Me Judice Economenpanel: Dynamiek in de polder

17 dec 2012

De Nederlandse economie heeft er baat bij dat de middelen waarover men beschikt zo efficiënt mogelijk worden ingezet. In de onderstaande stellingen worden twee maatregelen op het terrein van innovatie en de werking van de arbeidsmarkt naar voren gebracht.
Noot: zie ook het begeleidende artikel: “Me Judice Economenpanel: dynamiek in de polder”.

Stelling 1

Het topsectorenbeleid van het kabinet-Rutte II, dat gericht is op het versterken van de positie van sectoren waarin Nederland wereldwijd uitblinkt, zal een substantiële bijdrage leveren aan het vergroten van de innovatiekracht van Nederland.
Noot: het instrument waarmee het topsectorenbeleid wordt gestuurd is door overheid, bedrijfsleven, universiteiten en onderzoekscentra in topsectoren samen te laten werken aan kennis en innovatie. Een en ander wordt vastgelegd in innovatiecontracten. Meer informatie via de website van de Rijksoverheid.

Resultaat (gewogen voor kennis expert)

Resultaat (gewogen voor kennis expert)

Resultaat (ongewogen)

Resultaat (ongewogen)

Stelling 2

Een versoepeling en vereenvoudiging van het ontslagrecht zal de allocatie van arbeid bevorderen, d.w.z. mensen komen vaker of sneller dan voorheen op de plek waar hun kwaliteiten het best tot hun recht komen.

Resultaat (gewogen voor kennis expert)

Resultaat (gewogen voor kennis expert)

Resultaat (ongewogen)

Resultaat (ongewogen)

Stelling 3

Door een versoepeling en vereenvoudiging van het ontslagrecht zal de werkloosheid onder oudere werknemers (50 jaar en ouder) op korte termijn stijgen.
Noot: bij een korte termijn moet men hier denken aan een periode van 1 tot 4 jaar na invoering van de hervorming van het ontslagrecht.

Resultaat (gewogen voor kennis expert)

Resultaat (gewogen voor kennis expert)

Resultaat (ongewogen)

Resultaat (ongewogen)

Stelling 1: Resultaat per panellid

Het topsectorenbeleid van het kabinet-Rutte II, dat gericht is op het versterken van de positie van sectoren waarin Nederland wereldwijd uitblinkt, zal een substantiële bijdrage leveren aan het vergroten van de innovatiekracht van Nederland.
Noot: het instrument waarmee het topsectorenbeleid wordt gestuurd is door overheid, bedrijfsleven, universiteiten en onderzoekscentra in topsectoren samen te laten werken aan kennis en innovatie. Een en ander wordt vastgelegd in innovatiecontracten. Meer informatie via de website van de Rijksoverheid.


Klik op een van onderstaande categorieën om het overzicht te sorteren.
NaamOrganisatieUitslagExpertiseToelichting 
Luc Soete
Luc Soete image
Universiteit van Maastricht en MERITMee eensIn zeer hoge mateNederland is een klein land; specialisatie, ook technologisch, een vereiste. Vraagsturing is hierbij essentieel. Of dat nu gebeurt middels door bedrijfsleven (in Nederland) of door maatschappelijk (Europa, Vlaanderen) geïdentificeerde gebieden. Biografie & eerdere uitslagen
Harry Garretsen
Harry Garretsen image
Rijksuniversiteit GroningenOneensIn zeer hoge mateSectorenbeleid is achterhaald in wereld van internationale produktieketens, plus dit beleid bevordert teveel de insiders en dat niet per def meest innovatieve bedrijven Biografie & eerdere uitslagen
Sylvester Eijffinger
Sylvester Eijffinger image
Tilburg University en CEPRZeer mee oneensIn zeer hoge mateDe overheid moet innovatie door het bedrijfsleven, universiteiten en onderzoekscentra niet proberen te sturen maar slechts te faciliteren. Het topsectorenbeleid steunt de winnaars en niet de uitdagers. Biografie & eerdere uitslagen
Elmer Sterken
Elmer Sterken image
Rijksuniversiteit GroningenMee eensIn hoge mate  Biografie & eerdere uitslagen
Charles van Marrewijk
Portret van Charles van Marrewijk
Urecht University School of Economics, Tjalling C. Koopmans InstituutOneensIn hoge mateDe overheid heeft een slechte reputatie betreffende het kiezen van winnaars. De administratieve rompslomp wordt verder verhoogd, heel ineffectief. Biografie & eerdere uitslagen
Frank den Butter
Portret van Frank den Butter
Vrije Universiteit AmsterdamOneensIn hoge mateEen gericht beleid van "picking winners" miskent dat innovatiebeleid moet zorgen voor het het internaliseren van positieve externe effecten van kennisinvesteringen. Bevordering van kennis spill-overs zou veeleer tussen bedrijfstakken moeten gebeuren Biografie & eerdere uitslagen
Jeroen Hinloopen
Portret van Jeroen Hinloopen

Utrecht School of Economics

OneensIn hoge mateInnovatiebeleid moet generiek zijn, niet specifiek. Waar de volgende innovaties gerealiseerd worden is aan de internationale markt, niet aan de Nederlandse overheid. Schumpeter (1934): "in general it is not the owner of stage-coaches who builds railways." Biografie & eerdere uitslagen
Mirjam van Praag
Portret van Mirjam van Praag

Copenhagen Business School en Universiteit van Amsterdam

OneensIn hoge mate  Biografie & eerdere uitslagen
Kees Koedijk
Kees Koedijk image

Tilburg University, TIAS en CEPR

OneensIn hoge mateuitdagers krijgen te weinig kans Biografie & eerdere uitslagen
Eric Bartelsman
Portret van Eric Bartelsman
Vrije Universiteit AmsterdamOneensIn hoge mateHet grootste probleem is het uitsluiten van potential entrants en de bescherming van incumbents. Verder is het onduidelijk waarom grote bestaande spelers niet zelf al netwerken van kleine leveranciers en kennisinstellingen kunnen vinden zonder overheid. Biografie & eerdere uitslagen
Steven Brakman
Steven Brakman image
Rijksuniversiteit GroningenZeer mee oneensIn hoge mateEen sectorbeleid spoort niet goed met het huidige karakter van globalisering. Door de fragmentatie van het productieproces komt de nadruk meer op taken te liggen dan op sectoren; de software afdeling wordt verplaatst, en niet de sector. Biografie & eerdere uitslagen
Eelke de Jong
Portret van Eelke de Jong
Radboud Universiteit NijmegenZeer mee oneensIn hoge mateHet vooraf selecteren van innovatieve bedrijfstakken is geen taak voor een overheid en ze is door meestal ook slecht in. Bovendien gaat door deze maatregel geld van fundamenteel en niet direct door belangen gedreven onderzoek naar bedrijfsonderzoek. Biografie & eerdere uitslagen
Sweder van Wijnbergen
Portret van Sweder van Wijnbergen
Universiteit van AmsterdamZeer mee oneensIn hoge mate  Biografie & eerdere uitslagen
Gerard J. van den Berg
Portret van Gerard J. van den Berg
University of MannheimZeer mee oneensIn hoge mateDoet me denken aan de Eemshaven in Groningen... Hoezo weet de overheid wat de toekomstige topsectoren zijn? En het bedrijfsleven? Dat zal haar gevestigde belangen beschermen ten koste van echte innovatoren. Beter om breed in universiteiten te investeren. Biografie & eerdere uitslagen
Luc Laeven
Portret van Luc Laeven

ECB, Frankfurt

Mee eensIn redelijke mate  Biografie & eerdere uitslagen
Bart van Ark
Portret van Bart van Ark
Rijksuniversiteit van Groningen, The Conference BoardMee eensIn redelijke mateJe moet keuzes maken in innovatiebeleid en focus op de sterkste sectoren is een beleidsefficiente keuze. Aandacht voor de meer generieke framework condities blijft belangrijk omdat we ruimte moeten blijven geven voor innovaties ongeacht de herkomst. Biografie & eerdere uitslagen
Mathijs Bouman
Portret van Mathijs Bouman
Econoom & journalistMee eensIn redelijke mate  Biografie & eerdere uitslagen
Harrie Verbon
Harrie Verbon image
Tilburg UniversityEens noch oneensIn redelijke mateDe overheid is niet altijd even goed in het selecteren van 'topsectoren'. Biografie & eerdere uitslagen
Barbara Baarsma
Barbara Baarsma image

Rabobank, Utrecht en Universiteit van Amsterdam

Eens noch oneensIn redelijke mateEffectief innovatiebeleid is voorwaardenscheppend en maakt geen keuzes tussen sectoren; de markt bepaalt wel wat top is en wat niet, niet de overheid (-). Echter: de overheid heeft zo ongeveer de hele economie benoemd tot topsector, kiest dus niet (+) Biografie & eerdere uitslagen
Kees Goudswaard
Portret van Kees Goudswaard
Universiteit LeidenEens noch oneensIn redelijke mateLiever investeren in onderwijs en onderzoek dan in specifieke sectoren Biografie & eerdere uitslagen
Janneke Plantenga
Portret van Janneke Plantenga
Universiteit UtrechtEens noch oneensIn redelijke mate  Biografie & eerdere uitslagen
Andries de Grip
Andries de Grip
Universiteit Maastricht, ROAEens noch oneensIn redelijke mateHet is goed dat het kabinet er voor heeft gekozen om het topsectorenbeleid voort te zetten, maar het is nog te vroeg om te kunnen zeggen of dit beleid succesvol zal zijn en/of bepaalde toekomstige successen geen windfall effecten zullen zijn. Biografie & eerdere uitslagen
Peter Kooreman
Foto van Peter Kooreman
Tilburg UniversityOneensIn redelijke mate  Biografie & eerdere uitslagen
Arjo Klamer
Arjo Klamer image

Erasmus Universiteit Rotterdam en wethouder SP, Hilversum

OneensIn redelijke mateTe vaak komt een dergelijk programma neer op steun voor lievelingen van het bedrijfsleven die anders ook wel gebeurd zouden zijn, plus projecten die top down zijn en daarom meestal niet levensvatbaar. Biografie & eerdere uitslagen
Roel Beetsma
Roel Beetsma image
Universiteit van Amsterdam, CEPR en CESifoOneensIn redelijke mateIk ben zeer sceptisch over het sluizen van extra gelden naar specifieke sectoren; deze gelden zijn over het algemeen sowieso gering. Een goed algemeen ondernemingsklimaat en (hoger) onderwijs zijn belangrijker Biografie & eerdere uitslagen
Jan Bouwens
Jan Bouwens image

Universiteit van Amsterdam

OneensIn redelijke mateEr is binnen het topsectorenbeleid nauwelijks sprake van een concreet doel. Een concreet doel dat zou aansluiten bij onze kennisvoorsprong zou zijn geweest dat we de doorlooptijd voor de aanleg van dijken of andere waterkeringsystemen zouden halveren. Biografie & eerdere uitslagen
Pieter Gautier
Pieter Gautier image
Vrije UniversiteitOneensIn redelijke mateDit systeem selecteert de beste lobbygroepen ipv de beste onderzoekers. Als bedrijven en universiteiten willen samenwerken moeten ze dat vooral doen maar er hoeft geen extra overheidsgeld heen. Biografie & eerdere uitslagen
Maarten Pieter Schinkel
Portret van Maarten Pieter Schinkel
Universiteit van Amsterdam, Amsterdam Center for Law & EconomicsOneensIn redelijke mate  Biografie & eerdere uitslagen
Eduard Bomhoff
Portret van Eduard Bomhoff
Monash University, Sunway Campus, Kuala Lumpur, MaleisiëOneensIn redelijke mate  Biografie & eerdere uitslagen
Esther-Mirjam Sent
Esther-Mirjam Sent image
Radboud Universiteit Nijmegen en lid van de Eerste Kamer voor de PvdAOneensIn redelijke mate  Biografie & eerdere uitslagen
Gerard Pfann
Gerard Pfann image
Universiteit van Maastricht, Nuffield College, University of Oxford, en IZA BonnOneensIn redelijke mateEén en ander komt nogal gekunsteld over. Vooral de bedenkers en makers van dit beleid karakteriseren zichzelf aan de hand van een zekere uitstraling van betweterigheid. Veel creatieve energie gaat verloren aan het bedenken van mee-doen-strategieën. Biografie & eerdere uitslagen
Bas van der Klaauw
Bas van der Klaauw image
Vrije Universiteit Amsterdam en Tinbergen InstituutOneensIn redelijke mateBeleidsmaker zijn onvoldoende in staat om te bepalen waar toekomstige innovatie zal plaatsvinden en het topsectoren beleid legt teveel restricties op die eerder beperkend zullen zijn. Biografie & eerdere uitslagen
Clemens Kool
Clemens Kool image

Centraal Planbureau en Utrecht School of Economics

OneensIn redelijke mate  Biografie & eerdere uitslagen
Harald Benink
Portret van Harald Benink
Tilburg UniversityOneensIn redelijke mateTe weinig nieuwe investeringen in kenniseconomie Biografie & eerdere uitslagen
Marco Varkevisser
Portret van Marco Varkevisser
Erasmus Universiteit Rotterdam en iBMGOneensIn redelijke mateDe verwachtingen omtrent de effecten van dergelijke publiek-private "industriepolitiek" worden mijns inziens schromelijk overschat. Biografie & eerdere uitslagen
Joop Schippers
Portret van Joop Schippers
Universiteit van UtrechtOneensIn redelijke mateGeschiedenis leert dat 'picking winners' door de overheid zeer moeilijk is. Topsectorenbeleid poogt dat wel te doen. Biografie & eerdere uitslagen
Jaap Abbring
Portret van Jaap Abbring
Tilburg UniversityOneensIn redelijke mateTopsectoren gaan budgettair ten koste van ongebonden en fundamenteel onderzoek. Op termijn versmalt en verkleint dit waarschijnlijk de wetenschappelijke basis voor innovatie. Je kunt je dan o.m. afvragen of overheid sectoren voor de toekomst kan kiezen. Biografie & eerdere uitslagen
Harry van Dalen
Harry van Dalen image

NIDI, Den Haag, Rijksuniversiteit Groningen en Tilburg University

Zeer mee oneensIn redelijke mate  Biografie & eerdere uitslagen
Henriëtte Prast
Portret van Henriëtte Prast
Tilburg UniversityZeer mee oneensIn redelijke mateDe gedachte dat de overheid beter in staat is te zien waar innovatie ertoe doet is ndrgens op gebaseerd Biografie & eerdere uitslagen
Bas Jacobs
Bas Jacobs image
Erasmus School of Economics, Rotterdam en CESifo MünchenZeer mee oneensIn redelijke mateZie Jacobs en Theeuwes (2004), Innovatie in Nederland: De Markt Draalt en de Overheid Faalt, KVS. http://people.few.eur.nl/bjacobs/kvs.pdf Biografie & eerdere uitslagen
Ben Vollaard
Portret van Ben Vollaard

Tilburg University en TILEC

Zeer mee oneensIn redelijke mate  Biografie & eerdere uitslagen
Lans Bovenberg
Lans Bovenberg image
Tilburg University en NetsparEens noch oneensIn geringe mate  Biografie & eerdere uitslagen
Bernard van Praag
Portret van Bernard van Praag
Universiteit van AmsterdamEens noch oneensIn geringe mateop zich is een concentratie van middelen en aandacht op topsectoren gewenst. De keuze van de sectoren lijkt mij kansrijk. Wel dreigt het gevaar van verstikkende bureaucratie bij de organisatie. In hoeverre dat reeel is of niet, zal moeten blijken. Biografie & eerdere uitslagen
Wouter den Haan
Foto van Wouter den Haan
London School of EconomicsEens noch oneensIn geringe mateHet is belangrijk dat de overheid investeert in kennis. Wat gedaan wordt/werd is beter dan niets, maar het is moeilijk om veel te verwachten van de kennis investeringen van de huidige en vorige kabinetten. Biografie & eerdere uitslagen
Frank Kalshoven
Portret van Frank Kalshoven
De ArgumentenfabriekOneensIn geringe mateMijn 'oneens' geldt vooral het woord 'substantieel' uit de stelling. Een beetje, okay. Biografie & eerdere uitslagen
Flip de Kam
Portret van Flip de Kam
Rijksuniversiteit GroningenOneensIn geringe mate  Biografie & eerdere uitslagen
Joan Muysken
Portret van Joan Muysken
Universiteit MaastrichtOneensIn geringe matehet is de vraag of sectoren zijn aan te wijzen die leidend zullen zijn + er is dan erg veel ruimte voor sterke lobby's Biografie & eerdere uitslagen
Piet Eichholtz
Piet Eichholtz image
Universiteit MaastrichtZeer mee oneensIn geringe mateDe track record van door de overheid gestuurde innovatie is wereldwijd slecht. Er is geen reden om aan te nemen dat het hier anders zal zijn. Biografie & eerdere uitslagen
Joop Hartog
Joop Hartog image
Universiteit van AmsterdamGeen mening   Biografie & eerdere uitslagen
Ivo Arnold
Ivo Arnold image
Nyenrode Business Universiteit en Erasmus Universiteit RotterdamOneensIn zeer geringe mate  Biografie & eerdere uitslagen
Paul de Beer
Paul de Beer image
Universiteit van AmsterdamOneensIn zeer geringe mate  Biografie & eerdere uitslagen
Jan van Ours
Jan van Ours image
Tilburg University, CEPR en IZA BonnGeen mening   Biografie & eerdere uitslagen
Koen Caminada
Portret van Koen Caminada
Universiteit LeidenGeen mening   Biografie & eerdere uitslagen

Stelling 2: Resultaat per panellid

Een versoepeling en vereenvoudiging van het ontslagrecht zal de allocatie van arbeid bevorderen, d.w.z. mensen komen vaker of sneller dan voorheen op de plek waar hun kwaliteiten het best tot hun recht komen.

Klik op een van onderstaande categorieën om het overzicht te sorteren.
NaamOrganisatieUitslagExpertiseToelichting 
Joop Hartog
Joop Hartog image
Universiteit van AmsterdamZeer mee eensIn zeer hoge mate  Biografie & eerdere uitslagen
Sweder van Wijnbergen
Portret van Sweder van Wijnbergen
Universiteit van AmsterdamMee eensIn zeer hoge mate  Biografie & eerdere uitslagen
Joan Muysken
Portret van Joan Muysken
Universiteit MaastrichtZeer mee oneensIn zeer hoge matehet is zeer de vraag of bijv. 50-plussers weer werk krijgen en als dat wel het geval is, is dat waarschijnlijk NIET "op de plek waar hun kwaliteiten het best tot hun recht komen.". Biografie & eerdere uitslagen
Joop Schippers
Portret van Joop Schippers
Universiteit van UtrechtZeer mee oneensIn zeer hoge mateBetere allocatie komt alleen tot stand bij voldoende vraag en aanbod. Vraag naar arbeid schiet momenteel sterk tekort. Biografie & eerdere uitslagen
Barbara Baarsma
Barbara Baarsma image

Rabobank, Utrecht en Universiteit van Amsterdam

Zeer mee eensIn hoge mate  Biografie & eerdere uitslagen
Sylvester Eijffinger
Sylvester Eijffinger image
Tilburg University en CEPRMee eensIn hoge mateDe versoepeling van het ontslagrecht moet wel ingebed worden in een stelsel waarin werkgevers en werknemers verplicht worden zo spoedig mogelijk een nieuwe baan voor de werkloze te vinden (volgens het Deense model). Biografie & eerdere uitslagen
Pieter Gautier
Pieter Gautier image
Vrije UniversiteitMee eensIn hoge mate  Biografie & eerdere uitslagen
Mirjam van Praag
Portret van Mirjam van Praag

Copenhagen Business School en Universiteit van Amsterdam

Mee eensIn hoge mate  Biografie & eerdere uitslagen
Bas van der Klaauw
Bas van der Klaauw image
Vrije Universiteit Amsterdam en Tinbergen InstituutMee eensIn hoge mateAls mobiliteit niet meer ontmoedigd wordt, dan zullen mensen sneller naar de plekken gaan waar ze het beste op hun plek zijn. Biografie & eerdere uitslagen
Kees Koedijk
Kees Koedijk image

Tilburg University, TIAS en CEPR

Mee eensIn hoge mate  Biografie & eerdere uitslagen
Gerard J. van den Berg
Portret van Gerard J. van den Berg
University of MannheimMee eensIn hoge mateHet maakt het goedkoper voor werkgevers om risico's te nemen bij vacaturevervulling en voorkomt faillisementen in recessies. Maar qua allocatie kun je beter inzetten op stimulering van mobiliteit van werknemers bv dmv goed werkende huizenmarkt. Biografie & eerdere uitslagen
Eric Bartelsman
Portret van Eric Bartelsman
Vrije Universiteit AmsterdamMee eensIn hoge mateEen slechte allocatie kan zo 10% van BBP kosten, en dynamisch gezien ook groei verminderen door prikkel voor drastische innovatie te verkleinen. Biografie & eerdere uitslagen
Frank den Butter
Portret van Frank den Butter
Vrije Universiteit AmsterdamOneensIn hoge mateDe stelling geldt voor jongeren - maar daar ontbreekt het weinig aan dynamiek -, maar niet voor ouderen. Ontslagrecht dient meer op individuele kwaliteiten te worden afgestemd, met name ten aanzien van de opgebouwde bedrijfsspecifieke kennis. Biografie & eerdere uitslagen
Gerard Pfann
Gerard Pfann image
Universiteit van Maastricht, Nuffield College, University of Oxford, en IZA BonnOneensIn hoge mateIn de huidige hervormingsdiscussie wordt een belangrijk aspect categorisch onderbelicht: Moral hazard van werkgevers wordt in het bestaande duale stelsel gekanaliseerd. Versoepeling leidt tot afwentelen van de kosten op de maatschappij. Biografie & eerdere uitslagen
Andries de Grip
Andries de Grip
Universiteit Maastricht, ROAOneensIn hoge mateDe kwaliteiten van mensen zijn geen statisch gegeven, maar afhankelijk van wat ze kunnen leren op hun werk. Versoepeling van het ontslagrecht zal er toe leiden dat werkgevers en werknemers minder in elkaar investeren. Biografie & eerdere uitslagen
Esther-Mirjam Sent
Esther-Mirjam Sent image
Radboud Universiteit Nijmegen en lid van de Eerste Kamer voor de PvdAZeer mee oneensIn hoge mate  Biografie & eerdere uitslagen
Paul de Beer
Paul de Beer image
Universiteit van AmsterdamZeer mee oneensIn hoge mateAls (oudere) werknemers over bedrijfsspecifiek human capital beschikken, zijn zij op hun huidige werkplek productiever dan in een ander bedrijf, zelfs als hun productiviteit lager is dan hun (huidige) loonkosten. Biografie & eerdere uitslagen
Luc Laeven
Portret van Luc Laeven

ECB, Frankfurt

Zeer mee eensIn redelijke mate  Biografie & eerdere uitslagen
Mathijs Bouman
Portret van Mathijs Bouman
Econoom & journalistZeer mee eensIn redelijke mate  Biografie & eerdere uitslagen
Harry van Dalen
Harry van Dalen image

NIDI, Den Haag, Rijksuniversiteit Groningen en Tilburg University

Mee eensIn redelijke mate  Biografie & eerdere uitslagen
Jan van Ours
Jan van Ours image
Tilburg University, CEPR en IZA BonnMee eensIn redelijke mateMinder ontslagbescherming leidt tot meer doorstroming op de arbeidsmarkt. Biografie & eerdere uitslagen
Peter Kooreman
Foto van Peter Kooreman
Tilburg UniversityMee eensIn redelijke mate  Biografie & eerdere uitslagen
Elmer Sterken
Elmer Sterken image
Rijksuniversiteit GroningenMee eensIn redelijke mate  Biografie & eerdere uitslagen
Henriëtte Prast
Portret van Henriëtte Prast
Tilburg UniversityMee eensIn redelijke mateOntslagbescherming heeft als pluspunt dat mensen niet door willekeur op straat gezet kunnen worden, bijv omdat de baas een hekel aan ze heeft. In de praktijk beschermt het echter de insiders ten koste van outsiders en is het niet-sociaal Biografie & eerdere uitslagen
Roel Beetsma
Roel Beetsma image
Universiteit van Amsterdam, CEPR en CESifoMee eensIn redelijke mateVersoepeling ontslagrecht zou onderdeel moeten uitmaken van breder beleid om arbeidsmarkt flexibeler te maken (niet langer algemeen verbindend verklaren, meer mogelijkheden demotie, etc.). Biografie & eerdere uitslagen
Bas Jacobs
Bas Jacobs image
Erasmus School of Economics, Rotterdam en CESifo MünchenMee eensIn redelijke mate  Biografie & eerdere uitslagen
Jeroen Hinloopen
Portret van Jeroen Hinloopen

Utrecht School of Economics

Mee eensIn redelijke mate  Biografie & eerdere uitslagen
Lans Bovenberg
Lans Bovenberg image
Tilburg University en NetsparMee eensIn redelijke mate  Biografie & eerdere uitslagen
Ben Vollaard
Portret van Ben Vollaard

Tilburg University en TILEC

Mee eensIn redelijke mate  Biografie & eerdere uitslagen
Frank Kalshoven
Portret van Frank Kalshoven
De ArgumentenfabriekMee eensIn redelijke mate  Biografie & eerdere uitslagen
Koen Caminada
Portret van Koen Caminada
Universiteit LeidenMee eensIn redelijke mate  Biografie & eerdere uitslagen
Flip de Kam
Portret van Flip de Kam
Rijksuniversiteit GroningenMee eensIn redelijke mate  Biografie & eerdere uitslagen
Luc Soete
Luc Soete image
Universiteit van Maastricht en MERITMee eensIn redelijke mateOntslagrecht (zeker in de publieke sector) vormt een significante barrière bij het aannemen van nieuw personeel. Nu is gebruikelijk tijdelijke contracten aan te bieden in functie van bestaande regelgeving rond vaste aanstellingen. Biografie & eerdere uitslagen
Maarten Pieter Schinkel
Portret van Maarten Pieter Schinkel
Universiteit van Amsterdam, Amsterdam Center for Law & EconomicsMee eensIn redelijke mate  Biografie & eerdere uitslagen
Eduard Bomhoff
Portret van Eduard Bomhoff
Monash University, Sunway Campus, Kuala Lumpur, MaleisiëMee eensIn redelijke mate  Biografie & eerdere uitslagen
Kees Goudswaard
Portret van Kees Goudswaard
Universiteit LeidenMee eensIn redelijke mate  Biografie & eerdere uitslagen
Wouter den Haan
Foto van Wouter den Haan
London School of EconomicsMee eensIn redelijke mateIk zou denken dat vooral oudere werklozen gemakkelijker een baan zullen vinden. Biografie & eerdere uitslagen
Janneke Plantenga
Portret van Janneke Plantenga
Universiteit UtrechtMee eensIn redelijke mate  Biografie & eerdere uitslagen
Jaap Abbring
Portret van Jaap Abbring
Tilburg UniversityMee eensIn redelijke mateEconomische theorie suggereert dat het vereenvoudigen van ontslagprocedures de allocatie van arbeid zal verbeteren (en de produktiviteit zal verhogen). De beperkte empirische literatuur (veel landenvergelijking etc., weinig NL) lijkt dit wel te steunen. Biografie & eerdere uitslagen
Steven Brakman
Steven Brakman image
Rijksuniversiteit GroningenEens noch oneensIn redelijke mate  Biografie & eerdere uitslagen
Charles van Marrewijk
Portret van Charles van Marrewijk
Urecht University School of Economics, Tjalling C. Koopmans InstituutEens noch oneensIn redelijke mate  Biografie & eerdere uitslagen
Bernard van Praag
Portret van Bernard van Praag
Universiteit van AmsterdamEens noch oneensIn redelijke mateHet maatschappelijk probleem zit bij de mensen die steeds een ontslagdreiging boven het hoofd hangt. Het zal de arbeidsvreugde niet bevorderen. Ook macro-economisch kan dit verkeerd gaan: consumptieve vraaguitval, te veel druk op sociale zekerheid. Biografie & eerdere uitslagen
Clemens Kool
Clemens Kool image

Centraal Planbureau en Utrecht School of Economics

Eens noch oneensIn redelijke mate  Biografie & eerdere uitslagen
Harald Benink
Portret van Harald Benink
Tilburg UniversityEens noch oneensIn redelijke mate  Biografie & eerdere uitslagen
Harrie Verbon
Harrie Verbon image
Tilburg UniversityOneensIn redelijke mateversoepeling van ontslagrecht zal evengoed tot een groter aantal 'pulpbanen' kunnen leiden (zie VS). Biografie & eerdere uitslagen
Eelke de Jong
Portret van Eelke de Jong
Radboud Universiteit NijmegenZeer mee oneensIn redelijke mateHet is van belang dat mensen aangenomen worden. Hiervoor zou men de mogelijkheid van vaker tijdelijke contracten kunnen verruimen. Het kunnen ontslaan heeft weinig tot geen invloed op het aannamebeleid is mijn inschatting. Biografie & eerdere uitslagen
Harry Garretsen
Harry Garretsen image
Rijksuniversiteit GroningenMee eensIn geringe mateJa, reden zit al in de stelling, betere en snellere in- en uitstroom in en van banen Biografie & eerdere uitslagen
Ivo Arnold
Ivo Arnold image
Nyenrode Business Universiteit en Erasmus Universiteit RotterdamMee eensIn geringe mate  Biografie & eerdere uitslagen
Arjo Klamer
Arjo Klamer image

Erasmus Universiteit Rotterdam en wethouder SP, Hilversum

OneensIn geringe mateDe afweging is tussen een stabiele werkomgeving en een potentieel instabiele werkomgeving. Voor jongeren is een soepeler ontslagrecht minder een probleem dan voor senior medewerkers. Biografie & eerdere uitslagen
Jan Bouwens
Jan Bouwens image

Universiteit van Amsterdam

OneensIn geringe mateEen probleem is dat werkgevers ook naar mensen die ze ontslaan verplichtingen houden. Dat maakt ontslag onaantrekkelijk. Zo moet de werkegever in de onderwijssector in veel gevallen de werkloosheidsuitkering van de ontslagen medewerker opbrengen. Biografie & eerdere uitslagen
Piet Eichholtz
Piet Eichholtz image
Universiteit MaastrichtOneensIn geringe mateHet ontslagrecht was in Nederland al redelijk soepel en duidelijk, met een zeer eenvoudige en begrijpelijke standaard regeling via de kantonrechter. Dus dit nieuwe beleid lost niet echt een probleem op. Biografie & eerdere uitslagen
Bart van Ark
Portret van Bart van Ark
Rijksuniversiteit van Groningen, The Conference BoardOneensIn geringe mateHet ontslagrecht in Nederland is redelijk optimaal wanneer geplaatst in internationaal perspectief. Een verdere liberalisering creëert meer downsides voor innovatie dan upsides voor reallocatie. Biografie & eerdere uitslagen
Marco Varkevisser
Portret van Marco Varkevisser
Erasmus Universiteit Rotterdam en iBMGMee eensIn zeer geringe mateEen flexibele arbeidsmarkt lijkt mij een juiste allocatie van arbeid te bevorderen. Biografie & eerdere uitslagen

Stelling 3: Resultaat per panellid

Door een versoepeling en vereenvoudiging van het ontslagrecht zal de werkloosheid onder oudere werknemers (50 jaar en ouder) op korte termijn stijgen.
Noot: bij een korte termijn moet men hier denken aan een periode van 1 tot 4 jaar na invoering van de hervorming van het ontslagrecht.Klik op een van onderstaande categorieën om het overzicht te sorteren.
NaamOrganisatieUitslagExpertiseToelichting 
Joan Muysken
Portret van Joan Muysken
Universiteit MaastrichtZeer mee eensIn zeer hoge matezie boven Biografie & eerdere uitslagen
Joop Schippers
Portret van Joop Schippers
Universiteit van UtrechtZeer mee eensIn zeer hoge mateAls ouderen worden ontslagen is momenteel hun kans op nieuw werk zeer klein. Makkelijker ontslag impliceert voor veel ouderen langdurige werkloosheid. Biografie & eerdere uitslagen
Sweder van Wijnbergen
Portret van Sweder van Wijnbergen
Universiteit van AmsterdamMee eensIn zeer hoge mate  Biografie & eerdere uitslagen
Joop Hartog
Joop Hartog image
Universiteit van AmsterdamOneensIn zeer hoge mateUitkomst onzeker, maar een stijging van tewerkstelling is zeer wel mogelijk. Biografie & eerdere uitslagen
Esther-Mirjam Sent
Esther-Mirjam Sent image
Radboud Universiteit Nijmegen en lid van de Eerste Kamer voor de PvdAZeer mee eensIn hoge mate  Biografie & eerdere uitslagen
Andries de Grip
Andries de Grip
Universiteit Maastricht, ROAZeer mee eensIn hoge mateOudere werknemers die nu langer moeten doorwerken zijn sterk afhankelijk van hun bedrijfsspecifieke competenties. Bij ontslag zijn ze vaak kansloos op de arbeidsmarkt, omdat deze competenties dan hun waarde hebben verloren. Biografie & eerdere uitslagen
Harry van Dalen
Harry van Dalen image

NIDI, Den Haag, Rijksuniversiteit Groningen en Tilburg University

Mee eensIn hoge mate  Biografie & eerdere uitslagen
Frank den Butter
Portret van Frank den Butter
Vrije Universiteit AmsterdamMee eensIn hoge mateProbeer ouderen aan het werk te houden en indien nodig vanwege bedrijfsomstandigheden aan een nieuwe baan te helpen voordat ze worden ontslagen. Daar moet het ontslagrecht op inspelen. Biografie & eerdere uitslagen
Sylvester Eijffinger
Sylvester Eijffinger image
Tilburg University en CEPRMee eensIn hoge mateDaarom zal de overheid fors moeten investeren in de omscholing van oudere werknemers. Het regeerakkoord van het kabinet Rutte II is hier nogal vaag over. Biografie & eerdere uitslagen
Pieter Gautier
Pieter Gautier image
Vrije UniversiteitMee eensIn hoge mateRelatief veel insiders in dit cohort. Bij hoge ontslagkosten houdt bedrijf verliesgevende werknemer langer vast. Versoepeling leidt dus alleen tot ontslag van werknemers net boven deze "threshold". Biografie & eerdere uitslagen
Barbara Baarsma
Barbara Baarsma image

Rabobank, Utrecht en Universiteit van Amsterdam

Mee eensIn hoge mate  Biografie & eerdere uitslagen
Gerard Pfann
Gerard Pfann image
Universiteit van Maastricht, Nuffield College, University of Oxford, en IZA BonnMee eensIn hoge mateDoor de verwachte afwenteling van kosten door ondernemers op de maatschappij zal het tegenovergestelde van sociale innovatie worden bewerkstelligd. Biografie & eerdere uitslagen
Paul de Beer
Paul de Beer image
Universiteit van AmsterdamMee eensIn hoge mateAls ouderen na de versoepeling vaker worden ontslagen (wat niet per se het geval hoeft te zijn), zullen zij zeer moeilijk weer aan het werk komen en langdurig werkloos blijven. Het huidige ontslagrecht vormt geen belemmering om ouderen aan te nemen. Biografie & eerdere uitslagen
Kees Koedijk
Kees Koedijk image

Tilburg University, TIAS en CEPR

Mee eensIn hoge mate  Biografie & eerdere uitslagen
Gerard J. van den Berg
Portret van Gerard J. van den Berg
University of MannheimMee eensIn hoge mateHet zal helpen de macht van oudere werkenden in te tomen. Op langere termijn zullen hun lonen zich aanpassen zonder extra werkloosheid. Activerend beleid kan wat helpen, zie bv Entgeldsicherung in Duitsland. Biografie & eerdere uitslagen
Mirjam van Praag
Portret van Mirjam van Praag

Copenhagen Business School en Universiteit van Amsterdam

OneensIn hoge mate  Biografie & eerdere uitslagen
Bas van der Klaauw
Bas van der Klaauw image
Vrije Universiteit Amsterdam en Tinbergen InstituutZeer mee oneensIn hoge mateOudere werknemers zijn productief dus nuttig voor bedrijven. Hooguit zal het loon-leeftijd profiel op den duur platter worden (zoals al het geval is in veel andere landen). Biografie & eerdere uitslagen
Harrie Verbon
Harrie Verbon image
Tilburg UniversityZeer mee eensIn redelijke mate  Biografie & eerdere uitslagen
Eduard Bomhoff
Portret van Eduard Bomhoff
Monash University, Sunway Campus, Kuala Lumpur, MaleisiëZeer mee eensIn redelijke mate  Biografie & eerdere uitslagen
Harald Benink
Portret van Harald Benink
Tilburg UniversityZeer mee eensIn redelijke mate  Biografie & eerdere uitslagen
Jan van Ours
Jan van Ours image
Tilburg University, CEPR en IZA BonnMee eensIn redelijke mateBij minder ontslagbescherming worden 50-plussers sneller ontslagen en eerder in dienst genomen. In een ruime arbeidsmarkt is het eerste belangrijker dan het tweede. In een krappe arbeidsmarkt zou dit wellicht andersom zijn. Biografie & eerdere uitslagen
Peter Kooreman
Foto van Peter Kooreman
Tilburg UniversityMee eensIn redelijke mate  Biografie & eerdere uitslagen
Steven Brakman
Steven Brakman image
Rijksuniversiteit GroningenMee eensIn redelijke mateIk vrees ook op langere termijn. Het staat of valt met het voortbestaan van de leeftijdsdiscriminatie op de arbeidsmarkt. Zolang werknemers ouder dan 40 als 'oud' worden gezien helpt het niet. Biografie & eerdere uitslagen
Elmer Sterken
Elmer Sterken image
Rijksuniversiteit GroningenMee eensIn redelijke mate  Biografie & eerdere uitslagen
Arjo Klamer
Arjo Klamer image

Erasmus Universiteit Rotterdam en wethouder SP, Hilversum

Mee eensIn redelijke mateOudere werknemers zijn duur en worden veelal minder productief. Hun ontslag zou relatief veel kunnen opleveren. Biografie & eerdere uitslagen
Roel Beetsma
Roel Beetsma image
Universiteit van Amsterdam, CEPR en CESifoMee eensIn redelijke mateOp korte termijn zullen werkgever gebruikmaken van de mogelijkheden om zwakkere werknemers af te stoten. Op langere termijn zou betere werking van arbeidsmarkt werkloosheid onder alle groepen doen dalen. Biografie & eerdere uitslagen
Bas Jacobs
Bas Jacobs image
Erasmus School of Economics, Rotterdam en CESifo MünchenMee eensIn redelijke mateLonen boven de arbeidsproductiviteit vermoedelijk belangrijkste probleem arbeidsmarkt ouderen. Bij vermindering van de bescherming insiders zal dus sneller ontslag volgen. Op langere termijn zullen de lonen zakken als insiderposities zwakker worden. Biografie & eerdere uitslagen
Charles van Marrewijk
Portret van Charles van Marrewijk
Urecht University School of Economics, Tjalling C. Koopmans InstituutMee eensIn redelijke mate  Biografie & eerdere uitslagen
Frank Kalshoven
Portret van Frank Kalshoven
De ArgumentenfabriekMee eensIn redelijke mate  Biografie & eerdere uitslagen
Koen Caminada
Portret van Koen Caminada
Universiteit LeidenMee eensIn redelijke mate  Biografie & eerdere uitslagen
Flip de Kam
Portret van Flip de Kam
Rijksuniversiteit GroningenMee eensIn redelijke mate  Biografie & eerdere uitslagen
Eelke de Jong
Portret van Eelke de Jong
Radboud Universiteit NijmegenMee eensIn redelijke mate  Biografie & eerdere uitslagen
Luc Soete
Luc Soete image
Universiteit van Maastricht en MERITMee eensIn redelijke mateGezien de hogere loonkosten van ouder personeel mag verwacht worden dat zij ook sneller zullen afgestoten worden. Zeker bij handenarbeid ligt de kloof tussen productiviteit en beloning hier het hoogst. Loonanciënniteit dient aangepakt te worden. Biografie & eerdere uitslagen
Maarten Pieter Schinkel
Portret van Maarten Pieter Schinkel
Universiteit van Amsterdam, Amsterdam Center for Law & EconomicsMee eensIn redelijke mate  Biografie & eerdere uitslagen
Bernard van Praag
Portret van Bernard van Praag
Universiteit van AmsterdamMee eensIn redelijke mateOuderen worden wel ontslagen maar krijgen geen werk meer. Het invoeren van demotie binnen het bedrijf lijkt mij een beter alternatief. Juridische bescherming van werknemer tegen onterechte demotie lijkt mij gewenst. Biografie & eerdere uitslagen
Kees Goudswaard
Portret van Kees Goudswaard
Universiteit LeidenMee eensIn redelijke mate  Biografie & eerdere uitslagen
Clemens Kool
Clemens Kool image

Centraal Planbureau en Utrecht School of Economics

Mee eensIn redelijke mate  Biografie & eerdere uitslagen
Janneke Plantenga
Portret van Janneke Plantenga
Universiteit UtrechtMee eensIn redelijke mate  Biografie & eerdere uitslagen
Mathijs Bouman
Portret van Mathijs Bouman
Econoom & journalistMee eensIn redelijke mate  Biografie & eerdere uitslagen
Jaap Abbring
Portret van Jaap Abbring
Tilburg UniversityMee eensIn redelijke mateWlh zou op korte termijn kunnen stijgen, zeker in recessie en onder ouderen (die meer beschermd zijn). Echter, als veel ouderen alleen door bescherming nog werken (ik zie hiervoor geen bewijs), dan is er probleem dat door bescherming niet wordt opgelost. Biografie & eerdere uitslagen
Jeroen Hinloopen
Portret van Jeroen Hinloopen

Utrecht School of Economics

Eens noch oneensIn redelijke mate  Biografie & eerdere uitslagen
Lans Bovenberg
Lans Bovenberg image
Tilburg University en NetsparEens noch oneensIn redelijke mate  Biografie & eerdere uitslagen
Luc Laeven
Portret van Luc Laeven

ECB, Frankfurt

Eens noch oneensIn redelijke mate  Biografie & eerdere uitslagen
Eric Bartelsman
Portret van Eric Bartelsman
Vrije Universiteit AmsterdamEens noch oneensIn redelijke mate  Biografie & eerdere uitslagen
Ben Vollaard
Portret van Ben Vollaard

Tilburg University en TILEC

OneensIn redelijke mate  Biografie & eerdere uitslagen
Piet Eichholtz
Piet Eichholtz image
Universiteit MaastrichtMee eensIn geringe mateIn Nederland dalen de lonen voor oudere werknemers niet, zodat die vaak hoger liggen dan de arbeidsproductiviteit rechtvaardigt. Te dure werknemers worden eerder ontslagen. Biografie & eerdere uitslagen
Ivo Arnold
Ivo Arnold image
Nyenrode Business Universiteit en Erasmus Universiteit RotterdamMee eensIn geringe mate  Biografie & eerdere uitslagen
Bart van Ark
Portret van Bart van Ark
Rijksuniversiteit van Groningen, The Conference BoardMee eensIn geringe mateHet wordt een ongewenst alternatief voor investeren in beter overheidsbeleid en bedrijfsstrategie voor oudere werknemers, Biografie & eerdere uitslagen
Henriëtte Prast
Portret van Henriëtte Prast
Tilburg UniversityEens noch oneensIn geringe mate  Biografie & eerdere uitslagen
Harry Garretsen
Harry Garretsen image
Rijksuniversiteit GroningenEens noch oneensIn geringe mate Zie niet direct waarom dit per se tot stijging zou moeten leiden Biografie & eerdere uitslagen
Wouter den Haan
Foto van Wouter den Haan
London School of EconomicsEens noch oneensIn geringe mateIk zou denken dat vereenvoudiging meer oudere werklozen aan een baan zal helpen en tot meer ontslagen onder oudere werknemers. Ik zou niet weten welk effect sterker is. Biografie & eerdere uitslagen
Jan Bouwens
Jan Bouwens image

Universiteit van Amsterdam

OneensIn geringe mate  Biografie & eerdere uitslagen
Marco Varkevisser
Portret van Marco Varkevisser
Erasmus Universiteit Rotterdam en iBMGGeen mening   Biografie & eerdere uitslagen

Me Judice Economenpanel

Leden

Voor een overzicht van de leden van het economenpanel en hun affilaties: klik hier.

Toelichting

Dit panel peilt in welke mate economen het eens of oneens zijn over grote economische vraagstukken. Me Judice heeft een panel van ongeveer 60 economische deskundigen uitgenodigd om op gezette tijden (minimaal een keer per maand) hun mening te geven.

 

Het panel is gekozen op basis van een aantal minimale eisen. Een deelnemer moet onafhankelijk en gepromoveerd zijn. Een additionele eis is dat de economen enige affiniteit met vraagstukken van economische politiek moeten hebben. Om zo veel mogelijk een representatief beeld van de Nederlandse economen te krijgen is er naar gestreefd om de diverse economie faculteiten en hoogleraren (Amsterdam, Groningen, Leiden, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam, Tilburg en Utrecht) aan bod te laten komen alsmede diverse specialismen.

 

Op het punt van het stemmen op stellingen is het goed om een paar zaken te benadrukken. In sommige gevallen zullen panelleden eens noch oneens zijn met een bepaalde stelling. Er kunnen twee redenen zijn voor deze uitkomst.

  1. Een econoom is een expert op het bepaald terrein maar ziet op basis van zijn ervaring en kennis van het veld dat er nog veel onzekerheid is over de stelling in kwestie. In dergelijke gevallen zullen de panelleden stemmen op de optie ‘eens noch oneens’.
  2. Een econoom is geen expert op een terrein of bezit te weinig kennis over een specifieke casus om daar een gekwalificeerde uitspraak over te doen. In dat geval zal het panellid stemmen op de optie ‘geen mening’.

 

De vragen worden per email naar het Me Judice Economenpanel gestuurd en ieder lid krijgt ruim de tijd om na te denken over de stem die hij of zij wil uitbrengen. Zij mogen alle bronnen gebruiken die zij willen om hun keuze te maken. Voorts krijgen alle panelleden de gelegenheid om in een paar woorden hun keuze toe te lichten, evenals de mate van (on)zekerheid die men heeft over het gekozen antwoord zodat volledig transparant is hoe in deze groep het totaalbeeld tot stand komt. Er worden daarom altijd twee figuren getoond: een ongewogen en een gewogen beeld waarbij het antwoord een hoger gewicht krijgt naarmate men zelf stelt dat men meer van het onderwerp afweet.

 

Buitenstaanders mogen stellingen suggereren evenals de panelleden zelf. Het Me Judice panelbestuur is uiteindelijk verantwoordelijk voor de keuze van de definitieve stelling. In sommige gevallen zullen wij een conceptversie van de stelling naar het Me Judice economenpanel sturen om fouten, onduidelijkheden of vage bewoordingen op te sporen.

 

De paneldata die middels deze peiling worden verzameld vallen onder het copyright van het Me Judice economenpanel en zullen worden gebruikt voor onderzoek, waarover zal worden gerapporteerd in een tijdschriftartikel.

 

Voor vragen en/of opmerkingen: economenpanel@mejudice.nl

Suggereer een stelling

Indien u een stelling wilt voorstellen die voorgelegd wordt aan het Me Judice economenpanel kunt u hieronder een voorstel doen. Over de behandeling van deze stelling kan niet worden gecorrespondeerd.