Me Judice Economenpanel: Hoe trekken we de woningmarkt vlot?

25 feb 2013
Het kabinet heeft een pakket aan maatregelen aangekondigd om de woningmarkt vlot te trekken. De maatregelen variëren van verlaging BTW-heffingen op renovatie, verhoging huurprijzen, en een verhuurdersheffing voor woningcorporaties.
Noot: zie ook het begeleidende artikel: “Me Judice Economenpanel: hoe trekken we de woningmarkt vlot?”.

Stelling 1

Door het verhogen van de huurprijzen komt een doorstroming – van huursector naar koopsector – op de woningmarkt op gang.

Resultaat (gewogen voor kennis expert)

Resultaat (gewogen voor kennis expert)

Resultaat (ongewogen)

Resultaat (ongewogen)

Stelling 2

Het pakket aan maatregelen in het woningakkoord leidt ertoe dat de woningmarkt de komende twee jaar merkbaar zal herstellen, in termen van stabilisering van huizenprijzen, meer woningtransacties en bouwactiviteiten.

Resultaat (gewogen voor kennis expert)

Resultaat (gewogen voor kennis expert)

Resultaat (ongewogen)

Resultaat (ongewogen)

Stelling 1: Resultaat per panellid

Door het verhogen van de huurprijzen komt een doorstroming – van huursector naar koopsector – op de woningmarkt op gang.

Klik op een van onderstaande categorieën om het overzicht te sorteren.
Naam Organisatie Uitslag Expertise Toelichting
Piet Eichholtz Piet Eichholtz image Universiteit Maastricht Zeer mee eens In zeer hoge mate Biografie & eerdere uitslagen
Dirk Brounen Dirk Brounen image

Tilburg University, TIAS School for Business and Society en Tilburg Sustainability Center

Zeer mee eens In hoge mate Biografie & eerdere uitslagen
Elmer Sterken Elmer Sterken image Rijksuniversiteit Groningen Zeer mee eens In hoge mate Meer marktconforme huren maken investeringen in de woningvoorraad en bewegingen van huur- naar koopsector beter mogelijk. Biografie & eerdere uitslagen
Eduard Bomhoff Portret van Eduard Bomhoff Monash University, Sunway Campus, Kuala Lumpur, Maleisië Zeer mee eens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Barbara Baarsma Barbara Baarsma image

Rabobank, Utrecht en Universiteit van Amsterdam

Mee eens In hoge mate Biografie & eerdere uitslagen
Kees Goudswaard Portret van Kees Goudswaard Universiteit Leiden Mee eens In hoge mate Biografie & eerdere uitslagen
Koen Caminada Portret van Koen Caminada Universiteit Leiden Mee eens In hoge mate De huren worden meer marktconform, de (impliciete) subsies verminderen hetgeen de marktwerking ten goede zal komen. Biografie & eerdere uitslagen
Bernard van Praag Portret van Bernard van Praag Universiteit van Amsterdam Mee eens In redelijke mate Het scheefwonen impliceert het geven van inkomensssubsidies aan mensen waar ze niet voor bedoeld zijn. Biografie & eerdere uitslagen
Flip de Kam Portret van Flip de Kam Rijksuniversiteit Groningen Mee eens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Frank den Butter Frank den Butter image Vrije Universiteit Amsterdam Mee eens In redelijke mate Deze maatregel beoogt om het scheefwonen tegen te gaan en verbetert de marktwerking op de woningmarkt. Ik zou liever, met een redelijke overgangsperiode, de huren helemaal vrij laten en sociaal huren via individuele subsidies oplossen. Biografie & eerdere uitslagen
Frank Kalshoven Portret van Frank Kalshoven De Argumentenfabriek Mee eens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Harald Benink Portret van Harald Benink Tilburg University Mee eens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Harry van Dalen Harry van Dalen image

NIDI-KNAW/Rijksuniversiteit Groningen en Tilburg University

Mee eens In redelijke mate Maar het zal dan ook wel een zeer marginale doorstroming opleveren. Biografie & eerdere uitslagen
Janneke Plantenga Janneke Plantenga image Universiteit Utrecht Mee eens In redelijke mate In ieder geval staan de prijsprikkels op groen: huren wordt duurder, kopen voordeliger. De grote vraag is echter hoe het zit met het vertrouwen in de woningmarkt Biografie & eerdere uitslagen
Jeroen Hinloopen Portret van Jeroen Hinloopen

Centraal Planbureau, Den Haag en Universiteit van Amsterdam

Mee eens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Joan Muysken Portret van Joan Muysken Universiteit Maastricht Mee eens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Joop Hartog Joop Hartog image Universiteit van Amsterdam Mee eens In redelijke mate ik verwacht geen groot effect, zeker niet op korte termijn. Biografie & eerdere uitslagen
Lans Bovenberg Lans Bovenberg image Tilburg University en Netspar Mee eens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Maarten Pieter Schinkel Portret van Maarten Pieter Schinkel Universiteit van Amsterdam, Amsterdam Center for Law & Economics Mee eens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Pieter Gautier Pieter Gautier image Vrije Universiteit Mee eens In redelijke mate Dit geldt voor gereguleerde huren die onder de marktprijs worden aangeboden. Biografie & eerdere uitslagen
Rick van der Ploeg Portret van Rick van der Ploeg Oxford University, VU Amsterdam, CEPR en CESifo Mee eens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Roel Beetsma Roel Beetsma image

Universiteit van Amsterdam, CEPR en European Fiscal Board

Mee eens In redelijke mate Verkleining van de prijs verschillen tussen sociale sector en markt (voor gelijkwaardige woningen) zal ervoor zorgen dat meer mensen de sociale sector zullen verlaten en naar de markt sector overstappen. Biografie & eerdere uitslagen
Steven Brakman Steven Brakman image Rijksuniversiteit Groningen Mee eens In redelijke mate Zoals bij alle 'goederen' zal bij relatieve prijsstijging enige substitutie plaatsvinden Biografie & eerdere uitslagen
Sylvester Eijffinger Sylvester Eijffinger image Tilburg University en CEPR Mee eens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Bas Jacobs Bas Jacobs image Erasmus School of Economics, Rotterdam en CESifo München Mee eens In geringe mate Biografie & eerdere uitslagen
Bas van der Klaauw Bas van der Klaauw image Vrije Universiteit Amsterdam en Tinbergen Instituut Mee eens In geringe mate Hogere huren, maakt huren minder aantrekkelijk. De vraag is alleen of er voldoende stabiliteit in het koopsegment zal komen, zodanig dat mensen willen overstappen naar een koophuis. Biografie & eerdere uitslagen
Dinand Webbink Dinand Webbink Erasmus Universiteit Rotterdam Mee eens In geringe mate Biografie & eerdere uitslagen
Ivo Arnold Ivo Arnold image Nyenrode Business Universiteit en Erasmus Universiteit Rotterdam Mee eens In geringe mate Mee eens, al verwacht ik geen groot effect. Biografie & eerdere uitslagen
Jaap Abbring Portret van Jaap Abbring Tilburg University Mee eens In geringe mate Minder beperking van huren maakt in beginsel kopen aantrekkelijker. Maatregel lijkt me wel erg beperkt. Biografie & eerdere uitslagen
Jan Luiten van Zanden Jan Luiten van Zanden image Universiteit Utrecht Mee eens In geringe mate Biografie & eerdere uitslagen
Mathijs Bouman Portret van Mathijs Bouman Econoom & journalist Mee eens In geringe mate In principe wel, maar de maximale huurstijging zoals in het woningakkoord afgesproken is te klein om snel effect te zien. Biografie & eerdere uitslagen
Paul de Beer Paul de Beer image Universiteit van Amsterdam Mee eens In geringe mate Biografie & eerdere uitslagen
Wouter den Haan Foto van Wouter den Haan London School of Economics Mee eens In geringe mate Ik ken de empirische literatuur niet, maar uit eigen ervaring weet ik dat huurders vanwege de goedkope huur niet doorstromen, ook al zouden ze eigenlijk toe zijn aan een groter/beter huis. Ik vermoed dus dat het standaard prijseffect zijn werk zal doen. Biografie & eerdere uitslagen
Clemens Kool Clemens Kool image

Centraal Planbureau en Utrecht School of Economics

Eens noch oneens In hoge mate Biografie & eerdere uitslagen
Charles van Marrewijk Portret van Charles van Marrewijk Urecht University School of Economics, Tjalling C. Koopmans Instituut Eens noch oneens In redelijke mate Eventuele effecten zullen pas zichtbaar zijn als dit beleid een aantal jaren lang wordt gevoerd en er een cumulatieve stijging van huurprijs is voor mensen met een hoger inkomen. Biografie & eerdere uitslagen
Esther-Mirjam Sent Esther-Mirjam Sent image Radboud Universiteit Nijmegen en lid van de Eerste Kamer voor de PvdA Eens noch oneens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Peter Kooreman Foto van Peter Kooreman Tilburg University Eens noch oneens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Andries de Grip Andries de Grip ROA, Maastricht University Eens noch oneens In geringe mate de geplande huurverhoging zet hiervoor onvoldoende zoden aan de dijk Biografie & eerdere uitslagen
Bart van Ark Portret van Bart van Ark Rijksuniversiteit van Groningen, The Conference Board Eens noch oneens In geringe mate In deze huizenmarktsituatie is het onwaarschijnlijk dat de doorstroming sneller op gang komt door een huurverhoging, maar op langere termijn zal het wel kunnen leiden tot een afroming aam de top van de huurmarkt. Biografie & eerdere uitslagen
Joop Schippers Portret van Joop Schippers Universiteit van Utrecht Eens noch oneens In geringe mate In theorie zou dit effect moeten optreden, maar of dat ook empirisch wordt gevonden, zal moeten blijken. Werkloosheidsdreiging en bijbehorend koopkrachtverlies doet kopers wellicht toch aarzelen. Biografie & eerdere uitslagen
Kees Koedijk Kees Koedijk image

Utrecht University, Vrije Universiteit Amsterdam, CEPR

Oneens In hoge mate Zou in theorie wel moeten maar huurverhoging is 'beperkt' .Uiteindelijk afgesproken huurverhoging gaat dit proces niet in werking zetten. Biografie & eerdere uitslagen
Arjo Klamer Arjo Klamer image

Erasmus Universiteit Rotterdam

Oneens In redelijke mate Gebaseerd op gangbare economische principes. Biografie & eerdere uitslagen
Eelke de Jong Eelke de Jong image Radboud Universiteit Nijmegen Oneens In redelijke mate Ik verwacht op korte termijn weinig effect. Op de lange termijn zou het wel kunnen helpen, maar dan ook maar in beperkte mate. Van belang is welk alternatief in de buurt voor huurders aanwezig en financieel bereikbaar is. Biografie & eerdere uitslagen
Gerard J. van den Berg Portret van Gerard J. van den Berg University of Bristol Oneens In redelijke mate De woningmarkt is sterk overgereguleerd. Additionele regulering om huizenbezitters en bouwbedrijven te helpen lijkt me geen oplossing. En de individuele keuzevrijheid?Straks bepaalt de overheid nog op welk adres we moeten wonen. Biografie & eerdere uitslagen
Henriëtte Prast Portret van Henriëtte Prast Tilburg University Oneens In geringe mate Krijgen de doostromers een hypothecaire lening? Biografie & eerdere uitslagen
Arjen van Witteloostuijn Arjen van Witteloostuijn image

VU Amsterdam

Zeer mee oneens In redelijke mate Dat zou het geval geweest zijn als het ging om een substantiele verhoging. Daarvan is echter geen sprake. Van zo'n geringe verhoging gaan nauwelijks verhuisprikkels uit. Biografie & eerdere uitslagen
Eric Bartelsman Portret van Eric Bartelsman Vrije Universiteit Amsterdam Geen mening Laten we het huren/verhuren van woningen verbieden. Dat is pas goed voor de koopsector. Biografie & eerdere uitslagen
Marco Varkevisser Portret van Marco Varkevisser Erasmus Universiteit Rotterdam en iBMG Geen mening Biografie & eerdere uitslagen

Stelling 2: Resultaat per panellid

Het pakket aan maatregelen in het woningakkoord leidt ertoe dat de woningmarkt de komende twee jaar merkbaar zal herstellen, in termen van stabilisering van huizenprijzen, meer woningtransacties en bouwactiviteiten.Klik op een van onderstaande categorieën om het overzicht te sorteren.
Naam Organisatie Uitslag Expertise Toelichting
Dirk Brounen Dirk Brounen image

Tilburg University, TIAS School for Business and Society en Tilburg Sustainability Center

Mee eens In hoge mate Biografie & eerdere uitslagen
Kees Goudswaard Portret van Kees Goudswaard Universiteit Leiden Mee eens In hoge mate Het zijn nog geen grote hervormingen (zie hiervoor oa het Economenmanifest van februari 2012), maar het zijn wel stappen in de goede richting. De tweede lening voor de hypotheek is een ongelukkig onderdeel van het pakket. Biografie & eerdere uitslagen
Ivo Arnold Ivo Arnold image Nyenrode Business Universiteit en Erasmus Universiteit Rotterdam Mee eens In redelijke mate Mee eens. Het is goed dat er een einde aan de beleidsonzekerheid komt. Maar merkbaar herstel is daarnaast ook sterk afhankelijk van eurocrisis and groei wereldhandel. Biografie & eerdere uitslagen
Joop Hartog Joop Hartog image Universiteit van Amsterdam Mee eens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Mathijs Bouman Portret van Mathijs Bouman Econoom & journalist Mee eens In redelijke mate De nieuw 'leenhypotheek' maakt maandlasten wat lager, zonder schuld te subsidieren. Betaalbaarheid gemiddelde woning ligt door prijsdaling en lage rente al weer dicht bij historisch gemiddelde. Maar overshooting (omlaag) van huizenprijs is goed mogelijk. Biografie & eerdere uitslagen
Bart van Ark Portret van Bart van Ark Rijksuniversiteit van Groningen, The Conference Board Mee eens In geringe mate Het is een stap in de goede richting om de ergste feilen uit het oude stelsel te halen. Biografie & eerdere uitslagen
Bas van der Klaauw Bas van der Klaauw image Vrije Universiteit Amsterdam en Tinbergen Instituut Mee eens In geringe mate De maatregelen zien er redelijk uit. Maar de markt zal alleen herstellen als consumenten zullen geloven dat het overheidsbeleid niet snel weer zal veranderen. Biografie & eerdere uitslagen
Dinand Webbink Dinand Webbink Erasmus Universiteit Rotterdam Mee eens In geringe mate Biografie & eerdere uitslagen
Barbara Baarsma Barbara Baarsma image

Rabobank, Utrecht en Universiteit van Amsterdam

Eens noch oneens In hoge mate Pakket is (kleine) stap in goede richting. Stabilisatie huizenprijzen voor 2015: denk het wel. Meer woningtransacties: vraag ik me af. Meer bouwactiviteiten: meer nieuwbouw ongewenst gegeven nu al bestaande overaanbod; wel meer renovatie in 2013 agv BTW-6 Biografie & eerdere uitslagen
Charles van Marrewijk Portret van Charles van Marrewijk Urecht University School of Economics, Tjalling C. Koopmans Instituut Eens noch oneens In redelijke mate Het pakket is chaotisch en onbegrijpelijk Waarom terugbetalen met een lineaire hypotheek waarbij de lasten het hoogst zijn op het moment dat je je dat het minst kunt veroorloven? Waarom in 30 jaar betalen? Niet afhankelijk van levensverwachting zoals AOW? Biografie & eerdere uitslagen
Frank Kalshoven Portret van Frank Kalshoven De Argumentenfabriek Eens noch oneens In redelijke mate De aanpassingen in het woonakkoord zijn minder relevant dan het bieden van zekerheid aan woonconsumenten en het al dan niet bereiken van een omslagpunt in de prijzen op de woningmarkt. Biografie & eerdere uitslagen
Janneke Plantenga Janneke Plantenga image Universiteit Utrecht Eens noch oneens In redelijke mate Waarschijnlijk trekken de bouwactiviteiten meer aan dan de verkoop; grote vraag is ook wat het akkoord betekent voor de investeringen van coorporaties. Biografie & eerdere uitslagen
Jeroen Hinloopen Portret van Jeroen Hinloopen

Centraal Planbureau, Den Haag en Universiteit van Amsterdam

Eens noch oneens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Joan Muysken Portret van Joan Muysken Universiteit Maastricht Eens noch oneens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Lans Bovenberg Lans Bovenberg image Tilburg University en Netspar Eens noch oneens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Peter Kooreman Foto van Peter Kooreman Tilburg University Eens noch oneens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Pieter Gautier Pieter Gautier image Vrije Universiteit Eens noch oneens In redelijke mate Meer woningbouwtransacties zijn gewenst, prijzen moeten relatieve schaarste weergeven (dus niet perse stabiel op huidige niveau). Richting van maatregelen is goed. Nog steeds overschot kantoorruimte dus meer bouw onduidelijk. Biografie & eerdere uitslagen
Wouter den Haan Foto van Wouter den Haan London School of Economics Eens noch oneens In redelijke mate Ik denk dat het effect van het pakket aan maatregelen gunstig zal zijn, maar in de huidige situatie zijn er ook redenen die stagnatie in de woningmarket kunnen doorzetten. Biografie & eerdere uitslagen
Andries de Grip Andries de Grip ROA, Maastricht University Eens noch oneens In geringe mate Verwacht mag worden dat de BTW verlaging op verbouw/renovatie een positief effect heeft op de bouwactiviteiten, maar ik twijfel of het pakket maatregelen voldoende is om de woningmarkt te herstellen. Biografie & eerdere uitslagen
Jaap Abbring Portret van Jaap Abbring Tilburg University Eens noch oneens In geringe mate Zitten elementen in die tot verbetering zullen leiden, maar dit is duidelijk niet eind hervorming, dus onzekerheid blijft. Biografie & eerdere uitslagen
Clemens Kool Clemens Kool image

Centraal Planbureau en Utrecht School of Economics

Oneens In hoge mate Biografie & eerdere uitslagen
Elmer Sterken Elmer Sterken image Rijksuniversiteit Groningen Oneens In hoge mate De doorgevoerde wijzigingen in het pakket van maatregelen zijn niet vergaand genoeg. De Nederlandse woningmarkt is in de afgelopen decennia misvormd en een snelle aanpassing in prijzen en bekostiging is absoluut nodig. Biografie & eerdere uitslagen
Koen Caminada Portret van Koen Caminada Universiteit Leiden Oneens In hoge mate Het door het kabinet geschetste eindbeeld zal geen eindbeel blijken te zijn. Dat weten alle partijen in de markt, die dus zullen afwachten. Biografie & eerdere uitslagen
Arjo Klamer Arjo Klamer image

Erasmus Universiteit Rotterdam

Oneens In redelijke mate Redelijk goed op de hoogte van woninbouwcorporaties. Meegedaan aan diverse discusies over het onderwerp. Biografie & eerdere uitslagen
Bas Jacobs Bas Jacobs image Erasmus School of Economics, Rotterdam en CESifo München Oneens In redelijke mate Huizenprijzen lager door lagere subsidie eigen huis. Minder prijsdaling als onzekerheid nu echt kleiner wordt. Verhuurdersheffing roomt hogere huur vrijwel af, weinig extra prikkels voor nieuwbouw huurwoningen. Overige maatregelen relatief weinig invloed Biografie & eerdere uitslagen
Eric Bartelsman Portret van Eric Bartelsman Vrije Universiteit Amsterdam Oneens In redelijke mate Er worden nog steeds geen beslissingen genomen over hoe de woningmarkt er over 30 jaar zou moeten uitzien. Als dat eenmaal gedaan is, kun je een goed transitiepad verzinnen. Tot dan, blijft al dit beleid volslagen onzinnig. Biografie & eerdere uitslagen
Esther-Mirjam Sent Esther-Mirjam Sent image Radboud Universiteit Nijmegen en lid van de Eerste Kamer voor de PvdA Oneens In redelijke mate Ik mis een aanpak van de restschuldproblematiek en maak me zorgen om de financiële positie van woningcorporaties. Biografie & eerdere uitslagen
Flip de Kam Portret van Flip de Kam Rijksuniversiteit Groningen Oneens In redelijke mate Maatregelen verminderen onzekerheid woningkopers onvoldoende en beperken investeringscapaciteit woningcorporaties Biografie & eerdere uitslagen
Frank den Butter Frank den Butter image Vrije Universiteit Amsterdam Oneens In redelijke mate Het valt te hopen dat het pakket rust brengt op de bouwmarkt, maar dat gebeurt niet op korte termijn. Op de lange termijn wel, aangezien de toevoegingen aan de woningvoorrraad al drie jaar achterblijven bij de structurele huishoudensgroei. Biografie & eerdere uitslagen
Harald Benink Portret van Harald Benink Tilburg University Oneens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Harry van Dalen Harry van Dalen image

NIDI-KNAW/Rijksuniversiteit Groningen en Tilburg University

Oneens In redelijke mate Zolang "het lek niet boven is" in de algemene crisis zal een stabilisering/herstel van de woningmarkt niet tot stand komen. Biografie & eerdere uitslagen
Maarten Pieter Schinkel Portret van Maarten Pieter Schinkel Universiteit van Amsterdam, Amsterdam Center for Law & Economics Oneens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Rick van der Ploeg Portret van Rick van der Ploeg Oxford University, VU Amsterdam, CEPR en CESifo Oneens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Roel Beetsma Roel Beetsma image

Universiteit van Amsterdam, CEPR en European Fiscal Board

Oneens In redelijke mate Geen van de maatregelen is direct gericht op herstel van de woningmarkt of de maatregelen zijn te klein in omvang, zoals bijvoorbeeld de 50 miljoen in het fonds voor de startersleningen. Biografie & eerdere uitslagen
Steven Brakman Steven Brakman image Rijksuniversiteit Groningen Oneens In redelijke mate Hypotheken worden moeilijker verstrekt. Dit zal transacties op de woningmarkt belemmeren. Biografie & eerdere uitslagen
Henriëtte Prast Portret van Henriëtte Prast Tilburg University Oneens In geringe mate Biografie & eerdere uitslagen
Jan Luiten van Zanden Jan Luiten van Zanden image Universiteit Utrecht Oneens In geringe mate Biografie & eerdere uitslagen
Joop Schippers Portret van Joop Schippers Universiteit van Utrecht Oneens In geringe mate Probleem ligt niet zozeer op woningmarkt maar bij onzekerheid tav werk en koopkracht. Hoewel 'maar' zes- (en straks zeven)honderd duizend mensen werkloos zijn, is werkloosheid momenteel voor vrijwel iedereen - ook hoger opgeleiden - dreigend perspectief. Biografie & eerdere uitslagen
Paul de Beer Paul de Beer image Universiteit van Amsterdam Oneens In geringe mate Biografie & eerdere uitslagen
Piet Eichholtz Piet Eichholtz image Universiteit Maastricht Zeer mee oneens In zeer hoge mate Biografie & eerdere uitslagen
Kees Koedijk Kees Koedijk image

Utrecht University, Vrije Universiteit Amsterdam, CEPR

Zeer mee oneens In hoge mate Timing is alles bij de woningmarkt. Cumulatie van maatregelen beperking financiering door toezichthouders, onzekerheid over woonpakket en vormgeving van akkoord leiden tot scherpe reductie in bouw. De huidige recessie in NL is 50% woningmarkt crisis. Biografie & eerdere uitslagen
Arjen van Witteloostuijn Arjen van Witteloostuijn image

VU Amsterdam

Zeer mee oneens In redelijke mate Het is een rommelig hal"fbakken compromispakket: "too little too late". Dat zal weinig zoden aan de dijk zetten. Biografie & eerdere uitslagen
Eduard Bomhoff Portret van Eduard Bomhoff Monash University, Sunway Campus, Kuala Lumpur, Maleisië Zeer mee oneens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Eelke de Jong Eelke de Jong image Radboud Universiteit Nijmegen Zeer mee oneens In redelijke mate Het pakket bevat toch nog te veel onzekerheden en tijdelijke maatregelen. Met name de regeling rond de hypotheekrenteaftrek is zo onduidelijk en ondoorzichtig, dat ik denk dat de marktpartijen nog een aanpassing verwachten. Daardoor blijft de onzekerheid. Biografie & eerdere uitslagen
Gerard J. van den Berg Portret van Gerard J. van den Berg University of Bristol Zeer mee oneens In redelijke mate Een bubbel is een bubbel. Als ie spat dan voelt iedereen die er op zat pijn. En het vertrouwen in de markt is weg. Dat kun je niet even repareren. Ieder half jaar met een ander pakket aan komen zetten helpt ook niet - wat als het kabinet weer eens valt... Biografie & eerdere uitslagen
Sylvester Eijffinger Sylvester Eijffinger image Tilburg University en CEPR Zeer mee oneens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Bernard van Praag Portret van Bernard van Praag Universiteit van Amsterdam Geen mening Biografie & eerdere uitslagen
Marco Varkevisser Portret van Marco Varkevisser Erasmus Universiteit Rotterdam en iBMG Geen mening Biografie & eerdere uitslagen

Me Judice Economenpanel

Leden

Voor een overzicht van de leden van het economenpanel en hun affilaties: klik hier.

Toelichting

Dit panel peilt in welke mate economen het eens of oneens zijn over grote economische vraagstukken. Me Judice heeft een panel van ongeveer 60 economische deskundigen uitgenodigd om op gezette tijden (minimaal een keer per maand) hun mening te geven.

Het panel is gekozen op basis van een aantal minimale eisen. Een deelnemer moet onafhankelijk en gepromoveerd zijn. Een additionele eis is dat de economen enige affiniteit met vraagstukken van economische politiek moeten hebben. Om zo veel mogelijk een representatief beeld van de Nederlandse economen te krijgen is er naar gestreefd om de diverse economie faculteiten en hoogleraren (Amsterdam, Groningen, Leiden, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam, Tilburg en Utrecht) aan bod te laten komen alsmede diverse specialismen.

Op het punt van het stemmen op stellingen is het goed om een paar zaken te benadrukken. In sommige gevallen zullen panelleden eens noch oneens zijn met een bepaalde stelling. Er kunnen twee redenen zijn voor deze uitkomst.

  1. Een econoom is een expert op het bepaald terrein maar ziet op basis van zijn ervaring en kennis van het veld dat er nog veel onzekerheid is over de stelling in kwestie. In dergelijke gevallen zullen de panelleden stemmen op de optie ‘eens noch oneens’.
  2. Een econoom is geen expert op een terrein of bezit te weinig kennis over een specifieke casus om daar een gekwalificeerde uitspraak over te doen. In dat geval zal het panellid stemmen op de optie ‘geen mening’.

De vragen worden per email naar het Me Judice Economenpanel gestuurd en ieder lid krijgt ruim de tijd om na te denken over de stem die hij of zij wil uitbrengen. Zij mogen alle bronnen gebruiken die zij willen om hun keuze te maken. Voorts krijgen alle panelleden de gelegenheid om in een paar woorden hun keuze toe te lichten, evenals de mate van (on)zekerheid die men heeft over het gekozen antwoord zodat volledig transparant is hoe in deze groep het totaalbeeld tot stand komt. Er worden daarom altijd twee figuren getoond: een ongewogen en een gewogen beeld waarbij het antwoord een hoger gewicht krijgt naarmate men zelf stelt dat men meer van het onderwerp afweet.

Buitenstaanders mogen stellingen suggereren evenals de panelleden zelf. Het Me Judice panelbestuur is uiteindelijk verantwoordelijk voor de keuze van de definitieve stelling. In sommige gevallen zullen wij een conceptversie van de stelling naar het Me Judice economenpanel sturen om fouten, onduidelijkheden of vage bewoordingen op te sporen.

De paneldata die middels deze peiling worden verzameld vallen onder het copyright van het Me Judice economenpanel en zullen worden gebruikt voor onderzoek, waarover zal worden gerapporteerd in een tijdschriftartikel.

Voor vragen en/of opmerkingen: economenpanel@mejudice.nl

Suggereer een stelling

Indien u een stelling wilt voorstellen die voorgelegd wordt aan het Me Judice economenpanel kunt u hieronder een voorstel doen. Over de behandeling van deze stelling kan niet worden gecorrespondeerd.