van politici negeert ook dat in een democratische rechtstaat de rechterlijke macht de taak heeft ondermijnende Tweets aan te pakken.

Belangen tech-bedrijven

Kennelijk bestaat binnen deze bedrijven het besef dat de facilitering van de Trump campagne hen op lange termijn gaat schaden. Het doorsnijden van de banden door Twitter, Facebook en Amazon met deze campagne en andere gebruikers moet men zien in het licht van de bedrijfsidentiteit van bedrijven als Twitter, Amazon en Facebook. Het standpunt is niet geheel onredelijk als men zich bedenkt dat het ook in een democratie verboden is op te roepen tot een stormloop. Blijkens de koersdalingen van hun aandelen, zijn niet alle eigenaren van Twitter, Facebook en Amazon dezelfde mening toegedaan. Voor de bedrijfsleiding van deze bedrijven is echter duidelijk dat de bedrijven met de facilitering van de campagne slechter af is. De leiding accepteert dat deze keuze een reductie van het Twitterverkeer tot gevolg heeft. De aandeelhouders hebben vanuit dat standpunt gezien gelijk om Twitter, Facebook en Amazon een beursafstraffing te geven, hun rendement wordt ten slotte geërodeerd.

Aantrekken personeel

Men moet zich echter gelijktijdig realiseren dat de gebruiker niet de belangrijkste klant voor deze Tech-bedrijven is. De belangrijkste klant voor deze bedrijven is de Tech-werknemer die voor deze bedrijven de programma’s schrijft en de infrastructuur op gang houden die een enorm leger van gebruikers op de been kan brengen en houden.

Het lijkt erop dat niet alle werknemers van  genoemde bedrijven de keuze van hun leiding onderschrijven.

Hoe beter hun werk en hoe groter hun creativiteit, hoe meer gebruikers deze bedrijven aan zich weten te binden. Hun werk vormt voor bedrijven als Twitter en Amazon de langetermijnwaardedrijver. Als “hun” bedrijf de vrije loop laat aan oproepen tot geweld en de verspreiding van haat, bestaat er veel kans dat deze werknemers zich niet langer identificeren met de opvattingen en ontslag nemen hetgeen de bedrijfsvoering ernstig zou schaden. Voor de lange termijn willen Twitter, Facebook en Amazon naar huidige en toekomstige werknemers het signaal afgeven dat zij geen oproepen tot stormlopen op parlementen of haat toestaan op hun platform.

Het lijkt erop dat niet alle werknemers van genoemde bedrijven de keuze van hun leiding onderschrijven. Het sociale medium GAB claimt dat het open sollicitaties ontving van onder meer Twittermedewerkers op een inmiddels verwijderd bericht op Twitter. Zij claimen ook dat veel gebruikers van sociale media inmiddels van andere sociale media naar GAB zijn overgestapt.

Marktwerking

In dat licht lijkt de zorg over de ban van Twitter die Bondskanselier Merkel en de Franse minister van Financiën uitte overbodig. We zien immers dat de aanhangers van de door Twitter afgewezen ideeën een alternatieve outlet hebben. De vrije markt reguleert zichzelf, daar is geen overheid voor nodig. De vraag die echter voor de politici en magistratuur rest is zich te bedenken hoe toelating van het vrije woord zich verhoudt tot oproepen tot moord.

Conclusie

Oproepen tot stormloop, haat en moord zijn in onze democratieën verboden. Indien personen zich hieraan schuldig maken, kunnen zij op grond van hun uitspraak worden vervolgd. Indien platforms zulke oproepen toestaan, is het aan de magistratuur om het bedrijf achter het platform aan te pakken. Het is niet aan de politiek om deze bedrijven aan te spreken op de weigering van gebruikers van hun diensten, dat is hun goed recht en dient de democratie.

Te citeren als

Jan Bouwens, “Marktwerking, democratie en Twitter”, Me Judice, 22 januari 2021.

Copyright

De titel en eerste zinnen van dit artikel mogen zonder toestemming worden overgenomen met de bronvermelding Me Judice en, indien online, een link naar het artikel. Volledige overname is slechts beperkt toegestaan. Voor meer informatie, zie onze copyright richtlijnen.

Afbeelding
Afbeelding 'Twitter' door 'Esther Vargas'

Ontvang updates via e-mail