Me Judice Economenpanel: Migratie gewogen

28 okt 2013
Arbeidsmigratie blijft een fenomeen dat de gemoederen bezig houdt. In augustus kwam Lodewijk Asscher nog in de Volkskrant met boodschap dat het vrije verkeer van werknemers binnen de EU negatieve effecten oproept – verdringing en uitbuiting – en dat dit met voorrang bestreden moet worden. Maar de dilemma’s strekken zich niet alleen uit tot het vrije verkeer van arbeidsmigranten, het treft ook de relatie tussen de welvaartsstaat en migratie. Zoals Milton Friedman ooit opmerkte “You can’t have free immigration and a welfare state.” Elementen van de worsteling met de voor- en nadelen van migratie zijn aan het economenpanel voorgelegd.

Stelling 1

De Nederlandse economie heeft per saldo profijt (in termen van een hoger BBP) van vrij verkeer van werknemers binnen de Europese Unie.

Resultaat (gewogen voor kennis expert)

Resultaat (gewogen voor kennis expert)

Resultaat (ongewogen)

Resultaat (ongewogen)

Stelling 2

Het zijn vooral de laagst opgeleide werknemers die nadelen ondervinden van vrij verkeer van werknemers binnen de Europese Unie.

Resultaat (gewogen voor kennis expert)

Resultaat (gewogen voor kennis expert)

Resultaat (ongewogen)

Resultaat (ongewogen)

Stelling 3

Volledig vrije migratie en de nationale welvaartsstaat, die aan alle ingezetenen genereuze bescherming biedt, staan op gespannen voet met elkaar.

Resultaat (gewogen voor kennis expert)

Resultaat (gewogen voor kennis expert)

Resultaat (ongewogen)

Resultaat (ongewogen)

Stelling 1: Resultaat per panellid

De Nederlandse economie heeft per saldo profijt (in termen van een hoger BBP) van vrij verkeer van werknemers binnen de Europese Unie.

Klik op een van onderstaande categorieën om het overzicht te sorteren.
NaamOrganisatieUitslagExpertiseToelichting 
Roel Beetsma
Roel Beetsma image
Universiteit van Amsterdam, CEPR en CESifoZeer mee eensIn zeer hoge mateop meerdere manieren: werk dat blijft liggen wordt gedaan door laaggeschoolde instroom. Hooggekwalificeerd werk door kennisinstromers. In het algemeen efficiëntere allocatie productiefactoren Biografie & eerdere uitslagen
Rick van der Ploeg
Portret van Rick van der Ploeg
Oxford University, VU Amsterdam, CEPR en CESifoZeer mee eensIn zeer hoge mateGezien de vergrijzing hebben we behoefte aan goed opgeleide werknemers vanuit de EU. Daarnaast zal dit gunstig zijn voor onze handelsperspectieven naar andere lidstaten. En het betekent een culturele en wetenschappelijke verrijking van onze samenleving. Biografie & eerdere uitslagen
Andries de Grip
Andries de Grip
Universiteit Maastricht, ROAZeer mee eensIn hoge mateDiverse sectoren van de Nederlandse economie hebben buitenlandse kenniswerkers hard nodig. Bij laagopgeleide arbeid ligt het complexer, maar hier voorzien buitenlandse arbeidskrachten ook in de vraag die niet opgevuld wordt door binnenlands arbeidsaanbod. Biografie & eerdere uitslagen
Steven Brakman
Steven Brakman image
Rijksuniversiteit GroningenMee eensIn hoge mateInternationale handel en mobiliteit van productiefactoren zijn (deels) substituut en vergroten mogelijkheden tot arbeidsverdeling Biografie & eerdere uitslagen
Sylvester Eijffinger
Sylvester Eijffinger image
Tilburg University en CEPRMee eensIn hoge mateDe Nederlandse economie zou baat hebben bij het stellen van meer eisen aan arbeidsmigranten zoals in het Verenigd Koninkrijk Biografie & eerdere uitslagen
Joan Muysken
Portret van Joan Muysken
Universiteit MaastrichtMee eensIn hoge mateZolang de immigratie m.o.m. de samenstelling van de beroepsbevolking weerspiegelt, is er geen probleem Biografie & eerdere uitslagen
Harry van Dalen
Harry van Dalen image

NIDI, Den Haag, Rijksuniversiteit Groningen en Tilburg University

Mee eensIn hoge mateMet berekeningen a la de migratie-econoom Borjas kom je tot (zeer) beperkte welvaartswinsten. Biografie & eerdere uitslagen
Eelke de Jong
Portret van Eelke de Jong
Radboud Universiteit NijmegenMee eensIn hoge mate  Biografie & eerdere uitslagen
Charles van Marrewijk
Portret van Charles van Marrewijk
Urecht University School of Economics, Tjalling C. Koopmans InstituutMee eensIn hoge mateDoor de eeuwen heen is overduidelijk gebleken dat economisch succesvolle landen hooggekwalificeerde arbeiders aantrekken en omgekeerd. Biografie & eerdere uitslagen
Mathijs Bouman
Portret van Mathijs Bouman
Econoom & journalistZeer mee eensIn redelijke mate  Biografie & eerdere uitslagen
Bart van Ark
Portret van Bart van Ark
Rijksuniversiteit van Groningen, The Conference BoardZeer mee eensIn redelijke mateZowel aan de bovenkant van de arbeidsmarkt (tekort aan hooggeschoolde arbeid) als aan de onderkant (lage lonen banen) worden er tekorten (vanuit vraagperspectief) opgevuld. Biografie & eerdere uitslagen
Harry Garretsen
Harry Garretsen image
Rijksuniversiteit GroningenMee eensIn redelijke mate  Biografie & eerdere uitslagen
Frank den Butter
Portret van Frank den Butter
Vrije Universiteit AmsterdamMee eensIn redelijke mateBerekeningen over het per saldo profijt van de EU geven verschillende uitkomsten, zeker wat betreft de toegenomen arbeidsmobiliteit. Bij goede handhaving van regels is er echter - in theorie - profijt. Biografie & eerdere uitslagen
Jeroen Hinloopen
Portret van Jeroen Hinloopen

Utrecht School of Economics

Mee eensIn redelijke mate  Biografie & eerdere uitslagen
Paul de Beer
Paul de Beer image
Universiteit van AmsterdamMee eensIn redelijke mateArbeidsmigratie leidt ofwel tot hogere winsten (doordat migranten goedkoper zijn) ofwel tot additionele productie (doordat er geen geschikte ingezetenen zijn); beide leiden tot hoger BBP. Biografie & eerdere uitslagen
Frank Kalshoven
Portret van Frank Kalshoven
De ArgumentenfabriekMee eensIn redelijke mate  Biografie & eerdere uitslagen
Kees Goudswaard
Portret van Kees Goudswaard
Universiteit LeidenMee eensIn redelijke mate  Biografie & eerdere uitslagen
Lans Bovenberg
Lans Bovenberg image
Tilburg University en NetsparMee eensIn redelijke mateNederland zal meer buitenlanders aantrekken dan er Nederlanders naar het buitenland gaan. Biografie & eerdere uitslagen
Joop Schippers
Portret van Joop Schippers
Universiteit van UtrechtMee eensIn redelijke mateVrij verkeer werknemers voorkomt tot op zekere hoogte knelpunten op de arbeidsmarkt. Zou tuinbouw overleven zonder buitenlandse werknemers? Biografie & eerdere uitslagen
Barbara Baarsma
Barbara Baarsma image

Rabobank, Utrecht en Universiteit van Amsterdam

Mee eensIn redelijke matevoor onderbouwing zie rapporten van SEO over 'De economische bijdrage van tijdelijke arbeidsmigranten' (positieve bijdrage aan BNP en collectieve sector) en 'De economische impact van arbeidsmigratie: verdringingseffecten 1999-2008' (geen verdringing). Biografie & eerdere uitslagen
Jan van Ours
Jan van Ours image
Tilburg University, CEPR en IZA BonnMee eensIn redelijke mateOndanks de hoge werkloosheid kunnen bedrijven niet altijd gemakkelijk hun vacatures vervullen. Vrij verkeer van werknemers zorgt voor een snellere vervulling van vacatures en daarmee voor een grotere productie. Biografie & eerdere uitslagen
Pieter Gautier
Pieter Gautier image
Vrije UniversiteitMee eensIn redelijke mate  Biografie & eerdere uitslagen
Elmer Sterken
Elmer Sterken image
Rijksuniversiteit GroningenMee eensIn redelijke mate  Biografie & eerdere uitslagen
Kees Koedijk
Kees Koedijk image

Tilburg University, TIAS en CEPR

Mee eensIn redelijke mate  Biografie & eerdere uitslagen
Janneke Plantenga
Portret van Janneke Plantenga
Universiteit UtrechtMee eensIn redelijke mateopen grenzen zijn belangrijk voor Nederland, vooral ook met het oog op demografische veranderingen. Neemt niet weg dat de verdelingsaspecten gevoelig liggen en dat er niet sprake moet zijn van sociale dumping Biografie & eerdere uitslagen
Arjo Klamer
Arjo Klamer image

Erasmus Universiteit Rotterdam en wethouder SP, Hilversum

Eens noch oneensIn redelijke mateIn haar algemeenheid niet te beantwoorden. Voor bepaalde beroepen en onder bepaalde condities is vrij verkeer goed. Maar de arbeidsmarkt werkt niet als een gewone markt en behoeft voortdurende aandacht om haar eerlijk te houden. Biografie & eerdere uitslagen
Esther-Mirjam Sent
Esther-Mirjam Sent image
Radboud Universiteit Nijmegen en lid van de Eerste Kamer voor de PvdAEens noch oneensIn redelijke mate  Biografie & eerdere uitslagen
Joop Hartog
Joop Hartog image
Universiteit van AmsterdamEens noch oneensIn redelijke mateBBP (per ingezetene) is geen goede maatstaf. Het zou op korte termijn kunnen stijgen, als vacatures worden vervuld, en des te meer hoe groter de uitbuiting. Het stijgt ook als meer criminaliteitsbestrijding nodig is. Op lange termijn geen voordeel. Biografie & eerdere uitslagen
Bernard van Praag
Portret van Bernard van Praag
Universiteit van AmsterdamGeen mening Deze stelling is te algemeen. Het gaat natuurlijk om het soort migranten. hoge of lage opleiding, affiniteit met onze cultuur, taalkennis en iwl om te assimileren,etc. Biografie & eerdere uitslagen
Jaap Abbring
Portret van Jaap Abbring
Tilburg UniversityZeer mee eensIn geringe mateDe literatuur, zover ik die ken, suggereert dat laag geschoolde immigratie voordelen heeft, mogelijk zelfs voor laag geschoolde inwoners. Dat geldt zeker ook voor hoog geschoolde immigratie. Verder lijkt NL weinig problemen met "brain drain" EU te hebben. Biografie & eerdere uitslagen
Clemens Kool
Clemens Kool image

Centraal Planbureau en Utrecht School of Economics

Zeer mee eensIn geringe mate  Biografie & eerdere uitslagen
Wouter den Haan
Foto van Wouter den Haan
London School of EconomicsMee eensIn geringe mate  Biografie & eerdere uitslagen
Bas Jacobs
Bas Jacobs image
Erasmus School of Economics, Rotterdam en CESifo MünchenMee eensIn geringe mateMensen verplaatsen zich als daar wederzijds voordeel bij is te halen. Biografie & eerdere uitslagen
Fieke van der Lecq
Fieke van der Lecq image

VU Amsterdam en Ecovisie

Mee eensIn geringe mateIn het algemeen (en onder diverse voorwaarden) leidt vrij verkeer tot een betere allocatie. Biografie & eerdere uitslagen
Marco Varkevisser
Portret van Marco Varkevisser
Erasmus Universiteit Rotterdam en iBMGMee eensIn geringe mate  Biografie & eerdere uitslagen
Jan Bouwens
Jan Bouwens image

Universiteit van Amsterdam

Mee eensIn geringe mate  Biografie & eerdere uitslagen
Reyer Gerlagh
Reyer Gerlagh image

Universiteit van Tilburg, Tilburg Sustainability Center

Eens noch oneensIn geringe mate  Biografie & eerdere uitslagen
Henriëtte Prast
Portret van Henriëtte Prast
Tilburg UniversityEens noch oneensIn geringe mate  Biografie & eerdere uitslagen
Mirjam van Praag
Portret van Mirjam van Praag

Copenhagen Business School en Universiteit van Amsterdam

Eens noch oneensIn geringe mateEconomisch gezien zal het effect wel positief zijn, maar sociale onrust kan ook kostbaar zijn. Biografie & eerdere uitslagen
Maarten Pieter Schinkel
Portret van Maarten Pieter Schinkel
Universiteit van Amsterdam, Amsterdam Center for Law & EconomicsGeen mening   Biografie & eerdere uitslagen
Jaap van Duijn
Jaap van Duijn image

Oud Chief Investment Officer Robeco en oud hoogleraar Universiteit van Amsterdam en Erasmus Universiteit

Geen mening Je weet niet wat zonder immigratie gebeurd zou zijn. In de eerste helft van de jaren zestig kende Nederland nauwelijks arbeidsimmigratie en was de werkloosheid extreem laag. Nu hebben we én hoge immigratie én hoge werkloosheid. Wat is het welvaartseffect? Biografie & eerdere uitslagen
Koen Caminada
Portret van Koen Caminada
Universiteit LeidenMee eensIn zeer geringe mate  Biografie & eerdere uitslagen
Bas van der Klaauw
Bas van der Klaauw image
Vrije Universiteit Amsterdam en Tinbergen InstituutMee eensIn zeer geringe mateIk denk dat vrij verkeer van werknemers het voor bedrijven makkelijker maakt werknemers aan te nemen en dat dit bedrijvigheid ten goede komt, maar ik ken de literatuur hierover onvoldoende. Biografie & eerdere uitslagen

Stelling 2: Resultaat per panellid

Het zijn vooral de laagst opgeleide werknemers die nadelen ondervinden van vrij verkeer van werknemers binnen de Europese Unie.

Klik op een van onderstaande categorieën om het overzicht te sorteren.
NaamOrganisatieUitslagExpertiseToelichting 
Roel Beetsma
Roel Beetsma image
Universiteit van Amsterdam, CEPR en CESifoZeer mee oneensIn zeer hoge mateDeze werknemers krijgen meer mogelijkheden daar te gaan waar de meeste vraag naar hun diensten is. Biografie & eerdere uitslagen
Andries de Grip
Andries de Grip
Universiteit Maastricht, ROAMee eensIn hoge mateMet name de bouw en transportberoepen ondervinden nadelen. Het is in dit verband van groot belang dat bij het inzetten van buitenlandse arbeidskrachten wettelijke regelingen niet worden ontdoken. Biografie & eerdere uitslagen
Sylvester Eijffinger
Sylvester Eijffinger image
Tilburg University en CEPRMee eensIn hoge mateInvesteringen in omscholingstrajecten voor de laagst opgeleide werknemers moet een hoeksteen van het arbeidsmarktbeleid zijn. Biografie & eerdere uitslagen
Charles van Marrewijk
Portret van Charles van Marrewijk
Urecht University School of Economics, Tjalling C. Koopmans InstituutEens noch oneensIn hoge mateOnduidelijke stelling: laag opgeleide werknemers waar? in het land met netto immigratie of emigratie? van welk soort arbeiders? Biografie & eerdere uitslagen
Joan Muysken
Portret van Joan Muysken
Universiteit MaastrichtOneensIn hoge mateZie hierboven: iedereen kan profiteren van economische groei (complementarity effect) Biografie & eerdere uitslagen
Rick van der Ploeg
Portret van Rick van der Ploeg
Oxford University, VU Amsterdam, CEPR en CESifoOneensIn hoge mateAlleen als migranten van elders uit de EU zich onder het minimumloon kunnen aanbieden zal dit wellicht gelden. Daarnaast kunnen onze werknemers ook werk vinden elders in de EU. Biografie & eerdere uitslagen
Arjo Klamer
Arjo Klamer image

Erasmus Universiteit Rotterdam en wethouder SP, Hilversum

Zeer mee eensIn redelijke mateHet gaat dan om de laagst opgeleiden hier in Nederland. De Bulgaarse laagst opgeleiden hebben er juist weer baat bij. Biografie & eerdere uitslagen
Harry Garretsen
Harry Garretsen image
Rijksuniversiteit GroningenMee eensIn redelijke mate  Biografie & eerdere uitslagen
Paul de Beer
Paul de Beer image
Universiteit van AmsterdamMee eensIn redelijke mateArbeidsmigranten worden vooral tewerkgesteld in lagere functies en drukken daarmee mogelijkerwijs het loon van laag opgeleide werknemers. Biografie & eerdere uitslagen
Frank Kalshoven
Portret van Frank Kalshoven
De ArgumentenfabriekMee eensIn redelijke mate  Biografie & eerdere uitslagen
Maarten Pieter Schinkel
Portret van Maarten Pieter Schinkel
Universiteit van Amsterdam, Amsterdam Center for Law & EconomicsMee eensIn redelijke mate  Biografie & eerdere uitslagen
Kees Goudswaard
Portret van Kees Goudswaard
Universiteit LeidenMee eensIn redelijke mateDat hoeft niet per se, maar zal in de praktijk regelmatig het geval zijn. Biografie & eerdere uitslagen
Joop Schippers
Portret van Joop Schippers
Universiteit van UtrechtMee eensIn redelijke mateConcurrentie buitenlandse werknemers manifesteert zich vooral in lagere loonsegmenten en bij blue collar werk. Daar vinden we meer laag dan hoog opgeleide werknemers. Biografie & eerdere uitslagen
Bernard van Praag
Portret van Bernard van Praag
Universiteit van AmsterdamMee eensIn redelijke mate  Biografie & eerdere uitslagen
Henriëtte Prast
Portret van Henriëtte Prast
Tilburg UniversityMee eensIn redelijke mateEr komen vooral laag opgeleiden naar ons land ivm ons systeem van sociale zekerheid. Zie studie Tito Boeri. Biografie & eerdere uitslagen
Harry van Dalen
Harry van Dalen image

NIDI, Den Haag, Rijksuniversiteit Groningen en Tilburg University

Mee eensIn redelijke mate  Biografie & eerdere uitslagen
Jan van Ours
Jan van Ours image
Tilburg University, CEPR en IZA BonnMee eensIn redelijke mateDe arbeidsmarktpositie van laag opgeleide werknemers is op dit moment al slechter dan die van hoog opgeleide werknemers. Hoog opgeleide Nederlandse werknemers zijn beter in staat te concurreren met buitenlanders dan laag opgeleide werknemers. Biografie & eerdere uitslagen
Pieter Gautier
Pieter Gautier image
Vrije UniversiteitMee eensIn redelijke mate  Biografie & eerdere uitslagen
Elmer Sterken
Elmer Sterken image
Rijksuniversiteit GroningenMee eensIn redelijke mate  Biografie & eerdere uitslagen
Kees Koedijk
Kees Koedijk image

Tilburg University, TIAS en CEPR

Mee eensIn redelijke mate  Biografie & eerdere uitslagen
Eelke de Jong
Portret van Eelke de Jong
Radboud Universiteit NijmegenMee eensIn redelijke mateTechnische ontwikkelingen spelen ook een rol. Voor laag opgeleiden is het belangrijk dat ze werkzaamheden verrichten die context (en taal) gebonden zijn (verzorging en opvoeding e.d.). Dan hebben ze veel minder concurrentie van immigranten. Biografie & eerdere uitslagen
Janneke Plantenga
Portret van Janneke Plantenga
Universiteit UtrechtMee eensIn redelijke mateIn dat opzicht zijn de zorgen van Asscher terecht. Ondermijning van minimumloonwetgeving leidt tot verdringing en tast sociaal draagvlak aan. Biografie & eerdere uitslagen
Esther-Mirjam Sent
Esther-Mirjam Sent image
Radboud Universiteit Nijmegen en lid van de Eerste Kamer voor de PvdAMee eensIn redelijke mate  Biografie & eerdere uitslagen
Joop Hartog
Joop Hartog image
Universiteit van AmsterdamMee eensIn redelijke mate  Biografie & eerdere uitslagen
Frank den Butter
Portret van Frank den Butter
Vrije Universiteit AmsterdamEens noch oneensIn redelijke mateMee eens voorzover regels (b.v. t.a.v. CAO's) worden ontdoken en de arbeidsmarkt weinig flexibel is, met veel laagopgeleide insiders. Maar niet mee eens voorzover arbeidsmobiliteit per saldo welvaartsvoordelen oplevert. Biografie & eerdere uitslagen
Lans Bovenberg
Lans Bovenberg image
Tilburg University en NetsparEens noch oneensIn redelijke mateLaagbetaalden profiteren ook van goedkopere diensten. Maar ze kunnen wel door verdringing negatieve effecten ondervinden. Biografie & eerdere uitslagen
Barbara Baarsma
Barbara Baarsma image

Rabobank, Utrecht en Universiteit van Amsterdam

Eens noch oneensIn redelijke matezie SEO rapporten, er is alleen nadeel als sprake is van verdringing en die is in elk geval tot en met 2008 niet aangetoond. Beeld na 2008 is niet duidelijk, daarom 'eens noch oneens' Biografie & eerdere uitslagen
Mathijs Bouman
Portret van Mathijs Bouman
Econoom & journalistEens noch oneensIn redelijke mateVoor laag opgeleiden uit landen met lagere lonen zijn er vooral voordelen. Mogelijk wel nadelen voor laag opgeleiden in Nederland. Al valt niet met zekerheid te zeggen dat ze er per saldo op achter uit gaan Biografie & eerdere uitslagen
Steven Brakman
Steven Brakman image
Rijksuniversiteit GroningenOneensIn redelijke mateArbeidsmarkt analyses geven aan dat relatief het midden-kader het moeilijker gaat krijgen als gevolg van globalisering (dus niet alleen laagst opgeleiden). Biografie & eerdere uitslagen
Bart van Ark
Portret van Bart van Ark
Rijksuniversiteit van Groningen, The Conference BoardOneensIn redelijke mateDe directe concurrentie zit 'm vooral in beroepsgebieden met specifieke kwalificaties, zoals de bouw. Op echte laaggeschoolde terreinen is de elasticiteit van het aanbod veel groeter. Biografie & eerdere uitslagen
Wouter den Haan
Foto van Wouter den Haan
London School of EconomicsMee eensIn geringe mate  Biografie & eerdere uitslagen
Reyer Gerlagh
Reyer Gerlagh image

Universiteit van Tilburg, Tilburg Sustainability Center

Mee eensIn geringe mate  Biografie & eerdere uitslagen
Jaap van Duijn
Jaap van Duijn image

Oud Chief Investment Officer Robeco en oud hoogleraar Universiteit van Amsterdam en Erasmus Universiteit

Mee eensIn geringe mateDe verdringing aan de onderkant vindt plaats bij werk (bijv in de tuinbouw) dat wel door Nederlanders gedaan zou kunnen worden, maar die daarvoor niet te porren zijn. Biografie & eerdere uitslagen
Marco Varkevisser
Portret van Marco Varkevisser
Erasmus Universiteit Rotterdam en iBMGMee eensIn geringe mate  Biografie & eerdere uitslagen
Mirjam van Praag
Portret van Mirjam van Praag

Copenhagen Business School en Universiteit van Amsterdam

Mee eensIn geringe mate  Biografie & eerdere uitslagen
Clemens Kool
Clemens Kool image

Centraal Planbureau en Utrecht School of Economics

Mee eensIn geringe mate  Biografie & eerdere uitslagen
Jan Bouwens
Jan Bouwens image

Universiteit van Amsterdam

Mee eensIn geringe mate  Biografie & eerdere uitslagen
Bas Jacobs
Bas Jacobs image
Erasmus School of Economics, Rotterdam en CESifo MünchenEens noch oneensIn geringe mateWelke laagopgeleiden? Vrije migratie binnen Europa creeert de facto groter aanbod van laaggeschoolden voor Nederland. Nederlandse laaggeschoolden zien hun beloning of kans op werk dalen, maar migranten hebben meer werk of een hoger loon. Biografie & eerdere uitslagen
Jaap Abbring
Portret van Jaap Abbring
Tilburg UniversityEens noch oneensIn geringe mateIn bijv NL hebben laag opgeleide werknemers wellicht meer te vrezen van immigratie, maar volgens literatuur lijkt dat negatieve effect beperkt (mits misbruik etc wordt tegengegaan). Laag opgeleide werknemers EU profiteren daarentegen van emigratieoptie. Biografie & eerdere uitslagen
Jeroen Hinloopen
Portret van Jeroen Hinloopen

Utrecht School of Economics

OneensIn geringe mate  Biografie & eerdere uitslagen
Fieke van der Lecq
Fieke van der Lecq image

VU Amsterdam en Ecovisie

OneensIn geringe mateDe mate van verdringing is per sector en type werk verschillend, zowel bij hoog- als laagopgeleiden. De eventuele invloed van slechte huisvesting voor arbeidsimmigranten op de leefkwaliteit in 'krachtwijken' wordt wel vooral gevoeld door laagopgeleiden. Biografie & eerdere uitslagen
Bas van der Klaauw
Bas van der Klaauw image
Vrije Universiteit Amsterdam en Tinbergen InstituutEens noch oneensIn zeer geringe mateMijn gevoel is dat het voornamelijk om het middensegment op de arbeidsmarkt gaat. Maar omdat het daar druk wordt, omstaat er misschien wel verdringing naar de onderkant. Biografie & eerdere uitslagen
Koen Caminada
Portret van Koen Caminada
Universiteit LeidenGeen mening   Biografie & eerdere uitslagen

Stelling 3: Resultaat per panellid

Volledig vrije migratie en de nationale welvaartsstaat, die aan alle ingezetenen genereuze bescherming biedt, staan op gespannen voet met elkaar.

Klik op een van onderstaande categorieën om het overzicht te sorteren.
NaamOrganisatieUitslagExpertiseToelichting 
Roel Beetsma
Roel Beetsma image
Universiteit van Amsterdam, CEPR en CESifoEens noch oneensIn zeer hoge mateMeer arbeidsmobiliteit eist verschuiving naar indirecte belasting op minder mobiele factoren. Hogere efficiëntie economie betekent hogere productie en minder werklozen. Biografie & eerdere uitslagen
Rick van der Ploeg
Portret van Rick van der Ploeg
Oxford University, VU Amsterdam, CEPR en CESifoZeer mee eensIn hoge mateHet Deense alternatief van genereuze welvaartsstaat en strenge beperking van migranten is niet houdbaar. Inderdaad migratie vereist een meer dynamische welvaartsstaat. Dat is sowieso in een sterk veranderende mondiale economie. Biografie & eerdere uitslagen
Joop Hartog
Joop Hartog image
Universiteit van AmsterdamZeer mee eensIn hoge mate  Biografie & eerdere uitslagen
Paul de Beer
Paul de Beer image
Universiteit van AmsterdamMee eensIn hoge mateAls immigranten zonder beperkingen een beroep kunnen doen op sociale voorzieningen, zetten zij de betaalbaarheid van de verzorgingsstaat onder druk. Als er wel beperkingen zijn, kunnen zij de betaalbaarheid juist vergroten door premies af te dragen. Biografie & eerdere uitslagen
Andries de Grip
Andries de Grip
Universiteit Maastricht, ROAMee eensIn hoge mateAfgezien van een goed asielbeleid waarmee Nederland zijn verantwoordelijkheid in de wereld neemt, moet gerichte arbeidsmigratie (green cards) en studentenmigratie de basis zijn van een migratiebeleid dat de nationale welvaartsstaat ondersteunt. Biografie & eerdere uitslagen
Sylvester Eijffinger
Sylvester Eijffinger image
Tilburg University en CEPRMee eensIn hoge mate  Biografie & eerdere uitslagen
Joan Muysken
Portret van Joan Muysken
Universiteit MaastrichtGeen mening Ik vind dit een te suggestieve vraag: wij hebben noch volledige vrije migratie, noch een genereuze bescherming Biografie & eerdere uitslagen
Arjo Klamer
Arjo Klamer image

Erasmus Universiteit Rotterdam en wethouder SP, Hilversum

Zeer mee eensIn redelijke mate  Biografie & eerdere uitslagen
Reyer Gerlagh
Reyer Gerlagh image

Universiteit van Tilburg, Tilburg Sustainability Center

Zeer mee eensIn redelijke matede welvaartsstaat is een verzekering die alleen mogelijk is vanwege de verplichte deelname van alle ingezetenen. Als buitenlanders kunnen kiezen voor deelname door migratie, ontstaat zelfselectie. Het systeem bezwijkt uiteindelijk. Biografie & eerdere uitslagen
Henriëtte Prast
Portret van Henriëtte Prast
Tilburg UniversityZeer mee eensIn redelijke mateZie boven. Biografie & eerdere uitslagen
Harry van Dalen
Harry van Dalen image

NIDI, Den Haag, Rijksuniversiteit Groningen en Tilburg University

Zeer mee eensIn redelijke mate  Biografie & eerdere uitslagen
Frank den Butter
Portret van Frank den Butter
Vrije Universiteit AmsterdamMee eensIn redelijke mateEen actief immigratiebeleid dat volledig vrije migratie inperkt, dient "rent seeking" op onze relatief genereuze welvaartsstaat te voorkomen Biografie & eerdere uitslagen
Wouter den Haan
Foto van Wouter den Haan
London School of EconomicsMee eensIn redelijke mate  Biografie & eerdere uitslagen
Frank Kalshoven
Portret van Frank Kalshoven
De ArgumentenfabriekMee eensIn redelijke mate  Biografie & eerdere uitslagen
Maarten Pieter Schinkel
Portret van Maarten Pieter Schinkel
Universiteit van Amsterdam, Amsterdam Center for Law & EconomicsMee eensIn redelijke mate  Biografie & eerdere uitslagen
Lans Bovenberg
Lans Bovenberg image
Tilburg University en NetsparMee eensIn redelijke mateGoede sociale voorzieningen leiden tot averechtse selectie: niet de meest buitenlanders worden gestimuleerd te migreren naar een grote welvaartsstaat. Effect kan wel worden beperkt door activerende welvaartsstaat. Biografie & eerdere uitslagen
Bernard van Praag
Portret van Bernard van Praag
Universiteit van AmsterdamMee eensIn redelijke mate  Biografie & eerdere uitslagen
Jan van Ours
Jan van Ours image
Tilburg University, CEPR en IZA BonnMee eensIn redelijke mateIn de praktijk is de omvang van de stroom migranten die naar Nederland komt vanwege genereuze uitkeringen niet zo groot. Als er evenwel geen eisen worden gesteld anders dan het ingezeten zijn dan wordt de verleiding wel groot. Biografie & eerdere uitslagen
Pieter Gautier
Pieter Gautier image
Vrije UniversiteitMee eensIn redelijke mate  Biografie & eerdere uitslagen
Elmer Sterken
Elmer Sterken image
Rijksuniversiteit GroningenMee eensIn redelijke mate  Biografie & eerdere uitslagen
Kees Koedijk
Kees Koedijk image

Tilburg University, TIAS en CEPR

Mee eensIn redelijke mate  Biografie & eerdere uitslagen
Eelke de Jong
Portret van Eelke de Jong
Radboud Universiteit NijmegenMee eensIn redelijke mate  Biografie & eerdere uitslagen
Janneke Plantenga
Portret van Janneke Plantenga
Universiteit UtrechtMee eensIn redelijke mateGesteld zou kunnen worden dat vrije migratie nog meer grenzen stelt aan onze verzorgingsstaat. Ik zie dat echter meer als een gradueel dan als een absoluut verschil. Biografie & eerdere uitslagen
Esther-Mirjam Sent
Esther-Mirjam Sent image
Radboud Universiteit Nijmegen en lid van de Eerste Kamer voor de PvdAMee eensIn redelijke mate  Biografie & eerdere uitslagen
Charles van Marrewijk
Portret van Charles van Marrewijk
Urecht University School of Economics, Tjalling C. Koopmans InstituutMee eensIn redelijke mateNieuwe toetreders tot (bijv.) Nederland die direct (ipv geleidelijk) op dezelfde manier aanspraak maken op de verzorgingsstaat leveren inderdaad die spanningen op. Biografie & eerdere uitslagen
Mirjam van Praag
Portret van Mirjam van Praag

Copenhagen Business School en Universiteit van Amsterdam

Mee eensIn redelijke mate  Biografie & eerdere uitslagen
Kees Goudswaard
Portret van Kees Goudswaard
Universiteit LeidenEens noch oneensIn redelijke mateDat geldt niet bij vrije arbeidsmigratie, wel bij vrije migratie van niet actieven (maar dat is in de EU niet het geval). Biografie & eerdere uitslagen
Bas Jacobs
Bas Jacobs image
Erasmus School of Economics, Rotterdam en CESifo MünchenEens noch oneensIn redelijke mateKan wel als laagbetaalde ingezetenen worden beschermd via lage belastingen en goed onderwijs, maar kan niet goed bij hoge uitkeringen en hoge min. lonen/CAO. Dan belanden laaggeschoolden in sociale zekerheid en doen migranten laagbetaald en zwart werk Biografie & eerdere uitslagen
Joop Schippers
Portret van Joop Schippers
Universiteit van UtrechtEens noch oneensIn redelijke mateHangt sterk af van hoe die 'genereuze bescherming' is geregeld. Als het over niet-werkgerelateerde massale migratie gaat, worden de grenzen vooral gesteld door gebrek aan werk en woonruimte. Biografie & eerdere uitslagen
Mathijs Bouman
Portret van Mathijs Bouman
Econoom & journalistEens noch oneensIn redelijke mateZorg dat migranten ook belasting en premie betalen en sluit opportunisten uit van deelname aan sociaal stelsel. Overigens: de druk op de nationale welvaartsstaat ontstaat ook al door vrij verkeer van goederen. Biografie & eerdere uitslagen
Bas van der Klaauw
Bas van der Klaauw image
Vrije Universiteit Amsterdam en Tinbergen InstituutEens noch oneensIn redelijke mateMet de huidige instituties wel, maar die zijn verouderd en niet toegerust op de modernere mobielere arbeidsmarkt. Biografie & eerdere uitslagen
Harry Garretsen
Harry Garretsen image
Rijksuniversiteit GroningenOneensIn redelijke mate  Biografie & eerdere uitslagen
Steven Brakman
Steven Brakman image
Rijksuniversiteit GroningenOneensIn redelijke mateIndien men zich houdt aan lokale arbeidsmarktwetgeving en dus (volledig) belasting en premies betaald is aantasting welvaartsstaat geen noodzakelijk gevolg Biografie & eerdere uitslagen
Bart van Ark
Portret van Bart van Ark
Rijksuniversiteit van Groningen, The Conference BoardOneensIn redelijke mateHangt natuurlijk af van hoe "genereus" de welvaartsstaat is, maar ik dacht niet dat Nederland zich nog kan rekenen tot de meeste genereuze systemen. De meerderheid van immigranten komt naar Nederland voor het werk, niet voor de uitkeringen. Biografie & eerdere uitslagen
Jaap van Duijn
Jaap van Duijn image

Oud Chief Investment Officer Robeco en oud hoogleraar Universiteit van Amsterdam en Erasmus Universiteit

Zeer mee eensIn geringe mateEens met wat Friedman (en trouwens ook anderen) betoogd hebben. Biografie & eerdere uitslagen
Jaap Abbring
Portret van Jaap Abbring
Tilburg UniversityZeer mee eensIn geringe mateAls volledig vrije migratie betekent dat je gelijk als ingezetene kan profiteren van alle bescherming die een land biedt, zonder internationale coordinatie van de financiering daarvan, dan heeft Friedman een punt. Biografie & eerdere uitslagen
Barbara Baarsma
Barbara Baarsma image

Rabobank, Utrecht en Universiteit van Amsterdam

Mee eensIn geringe mateHet antwoord op de stelling hangt samen met de invulling van de term welvaartsstaat. als de welvaartsstaat minder genereus is, is de spanning minder groot Biografie & eerdere uitslagen
Fieke van der Lecq
Fieke van der Lecq image

VU Amsterdam en Ecovisie

Mee eensIn geringe mateIn het algemeen is voor elk systeem van herverdeling een zekere mate van binding nodig. Biografie & eerdere uitslagen
Marco Varkevisser
Portret van Marco Varkevisser
Erasmus Universiteit Rotterdam en iBMGMee eensIn geringe mate  Biografie & eerdere uitslagen
Clemens Kool
Clemens Kool image

Centraal Planbureau en Utrecht School of Economics

Eens noch oneensIn geringe mate  Biografie & eerdere uitslagen
Jan Bouwens
Jan Bouwens image

Universiteit van Amsterdam

OneensIn geringe mateHet is van belang dat de variatie in arbeidswetgeving tussen lidstaten is beperkt. Zo niet dan zullen met name lager geschoolden in rijkere lidstaten moeilijker werk vinden/behouden. Biografie & eerdere uitslagen
Koen Caminada
Portret van Koen Caminada
Universiteit LeidenEens noch oneensIn zeer geringe mate  Biografie & eerdere uitslagen
Jeroen Hinloopen
Portret van Jeroen Hinloopen

Utrecht School of Economics

Geen mening   Biografie & eerdere uitslagen

Me Judice Economenpanel

Leden

Voor een overzicht van de leden van het economenpanel en hun affilaties: klik hier.

Toelichting

Dit panel peilt in welke mate economen het eens of oneens zijn over grote economische vraagstukken. Me Judice heeft een panel van ongeveer 60 economische deskundigen uitgenodigd om op gezette tijden (minimaal een keer per maand) hun mening te geven.

 

Het panel is gekozen op basis van een aantal minimale eisen. Een deelnemer moet onafhankelijk en gepromoveerd zijn. Een additionele eis is dat de economen enige affiniteit met vraagstukken van economische politiek moeten hebben. Om zo veel mogelijk een representatief beeld van de Nederlandse economen te krijgen is er naar gestreefd om de diverse economie faculteiten en hoogleraren (Amsterdam, Groningen, Leiden, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam, Tilburg en Utrecht) aan bod te laten komen alsmede diverse specialismen.

 

Op het punt van het stemmen op stellingen is het goed om een paar zaken te benadrukken. In sommige gevallen zullen panelleden eens noch oneens zijn met een bepaalde stelling. Er kunnen twee redenen zijn voor deze uitkomst.

  1. Een econoom is een expert op het bepaald terrein maar ziet op basis van zijn ervaring en kennis van het veld dat er nog veel onzekerheid is over de stelling in kwestie. In dergelijke gevallen zullen de panelleden stemmen op de optie ‘eens noch oneens’.
  2. Een econoom is geen expert op een terrein of bezit te weinig kennis over een specifieke casus om daar een gekwalificeerde uitspraak over te doen. In dat geval zal het panellid stemmen op de optie ‘geen mening’.

 

De vragen worden per email naar het Me Judice Economenpanel gestuurd en ieder lid krijgt ruim de tijd om na te denken over de stem die hij of zij wil uitbrengen. Zij mogen alle bronnen gebruiken die zij willen om hun keuze te maken. Voorts krijgen alle panelleden de gelegenheid om in een paar woorden hun keuze toe te lichten, evenals de mate van (on)zekerheid die men heeft over het gekozen antwoord zodat volledig transparant is hoe in deze groep het totaalbeeld tot stand komt. Er worden daarom altijd twee figuren getoond: een ongewogen en een gewogen beeld waarbij het antwoord een hoger gewicht krijgt naarmate men zelf stelt dat men meer van het onderwerp afweet.

 

Buitenstaanders mogen stellingen suggereren evenals de panelleden zelf. Het Me Judice panelbestuur is uiteindelijk verantwoordelijk voor de keuze van de definitieve stelling. In sommige gevallen zullen wij een conceptversie van de stelling naar het Me Judice economenpanel sturen om fouten, onduidelijkheden of vage bewoordingen op te sporen.

 

De paneldata die middels deze peiling worden verzameld vallen onder het copyright van het Me Judice economenpanel en zullen worden gebruikt voor onderzoek, waarover zal worden gerapporteerd in een tijdschriftartikel.

 

Voor vragen en/of opmerkingen: economenpanel@mejudice.nl

Suggereer een stelling

Indien u een stelling wilt voorstellen die voorgelegd wordt aan het Me Judice economenpanel kunt u hieronder een voorstel doen. Over de behandeling van deze stelling kan niet worden gecorrespondeerd.