Me Judice Economenpanel: Zorgen om de zorg van morgen

21 jan 2013
De Nederlandse politiek staat voor de opdracht om de kwaliteit van de zorg te handhaven en tegelijk betaalbaar en toegankelijk te houden in een omgeving waarin de zorgkosten stijgen. In Nederland wordt 83% van de zorg collectief gefinancierd, vooral vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Om de dilemma’s van de houdbaarheid van het zorgstelsel zichtbaar te maken zijn de volgende stellingen aan het Me Judice Economenpanel voorgelegd:
Noot: zie ook het begeleidende artikel: “Me Judice Economenpanel: zorgen om de zorg van morgen”.

Stelling 1

Voor de financiële houdbaarheid van het zorgstelsel is de combinatie van een kleiner basispakket en hogere eigen bijdragen van patiënten onontkoombaar.

Resultaat (gewogen voor kennis expert)

Resultaat (gewogen voor kennis expert)

Resultaat (ongewogen)

Resultaat (ongewogen)

Stelling 2

Samenwerking tussen zorgaanbieders moet bij handhaving van de mededingingswet door de NMA worden ontzien.

Resultaat (gewogen voor kennis expert)

Resultaat (gewogen voor kennis expert)

Resultaat (ongewogen)

Resultaat (ongewogen)

Stelling 3

Het is in het belang van een houdbaar zorgstelsel als alle medisch specialisten in loondienst komen van het ziekenhuis.

Resultaat (gewogen voor kennis expert)

Resultaat (gewogen voor kennis expert)

Resultaat (ongewogen)

Resultaat (ongewogen)

Stelling 1: Resultaat per panellid

Voor de financiële houdbaarheid van het zorgstelsel is de combinatie van een kleiner basispakket en hogere eigen bijdragen van patiënten onontkoombaar.

Klik op een van onderstaande categorieën om het overzicht te sorteren.
NaamOrganisatieUitslagExpertiseToelichting 
Peter Kooreman
Foto van Peter Kooreman
Tilburg UniversityZeer mee eensIn zeer hoge mate  Biografie & eerdere uitslagen
Erik Schut
Erik Schut image
Erasmus Universiteit RotterdamMee eensIn zeer hoge mateBelangrijker dan de omvang van het basispakket is een gepast gebruik van zorg. De meeste basisverstrekkingen zijn nuttig voor sommige indicaties maar worden (veel) te ruim toegepast. Eigen bijdragen en verzekeraars kunnen gepast gebruik bevorderen. Biografie & eerdere uitslagen
Marco Varkevisser
Portret van Marco Varkevisser
Erasmus Universiteit Rotterdam en iBMGMee eensIn zeer hoge mateAls de premieconcurrentie zorgverzekeraars onvoldoende aanzet tot kostenbeheersing, dan vormen in het Nederlandse zorgstelsel met gereguleerde concurrentie stringent pakketbeheer en hogere eigen betalingen de enige beleidsinstrumenten van de overheid. Biografie & eerdere uitslagen
Eduard Bomhoff
Portret van Eduard Bomhoff
Monash University, Sunway Campus, Kuala Lumpur, MaleisiëZeer mee eensIn hoge mateik was minister Biografie & eerdere uitslagen
Barbara Baarsma
Barbara Baarsma image

Rabobank, Utrecht en Universiteit van Amsterdam

Zeer mee eensIn hoge matebasispakket bevat ook zorg zonder verzekeringskarakter (bijv. kraamzorg of stoppen met roken cursus). Hoger eigen risico kan onnodige zorgconsumptie cure/care verminderen (maar te hoog eigen risisco huisarts kan ook negatief uitwerken) Biografie & eerdere uitslagen
Sylvester Eijffinger
Sylvester Eijffinger image
Tilburg University en CEPRZeer mee eensIn hoge mateDoor de vooruitgang van de medische wetenschap en de vergrijzing zal de vraag naar zorg in kwaliteit en kwantiteit alleen maar verder toenemen waardoor een kleiner basispakket en eigen bijdragen onvermijdelijk zijn. Biografie & eerdere uitslagen
Bas van der Klaauw
Bas van der Klaauw image
Vrije Universiteit Amsterdam en Tinbergen InstituutMee eensIn hoge mateEigen bijdragen zijn noodzakelijk voor de houdbaarheid, maar co-payments/remgelden zijn effectiever dan het huidige eigen risico (bv Rand-experiment). Of het basispakket kleiner moet, weet ik niet. Biografie & eerdere uitslagen
Gerard Pfann
Gerard Pfann image
Universiteit van Maastricht, Nuffield College, University of Oxford, en IZA BonnMee eensIn hoge mateEen voorwaarde zal echter steeds voorop dienen te staan: nl. dat de toegankelijkheid van de zorg voor een ieder beschikbaar blijft. Biografie & eerdere uitslagen
Paul de Beer
Paul de Beer image
Universiteit van AmsterdamZeer mee oneensIn hoge mateDe kosten van de zorg worden niet noemenswaardig beperkt door deze te verschuiven naar het individu, en dus wordt ook de betaalbaarheid van het stelsel er niet door vergroot. Biografie & eerdere uitslagen
Sweder van Wijnbergen
Portret van Sweder van Wijnbergen
Universiteit van AmsterdamZeer mee oneensIn hoge mate  Biografie & eerdere uitslagen
Eric Bartelsman
Portret van Eric Bartelsman
Vrije Universiteit AmsterdamZeer mee eensIn redelijke mate  Biografie & eerdere uitslagen
Steven Brakman
Steven Brakman image
Rijksuniversiteit GroningenMee eensIn redelijke mate  Biografie & eerdere uitslagen
Maarten Pieter Schinkel
Portret van Maarten Pieter Schinkel
Universiteit van Amsterdam, Amsterdam Center for Law & EconomicsMee eensIn redelijke mate  Biografie & eerdere uitslagen
Ewald Engelen
Portret van Ewald Engelen
Universiteit van AmsterdamMee eensIn redelijke mate  Biografie & eerdere uitslagen
Frank den Butter
Portret van Frank den Butter
Vrije Universiteit AmsterdamMee eensIn redelijke mateVanuit economisch perspectief is de stelling bijna per definitie juist. De vraag is wel in hoeverre er hierdoor een gewenste impliciete herverdeling via zorguitgaven plaatsvindt Biografie & eerdere uitslagen
Bernard van Praag
Portret van Bernard van Praag
Universiteit van AmsterdamMee eensIn redelijke mateDit moet niet leiden tot onaanvaardbare schade voor zwakkeren. hogere premies voor hogere inkomens lijkt mij ook noodzakelijk. Biografie & eerdere uitslagen
Jeroen Hinloopen
Portret van Jeroen Hinloopen

Utrecht School of Economics

Mee eensIn redelijke mate  Biografie & eerdere uitslagen
Lans Bovenberg
Lans Bovenberg image
Tilburg University en NetsparMee eensIn redelijke mate  Biografie & eerdere uitslagen
Koen Caminada
Portret van Koen Caminada
Universiteit LeidenMee eensIn redelijke mateMee eens voor wat betreft het publieke beslag, maar onwenselijk. Een verschuiving van publieke naar private bijdragen leidt per saldo tot hogere zorgkosten (meer vraaggestuurd zoals in de VS) en zet de inkomenssolidariteit onder druk. Biografie & eerdere uitslagen
Kees Goudswaard
Portret van Kees Goudswaard
Universiteit LeidenMee eensIn redelijke mateEr is niet zo veel ruimte om het basispakket in de ZVW te verkleinen. Met name hogere eigen bijdragen zijn onontkoombaar. Biografie & eerdere uitslagen
Pieter Gautier
Pieter Gautier image
Vrije UniversiteitMee eensIn redelijke mateOnontkoonbaar is wel erg sterk uitgedrukt. Details zijn belangrijk. Biografie & eerdere uitslagen
Kees Koedijk
Kees Koedijk image

Tilburg University, TIAS en CEPR

Mee eensIn redelijke mate  Biografie & eerdere uitslagen
Roel Beetsma
Roel Beetsma image
Universiteit van Amsterdam, CEPR en CESifoEens noch oneensIn redelijke mateIk vind de vraagstelling wat ongelukkig (had ik eerder moeten aangeven -- sorry). Of het basis pakket kleiner moet weet ik niet, maar hogere eigen bijdragen lijken m.i. onontkoombaar. Biografie & eerdere uitslagen
Charles van Marrewijk
Portret van Charles van Marrewijk
Urecht University School of Economics, Tjalling C. Koopmans InstituutEens noch oneensIn redelijke mateHet basispakket lijkt mij op zich niet te genereus. Wel moet de eigen bijdrage voor zorggebruik, bijvoorbeeld een percentage tot een maximum, omhoog. Biografie & eerdere uitslagen
Elmer Sterken
Elmer Sterken image
Rijksuniversiteit GroningenEens noch oneensIn redelijke mate  Biografie & eerdere uitslagen
Lex Hoogduin
Portret van Lex Hoogduin

Rijksuniversiteit Groningen

OneensIn redelijke mate  Biografie & eerdere uitslagen
Clemens Kool
Clemens Kool image

Centraal Planbureau en Utrecht School of Economics

OneensIn redelijke mate  Biografie & eerdere uitslagen
Joop Schippers
Portret van Joop Schippers
Universiteit van UtrechtZeer mee oneensIn redelijke mateKeuze voor omvang van pakket en hoogte eigen bijdrage blijft politieke keuze. Je kunt ook kiezen voor kleiner pakket zonder hogere eigen bijdrage en omgekeerd. Beter: meer preventie en onnodig medisch handelen beperken. Biografie & eerdere uitslagen
Mirjam van Praag
Portret van Mirjam van Praag

Copenhagen Business School en Universiteit van Amsterdam

Geen mening Er zijn alternatieven Biografie & eerdere uitslagen
Jan Bouwens
Jan Bouwens image

Universiteit van Amsterdam

Mee eensIn geringe mateAls consumptie geen effect heeft op de bijdrage, lijkt het alsof zorg gratis is. "Gratis" zorg stimuleert zorgconsumptie. Zo zou meervoudig overbodig bezoek aan de huisarts kunnen worden bestraft. Biografie & eerdere uitslagen
Frank Kalshoven
Portret van Frank Kalshoven
De ArgumentenfabriekMee eensIn geringe mateOnontkoombaar is het moeilijke woord in deze stelling. Niets is onontkoombaar. Maar lastig te vermijden is het wel. Biografie & eerdere uitslagen
Jan van Ours
Jan van Ours image
Tilburg University, CEPR en IZA BonnMee eensIn geringe mate  Biografie & eerdere uitslagen
Mathijs Bouman
Portret van Mathijs Bouman
Econoom & journalistMee eensIn geringe mate  Biografie & eerdere uitslagen
Harry Garretsen
Harry Garretsen image
Rijksuniversiteit GroningenMee eensIn geringe mate  Biografie & eerdere uitslagen
Bas Jacobs
Bas Jacobs image
Erasmus School of Economics, Rotterdam en CESifo MünchenMee eensIn geringe mateKosten zijn publiek, baten zijn privaat. Als uitgaven sterk stijgen, worden hogere private bijdragen (evt. inkomens- of vermogensafhankelijk) onvermijdelijk. Een collectieve lastendruk van bv. 60 procent (of meer) zorgt voor grote economische schade. Biografie & eerdere uitslagen
Eelke de Jong
Portret van Eelke de Jong
Radboud Universiteit NijmegenMee eensIn geringe mate  Biografie & eerdere uitslagen
Henriëtte Prast
Portret van Henriëtte Prast
Tilburg UniversityEens noch oneensIn geringe mateDit zou op zichzelf een grote verbetering betekenen. In het basispakket zitten vergoedingen die er niet in thuis horen. maar of het nodig is voor de financiele houdbaarheid weet ik niet zeker Biografie & eerdere uitslagen
Andries de Grip
Andries de Grip
Universiteit Maastricht, ROAEens noch oneensIn geringe mate  Biografie & eerdere uitslagen
Joop Hartog
Joop Hartog image
Universiteit van AmsterdamEens noch oneensIn geringe mateEens met hogere eigen bijdrage (inkomens afhankelijk), niet met kleiner basispakket, wel met veel gerichter verstrekking. Biografie & eerdere uitslagen
Jaap Abbring
Portret van Jaap Abbring
Tilburg UniversityOneensIn geringe mateStelling suggereert dat meer prikkels patienten om zorgvraag te beperken veel oplevert. Ik weet niet of dat zo is. Verder ook veel andere mogelijkheden om e.e.a. te regelen, dus niet onontkoombaar. Biografie & eerdere uitslagen
Harry van Dalen
Harry van Dalen image

NIDI, Den Haag, Rijksuniversiteit Groningen en Tilburg University

Mee eensIn zeer geringe mate  Biografie & eerdere uitslagen
Ivo Arnold
Ivo Arnold image
Nyenrode Business Universiteit en Erasmus Universiteit RotterdamGeen mening   Biografie & eerdere uitslagen
Wouter den Haan
Foto van Wouter den Haan
London School of EconomicsGeen mening   Biografie & eerdere uitslagen

Stelling 2: Resultaat per panellid

Samenwerking tussen zorgaanbieders moet bij handhaving van de mededingingswet door de NMA worden ontzien.

Klik op een van onderstaande categorieën om het overzicht te sorteren.
NaamOrganisatieUitslagExpertiseToelichting 
Eduard Bomhoff
Portret van Eduard Bomhoff
Monash University, Sunway Campus, Kuala Lumpur, MaleisiëZeer mee eensIn zeer hoge mate  Biografie & eerdere uitslagen
Erik Schut
Erik Schut image
Erasmus Universiteit RotterdamEens noch oneensIn zeer hoge mateDe NMa biedt thans al voldoende ruimte voor samenwerking tussen zorgaanbieders (zie NMa-richtsnoeren zorg). Tegen prijs- marktverdelingsafspraken dient de NMa ook in de zorg op te treden omdat die in de zorg net zo schadelijk zijn als elders. Biografie & eerdere uitslagen
Barbara Baarsma
Barbara Baarsma image

Rabobank, Utrecht en Universiteit van Amsterdam

OneensIn zeer hoge mateZorgaanbieders concurreren en moeten zich daarom aan de Mededingingswet houden. Wel kan de NMa bij de toepassing van de regels specifieker rekening houden met de karakteristieken van de zorgmarkt. Biografie & eerdere uitslagen
Jeroen Hinloopen
Portret van Jeroen Hinloopen

Utrecht School of Economics

Zeer mee oneensIn zeer hoge mate  Biografie & eerdere uitslagen
Marco Varkevisser
Portret van Marco Varkevisser
Erasmus Universiteit Rotterdam en iBMGZeer mee oneensIn zeer hoge mateDit zou hoogst onverstandig zijn. Er bestaat namelijk geen enkele empirische evidentie dat prijs- en marktverdelingsafspraken in de zorgsector minder schadelijk zouden zijn dan in andere sectoren. Biografie & eerdere uitslagen
Sweder van Wijnbergen
Portret van Sweder van Wijnbergen
Universiteit van AmsterdamMee eensIn hoge matesamenwerking kan noodzakelijk zijn voor handhaving kwaliteit (bijvoorbeeld allocatie specialismes over verschillende ziekenhuizen) Biografie & eerdere uitslagen
Sylvester Eijffinger
Sylvester Eijffinger image
Tilburg University en CEPRMee eensIn hoge mate  Biografie & eerdere uitslagen
Maarten Pieter Schinkel
Portret van Maarten Pieter Schinkel
Universiteit van Amsterdam, Amsterdam Center for Law & EconomicsZeer mee oneensIn hoge mateHalfslachtig ingevoerde marktwerking staat het genieten van de voordelen ervan in de weg. De zorg is wel een bijzondere markt (zoals vele, trouwens), die de NMa goed moet begrijpen om juist te kunnen ingrijpen. Biografie & eerdere uitslagen
Gerard Pfann
Gerard Pfann image
Universiteit van Maastricht, Nuffield College, University of Oxford, en IZA BonnZeer mee oneensIn hoge mateDe stelling is niet geheel eenduidig. Onderlinge concurrentie van zorgaanbieders is een noodzaak. Iedere poging tot marktcontrole drijft de prijs op, zonder dat het per se effect zal hebben op kwaliteit. Biografie & eerdere uitslagen
Peter Kooreman
Foto van Peter Kooreman
Tilburg UniversityGeen mening stelling is te vaag geformuleerd Biografie & eerdere uitslagen
Eric Bartelsman
Portret van Eric Bartelsman
Vrije Universiteit AmsterdamGeen mening Slechte stelling: samenwerking in 'keten' is van belang, kartel tussen horizontale concurrenten niet. Biografie & eerdere uitslagen
Frank Kalshoven
Portret van Frank Kalshoven
De ArgumentenfabriekMee eensIn redelijke mateVoor de goede orde: dat is ook de huidige praktijk, mits de samenwerking welvaartswinst oplevert. Uitbreiding naar vormen van samenwerking die dat niet doen is evident onzinnig. Biografie & eerdere uitslagen
Ewald Engelen
Portret van Ewald Engelen
Universiteit van AmsterdamMee eensIn redelijke matehecht er wel aan te benadrukken dat ik daar alleen voorstander van ben mits het gaat om samenwerking en niet om juridische fusie - na concentratiegolf van afgelopen 15 jaar komt de grens waar schaalvoordelen omslaan in schaalnadelen steeds vaker in beeld Biografie & eerdere uitslagen
Bernard van Praag
Portret van Bernard van Praag
Universiteit van AmsterdamMee eensIn redelijke mateTegenover de 4 mammoeth-verzekeraars vormen de aanbieders individueel geen partij. Tegenover deze oligopsonie dienen oligopolies te worden neergezet. dit geldt speciaal voor huisartsen,apoth., fysio-en psychotherapeuten Biografie & eerdere uitslagen
Elmer Sterken
Elmer Sterken image
Rijksuniversiteit GroningenMee eensIn redelijke mate  Biografie & eerdere uitslagen
Joop Schippers
Portret van Joop Schippers
Universiteit van UtrechtMee eensIn redelijke mateMededingingswet is sowieso gedrocht dat nodig op de helling moet. Biografie & eerdere uitslagen
Frank den Butter
Portret van Frank den Butter
Vrije Universiteit AmsterdamEens noch oneensIn redelijke mateIn beginsel moet de ACM (!) natuurlijk samenwerking tussen "concurrenten" tegengaan, maar de vraag is in hoeverre hier het "core"-probleem speelt waardoor b.v. luchtvaartmaatschappijen in allianties mogen samenwerken. Biografie & eerdere uitslagen
Mirjam van Praag
Portret van Mirjam van Praag

Copenhagen Business School en Universiteit van Amsterdam

Eens noch oneensIn redelijke mate  Biografie & eerdere uitslagen
Pieter Gautier
Pieter Gautier image
Vrije UniversiteitEens noch oneensIn redelijke mateIk ken details van die markt niet om goede afweging te maken. Biografie & eerdere uitslagen
Kees Koedijk
Kees Koedijk image

Tilburg University, TIAS en CEPR

Eens noch oneensIn redelijke matehangt erg van marktsituatie af Biografie & eerdere uitslagen
Steven Brakman
Steven Brakman image
Rijksuniversiteit GroningenOneensIn redelijke mateDit moet worden gezien in combinatie met Stelling 1; het optimale niveau van samenwerking moet worden gevonden Biografie & eerdere uitslagen
Koen Caminada
Portret van Koen Caminada
Universiteit LeidenOneensIn redelijke mateEr is geen reden om zorgaanbieders anders te behandelen. Wel zal het mogelijk leiden tot marktmacht. Afbakeningsproblemen en arbitrage liggen op de loer. Biografie & eerdere uitslagen
Charles van Marrewijk
Portret van Charles van Marrewijk
Urecht University School of Economics, Tjalling C. Koopmans InstituutZeer mee oneensIn redelijke mateIk heb niet de indruk dat die samenwerking tot betere efficientie leidt. Biografie & eerdere uitslagen
Henriëtte Prast
Portret van Henriëtte Prast
Tilburg UniversityMee eensIn geringe mateIk vermoed dat de medische mogelijkheden schaalvergroting noodzakelijk maken en ook dat niet-samenwerking duurder is of ten koste gaat van kwaliteit Biografie & eerdere uitslagen
Harry Garretsen
Harry Garretsen image
Rijksuniversiteit GroningenMee eensIn geringe mate  Biografie & eerdere uitslagen
Kees Goudswaard
Portret van Kees Goudswaard
Universiteit LeidenMee eensIn geringe mateWel samenwerking, niet te veel fusies. Biografie & eerdere uitslagen
Jan Bouwens
Jan Bouwens image

Universiteit van Amsterdam

Eens noch oneensIn geringe mateHet zou beter zijn om regionale zorgketens te vormen die men bekostigt op basis van de verandering in het regionale gezondheidsniveau. Biografie & eerdere uitslagen
Jan van Ours
Jan van Ours image
Tilburg University, CEPR en IZA BonnEens noch oneensIn geringe mate  Biografie & eerdere uitslagen
Lans Bovenberg
Lans Bovenberg image
Tilburg University en NetsparEens noch oneensIn geringe mate  Biografie & eerdere uitslagen
Clemens Kool
Clemens Kool image

Centraal Planbureau en Utrecht School of Economics

Eens noch oneensIn geringe mate  Biografie & eerdere uitslagen
Paul de Beer
Paul de Beer image
Universiteit van AmsterdamOneensIn geringe mate  Biografie & eerdere uitslagen
Mathijs Bouman
Portret van Mathijs Bouman
Econoom & journalistOneensIn geringe mate  Biografie & eerdere uitslagen
Andries de Grip
Andries de Grip
Universiteit Maastricht, ROAOneensIn geringe mate  Biografie & eerdere uitslagen
Joop Hartog
Joop Hartog image
Universiteit van AmsterdamOneensIn geringe mate  Biografie & eerdere uitslagen
Eelke de Jong
Portret van Eelke de Jong
Radboud Universiteit NijmegenOneensIn geringe mate  Biografie & eerdere uitslagen
Roel Beetsma
Roel Beetsma image
Universiteit van Amsterdam, CEPR en CESifoGeen mening Ik vermoed dat je hier niet zomaar algemene uitspraken over kunt doen. Biografie & eerdere uitslagen
Lex Hoogduin
Portret van Lex Hoogduin

Rijksuniversiteit Groningen

Geen mening   Biografie & eerdere uitslagen
Bas Jacobs
Bas Jacobs image
Erasmus School of Economics, Rotterdam en CESifo MünchenGeen mening Vraag is weinig concreet. Van complexe marktwerkingsvraagstukken in de zorg heb ik geen verstand. Biografie & eerdere uitslagen
Jaap Abbring
Portret van Jaap Abbring
Tilburg UniversityGeen mening Competitienadelen vs mogelijke efficientiewinst. Fusies bieden al alternatief. Ken geen serieus onderzoek voor specifieke situatie NL. Kan wmb dus alle kanten op. Goed onderzoeksonderwerp! Biografie & eerdere uitslagen
Harry van Dalen
Harry van Dalen image

NIDI, Den Haag, Rijksuniversiteit Groningen en Tilburg University

OneensIn zeer geringe mateHet blind toestaan van samenwerking zou een brug te ver zijn. Biografie & eerdere uitslagen
Bas van der Klaauw
Bas van der Klaauw image
Vrije Universiteit Amsterdam en Tinbergen InstituutGeen mening   Biografie & eerdere uitslagen
Ivo Arnold
Ivo Arnold image
Nyenrode Business Universiteit en Erasmus Universiteit RotterdamGeen mening   Biografie & eerdere uitslagen
Wouter den Haan
Foto van Wouter den Haan
London School of EconomicsGeen mening   Biografie & eerdere uitslagen

Stelling 3: Resultaat per panellid

Het is in het belang van een houdbaar zorgstelsel als alle medisch specialisten in loondienst komen van het ziekenhuis.

Klik op een van onderstaande categorieën om het overzicht te sorteren.
NaamOrganisatieUitslagExpertiseToelichting 
Peter Kooreman
Foto van Peter Kooreman
Tilburg UniversityMee eensIn zeer hoge mate  Biografie & eerdere uitslagen
Barbara Baarsma
Barbara Baarsma image

Rabobank, Utrecht en Universiteit van Amsterdam

Eens noch oneensIn zeer hoge mateAlle specialisten in loondienst kan op korte termijn tot wachtlijsten leiden. Op lange termijn kunnen deze nadelen weer verdwijnen, indien meer specialisten worden opgeleid. Met integrale tarieven kunnen productieprikkels vrijgevestigden worden ingedamd. Biografie & eerdere uitslagen
Erik Schut
Erik Schut image
Erasmus Universiteit RotterdamOneensIn zeer hoge mateBehalve loondienst zijn er diverse andere honoreringssystemen die ten goede kunnen komen aan een houdbaar zorgstelsel. Zie voor een overzicht het rapport "Uitkomstbekostiging in de zorg" van Eijkenaar c.s. Biografie & eerdere uitslagen
Marco Varkevisser
Portret van Marco Varkevisser
Erasmus Universiteit Rotterdam en iBMGOneensIn zeer hoge mateWat belangrijk is dat de belangen van medisch specialisten en ziekenhuizen meer gelijk worden geschakeld. Loondienst zou daaraan een bijdrage kunnen leveren, maar is zeker niet noodzakelijk. Biografie & eerdere uitslagen
Sylvester Eijffinger
Sylvester Eijffinger image
Tilburg University en CEPRZeer mee eensIn hoge mateMedisch specialisten moeten allen in loondienst komen omdat er gebleken is dat medisch specialisten in loondienst de helft kosten van medisch specialisten in maatschappen. Bovendien dient de overmedicatie door specialisten teruggedrongen te worden. Biografie & eerdere uitslagen
Andries de Grip
Andries de Grip
Universiteit Maastricht, ROAZeer mee eensIn hoge mateBij medisch specialisten is er van echt ondernemerschap geen sprake. Doordat de beroepsgroep zelf de instroom in de professie reguleert ontstaan er bovendien monopoliewinsten. Biografie & eerdere uitslagen
Eduard Bomhoff
Portret van Eduard Bomhoff
Monash University, Sunway Campus, Kuala Lumpur, MaleisiëMee eensIn hoge mate  Biografie & eerdere uitslagen
Sweder van Wijnbergen
Portret van Sweder van Wijnbergen
Universiteit van AmsterdamMee eensIn hoge mate  Biografie & eerdere uitslagen
Gerard Pfann
Gerard Pfann image
Universiteit van Maastricht, Nuffield College, University of Oxford, en IZA BonnEens noch oneensIn hoge mateDit is een lastige stelling. Het zorgaanbod dient concurrerend te zijn en te blijven ten opzichte van het buitenland. Europese samenwerking op de meeste gebieden van gespecialiseerde zorg lijkt in de toekomst een interessante optie. Biografie & eerdere uitslagen
Ewald Engelen
Portret van Ewald Engelen
Universiteit van AmsterdamZeer mee eensIn redelijke mate  Biografie & eerdere uitslagen
Joop Hartog
Joop Hartog image
Universiteit van AmsterdamZeer mee eensIn redelijke mate  Biografie & eerdere uitslagen
Steven Brakman
Steven Brakman image
Rijksuniversiteit GroningenMee eensIn redelijke mateHier lijkt kostenbesparing mogelijk Biografie & eerdere uitslagen
Bas van der Klaauw
Bas van der Klaauw image
Vrije Universiteit Amsterdam en Tinbergen InstituutMee eensIn redelijke mateSpecialistische zorg is core business van een ziekenhuis. Omdat een ziekenhuis een publieke functie heeft, is het vreemd dat dit extern ingekocht wordt in een markt met erg beperkte concurrentie. Biografie & eerdere uitslagen
Charles van Marrewijk
Portret van Charles van Marrewijk
Urecht University School of Economics, Tjalling C. Koopmans InstituutMee eensIn redelijke mateIn de huidige situatie lijken er uitschieters in inkomen te zijn die moeilijk te verdedigen zijn; bedenk ook dat vrijwel de gehele opleidingskosten van die specialisten door gemeenschapsgeld is betaald. Biografie & eerdere uitslagen
Frank Kalshoven
Portret van Frank Kalshoven
De ArgumentenfabriekMee eensIn redelijke mate  Biografie & eerdere uitslagen
Paul de Beer
Paul de Beer image
Universiteit van AmsterdamMee eensIn redelijke mateRelevant is vooral in hoeverre loondienst betekent dat ook het aantal verrichtingen van specialisten wordt gereguleerd. Biografie & eerdere uitslagen
Bernard van Praag
Portret van Bernard van Praag
Universiteit van AmsterdamMee eensIn redelijke mateSpreekt voor zich. Biografie & eerdere uitslagen
Joop Schippers
Portret van Joop Schippers
Universiteit van UtrechtMee eensIn redelijke mateKomt transparantie ten goede en kan uitwassen in beloning (gedeeltelijk) voorkomen. Biografie & eerdere uitslagen
Eric Bartelsman
Portret van Eric Bartelsman
Vrije Universiteit AmsterdamMee eensIn redelijke mateVanwege aanbodbeperking hebben specialisten te veel marktmacht. Biografie & eerdere uitslagen
Pieter Gautier
Pieter Gautier image
Vrije UniversiteitMee eensIn redelijke mateKetel, vd Klaauw, Oosterbeek (2012) laten zien dat door numeris fixus, specialisten zeer veel marktmacht hebben. Biografie & eerdere uitslagen
Kees Koedijk
Kees Koedijk image

Tilburg University, TIAS en CEPR

Mee eensIn redelijke matebelangen artsen en belangen ziekenhuis en zorg moet synchroon lopen. Biografie & eerdere uitslagen
Jeroen Hinloopen
Portret van Jeroen Hinloopen

Utrecht School of Economics

Eens noch oneensIn redelijke mate  Biografie & eerdere uitslagen
Elmer Sterken
Elmer Sterken image
Rijksuniversiteit GroningenEens noch oneensIn redelijke mate  Biografie & eerdere uitslagen
Maarten Pieter Schinkel
Portret van Maarten Pieter Schinkel
Universiteit van Amsterdam, Amsterdam Center for Law & EconomicsOneensIn redelijke mateIn het complex aan (deels perverse) prikkels om efficient te werken lijkt me de aanstellingsvorm niet de belangrijkste. Er wat meer opleiden, dat lijkt me een goed idee. Biografie & eerdere uitslagen
Jan Bouwens
Jan Bouwens image

Universiteit van Amsterdam

OneensIn redelijke mateMen moet af van de behandelingsafhankeljke vergoeding. Dit stelsel bevordert het aantal behandelingen. In Duitsland werd dit vorig jaar op pijnlijke wijze duidelijk. Biografie & eerdere uitslagen
Lex Hoogduin
Portret van Lex Hoogduin

Rijksuniversiteit Groningen

OneensIn redelijke mate  Biografie & eerdere uitslagen
Koen Caminada
Portret van Koen Caminada
Universiteit LeidenOneensIn redelijke mateMarktmachtverhoudingen bepalen de hoogte van de beloning van medisch specialisten, niet de fiscale presentatie van het inkomen (winst uit onderneming danwel inkomen uit arbeid). Biografie & eerdere uitslagen
Mirjam van Praag
Portret van Mirjam van Praag

Copenhagen Business School en Universiteit van Amsterdam

OneensIn redelijke mate  Biografie & eerdere uitslagen
Roel Beetsma
Roel Beetsma image
Universiteit van Amsterdam, CEPR en CESifoMee eensIn geringe mateEr moeten manieren gevonden worden om de salarissen van specialisten meer met die in het buitenland in overeenstemming te brengen. Nederlandse specialisten verdienen relatief erg veel. Biografie & eerdere uitslagen
Henriëtte Prast
Portret van Henriëtte Prast
Tilburg UniversityMee eensIn geringe mate  Biografie & eerdere uitslagen
Jan van Ours
Jan van Ours image
Tilburg University, CEPR en IZA BonnMee eensIn geringe mate  Biografie & eerdere uitslagen
Frank den Butter
Portret van Frank den Butter
Vrije Universiteit AmsterdamMee eensIn geringe mateHet houdt de kosten beter beheersbaar en hoeft beloningsverschillen tussen specialisten op basis van bekwaamheid ("productiviteit") niet in de weg te zitten. Biografie & eerdere uitslagen
Lans Bovenberg
Lans Bovenberg image
Tilburg University en NetsparMee eensIn geringe mate  Biografie & eerdere uitslagen
Bas Jacobs
Bas Jacobs image
Erasmus School of Economics, Rotterdam en CESifo MünchenMee eensIn geringe mateMaatschappen draaien op publiek gefinancierde infrastructuur (ziekenhuizen) en kennen nauwelijks ondernemersrisico. Dat heeft weinig met ondernemerschap te maken, maar lijkt verdacht veel op werken in loondienst. Dus ook bijbehorende salarissen betalen. Biografie & eerdere uitslagen
Kees Goudswaard
Portret van Kees Goudswaard
Universiteit LeidenMee eensIn geringe mate  Biografie & eerdere uitslagen
Eelke de Jong
Portret van Eelke de Jong
Radboud Universiteit NijmegenEens noch oneensIn geringe mate  Biografie & eerdere uitslagen
Mathijs Bouman
Portret van Mathijs Bouman
Econoom & journalistOneensIn geringe mate  Biografie & eerdere uitslagen
Harry Garretsen
Harry Garretsen image
Rijksuniversiteit GroningenOneensIn geringe mate  Biografie & eerdere uitslagen
Jaap Abbring
Portret van Jaap Abbring
Tilburg UniversityOneensIn geringe mateLijkt me dat je dit ook anders kunt regelen, dus niet zo van belang. Verder hangt het samen met onder meer toegang tot medische opleidingen etcetera. Biografie & eerdere uitslagen
Clemens Kool
Clemens Kool image

Centraal Planbureau en Utrecht School of Economics

Geen mening   Biografie & eerdere uitslagen
Harry van Dalen
Harry van Dalen image

NIDI, Den Haag, Rijksuniversiteit Groningen en Tilburg University

Mee eensIn zeer geringe mateDaarnaast zou wel een beperkte mogelijkheid moeten bestaan om innovatieve of excellent dienstvaardige specialisten te belonen, maar dat moet binnen de bestaande regelgeving wel op te lossen zijn. Biografie & eerdere uitslagen
Ivo Arnold
Ivo Arnold image
Nyenrode Business Universiteit en Erasmus Universiteit RotterdamGeen mening   Biografie & eerdere uitslagen
Wouter den Haan
Foto van Wouter den Haan
London School of EconomicsGeen mening   Biografie & eerdere uitslagen

Me Judice Economenpanel

Leden

Voor een overzicht van de leden van het economenpanel en hun affilaties: klik hier.

Toelichting

Dit panel peilt in welke mate economen het eens of oneens zijn over grote economische vraagstukken. Me Judice heeft een panel van ongeveer 60 economische deskundigen uitgenodigd om op gezette tijden (minimaal een keer per maand) hun mening te geven.

 

Het panel is gekozen op basis van een aantal minimale eisen. Een deelnemer moet onafhankelijk en gepromoveerd zijn. Een additionele eis is dat de economen enige affiniteit met vraagstukken van economische politiek moeten hebben. Om zo veel mogelijk een representatief beeld van de Nederlandse economen te krijgen is er naar gestreefd om de diverse economie faculteiten en hoogleraren (Amsterdam, Groningen, Leiden, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam, Tilburg en Utrecht) aan bod te laten komen alsmede diverse specialismen.

 

Op het punt van het stemmen op stellingen is het goed om een paar zaken te benadrukken. In sommige gevallen zullen panelleden eens noch oneens zijn met een bepaalde stelling. Er kunnen twee redenen zijn voor deze uitkomst.

  1. Een econoom is een expert op het bepaald terrein maar ziet op basis van zijn ervaring en kennis van het veld dat er nog veel onzekerheid is over de stelling in kwestie. In dergelijke gevallen zullen de panelleden stemmen op de optie ‘eens noch oneens’.
  2. Een econoom is geen expert op een terrein of bezit te weinig kennis over een specifieke casus om daar een gekwalificeerde uitspraak over te doen. In dat geval zal het panellid stemmen op de optie ‘geen mening’.

 

De vragen worden per email naar het Me Judice Economenpanel gestuurd en ieder lid krijgt ruim de tijd om na te denken over de stem die hij of zij wil uitbrengen. Zij mogen alle bronnen gebruiken die zij willen om hun keuze te maken. Voorts krijgen alle panelleden de gelegenheid om in een paar woorden hun keuze toe te lichten, evenals de mate van (on)zekerheid die men heeft over het gekozen antwoord zodat volledig transparant is hoe in deze groep het totaalbeeld tot stand komt. Er worden daarom altijd twee figuren getoond: een ongewogen en een gewogen beeld waarbij het antwoord een hoger gewicht krijgt naarmate men zelf stelt dat men meer van het onderwerp afweet.

 

Buitenstaanders mogen stellingen suggereren evenals de panelleden zelf. Het Me Judice panelbestuur is uiteindelijk verantwoordelijk voor de keuze van de definitieve stelling. In sommige gevallen zullen wij een conceptversie van de stelling naar het Me Judice economenpanel sturen om fouten, onduidelijkheden of vage bewoordingen op te sporen.

 

De paneldata die middels deze peiling worden verzameld vallen onder het copyright van het Me Judice economenpanel en zullen worden gebruikt voor onderzoek, waarover zal worden gerapporteerd in een tijdschriftartikel.

 

Voor vragen en/of opmerkingen: economenpanel@mejudice.nl

Suggereer een stelling

Indien u een stelling wilt voorstellen die voorgelegd wordt aan het Me Judice economenpanel kunt u hieronder een voorstel doen. Over de behandeling van deze stelling kan niet worden gecorrespondeerd.