Me Judice Economenpanel: Sleutelen aan de inkomensverdeling?

3 mrt 2014
Inkomensongelijkheid is – met dank aan de bonussen en topinkomens – weer helemaal terug op de agenda. Economen als Stiglitz en Summers buigen zich er over en maken zich zorgen over de inkomensongelijkheid in hun land. Summers gaat zelfs zover om de VS als een Downton Abbey-economie te karakteriseren en stelt dat de moeilijkste vraag is hoe je die ongelijkheid moet corrigeren. Soortgelijke ontwikkelingen zijn ook te bespeuren in andere landen maar niet in dezelfde mate als in de VS. Een econoom als Mankiw stelt dat de retoriek achter herverdelingspleidooien tamelijk wankel is. Aan herverdelen kleeft vaak een prijskaartje. Maar hoe zit het met Nederland? Is de groei van de inkomensongelijkheid zorgelijk (zie overzichtsstudie van Salverda et al., 2013)? Vier stellingen zijn aan het economenpanel voorgelegd.

Stelling 1

De groei van de inkomensongelijkheid in Nederland is een verontrustende ontwikkeling.

Resultaat (gewogen voor kennis expert)

Resultaat (gewogen voor kennis expert)

Resultaat (ongewogen)

Resultaat (ongewogen)

Stelling 2

Het verhogen van het toptarief inkomstenbelasting zal leiden tot een daling van het nationaal inkomen.

Resultaat (gewogen voor kennis expert)

Resultaat (gewogen voor kennis expert)

Resultaat (ongewogen)

Resultaat (ongewogen)

Stelling 3

Inkomenspolitiek is het meest effectief als het gericht is op het vergroten van de verdienmogelijkheden aan de onderkant van de samenleving.

Resultaat (gewogen voor kennis expert)

Resultaat (gewogen voor kennis expert)

Resultaat (ongewogen)

Resultaat (ongewogen)

Stelling 4

De positie van de middenklasse op de arbeidsmarkt* zal onder invloed van technologische vooruitgang sterk worden uitgehold. 

* Werknemers die geschoold doch routinematig werk verrichten.

Resultaat (gewogen voor kennis expert)

Resultaat (gewogen voor kennis expert)

Resultaat (ongewogen)

Resultaat (ongewogen)

Stelling 1: Resultaat per panellid

De groei van de inkomensongelijkheid in Nederland is een verontrustende ontwikkeling.

Klik op een van onderstaande categorieën om het overzicht te sorteren.
NaamOrganisatieUitslagExpertiseToelichting 
Sylvester Eijffinger
Sylvester Eijffinger image
Tilburg University en CEPRZeer mee eensIn zeer hoge mateMijn grootste zorg is dat de toekomende inkomensongelijkheid (on het bijzonder de verpauperde middenklasse) de sociale cohesie aantast en resulteert in meer politieke instabiliteit in ons land. Biografie & eerdere uitslagen
Esther-Mirjam Sent
Esther-Mirjam Sent image
Radboud Universiteit Nijmegen en lid van de Eerste Kamer voor de PvdAZeer mee eensIn zeer hoge mateDe groeiende ongelijkheid is een belangrijke oorzaak van de economische crisis. Naast economische argumenten, zijn er ook filosofische, sociologische en psychologische factoren die in deze discussie een rol spelen. Biografie & eerdere uitslagen
Koen Caminada
Portret van Koen Caminada
Universiteit LeidenEens noch oneensIn zeer hoge mateAnders dan veelal wordt gedacht zijn de inkomensverschillen in Nederland de afgelopen 20 jaar nauwelijks veranderd. Dit blijkt uit nog te verschijnen Leids onderzoek op basis van CBS IPO-data. Biografie & eerdere uitslagen
Andries de Grip
Andries de Grip
Universiteit Maastricht, ROAZeer mee eensIn hoge mateEen verder toenemende inkomensongelijkheid vermindert de consumptieve bestedingen en is slecht voor de sociale cohesie in de samenleving. Biografie & eerdere uitslagen
Bernard van Praag
Portret van Bernard van Praag
Universiteit van AmsterdamZeer mee eensIn hoge mateDe verschillen worden absurd. Er is een elitevorming aan de gang ,die leidt tot een nieuwe (geld-)adel De Franse en Russische revolutie zijn voorbeelden van hoe dat kan aflopen. Het gevaar van revoluties op een termijn van ca. 10 a 20 jaar is denkbaar. Biografie & eerdere uitslagen
Paul de Beer
Paul de Beer image
Universiteit van AmsterdamMee eensIn hoge mateHoewel de groei van de ongelijkheid in Nederland beperkt is, is een groeiende kloof tussen de hoogste en laagste inkomens nadelig voor de sociale samenhang en kan zij ressentiment onder laagste inkomens oproepen. Biografie & eerdere uitslagen
Arjo Klamer
Arjo Klamer image

Erasmus Universiteit Rotterdam en wethouder SP, Hilversum

Mee eensIn hoge mateHet pleidooi van Stiglitz overtuigt. Ongelijkheid is slecht voor de economie, voor het sociale evenwicht en voor de geestelijke gesteldheid van mensen.. Het effect in Nederland blijft vooralsnog beperkt omdat het vooral gaat om de uitlopers. Biografie & eerdere uitslagen
Sweder van Wijnbergen
Portret van Sweder van Wijnbergen
Universiteit van AmsterdamMee eensIn hoge mateToenemende ongelijkheid leidt tot polarizering en onstabiel ondernemingsklimaat Biografie & eerdere uitslagen
Bas Jacobs
Bas Jacobs image
Erasmus School of Economics, Rotterdam en CESifo MünchenEens noch oneensIn hoge mateWat is 'verontrustend'? Er lijkt een politiek waardeoordeel te worden gevraagd waar economen niet over gaan. Economen gaan over de vraag: als politici (meer) inkomen willen herverdelen, wat zijn daarvoor de meest doelmatige herverdelingsinstituties? Biografie & eerdere uitslagen
Luc Laeven
Portret van Luc Laeven

ECB, Frankfurt

OneensIn hoge mate  Biografie & eerdere uitslagen
Gerard J. van den Berg
Portret van Gerard J. van den Berg
University of MannheimZeer mee oneensIn hoge mateAan de onderkant van de verdeling zitten Nederlandse uitkeringsontvangers die een zeer riant inkomen hebben vergeleken met in het buitenland. Dat lijkt me verontrustender; het drukt het besteedbaar inkomen van de middeninkomens omlaag. Biografie & eerdere uitslagen
Joop Schippers
Portret van Joop Schippers
Universiteit van UtrechtZeer mee eensIn redelijke mateTwee zorgelijke ontwikkelingen: die van de personele inkomensverdeling, maar vooral oplopende OIQ baart zorg, omdat 'overige inkomens' bij financiering verzorgingsstaat vaak de dans ontspringen => gebrekkig draagvlak en te hoge druk op arbeidsinkomens. Biografie & eerdere uitslagen
Eelke de Jong
Portret van Eelke de Jong
Radboud Universiteit NijmegenMee eensIn redelijke mate  Biografie & eerdere uitslagen
Roel Beetsma
Roel Beetsma image
Universiteit van Amsterdam, CEPR en CESifoMee eensIn redelijke mate  Biografie & eerdere uitslagen
Jan Luiten van Zanden
Jan Luiten van Zanden image
Universiteit Utrecht en Internationaal Instituut voor Sociale GeschiedenisMee eensIn redelijke mate  Biografie & eerdere uitslagen
Ewald Engelen
Portret van Ewald Engelen
Universiteit van AmsterdamMee eensIn redelijke mateHoewel internationaal gematigd, tekent zich ook in NL een stijging van de inkomensongelijkheid af, vooral door een scherpe stijging van de inkomens in parasitaire sectoren als de financiële. Biografie & eerdere uitslagen
Reyer Gerlagh
Reyer Gerlagh image

Universiteit van Tilburg, Tilburg Sustainability Center

Mee eensIn redelijke mateStijgende ongelijkheid suggereert ongelijke kansen en een potentieel gevaar voor de sociale samenhang. Biografie & eerdere uitslagen
Jaap van Duijn
Jaap van Duijn image

Oud Chief Investment Officer Robeco en oud hoogleraar Universiteit van Amsterdam en Erasmus Universiteit

Mee eensIn redelijke mateTussen 1950 en 1980 was de factor arbeid aan de winnende hand, sinds 1980 verliest arbeid terrein, ten gunste van kapitaalverschaffers en de top van het management. Die beweging moet op enig moment stoppen, want anders bijt de hond in de eigen staart. Biografie & eerdere uitslagen
Harry van Dalen
Harry van Dalen image

NIDI, Den Haag, Rijksuniversiteit Groningen en Tilburg University

Mee eensIn redelijke mateDit groei van de afgelopen decennia is merkbaar maar niet verontrustend muv sommige topinkomens die niet gebaseerd zijn op prestaties maar op rent-seeking. Verontrustend kan ook zijn hoe hervormingen en technologische vooruitgang de ongelijkheid aanjagen Biografie & eerdere uitslagen
Bas van der Klaauw
Bas van der Klaauw image
Vrije Universiteit Amsterdam en Tinbergen InstituutMee eensIn redelijke mateAan de onderkant van de arbeidsmarkt zijn steeds meer mensen die in marginale banen werken en daarom weinig inkomenszekerheid hebben. Biografie & eerdere uitslagen
Casper van Ewijk
Casper van Ewijk image

Tilburg University, Netspar, en Universiteit van Amsterdam

Mee eensIn redelijke mate  Biografie & eerdere uitslagen
Kees Koedijk
Kees Koedijk image

Tilburg University, TIAS en CEPR

Mee eensIn redelijke mate  Biografie & eerdere uitslagen
Dirk Schoenmaker
Portret van Dirk Schoenmaker

Rotterdam School of Management, Erasmus Universiteit

Mee eensIn redelijke mate  Biografie & eerdere uitslagen
Gerard Pfann
Gerard Pfann image
Universiteit van Maastricht, Nuffield College, University of Oxford, en IZA BonnMee eensIn redelijke mate  Biografie & eerdere uitslagen
Joop Hartog
Joop Hartog image
Universiteit van AmsterdamMee eensIn redelijke mate  Biografie & eerdere uitslagen
Joan Muysken
Portret van Joan Muysken
Universiteit MaastrichtMee eensIn redelijke mateDe door Salverda et al. geconstateerde scherpe daling van de koopkracht van de laagste inkomens in de tweede helft van de jaren tachtig en de gestage daling daarna is consistent met de ontwikkeling van de “replacement rate” gepubliceerd door het CPB . Biografie & eerdere uitslagen
Janneke Plantenga
Portret van Janneke Plantenga
Universiteit UtrechtMee eensIn redelijke mateHet werkt op termijn destabiliserend. Wat mij op dit moment vooral verbaast is de grote maatschappelijke acceptatie van inkomensverschillen Biografie & eerdere uitslagen
Pieter Gautier
Pieter Gautier image
Vrije UniversiteitEens noch oneensIn redelijke mateDit is deels een politieke vraag. Voor economische groei is zowel te veel ongelijkheid (toegang van arm talent tot scholing) als te weinig ongelijkheid (innovatieprikkels) ongunstig. Volgens internationale data, relatief weinig ink. ongelijkheid in NL. Biografie & eerdere uitslagen
Steven Brakman
Steven Brakman image
Rijksuniversiteit GroningenEens noch oneensIn redelijke mateVoor economen is de vraag; welke (on-)gelijkheid tast de groei/welvaart aan. Over het morele aspect hebben economen geen exclusieve expertise Biografie & eerdere uitslagen
Rick van der Ploeg
Portret van Rick van der Ploeg
Oxford University, VU Amsterdam, CEPR en CESifoEens noch oneensIn redelijke mateIn andere landen zoals het VK, de VS, Rusland, China, Brazilie, Nigeria is de inkomensongelijkheid veel groter. Biografie & eerdere uitslagen
Kees Goudswaard
Portret van Kees Goudswaard
Universiteit LeidenEens noch oneensIn redelijke mateHet valt erg mee met de toename van de inkomensongelijkheid in Nederland. Daar komt binnenkort nieuw onderzoek over beschikbaar. Wel zorgelijk is de toename van de armoede, als gevolg van de recessie. Biografie & eerdere uitslagen
Harald Benink
Portret van Harald Benink
Tilburg UniversityEens noch oneensIn redelijke mate  Biografie & eerdere uitslagen
Eric Bartelsman
Portret van Eric Bartelsman
Vrije Universiteit AmsterdamEens noch oneensIn redelijke mateDe trends in ongelijkheid zijn verontrustend: het gebrek aan toename in ongelijkheid vergeleken met andere OECD landen kan duiden op een gebrek aan ondernemerschap en experimentatie met nieuwe technologieen. Biografie & eerdere uitslagen
Jaap Abbring
Portret van Jaap Abbring
Tilburg UniversityEens noch oneensIn redelijke mate  Biografie & eerdere uitslagen
Bart van Ark
Portret van Bart van Ark
Rijksuniversiteit van Groningen, The Conference BoardEens noch oneensIn redelijke mateHet is lastig de optimale inkomensverdeling voor groei en sociale stabiliteit vast te stellen, maar er zijn - in tegenstelling tot de VS - geen duidelijke tekenenen dat de inkomensverdeling in Nederland in z'n algemeenheid een bedreiging aan het vormen is Biografie & eerdere uitslagen
Frank den Butter
Portret van Frank den Butter
Vrije Universiteit AmsterdamOneensIn redelijke mateDe inkomensongelijkheid in Nederland is niet zodanig hoog dat deze economische groei belemmert. Biografie & eerdere uitslagen
Mathijs Bouman
Portret van Mathijs Bouman
Econoom & journalistOneensIn redelijke mateVolgens alle standaard indicatoren is de inkomensongelijkheid in Nederland de afgelopen 20 jaar niet toegenomen. NL is geen VS. Alleen aan de uitersten (armste en rijkste 10%) zit beweging. Maar dat is niet per se een slechte ontwikkeling. Biografie & eerdere uitslagen
Jan van Ours
Jan van Ours image
Tilburg University, CEPR en IZA BonnOneensIn redelijke mateDe inkomensongelijkheid is al 20 jaar onveranderd gebleven. Niet iets om je plotseling zorgen over te maken Biografie & eerdere uitslagen
Frank Kalshoven
Portret van Frank Kalshoven
De ArgumentenfabriekOneensIn redelijke mateDe groei van ongelijkheid is beperkt, veel beperkter dan in andere (Angelsaksische) landen. Niettemin: waakzaamheid rond de onderkant van de verdeling is altijd geboden.. Biografie & eerdere uitslagen
Charles van Marrewijk
Portret van Charles van Marrewijk
Urecht University School of Economics, Tjalling C. Koopmans InstituutZeer mee oneensIn redelijke mate  Biografie & eerdere uitslagen
Fieke van der Lecq
Fieke van der Lecq image

VU Amsterdam en Ecovisie

Mee eensIn geringe mateDe (groeiende) ongelijkheid houdt te weinig verband met (groeiende) verschillen in arbeidsproductiviteit. Biografie & eerdere uitslagen
Elmer Sterken
Elmer Sterken image
Rijksuniversiteit GroningenEens noch oneensIn geringe mate  Biografie & eerdere uitslagen
Maarten Pieter Schinkel
Portret van Maarten Pieter Schinkel
Universiteit van Amsterdam, Amsterdam Center for Law & EconomicsEens noch oneensIn geringe mate  Biografie & eerdere uitslagen
Jeroen Hinloopen
Portret van Jeroen Hinloopen

Utrecht School of Economics

OneensIn geringe mate  Biografie & eerdere uitslagen
Wouter den Haan
Foto van Wouter den Haan
London School of EconomicsOneensIn geringe mateGroei in inkomensongelijk is niet (erg) verontrustend zolang als er ook reële groei is voor hen die het minst verdienen Biografie & eerdere uitslagen
Clemens Kool
Clemens Kool image

Centraal Planbureau en Utrecht School of Economics

Mee eensIn zeer geringe mate  Biografie & eerdere uitslagen

Stelling 2: Resultaat per panellid

Het verhogen van het toptarief inkomstenbelasting zal leiden tot een daling van het nationaal inkomen.

Klik op een van onderstaande categorieën om het overzicht te sorteren.
NaamOrganisatieUitslagExpertiseToelichting 
Sylvester Eijffinger
Sylvester Eijffinger image
Tilburg University en CEPRZeer mee eensIn zeer hoge mateHet toptarief is nu 52 proent en grijpt bij de middeninkomens aan en dreigde verder verhoogd te worden tot 59 procent, terwijl wij weten dat de kritische grens rondom 50 procent ligt. Biografie & eerdere uitslagen
Bas Jacobs
Bas Jacobs image
Erasmus School of Economics, Rotterdam en CESifo MünchenZeer mee eensIn zeer hoge mateBelastingverhogingen leiden volgens vele empirische schattingen tot een daling van het (nationale) inkomen. Dat geldt ook voor een verhoging van het toptarief. Zie ook Saez, Slemrod en Giertz (2012) JEL voor een overzicht en Jongen en Stoel (2013) voor NL Biografie & eerdere uitslagen
Esther-Mirjam Sent
Esther-Mirjam Sent image
Radboud Universiteit Nijmegen en lid van de Eerste Kamer voor de PvdAZeer mee oneensIn zeer hoge mateInkomensongelijkheid leidt tot lagere economische groei. Biografie & eerdere uitslagen
Luc Laeven
Portret van Luc Laeven

ECB, Frankfurt

Mee eensIn hoge mate  Biografie & eerdere uitslagen
Rick van der Ploeg
Portret van Rick van der Ploeg
Oxford University, VU Amsterdam, CEPR en CESifoMee eensIn hoge mateHet is een bot instrument voor inkomensherverdeling. Het gevaar bestaat dat talent Nederland verlaat, net zoals vele Frans talent het Kanaal is overgestoken om in het VK te werken. London is de vierde stad van Frankrijk nu! Biografie & eerdere uitslagen
Dirk Schoenmaker
Portret van Dirk Schoenmaker

Rotterdam School of Management, Erasmus Universiteit

Mee eensIn hoge mate  Biografie & eerdere uitslagen
Charles van Marrewijk
Portret van Charles van Marrewijk
Urecht University School of Economics, Tjalling C. Koopmans InstituutMee eensIn hoge mateDe nivellering is in Nederland al heel sterk. Er hangt altijd een prijskaartje aan de efficiency - inequality trade-off. Biografie & eerdere uitslagen
Andries de Grip
Andries de Grip
Universiteit Maastricht, ROAEens noch oneensIn hoge mateDit hangt er van af of de hogere belastingen al dan niet gebruikt worden voor investeringen die het verdienvermogen van de economie vergroten, zoals onderwijs en infrastructuur. Biografie & eerdere uitslagen
Koen Caminada
Portret van Koen Caminada
Universiteit LeidenOneensIn hoge mateDe CPB-studie is spraakmakend, maar de stelling dat we over de top zijn is te stellig. Andere logische keuzes voor inkomensbegrip, Pareto, de groep inkomensgenieters, etc leidt tot een lager optimale toptarief - er lijkt nog ruimte voor verhoging. Biografie & eerdere uitslagen
Paul de Beer
Paul de Beer image
Universiteit van AmsterdamZeer mee oneensIn hoge mateHet zou moeten gaan om een nieuw toptarief voor (zeer) hoge inkomens die vaak niet worden gerechtvaardigd door hun bijdrage aan de economie. Een hoger belastingtarief kan dan zelfs de economische efficiëntie vergroten. Biografie & eerdere uitslagen
Roel Beetsma
Roel Beetsma image
Universiteit van Amsterdam, CEPR en CESifoMee eensIn redelijke mate  Biografie & eerdere uitslagen
Mathijs Bouman
Portret van Mathijs Bouman
Econoom & journalistMee eensIn redelijke mateZie Bas Jacobs, Egbert Jongen en Floris Zoutman (2013) Biografie & eerdere uitslagen
Bas van der Klaauw
Bas van der Klaauw image
Vrije Universiteit Amsterdam en Tinbergen InstituutMee eensIn redelijke mateHet verhogen van het toptarief heeft consequenties voor arbeidsaanbodbeslissingen en kan ook leiden tot belastingsvlucht. Het zal weinig opleveren. Biografie & eerdere uitslagen
Elmer Sterken
Elmer Sterken image
Rijksuniversiteit GroningenMee eensIn redelijke mateVoornamelijk door een verlies aan concurrentievermogen. Biografie & eerdere uitslagen
Harald Benink
Portret van Harald Benink
Tilburg UniversityMee eensIn redelijke mate  Biografie & eerdere uitslagen
Casper van Ewijk
Casper van Ewijk image

Tilburg University, Netspar, en Universiteit van Amsterdam

Mee eensIn redelijke mate  Biografie & eerdere uitslagen
Kees Koedijk
Kees Koedijk image

Tilburg University, TIAS en CEPR

Mee eensIn redelijke mate  Biografie & eerdere uitslagen
Frank Kalshoven
Portret van Frank Kalshoven
De ArgumentenfabriekMee eensIn redelijke mateDe grootte van het effect zal wel zeer klein zijn. Biografie & eerdere uitslagen
Sweder van Wijnbergen
Portret van Sweder van Wijnbergen
Universiteit van AmsterdamMee eensIn redelijke mateWaarschijnlijk wel, al wordt dit effect afgezwakt door afwentelgedrag. Serieus gewenste lieden onderhandelen over netto salarissen... Biografie & eerdere uitslagen
Gerard J. van den Berg
Portret van Gerard J. van den Berg
University of MannheimMee eensIn redelijke mateLeidt tot emigratie en tot vermindering van de prikkel om carriere te maken. Lagere participatie van zeer productieve mensen heeft negatieve gevolgen voor de algemene bedrijvigheid. Biografie & eerdere uitslagen
Jaap Abbring
Portret van Jaap Abbring
Tilburg UniversityMee eensIn redelijke mate  Biografie & eerdere uitslagen
Maarten Pieter Schinkel
Portret van Maarten Pieter Schinkel
Universiteit van Amsterdam, Amsterdam Center for Law & EconomicsMee eensIn redelijke mate  Biografie & eerdere uitslagen
Steven Brakman
Steven Brakman image
Rijksuniversiteit GroningenEens noch oneensIn redelijke mateHet huidige toptarief is niet dusdanig hoog dat het groei in de weg staat. Een beperkte verhoging zal geen desastreuze gevolgen hebben. De vraag blijft welk economisch doel wordt nagestreeft en of verhoging van het toptarief daaraan bijdraagt. Biografie & eerdere uitslagen
Frank den Butter
Portret van Frank den Butter
Vrije Universiteit AmsterdamEens noch oneensIn redelijke mateVanuit de theorie van de afruil tussen efficiëntie en rechtvaardigheid (equity <-> efficiency) is de stelling juist maar in de praktijk in Nederland zal het zo'n vaart niet lopen. Het hangt wel van de hoogte en basis van het toptarief af. Biografie & eerdere uitslagen
Kees Goudswaard
Portret van Kees Goudswaard
Universiteit LeidenEens noch oneensIn redelijke mateVolgens een recente CPB zou dat inderdaad het geval kunnen zijn. Maar het is empirisch nog geen uitgemaakte zaak, het CPB spreekt over 'waarschijnlijk'. Biografie & eerdere uitslagen
Eric Bartelsman
Portret van Eric Bartelsman
Vrije Universiteit AmsterdamEens noch oneensIn redelijke mateHet verhogen van tarief in huidige topschijf zal waarschijnlijk wel NI verlagen. Maar introductie van nieuw toptarief, op bovenste 1 of 2 % heeft weinig effect (ook weinig opbrengsten), maar zal politiek populair zijn. Biografie & eerdere uitslagen
Gerard Pfann
Gerard Pfann image
Universiteit van Maastricht, Nuffield College, University of Oxford, en IZA BonnEens noch oneensIn redelijke mate  Biografie & eerdere uitslagen
Jan Luiten van Zanden
Jan Luiten van Zanden image
Universiteit Utrecht en Internationaal Instituut voor Sociale GeschiedenisOneensIn redelijke mate  Biografie & eerdere uitslagen
Ewald Engelen
Portret van Ewald Engelen
Universiteit van AmsterdamOneensIn redelijke mateZal zo'n vaart niet lopen - ben overigens wel van mening dat hogere kapitaalbuffers voor banken en afschaffen fiscale subsidie schuldfinanciering effectievere instrumenten zijn om parasitaire inkomens te bestrijden. Biografie & eerdere uitslagen
Joop Schippers
Portret van Joop Schippers
Universiteit van UtrechtOneensIn redelijke mateAls dat enige maatregel zou zijn, misschien wel. Niet als lasten a/d onderkant worden verlaagd en minder aftrekposten worden toegestaan. Biografie & eerdere uitslagen
Reyer Gerlagh
Reyer Gerlagh image

Universiteit van Tilburg, Tilburg Sustainability Center

OneensIn redelijke mateWaar is de empirische onderbouwing dat inkomen en productiviteit gelijke tred houden? Inkomensverschillen hebben meerdere oorzaken. Het idee dat alle productieve werknemers het land zouden ontvluchten is simplistisch. Biografie & eerdere uitslagen
Jan van Ours
Jan van Ours image
Tilburg University, CEPR en IZA BonnOneensIn redelijke mateIk denk niet dat iemand hier iets zinnigs over kan zeggen. Het blijft speculeren. Biografie & eerdere uitslagen
Arjo Klamer
Arjo Klamer image

Erasmus Universiteit Rotterdam en wethouder SP, Hilversum

OneensIn redelijke mateIk baseer mijn stelling op onderzoeksresultaten die aantonen dat het verhogen van toptarieven tot 70% economisch gunstig uitpakt. Biografie & eerdere uitslagen
Bernard van Praag
Portret van Bernard van Praag
Universiteit van AmsterdamOneensIn redelijke matehet hangt er sterk vanaf hoe die belastingontvangsten besteed worden. Biografie & eerdere uitslagen
Joan Muysken
Portret van Joan Muysken
Universiteit MaastrichtOneensIn redelijke mate  Biografie & eerdere uitslagen
Janneke Plantenga
Portret van Janneke Plantenga
Universiteit UtrechtOneensIn redelijke mateNiet per definitie. Veel hangt af van het politiek draagvlak. Op dit moment is dat overigens niet groot (zie boven) Biografie & eerdere uitslagen
Bart van Ark
Portret van Bart van Ark
Rijksuniversiteit van Groningen, The Conference BoardOneensIn redelijke mateEen veelgehoord argument van alle tijden maar nooit overtuigend aangetoond. Biografie & eerdere uitslagen
Joop Hartog
Joop Hartog image
Universiteit van AmsterdamZeer mee oneensIn redelijke mateDe top inkomens betreffen in hoge mate "rents" die niet nodig zijn om groei en innovatie uit te lokken. n : Biografie & eerdere uitslagen
Harry van Dalen
Harry van Dalen image

NIDI, Den Haag, Rijksuniversiteit Groningen en Tilburg University

Zeer mee eensIn geringe mate  Biografie & eerdere uitslagen
Pieter Gautier
Pieter Gautier image
Vrije UniversiteitMee eensIn geringe mateOp basis van Mirrlees rapport. http://www.ifs.org.uk/mirrleesReview Biografie & eerdere uitslagen
Jeroen Hinloopen
Portret van Jeroen Hinloopen

Utrecht School of Economics

Eens noch oneensIn geringe mate  Biografie & eerdere uitslagen
Wouter den Haan
Foto van Wouter den Haan
London School of EconomicsEens noch oneensIn geringe mateHet verhogen van het toptarief zal op zich zelf denk ik geen positief effect op het nationaal inkomen hebben, maar de belastingopbrengst kan uitgegeven worden op een manier die daar voor compenseert. Biografie & eerdere uitslagen
Eelke de Jong
Portret van Eelke de Jong
Radboud Universiteit NijmegenOneensIn geringe mate  Biografie & eerdere uitslagen
Jaap van Duijn
Jaap van Duijn image

Oud Chief Investment Officer Robeco en oud hoogleraar Universiteit van Amsterdam en Erasmus Universiteit

Geen mening Geen idee wat er gebeurt, maar een verhoging van het toptarief is m.i. niet de beste manier om toenemende inkomensongelijkheid aan te pakken. Biografie & eerdere uitslagen
Fieke van der Lecq
Fieke van der Lecq image

VU Amsterdam en Ecovisie

Geen mening Dat lijkt me een empirische kwestie, waar vast al onderzoek naar is gedaan. Biografie & eerdere uitslagen
Clemens Kool
Clemens Kool image

Centraal Planbureau en Utrecht School of Economics

Eens noch oneensIn zeer geringe mate  Biografie & eerdere uitslagen

Stelling 3: Resultaat per panellid

Inkomenspolitiek is het meest effectief als het gericht is op het vergroten van de verdienmogelijkheden aan de onderkant van de samenleving.

Klik op een van onderstaande categorieën om het overzicht te sorteren.
NaamOrganisatieUitslagExpertiseToelichting 
Sylvester Eijffinger
Sylvester Eijffinger image
Tilburg University en CEPRZeer mee eensIn zeer hoge mateDe beste oplossing is het invoeren van een (sociale) vlaktaks, evemtueel aangevuld met een negatieve inkomstenbelasting (onder het bijstandsniveau) waardoor er aan de onderkant van de samenleving meer prikkels worden gegeven. Biografie & eerdere uitslagen
Sweder van Wijnbergen
Portret van Sweder van Wijnbergen
Universiteit van AmsterdamZeer mee eensIn zeer hoge mateIk heb veel ervaring met armoede bestrijdingsprogrammas in het verleden. Werken alleen als er aan de verdiencapaciteit van het gezin gewerkt wordt. Biografie & eerdere uitslagen
Bas Jacobs
Bas Jacobs image
Erasmus School of Economics, Rotterdam en CESifo MünchenEens noch oneensIn zeer hoge mateGeen idee wat met deze vraag concreet wordt bedoeld: wat is 'vergroting verdienmogelijkheden'? Scholing? Lagere belastingen? Lagere kans op werkloosheid? Biografie & eerdere uitslagen
Paul de Beer
Paul de Beer image
Universiteit van AmsterdamMee eensIn hoge mateVoor zover mogelijk is het beter te streven naar meer gelijke verdienmogelijkheden dan het achteraf corrigeren van ongelijke uitkomsten. Echter, de mogelijkheden om verdienmogelijkheden aan de onderkant te vergroten zijn beperkt. Biografie & eerdere uitslagen
Rick van der Ploeg
Portret van Rick van der Ploeg
Oxford University, VU Amsterdam, CEPR en CESifoMee eensIn hoge mateWe moeten niet alleen armoede bestrijden, maar vooral de armoedeval tegengaan. Dat betekent dus ervoor zorgen dat het loont om weer te gaan werken. Biografie & eerdere uitslagen
Andries de Grip
Andries de Grip
Universiteit Maastricht, ROAMee eensIn hoge mateHet vergroten van het verdienvermogen aan de onderkant van de samenleving voorkomt dat veel laag opgeleiden niet participeren in het arbeidsproces. Biografie & eerdere uitslagen
Gerard J. van den Berg
Portret van Gerard J. van den Berg
University of MannheimMee eensIn hoge mateMaatregelen als een "earned income tax credit" kunnen mensen een zetje geven aan het begin van hun carriere. Biografie & eerdere uitslagen
Koen Caminada
Portret van Koen Caminada
Universiteit LeidenEens noch oneensIn hoge mate  Biografie & eerdere uitslagen
Luc Laeven
Portret van Luc Laeven

ECB, Frankfurt

OneensIn hoge mate  Biografie & eerdere uitslagen
Bas van der Klaauw
Bas van der Klaauw image
Vrije Universiteit Amsterdam en Tinbergen InstituutOneensIn hoge mateVergroten van verdienmogelijkheden aan de onderkant is erg lastig. Beter zijn heffingskortingen die werken lonender maken. Versoepel daarnaat ontslagrecht zodat de onderkant uitzicht krijgt op een vaste baan i.p.v. vage contracten en uitzendwerk. Biografie & eerdere uitslagen
Joan Muysken
Portret van Joan Muysken
Universiteit MaastrichtZeer mee oneensIn hoge mateHet is een illusie dat er meer werk wordt geschapen als men systematisch de replacement rate verlaagt: hiervoor is een stimuleringsbeleid en activerend arbeidsmarkt beleid nodig (incl. scholing) Biografie & eerdere uitslagen
Arjo Klamer
Arjo Klamer image

Erasmus Universiteit Rotterdam en wethouder SP, Hilversum

Zeer mee eensIn redelijke mateDe lage inkomens hebben een hogere marginale neiging tot consumeren; hun tevredenheid zal ook onevenredig sterk toenemen. . Biografie & eerdere uitslagen
Bernard van Praag
Portret van Bernard van Praag
Universiteit van AmsterdamZeer mee eensIn redelijke mate  Biografie & eerdere uitslagen
Kees Koedijk
Kees Koedijk image

Tilburg University, TIAS en CEPR

Zeer mee eensIn redelijke mate  Biografie & eerdere uitslagen
Eelke de Jong
Portret van Eelke de Jong
Radboud Universiteit NijmegenMee eensIn redelijke mate  Biografie & eerdere uitslagen
Roel Beetsma
Roel Beetsma image
Universiteit van Amsterdam, CEPR en CESifoMee eensIn redelijke mate  Biografie & eerdere uitslagen
Pieter Gautier
Pieter Gautier image
Vrije UniversiteitMee eensIn redelijke mateHet gaat meer om carriereperspectief dan om lonen. Biografie & eerdere uitslagen
Joop Schippers
Portret van Joop Schippers
Universiteit van UtrechtMee eensIn redelijke mateEn sociaal meer acceptabel. Maar beleid dat zich richt op brede onderkant, is meestal wel duurder. Biografie & eerdere uitslagen
Reyer Gerlagh
Reyer Gerlagh image

Universiteit van Tilburg, Tilburg Sustainability Center

Mee eensIn redelijke mateVerdienmogelijkheden zijn o.a. onderwijs inclusief werkgerelateerde opleiding. Vergeet ook de lage middengroepen niet. Het is niet of-of. Biografie & eerdere uitslagen
Jan van Ours
Jan van Ours image
Tilburg University, CEPR en IZA BonnMee eensIn redelijke mateInkomensongelijkheid is op zich geen reden tot zorg wel de (on)mogelijkheid voor individuele mensen om een stukje op te schuiven in die verdeling. Dat valt vooral aan de onderkant niet mee. Biografie & eerdere uitslagen
Kees Goudswaard
Portret van Kees Goudswaard
Universiteit LeidenMee eensIn redelijke mateJa, bijvoorbeeld de earned income tax credit is een tamelijk effectief instrument als het gaat om inkomensondersteuning en bevordering van de arbeidsparticipatie aan de onderkant. Biografie & eerdere uitslagen
Frank Kalshoven
Portret van Frank Kalshoven
De ArgumentenfabriekMee eensIn redelijke mate  Biografie & eerdere uitslagen
Dirk Schoenmaker
Portret van Dirk Schoenmaker

Rotterdam School of Management, Erasmus Universiteit

Mee eensIn redelijke mate  Biografie & eerdere uitslagen
Eric Bartelsman
Portret van Eric Bartelsman
Vrije Universiteit AmsterdamMee eensIn redelijke mate  Biografie & eerdere uitslagen
Gerard Pfann
Gerard Pfann image
Universiteit van Maastricht, Nuffield College, University of Oxford, en IZA BonnMee eensIn redelijke mate  Biografie & eerdere uitslagen
Charles van Marrewijk
Portret van Charles van Marrewijk
Urecht University School of Economics, Tjalling C. Koopmans InstituutMee eensIn redelijke mateVoor zover mogelijk moeten we werken boven een uitkering of bijstand stimuleren, maar hier zitten ook grenzen aan. Biografie & eerdere uitslagen
Maarten Pieter Schinkel
Portret van Maarten Pieter Schinkel
Universiteit van Amsterdam, Amsterdam Center for Law & EconomicsMee eensIn redelijke mate  Biografie & eerdere uitslagen
Jan Luiten van Zanden
Jan Luiten van Zanden image
Universiteit Utrecht en Internationaal Instituut voor Sociale GeschiedenisEens noch oneensIn redelijke mate  Biografie & eerdere uitslagen
Harald Benink
Portret van Harald Benink
Tilburg UniversityEens noch oneensIn redelijke mate  Biografie & eerdere uitslagen
Casper van Ewijk
Casper van Ewijk image

Tilburg University, Netspar, en Universiteit van Amsterdam

Eens noch oneensIn redelijke mateOp zich logisch om aan de 'voorkant' te herverdelen; een extra voorwaarde is echter dat het moet gaan om effectieve maatregelen. Biografie & eerdere uitslagen
Esther-Mirjam Sent
Esther-Mirjam Sent image
Radboud Universiteit Nijmegen en lid van de Eerste Kamer voor de PvdAEens noch oneensIn redelijke mateNederland zou er in samenwerking met andere Europese landen op moeten aandringen dat volledige werkgelegenheid en fatsoenlijk werk ook een hoofddoelstelling wordt van internationale economische samenwerking en beleid. Biografie & eerdere uitslagen
Janneke Plantenga
Portret van Janneke Plantenga
Universiteit UtrechtEens noch oneensIn redelijke mateWat betekent in dit verband effectief? Wellicht moeten we constateren dat het beleid niet heel veel andere mogelijkheden heeft en in ieder geval werk zou moeten maken van het vergroten van de verdienmogelijkheden aan de onderkant. Biografie & eerdere uitslagen
Ewald Engelen
Portret van Ewald Engelen
Universiteit van AmsterdamOneensIn redelijke mateEffectiefst voor vergroten verdienmogelijkheden aan onderkant is niet inkomenspolitiek maar een sterke verbetering van het ontwikkelingspotentieel van het NLse onderwijsbestel, bijv via vroegschools onderwijs. Biografie & eerdere uitslagen
Steven Brakman
Steven Brakman image
Rijksuniversiteit GroningenOneensIn redelijke mateBelasting op arbeid is een zeer effectief middel om belastinginkomsten te genereren. De verdienmogelijkheden aan de onderkant van de samenleving nemen toe met beter onderwijs. Biografie & eerdere uitslagen
Frank den Butter
Portret van Frank den Butter
Vrije Universiteit AmsterdamOneensIn redelijke mateInkomenspolitiek is bedoeld om te voldoen aan politieke preferenties voor herverdeling. Het vergroten van het verdienvermogen, voor welke groep uit de samenleving dan ook, vereist andere instrumentenring. Biografie & eerdere uitslagen
Bart van Ark
Portret van Bart van Ark
Rijksuniversiteit van Groningen, The Conference BoardOneensIn redelijke mateDe onderkant van de inkomensverdeling is een onderdeel van het verhaal voor de sociale stabiliti maar de macro effecten zijn gering omdat deze groep weinig bijdraagt aan de consumptie. De mobiliteit van de 'lagere' middenklasse is belangrijker. Biografie & eerdere uitslagen
Joop Hartog
Joop Hartog image
Universiteit van AmsterdamZeer mee oneensIn redelijke mateDe ongelijkheid is voornamelijk toegenomen door ontwikkelingen aan de top, niet aan de onderkant. Biografie & eerdere uitslagen
Jaap Abbring
Portret van Jaap Abbring
Tilburg UniversityGeen mening Klinkt goed, maar te vaag om een mening over te hebben (mea culpa, dit had ik moeten aangeven toen de conceptvragen werden rondgestuurd). Biografie & eerdere uitslagen
Harry van Dalen
Harry van Dalen image

NIDI, Den Haag, Rijksuniversiteit Groningen en Tilburg University

Zeer mee eensIn geringe mate  Biografie & eerdere uitslagen
Mathijs Bouman
Portret van Mathijs Bouman
Econoom & journalistZeer mee eensIn geringe mateLijkt me beter dan toeslage, inkomenssubsidies en uitkeringen. Voor alle betrokkenen. Biografie & eerdere uitslagen
Jaap van Duijn
Jaap van Duijn image

Oud Chief Investment Officer Robeco en oud hoogleraar Universiteit van Amsterdam en Erasmus Universiteit

Mee eensIn geringe mateHet probleem is de te zware belasting van arbeid, waardoor het gat tussen bruto arbeidskosten en netto besteedbaar inkomen te groot is. Biografie & eerdere uitslagen
Elmer Sterken
Elmer Sterken image
Rijksuniversiteit GroningenEens noch oneensIn geringe mate  Biografie & eerdere uitslagen
Wouter den Haan
Foto van Wouter den Haan
London School of EconomicsEens noch oneensIn geringe mateDe onderkant van de samenleving is uitermate belangrijk. De rellen in het Verenigd Koninkrijk in 2011 maakte dat duidelijk. Maar in principe is het mogelijk dat groei van lage inkomens mogelijk wordt gemaakt doordat het goed gaat met andere inkomens Biografie & eerdere uitslagen
Jeroen Hinloopen
Portret van Jeroen Hinloopen

Utrecht School of Economics

OneensIn geringe mate  Biografie & eerdere uitslagen
Fieke van der Lecq
Fieke van der Lecq image

VU Amsterdam en Ecovisie

Geen mening Hangt af van het doel van de inkomenspolitiek. Biografie & eerdere uitslagen
Clemens Kool
Clemens Kool image

Centraal Planbureau en Utrecht School of Economics

OneensIn zeer geringe mate  Biografie & eerdere uitslagen

Stelling 4: Resultaat per panellid

De positie van de middenklasse op de arbeidsmarkt* zal onder invloed van technologische vooruitgang sterk worden uitgehold. 

* Werknemers die geschoold doch routinematig werk verrichten.



Klik op een van onderstaande categorieën om het overzicht te sorteren.
NaamOrganisatieUitslagExpertiseToelichting 
Sylvester Eijffinger
Sylvester Eijffinger image
Tilburg University en CEPRZeer mee eensIn zeer hoge mate De positie van de middenklasse wordt niet alleen op de arbeidsmarkt door robotisering uitgehold maar staat ook zeer onder druk door toenemende lastenverzwaringen en afnemende publieke voorzieningen. De grens voor de middenklasse is reeds gepasseerd. Biografie & eerdere uitslagen
Steven Brakman
Steven Brakman image
Rijksuniversiteit GroningenZeer mee eensIn hoge mateMondiale fragmentatie van het produktieproces zet de middengroepen onder druk. Behalve het gevaar van uitholling biedt het ook kansen; Nederland zou dié fragmenten in het mondiale produktieproces naar zich toe kunnen trekken die de positie versterken. Biografie & eerdere uitslagen
Sweder van Wijnbergen
Portret van Sweder van Wijnbergen
Universiteit van AmsterdamZeer mee eensIn hoge mateGebeurt nu al. Globalisering heeft vn effect op die middenklasse. Biografie & eerdere uitslagen
Gerard J. van den Berg
Portret van Gerard J. van den Berg
University of MannheimZeer mee eensIn hoge mate  Biografie & eerdere uitslagen
Luc Laeven
Portret van Luc Laeven

ECB, Frankfurt

Mee eensIn hoge mate  Biografie & eerdere uitslagen
Frank den Butter
Portret van Frank den Butter
Vrije Universiteit AmsterdamMee eensIn hoge mateUit onderzoek blijkt dat de vraag naar routinematige arbeid afneemt. Dat is niet zozeer het gevolg van technologische vooruitgang maar van de verdeling van taken bij de internationale fragmentatie van de productie Biografie & eerdere uitslagen
Rick van der Ploeg
Portret van Rick van der Ploeg
Oxford University, VU Amsterdam, CEPR en CESifoMee eensIn hoge mateDe positie wordt niet alleen door automatisering, maar ook door offshoring uitgehold. Politiek bezien leidt het wegvallen van de middenklasse tot een aardverschuiving. Biografie & eerdere uitslagen
Eric Bartelsman
Portret van Eric Bartelsman
Vrije Universiteit AmsterdamMee eensIn hoge mateIk denk dat komende technologieen op geheel onverwachte plekken tot uitholling zullen leiden, die niet met scholing gecorreleerd zijn. Biografie & eerdere uitslagen
Bart van Ark
Portret van Bart van Ark
Rijksuniversiteit van Groningen, The Conference BoardMee eensIn hoge mateEen belangrijk probleem dat d.m.v. gerichte investeringen in na- en omscholing door overheid en bedrijfsleven kan worden aangepakt. Biografie & eerdere uitslagen
Andries de Grip
Andries de Grip
Universiteit Maastricht, ROAEens noch oneensIn hoge mateDit geldt vooral voor de financieel-economische sector, maar veel minder voor technische vakmensen, verpleegkundigen, e.d. Biografie & eerdere uitslagen
Bas Jacobs
Bas Jacobs image
Erasmus School of Economics, Rotterdam en CESifo MünchenEens noch oneensIn hoge mateWe zien de laatste jaren een sterkere polarisatie op de arbeidsmarkt, in de VS maar ook in zekere mate in NL. Zie ook CPB onderzoek van Van der Weel. Het is onduidelijk of deze trends zonder meer kunnen worden geëxtrapoleerd naar de toekomst. Biografie & eerdere uitslagen
Paul de Beer
Paul de Beer image
Universiteit van AmsterdamOneensIn hoge mateAls door technologie routinematige functies op middenniveau verdwijnen, ontstaat er meer ruimte om niet-routinematige functies te vervullen, die er volop zijn en zullen blijven. Biografie & eerdere uitslagen
Joop Schippers
Portret van Joop Schippers
Universiteit van UtrechtOneensIn hoge mateOngetwijfeld ontstaat door technologische ontwikkeling ook weer nieuw werk, maar anders. Dat vergt wel aanpassingen, maar maakt middenklasse niet kansloos. Demografische ontwikkeling maakt arbeid in geval van aantrekkende markt al snel schaars. Biografie & eerdere uitslagen
Jaap van Duijn
Jaap van Duijn image

Oud Chief Investment Officer Robeco en oud hoogleraar Universiteit van Amsterdam en Erasmus Universiteit

Zeer mee eensIn redelijke mateEr is recent veel over het vraagstuk van de technologische werkloosheid geschreven en de experts onderschrijven deze stelling. Hun argumentatie komt mij overtuigend over. Biografie & eerdere uitslagen
Arjo Klamer
Arjo Klamer image

Erasmus Universiteit Rotterdam en wethouder SP, Hilversum

Zeer mee eensIn redelijke mateWe zien dit effect vooral in de VS maar de verwachting is dat ook in Nederland de middenklasse in verdrukking komt. Belangrijk is daarom onder meer de herwaardering van het ambacht en vakmanschap. Biografie & eerdere uitslagen
Bernard van Praag
Portret van Bernard van Praag
Universiteit van AmsterdamZeer mee eensIn redelijke mateHet wegvallen van de middenklasse zal de maatschappelijke tegenstellingen verscherpen. Velen leven op hoop op de toekomst voor henzelf of althans hun nageslacht. Valt die hoop weg, dan rest een voor velen uitzichtloos leven. Biografie & eerdere uitslagen
Eelke de Jong
Portret van Eelke de Jong
Radboud Universiteit NijmegenMee eensIn redelijke mate  Biografie & eerdere uitslagen
Jan Luiten van Zanden
Jan Luiten van Zanden image
Universiteit Utrecht en Internationaal Instituut voor Sociale GeschiedenisMee eensIn redelijke mate  Biografie & eerdere uitslagen
Pieter Gautier
Pieter Gautier image
Vrije UniversiteitMee eensIn redelijke mateDat gebeurt nu al. Robots kunnen steeds vaker ook niet routine taken verrichten. Biografie & eerdere uitslagen
Mathijs Bouman
Portret van Mathijs Bouman
Econoom & journalistMee eensIn redelijke mateMaar dat hoeft niet erg te zijn. Per saldo kan welvaart toch stijgen (ook voor middengroepen). Belangrijk is: snelle omscholing en voorkomen belastingvlucht kapitaaleigenaren. Biografie & eerdere uitslagen
Bas van der Klaauw
Bas van der Klaauw image
Vrije Universiteit Amsterdam en Tinbergen InstituutMee eensIn redelijke mateDoor alle (internationale) ontwikkelingen verdwijnen steeds meer banen in het middensegment. Er komt daarom steeds meer druk op de onderkant van de arbeidsmarkt en het wordt steeds moeilijker om vanuit daar door te groeien. Biografie & eerdere uitslagen
Koen Caminada
Portret van Koen Caminada
Universiteit LeidenMee eensIn redelijke mateMaar die middenklasse zal zich aanpassen, waardoor er dan weer een nieuw middenklasse op de arbeidsmarkt zal ontstaan. Biografie & eerdere uitslagen
Harald Benink
Portret van Harald Benink
Tilburg UniversityMee eensIn redelijke mate  Biografie & eerdere uitslagen
Casper van Ewijk
Casper van Ewijk image

Tilburg University, Netspar, en Universiteit van Amsterdam

Mee eensIn redelijke mateDit gebeurt nu al door verdwijnen van administratieve taken. In andere sectoren is echter wel groei mogelijk. Geen wet van meden en perzen voor de toekomst. Biografie & eerdere uitslagen
Kees Koedijk
Kees Koedijk image

Tilburg University, TIAS en CEPR

Mee eensIn redelijke mate  Biografie & eerdere uitslagen
Charles van Marrewijk
Portret van Charles van Marrewijk
Urecht University School of Economics, Tjalling C. Koopmans InstituutMee eensIn redelijke mateVoorlopig wijzen empirische studies wel die kant op. Het is een voorzichtige 'mee eens' want de bestendigheid van deze ontwikkeling moet nog worden afgewacht. Biografie & eerdere uitslagen
Jaap Abbring
Portret van Jaap Abbring
Tilburg UniversityMee eensIn redelijke mate  Biografie & eerdere uitslagen
Janneke Plantenga
Portret van Janneke Plantenga
Universiteit UtrechtMee eensIn redelijke mateVerschillend onderzoek lijkt een dergelijke tendens te ondersteunen. Opvallend genoeg verwijst de WRR in haar rapport over de lerende economie niet naar verdelingsaspecten. Dat lijkt mij een gemiste kans Biografie & eerdere uitslagen
Maarten Pieter Schinkel
Portret van Maarten Pieter Schinkel
Universiteit van Amsterdam, Amsterdam Center for Law & EconomicsMee eensIn redelijke mate  Biografie & eerdere uitslagen
Jan van Ours
Jan van Ours image
Tilburg University, CEPR en IZA BonnEens noch oneensIn redelijke mateOok hier weer, het blijft speculatie. Biografie & eerdere uitslagen
Esther-Mirjam Sent
Esther-Mirjam Sent image
Radboud Universiteit Nijmegen en lid van de Eerste Kamer voor de PvdAEens noch oneensIn redelijke mateHet is onduidelijk wat de race tussen technologie en opleiding betekent voor de middenklasse: trekt die het meeste profijt van een snelle technologische ontwikkeling of juist van een sterke expansie van het onderwijs? Biografie & eerdere uitslagen
Gerard Pfann
Gerard Pfann image
Universiteit van Maastricht, Nuffield College, University of Oxford, en IZA BonnEens noch oneensIn redelijke mate  Biografie & eerdere uitslagen
Joan Muysken
Portret van Joan Muysken
Universiteit MaastrichtEens noch oneensIn redelijke mateIk denk dat dit een overgangsverschijnsel is. Er zal t.z.t. een andere middenklasse ontstaan als de automatisering en robotisdering meer vorm heeft gekregen. Biografie & eerdere uitslagen
Roel Beetsma
Roel Beetsma image
Universiteit van Amsterdam, CEPR en CESifoOneensIn redelijke mate  Biografie & eerdere uitslagen
Ewald Engelen
Portret van Ewald Engelen
Universiteit van AmsterdamOneensIn redelijke mateGeloof er niets van - end of work al voorspeld sinds begin industriële revolutie, zowel in utopische als dystopische variant. Stemt somber over ons voorspellend vermogen. Biografie & eerdere uitslagen
Reyer Gerlagh
Reyer Gerlagh image

Universiteit van Tilburg, Tilburg Sustainability Center

OneensIn redelijke mateInnovaties komen van binnenuit, niet van buitenaf, en worden mede bepaald door verhoudingen tussen arbeidsgroepen. Biografie & eerdere uitslagen
Jeroen Hinloopen
Portret van Jeroen Hinloopen

Utrecht School of Economics

OneensIn redelijke mate  Biografie & eerdere uitslagen
Elmer Sterken
Elmer Sterken image
Rijksuniversiteit GroningenOneensIn redelijke mateTechnologische vooruitgang is een algemeen belang: het hangt van de flexibiliteit af hoe een ieder actief en erkend productiever kan worden. Biografie & eerdere uitslagen
Frank Kalshoven
Portret van Frank Kalshoven
De ArgumentenfabriekOneensIn redelijke mateBanen komen en verdwijnen. Omscholen en arbeidsdynamiek worden wel steeds belangrijker. Biografie & eerdere uitslagen
Joop Hartog
Joop Hartog image
Universiteit van AmsterdamOneensIn redelijke mate  Biografie & eerdere uitslagen
Wouter den Haan
Foto van Wouter den Haan
London School of EconomicsGeen mening   Biografie & eerdere uitslagen
Harry van Dalen
Harry van Dalen image

NIDI, Den Haag, Rijksuniversiteit Groningen en Tilburg University

Mee eensIn geringe mateMee eens, hoewel met dit soort bespiegelingen als in Brynjolfsson en McAfee heb ik wel altijd het vermoeden dat het aanpassingsvermogen van mensen wordt onderschat. Biografie & eerdere uitslagen
Dirk Schoenmaker
Portret van Dirk Schoenmaker

Rotterdam School of Management, Erasmus Universiteit

Mee eensIn geringe mate  Biografie & eerdere uitslagen
Kees Goudswaard
Portret van Kees Goudswaard
Universiteit LeidenEens noch oneensIn geringe mateDat hangt er vanaf hoe de middenklasse wordt geschoold, zie WRR rapport 'Naar een lerende economie' Biografie & eerdere uitslagen
Fieke van der Lecq
Fieke van der Lecq image

VU Amsterdam en Ecovisie

OneensIn geringe mateEr is ook arbeidsintensieve dienstverlening waarin de middenklasse nodig blijft, bv. in zorg en onderwijs. Biografie & eerdere uitslagen
Clemens Kool
Clemens Kool image

Centraal Planbureau en Utrecht School of Economics

Eens noch oneensIn zeer geringe mate  Biografie & eerdere uitslagen

Me Judice Economenpanel

Leden

Voor een overzicht van de leden van het economenpanel en hun affilaties: klik hier.

Toelichting

Dit panel peilt in welke mate economen het eens of oneens zijn over grote economische vraagstukken. Me Judice heeft een panel van ongeveer 60 economische deskundigen uitgenodigd om op gezette tijden (minimaal een keer per maand) hun mening te geven.

 

Het panel is gekozen op basis van een aantal minimale eisen. Een deelnemer moet onafhankelijk en gepromoveerd zijn. Een additionele eis is dat de economen enige affiniteit met vraagstukken van economische politiek moeten hebben. Om zo veel mogelijk een representatief beeld van de Nederlandse economen te krijgen is er naar gestreefd om de diverse economie faculteiten en hoogleraren (Amsterdam, Groningen, Leiden, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam, Tilburg en Utrecht) aan bod te laten komen alsmede diverse specialismen.

 

Op het punt van het stemmen op stellingen is het goed om een paar zaken te benadrukken. In sommige gevallen zullen panelleden eens noch oneens zijn met een bepaalde stelling. Er kunnen twee redenen zijn voor deze uitkomst.

  1. Een econoom is een expert op het bepaald terrein maar ziet op basis van zijn ervaring en kennis van het veld dat er nog veel onzekerheid is over de stelling in kwestie. In dergelijke gevallen zullen de panelleden stemmen op de optie ‘eens noch oneens’.
  2. Een econoom is geen expert op een terrein of bezit te weinig kennis over een specifieke casus om daar een gekwalificeerde uitspraak over te doen. In dat geval zal het panellid stemmen op de optie ‘geen mening’.

 

De vragen worden per email naar het Me Judice Economenpanel gestuurd en ieder lid krijgt ruim de tijd om na te denken over de stem die hij of zij wil uitbrengen. Zij mogen alle bronnen gebruiken die zij willen om hun keuze te maken. Voorts krijgen alle panelleden de gelegenheid om in een paar woorden hun keuze toe te lichten, evenals de mate van (on)zekerheid die men heeft over het gekozen antwoord zodat volledig transparant is hoe in deze groep het totaalbeeld tot stand komt. Er worden daarom altijd twee figuren getoond: een ongewogen en een gewogen beeld waarbij het antwoord een hoger gewicht krijgt naarmate men zelf stelt dat men meer van het onderwerp afweet.

 

Buitenstaanders mogen stellingen suggereren evenals de panelleden zelf. Het Me Judice panelbestuur is uiteindelijk verantwoordelijk voor de keuze van de definitieve stelling. In sommige gevallen zullen wij een conceptversie van de stelling naar het Me Judice economenpanel sturen om fouten, onduidelijkheden of vage bewoordingen op te sporen.

 

De paneldata die middels deze peiling worden verzameld vallen onder het copyright van het Me Judice economenpanel en zullen worden gebruikt voor onderzoek, waarover zal worden gerapporteerd in een tijdschriftartikel.

 

Voor vragen en/of opmerkingen: economenpanel@mejudice.nl

Suggereer een stelling

Indien u een stelling wilt voorstellen die voorgelegd wordt aan het Me Judice economenpanel kunt u hieronder een voorstel doen. Over de behandeling van deze stelling kan niet worden gecorrespondeerd.