Moet KLM gered worden?

Moet KLM gered worden? image
Afbeelding 'KLM' door 'Victor'

De economische lock-down als gevolg van het coronavirus heeft tot ongekende steunpakketten geleid die in hoog tempo zijn ingevoerd. De inspanningen zijn gericht op het in stand houden van werkgelegenheid. Dit kan effectief zijn voor bedrijven en sectoren die een tijdelijke klap ondervinden en daarna weer relatief snel kunnen aantrekken. Voor het langdurig in stand houden van werkgelegenheid die anders zou verdwijnen is de steun minder geschikt. Roel Beetsma en Raymond Gradus vragen zich dan ook af of het wel een goed idee is om KLM te redden als dit wordt afgewogen tegen andere overheidsuitgaven.  

Dat de coronacrisis leidt tot structurele veranderingen in de economie lijkt onvermijdelijk. Digitalisering, video-vergaderen en thuiswerken krijgen een enorme impuls, en waarschijnlijk zal er in de toekomst minder gereisd worden, waardoor de trendgroei in het luchtverkeer gebroken of naar beneden gebogen wordt.

Wanneer KLM wordt gered, is bovendien de vraag of daarmee een duurzame levensvatbaarheid is gegarandeerd.                          

Als gevolg van de ontwikkelingen zit de KLM in ongelooflijk zwaar weer. Overleven zonder hulp van de overheid is uitgesloten. Met een faillissement van KLM zou een nationaal icoon verloren gaan. Dat KLM op de een of andere manier gered wordt, lijkt politiek noodzakelijk, maar de vraag is of het verstandig is voor de BV Nederland. Het zou gaan om bedragen van 2 tot 4 miljard euro. De middelen die aan een redding van KLM worden besteed moeten elders worden opgebracht, ofwel door uitgifte van extra staatsschuld die uiteindelijk moet worden afbetaald, ofwel door nu elders te bezuinigen.

Weliswaar wordt KLM gezien als een nationale kampioen, maar als we het bedrijf relateren aan de schaal van de Nederlandse economie en de ranglijst van grote Nederlandse bedrijven, dan is de omvang van KLM beperkt. In tegenstelling tot een aantal van onze grote tech-bedrijven, vertegenwoordigt KLM geen strategisch belang in termen van kennis en onderzoek dat verloren kan gaan. Wanneer KLM wordt gered, is bovendien de vraag of daarmee een duurzame levensvatbaarheid is gegarandeerd. Dat is bepaald niet duidelijk, omdat het luchtverkeer mogelijk langdurig of permanent onder zijn huidige capaciteit zal blijven opereren. Toekomstige reddingsacties lijken heel waarschijnlijk. Wat wel duidelijk is, is dat een voortbestaan van KLM een voortzetting betekent van problemen en strubbelingen die er al waren voor de coronacrisis. Een moeizaam huwelijk met Air France, waarbij er voortdurend een dreiging is van het verschuiven van macht en middelen richting Frankrijk en waarbij er voortdurend een dreiging is dat KLM moet bloeden voor de zwakte van Air France, een bedrijf dat naar goede Franse traditie wordt gegijzeld door radicale vakbonden. Voortbestaan van KLM betekent ook dat onze eigen politiek zich blijft bezighouden met het wel en wee van KLM. Immers de Nederlandse staat is een grote aandeelhouder van KLM. Een standaard vuistregel in de economie is dat de staat alleen moet interveniëren als markten hun werk niet kunnen doen. De luchtvaarsector kan prima aan de markt worden overgelaten. Een redding van KLM zal de concurrentieverhoudingen verstoren ten opzichte van maatschappijen die zelf hun broek moeten ophouden.

Is KLM belangrijker dan de gezondheid van ons onderwijsstelsel?

Wat zou er gebeuren als KLM failliet gaat? Om hier antwoord op te geven is het goed om te kijken naar België. Begin deze eeuw viel het doek voor SABENA, een luchtvaartmaatschappij die tientallen jaren lang vrijwel uitsluitend verliezen maakte. Wordt er nu niet meer van en naar Brussel gevlogen? Nee, het gat dat door SABENA is achtergelaten, is opgevuld door andere luchtvaartmaatschappijen. Zo zal het ook gaan als KLM niet overleeft in zijn huidige vorm. Een deel van de slots zal worden overgenomen door andere maatschappijen, terwijl het voor de hand ligt dat KLM in afgeslankte vorm een doorstart maakt, wellicht onder de naam KLM 2.0 en zonder Air France. De arbeidsvoorwaarden zullen dan meer in lijn zijn met die van budget maatschappijen. Hoe dan ook, de ontwikkeling van de Nederlandse economie en onze mogelijkheden om te reizen zullen er niet door beïnvloed worden.

Het is goed om de kosten van een redding van KLM in breder perspectief te zien. Rekening houdend met het tweede steunpakket zal de overheid dit jaar tenminste 110 miljard euro extra moeten lenen en dit is nog zonder een steunpakket deze herfst of extra middelen voor het OV. Omdat deze schuld na de crisis moet worden afgebouwd, moet er nagedacht worden over bezuinigen. In april meldde het Financieele Dagblad dat rijksambtenaren in het kader van de brede maatschappelijke heroverwegingen mogelijkheden zagen voor besparingen op het middelbaar en hoger beroepsonderwijs van 5 miljard “met een doelmatigheidskorting van 20%, het stopzetten van subsidies voor praktijkleren en verkleinen van de instroom van buitenlandse studenten door Nederlands verplicht te stellen voor bachelor opleidingen.” Hetzelfde rapport “Ongekend talent” suggereert ook om Masteropleidingen uit de rijksbekostiging te halen. Deze besparingen op onderwijs zijn van dezelfde orde van grootte als de kosten van een redding van KLM. Aangezien deze middelen uit exact dezelfde pot komen kan het dus gaan om een concrete keuze tussen een twijfelachtige redding en een langdurige aantasting van het kennisniveau en dus groeivermogen van onze economie. Is KLM belangrijker dan de gezondheid van ons onderwijsstelsel?

Dit artikel is op 9 juni in licht aangepaste vorm verschenen in het Reformatorisch Dagblad.

Te citeren als

Roel Beetsma, Raymond Gradus, “Moet KLM gered worden?”, Me Judice, 11 juni 2020.

Copyright

De titel en eerste zinnen van dit artikel mogen zonder toestemming worden overgenomen met de bronvermelding Me Judice en, indien online, een link naar het artikel. Volledige overname is slechts beperkt toegestaan. Voor meer informatie, zie onze copyright richtlijnen.

Afbeelding
Afbeelding 'KLM' door 'Victor'

Ontvang updates via e-mail